Aktuálne akcie, kurzy, workshopy, festivaly, prednášky…

(Ak máte záujem o prezentáciu Vašej akcie na blogu, neváhajte a kontaktujte nás na blog@eugenika.sk . Táto sekcia je spoplatnená.  Ak je však na Vašu akciu voľný vstup, prípadne je to vstupné dobrovoľné, alebo je to charitatívna akcia, tak ju tu môžte uverejniť zdarma. Buď cez komentár, alebo pošlite info na email. Viac informácii o inzercii – TU)

 

10 Responses to Akcie a kurzy

 1. OSHO Aktívne meditácie píše:

  SD Trávniky, Nevädzová 4
  Po prvý krát v Bratislave oficiálne začíname s Oshovými aktívnymi meditáciami.

  Pripravili sme si pre vás úvodnú dvoj-hodinovku počas dvoch dni 23.-24.5. o 19h (streda, štvrtok) (aby ste mali na výber) zadarmo, kde vám ukážeme ako to celé prebieha a o čo vlastne ide..
  V prvej hodine si vyskúšame 10 minútové verzie dvoch najhlavnejších meditácii – Dynamickú meditáciu a Kundalini meditáciu
  V druhej hodine si dáme jednu celú aktívnu meditáciu, podľa výberu a počtu zúčastnených..

  Prineste si so sebou prosím pohodlné oblečenie, podložku na cvičenie a dobrú náladu 🙂 príp. vodu a niečo na previazanie očí (na dynamickú meditku)

  Ďalej budú pravidelné meditky každú stredu o 19,30h (veríme, že sa termíny budú časom množiť 🙂

  Čo je meditácia?
  Krása vnútornej vedy umožňuje komukoľvek objaviť a zažiť dobrodružstvo samého seba. Odstraňuje závislosti od vonkajších vplyvov, autorít, potrebu pridružovať sa k rôznym spoločenstvám, organizáciám, či povinnosti prijať rôzne ideológie. Raz, keď pochopíte kroky, začnete kráčať sami, na svojej individuálnej ceste.

  Veľa meditačných techník požaduje najmä jedno – ticho sedieť. Pre väčšinu z nás je to však v rámci nakumulovaného stresu dosť problém. Pred tým, ako sa nadejeme dosiahnuť našu najväčšiu vnútornú silu vedomia, musíme vedieť nechať odísť všetko napätie. Oshove aktívne meditácie boli vedecky vyvinuté počas dlhých rokov Oshom, aby sme dokázali vedome vyjadriť a zažiť potláčané pocity a emócie, a naučiť sa šikovne pozorovať naše zaužívané zvyky novým spôsobom.
  Oshové meditačné techniky sú vedecky navrhnuté pre moderného človeka, aby mu dovolili pocítiť zážitok z tichej meditácie oveľa jednoduchšie.

  Je veľmi veľa rôznych názorov, dokonca aj absolútne si odporujúcich. Základným Oshovým poňatím je potreba meditujúceho človeka dokázať pochopiť a prijať prirodzenosť vlastnej mysle radšej, ako s ňou bojovať. Väčšia časť z nás je väčšinu času vedená našimi dominantnými myšlienkami alebo pocitmi. To následne spôsobuje tendenciu si myslieť, že sme týmito myšlienkami a pocitmi. Stotožňujeme sa s nimi. Meditácia je stav jednoduchého bytia, čistého prežívania, bez žiadneho zásahu, či prerušenia od nášho tela, či mysle. Je to náš absolútne prirodzený stav, my sme však zabudli, ako máme do neho vstúpiť.

  Slovo meditácia často krát ani nie je správne používané. Presnejšie by sa malo hovoriť o meditačných metódach. Meditačné metódy, či techniky znamenajú vytvorenie vnútorného priestoru, ktorý nám uľahčuje odpútanie sa od tela-mysle, kedy môžete iba jednoducho byť. Kým z počiatku je nápomocné dať čas stranou a nasledovať štruktúrované meditačné techniky, existuje aj veľa techník, ktoré môžete praktizovať bez kontextu v každodennom živote – v práci, vo voľnom čase, sám, či s ostatnými. Všetky metódy sú potrebné iba kým dosiahnete skutočný meditačný stav – relaxačné podvedomie, s plným vedomím a centrovaním – sa stane nie iba pasívnym zážitkom, ale takým prirodzeným, akým je rozprávanie, či dýchanie.

