google27eaa3905ca3fee3.html

Po cestě léčení kráčím již dlouhou dobu, tak jako mnozí z vás. Pracovali jsme již na vyléčení karmy, traumat z minulých životů, skupin duší, rodiny, svých strachů, světa, Země, lidstva, a řekla bych, že jsme za tu dobu odvedli docela dobrou práci. Ale stejně jako cokoliv jiného, i cesta léčení musí jednou skočit, dojdeme do bodu obratu, kdy se rozhodujeme, co budeme dělat jako další. Nyní se nacházíme na konci léčebné stezky a je čas dát naší energii jiný cíl a záměr, protože věci se hýbou pomalu nebo vůbec ne a my potřebujeme provést nové volby týkající se naší cesty léčení. Co tedy uděláme jako další?

Byli jsme léčiteli  – a na sebe sama pohlíželi jako na léčitele – tak dlouho, že vlastně nevíme, co bychom měli dělat napříště. Co budeme dělat, když nebudeme léčit? Co si počneme se svou energií, jestliže ji nebudeme používat pro léčení? Jakým způsobem budeme navazovat kontakt s lidmi, když nebudeme v jejich životech představovat léčitele? Pokaždé, když se na to zeptám nějakého klienta, nastane dlouhá odmlka, protože jde o cosi, o čem doposud neuvažoval a neví, jak na takovou otázku odpovědět. Obvykle ani neví, že pro něj existuje taková možnost. Nicméně může dát své energii nový záměr či směr a použít ji jiným způsobem, a to můžete udělat i vy.

Pokládám vám tuto otázku proto, že nastává období, kdy bychom měli zvážit další kroky ve svém životě, a vím, že ačkoliv je léčení jedním z aspektů oné stezky, není tou nejdůležitější nebo nejsilnější energií, již bychom měli nést s sebou do roku 2013 a dále. Neexistuje nikdo, kdo by nám řekl, že je načase skončit s léčením, to si musíme říci sami. Nikdo není schopen nám dát svolení k tomu, abychom pohlíželi na sebe sama jako na vyléčené a celistvé, tuto volbu musíme učinit sami za sebe. Neznamená to, že již nebudeme léčit sebe nebo ostatní, jen to nyní nebude ústředním bodem naší životní stezky ani jejím účelem. Co se stane, jestliže změníme záměr nebo cíl vší té energie, jíž jsme využívali k léčení druhých a staneme se příkladem uzdraveného a celistvého žití?

Jak vypadá váš život, když jste v radosti, klidu a míru, úspěšní, šťastní, s pocitem naplnění, znáte svůj rozvinutý cíl a záměr, jste silní a utváříte si život, jenž si přejete mít už teď? To vše máte na dosah, pokud se namísto léčení začnete soustředit na to, že jste uzdraveni a jste celiství, pokud spatříte spíše sebe sama jako působivý příklad toho, jak to vypadá, když je vaše léčebné dílo dokončeno, než abyste byli ztělesněním paradigmatu trpícího léčitele, než abyste byli obětí nebo abyste světu připomínali, že je třeba vykonat určitou práci. Jsme schopni umožnit, aby se završila jedna fáze naší léčebné činnosti, a zahájit fázi další?

V této další fázi, jež začíná nyní a pokračuje do roku 2013, se můžeme stát příkladem, silného, oduševnělého, rozšířeného žití. Můžeme sice žít jako mučedníci, ale proč nežít jako vítězi? Můžeme žít jako oběti, ale proč nevyužít tu moc, jež je v nás ukryta, k vytvoření nového paradigmatu, abychom vytvořili nový model, kdy žijeme radostný život s vědomím své vlastní síly? Můžeme lidem ukázat, že svět není v pořádku, ale není mnohem účinnější (a také větší legrace) jim předvést, jak v pořádku, požehnaný, radostný a plný možností může svět být? To je ten příští krok na naší cestě – a zrovna ten se chystám učinit počínaje tímto okamžikem a doufám, že se ke mně připojíte.

Jennifer Hoffman

*

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

*

Novinka od Eugeniky:

Alexandr Astrogor – Původ nemocí – Autor přináší poučení o tom, jak pracují naše smysly. Radí, jak chápat, měnit nebo posilovat smysly, abychom zbavili organismus vnitřního diskomfortu a nemocí; jak vnitřně posílit imunitní systém; jak zablokovat procesy, které by mohly vést k onemocnění. Ve skutečnosti všechny nemoci pocházejí z jednoho zdroje. Tím je tíživá myšlenka, která se objeví a usadí v našem podvědomí, šíří se do našich pocitů a skutků a pak se projevuje ve fyzickém těle jako nemoc. Lidé, hlídejte si své myšlenky i pocity a budete zdraví!

*

(Prečítané 1 450 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.