  Tešíme sa na Teba!

  s láskou
  Liana & Milan

 2. Oshova dynamická meditácia píše:

  Oshova dynamická meditácia v Bratislave – vhodné pre záujemcov o dlhodobé ranné cvičenia.
  Bližšie informácie: +421911870029

 3. Oshova dynamická meditácia píše:

  Oshova dynamická meditácia

  September 2012 – vývoj planéty naberá na obrátkach, ľudia začínajú čoraz viac pociťovať nevyhnut-
  nosť riešiť svoje podvedomé bloky, ktoré sa tlačia na povrch – somatizujú sa do zdravotných problé-
  mov, alebo sa vybíjajú vo vzťahoch.Všetko sa zrýchľuje – až niekoľko násobne – závisí na rozhodnutí
  každého, kam svoj ďalší vývoj nasmeruje.
  Internetové diskuzné portály sú plné najrôznejších problémov – ľudia pátrajú, pýtajú sa, hľadajú prí-
  činy svojich ťažkostí. Na začiatku je určite potrebné problém pomenovať – správna diagnóza je ne-
  vyhnutná. Až potiaľto nám všemocný rozum stačí, ale ako vyriešite strach, hnev, agresivitu, zabloko-
  vanú sexualitu?
  Emóciu musíme znovu prežiť v maximálnej intenzite a – jak říkají naši sousedé – opravdově.
  Nadviazať niť tam, kde bola pretrhnutá. Debatovaním, dokazovaním svojej „pravdy“, prednáškami
  a študovaním ezoterickej literatúry sa nič nerieši, len si zapraceme hlavu ďalšími teóriami a – problémy
  zostávajú.
  Každá ľudská činnosť je sprevádzaná dýchaním – inak dýchame keď spíme, inak keď máme strach,
  alebo keď úspešne zložíme nejakú skúšku. Je tu úzke prepojenie medzi dýchaním a vznikom psychic-
  kého bloku.
  Indický duchovný učiteľ Osho vytvoril geniálne cvičenie – dynamickú meditáciu – práve na „vytiahnutie“
  týchto podvedomých blokov a ich znovuprežitie.
  V prvej fáze tejto hodinovej meditácie sa pracuje práve s dýchaním – je to 10 minút chaotického, inten-
  zívneho dýchania s dôrazom na výdych.Chaotické dýchanie nesprevádza žiadnu ľudskú činnosť a práve
  preto môže rozrušiť podvedomé bloky. Z tohto dôvodu je táto fáza najdôležitejšia – je základom od
  ktorého kvality závisí celé cvičenie. Pri samotnom dýchaní je dôležité stále sledovať: chaotické a inten-
  zívne s dôrazom na výdych. O nádych sa telo postará samo. Dôležité sú tiež podporné pohyby rúk – „má-
  vanie krídlami“ a celková uvoľnenosť najmä rúk a nôh v kolenách.
  Druhá 10 minútová fáza je znovuprežitie bloknutých emócií – katarzia, očista. Krikom, plačom, pohy-
  bom – všetkými možnými spôsobmi vyjadríme, čo nás trápi – …teraz, práve teraz je na to jedinečná
  príležitosť – nik nás nepozná, nesleduje, môžeme robiť hluk, ideme každý za seba, pre seba – i keď
  v konečnom výsledku za všetkých a pre všetkých…
  Zažil som cvičenia, keď ľudia dohnaní životom do hraničných situácií, robili túto katarziu skutočne ako
  o život…tak strašný rev a plač som v živote nepočul…skončili po pár minútach…úplne vysilení bezvlád-
  ne ležali na zemi…
  Fáza tretia je desaťminútové skákanie so zdvihnutými rukami s dopadom na celé chodidlá a kričanie
  mantry HÚ!, ktorá je smerovaná do sexuálneho centra.
  Cieľom „hučky“ je prebudiť hadiu silu, ktorá by mala – v ideálnom prípade – vystúpiť po všetkých ča-
  krách nahor…
  Hudba ukončí tretiu fázu príkazom: STOP! …stuhneme, zastavíme v tej pozícii v ktorej práve sme –
  už nič neupravujeme a prejdeme do úlohy pozorovateľa všetkého, čo sa s našou psychikou a telom
  deje.
  Prvé tri fázy dynamickej meditácie predstavujú maximálne úsilie: rozrušiť bloky dýchaním, uvoľniť emó-
  cie znovuprežitím, naštartovať hadiu silu …štvrtá fáza je 15 minút pozície svedka, ktorý pozoruje náš
  vnútorný svet.
  Posledných 15 minút je tanec, oslava – radujte sa, oslavujte a noste si toto šťastie celý deň…
  Počas celého cvičenia sú oči zaviazané – naša pozornosť je tým nútene venovaná len našemu vnútru –
  tam, kde už konečne treba poupratovať.

  Toto úžasne silné, očistné cvičenie je vhodné pre všetkých meditujúcich, pre tvorivých umelecky založe-
  ných ľudí – hudobníkov, spevákov, výtvarníkov, ktorým umožní plnšie využiť svoj tvorivý potenciál, otvorí
  hlbšie úrovne Existencie, dá novú inšpiráciu.
  Z prieskumov amerických a západoeurópskych prestížnych univerzít, ktoré sa zaoberali uplatnením ich
  absolventov v praxi, vyplýva, že tí uchádzači, ktorí uviedli v dotazníku, že robili dlhšiu dobu Oshove meditácie, boli zaradení na prvé miesta v zoznamoch o prijatie do zamestnania. Bez ohľadu na vek, jazy-
  kové znalosti, špecializáciu v danom odbore.

  Oshova dynamická meditácia v Bratislave – od októbra 2012 – vhodné pre zaujemcov o dlhodobé ranné cvičenia – bližšie informácie: 0911 870 029.

  Slavo Vodila

 4. Intenzívne Oshove meditácie píše:

  Pre všetkých, ktorí si chcú vyčistiť hlavu a srdce:
  Intenzívne Oshove meditácie – 30.10.,31.10.,1.11.2012 – denne 7.00 – 9.00 v Bratislave DK Dúbravka
  info: Slavo 0911870029

 5. OSHOVA DYNAMICKÁ MEDITÁCIA píše:

  OSHOVA DYNAMICKÁ MEDITÁCIA – intenzívne pohybovo-relaxačné a meditačné cvičenie na odstránenie stresu, únavy, podvedomých zablokovaných emócií, test psychofyzickej kondície.
  Každú stredu a sobotu od 8.00 do 9.30 v Bratislave – DK Dúbravka, Saratovská ul.
  Bližšie info: 0911 870 029

 6. Oshova dynamická meditácia píše:

  Oshova dynamická meditácia v Bratislave – DK Dúbravka, streda 7.00-8.00 a sobota od 8.00 do 9.30 hod., po dynamičke: tibetské misy, meditácia na duchovné srdce, testovanie podvedomých blokov, Atisha heart meditation…
  Vhodné pre záujemcov o dlhodobé intenzívne cvičenia.Info:0911870029
  Slavo Vodila

 7. POZÝVAME VÁS
  do novootvoreného thajského buddhistického Centra
  – otvorené denne
  – osobné rozhovory s ctihodným thajským mníchom lesnej tradície
  – skupinové meditácie v pondelok a vo štvrtok o 19 hod.
  – osobné meditácie
  – pomocné rady pri hľadaní práce,partnera a šťastia v živote

  Adresa: WAT SENG DHAMMA
  Ulica L. Dérera 7, poschodie č.3 (rod. dom)
  Bratislava,zvonček – วัด
  spoje 32,204,206,212,zastávka Bárdošova
  Tel.číslo: +421 904 203117
  email:watpathai@.hotmail.com

 8. slavomir píše:

  OSHOVA DYNAMICKÁ MEDITÁCIA – intenzívne pohybovo-relaxačné a meditačné cvičenie na odstránenie stresu, únavy, podvedomých zablokovaných emócií, test psychofyzickej kondície.
  Každú stredu a sobotu od 8.00 do 9.30 v Bratislave – DK Dúbravka, Saratovská ul.
  Bližšie info: 0911 870 029

 9. POZVÁNKA na predstavenie jedinečného systému s praktickým predvedením, ktorý učí ako relaxovať a ovládať svoje emócie prostredníctvom CHI NEJ TSANG TERAPEUTICKEJ MASÁŽE BRUCHA (sebamasáže, masáže klienta) a prostredníctvom energetických meditačných techník systému Univerzálne Liečivé Tao.

  Sobota 24. október 10:00 – 12:00

  Kde: Kremnická 26, Bratislava – Petržalka

  Celostná masážna terapia CNT kombinuje prácu s energiou, meridiánmi a masážou životne dôležitých orgánov dutiny brušnej za účelom detoxikácie, uvoľnenia negatívnych emócií, stagnácií, zablokovanej energie a vytvorenia zdravého, vyváženého toku energie. Táto masáž je veľmi účinná pri ťažkostiach zažívacieho traktu, nadúvaní brucha a zápche, pri odvádzaní toxínov a nadmerného tepla z tela, ktoré spôsobuje dysfunkciu vnútorných orgánov, poruchách spánku, pomáha pri zbavení sa úzkostí, depresie, a prebytku nahromadených negatívnych emócií atď.

  Príďte a získajte viac informácií o tejto terapii a spôsoboch, ako aj pomocou čchi sebamasáže dosiahnuť stav hlbokej relaxácie vášho tela, čo umožňuje prístup k jeho vrodenej múdrosti, aby sa začal aktivizovať proces samoliečby vo Vašom tele.

  Registrácia nutná mailom alebo telefonicky, kapacita miest je obmedzená.
  Martina: 0917 974 551, taojogask@gmail.com

  VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ!

 10. Akákoľvek žiadosť o pomoc týraným ženám na t.č. 0949 156 704, alebo LadislavSzajko@protonmail.com

  Výborné video o deeskalovaní agresívnych konfrontácii https://www.youtube.com/watch?v=sFX3Q6tp0m4

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *