google27eaa3905ca3fee3.html

Všetko na svete je vibrácia“ – Albert Einstein

Schumannova rezonancia je jemná elektromagnetická frekvencia, stvorená pre život a evolúciu na našej planéte! Verte, či nie, naša Zem je vlastne obrovský elektronický obvod. Atmosféra je v skutočnosti slabým vodičom a pokiaľ by neexistovali žiadne zdroje nabíjania, jej elektrický náboj by sa stratil v priebehu 10 minút.

Okolo Zeme sa medzi vnútorným okrajom ionosféry a povrchom Zeme nachádza priestor, ktorý je 55 kilometrov široký. Celkový náboj, pretrvávajúci v tomto priestore je 500000 Coulombov. Medzi zemou a ionosférou sa nachádza vertikálny tok prúdu s hustotou 1 – 3 x 10^-12 Ampérov/m². Odpor atmosféry sa rovná 200 Ohmov. Napäťový potenciál je 200000 Voltov. Každý moment na svete prebieha asi tisíc búrok. Každá z nich vyprodukuje 0,5 Ampéra až 1 Ampér, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní toku prúdu v elektromagnetickom priestore Zeme.

ČO JE TO SCHUMANNOVA REZONANCIA?

Schumannova rezonancia sú kvázi trvalé elektromagnetické vlny, ktoré existujú v tomto priestore. Samozrejme nie sú prítomné úplne stále. Na to, aby boli pozorovateľné, musia byť nejako vyburcované. Nevyvoláva ich totižto ani obal, ani jadro Zeme, ale pravdepodobne súvisia s elektrickou aktivitou v atmosfére, najmä počas intenzívnych búrok. Objavujú sa na niekoľkých frekvenciách medzi 6 a 50 cyklami za sekundu, a to 7, 8, 14, 20, 26, 33, 39 a 45 Hertzov s dennou odchýlkou +/- 0,5 Herza. Za predpokladu, že sa charakter Zeme nemení, tieto frekvencie ostávajú rovnaké. Podľa všetkého sa však vďaka novému cyklu slnečných škvŕn, menia. Schumannove vlny je najlepšie pozorovať pri 2000 až 2200 UT.

V roku 1957 nemecký prírodovedec Dr. W. O. Schumann vypočítal frekvenciu nachádzajúcu sa v priestore medzi Zemou a ionosférou. Najprevažujúcejšia rezonancia bola na úrovni 7,83 Hz.

Hoci existencia Schumannovej rezonancie je vedecky potvrdeným faktom, len veľmi málo vedcov si je vedomých jej dôležitosti ako akejsi ladičky života. Predpokladá sa, že nejde jednoducho len o fenomén spôsobený bleskami v atmosfére, ale o veľmi dôležitú trvalú elektromagnetickú vlnu, ktorá funguje ako frekvencia na pozadí, ovplyvňujúca biologické oscilátory v mozgu cicavcov. Keď Dr. Schumann publikoval svoj výskum v časopise „Technische Physik“, Dr. Ankermueller, fyzik, okamžite objavil súvislosť medzi Schumannovou Rezonanciou a alpha rytmom mozgových vĺn. Myšlienka, že Zem má rovnakú frekvenciu ako mozog sa mu zdala natoľko fascinujúca, že okamžite kontaktoval Profesora Schumanna. Ten na oplátku požiadal ďalšieho človeka, kandidáta na doktorát, aby sa bližšie pozrel na jeho fenomén. Tým človekom bol Herbert König, Schumannov neskorší nástupca na Mníchovskej Univerzite. König demonštroval koreláciu medzi Schumannovou rezonanciou a mozgovým rytmom. Porovnal EEG človeka s prirodzeným elektromagnetickým poľom prostredia (1979) a zistil, že hlavná frekvencia zmeraná Schumannom je veľmi blízko k frekvencii alfa rytmov.

Dr. König urobil ďalšie merania Schumannovej rezonancie a nakoniec došiel až na frekvenciu presne 7,83 Hz, čo je ešte oveľa zaujímavejšie, lebo táto frekvencia sa vyskytuje pri všetkých cicavcoch. Tento vzťah bol neskôr preskúmaný ďalšími výskumníkmi. Jedným z najlepších z nich je Dr. Wolfgang Ludwig. Dr. Ludwig zistil, že na to, aby sme boli v rovnováhe, potrebujeme byť zladení so Schumannovou frekvenciou. Vo svojej knihe `Informative Medizin‘ opisuje výskum, ktorý urobil profesor R .Wever z Inštitútu pre fyziológiu správania Maxa Plancka nachádzajúcu sa v Erling-Andechs. Profesor Wever vybudoval podzemný bunker, z ktorého sa komplexne vylúčilo magnetické pole. Dobrovoľní študenti v ňom potom žili štyri týždne. Toto prostredie bolo hermeticky uzavreté. Zistilo sa, že každodenný rytmus študentov sa odlišoval, a že trpeli emocionálnym nepokojom a migrénami. Pretože boli mladí a zdraví, nemalo to na nich žiadne vážne následky, keby však išlo o starších alebo chorých ľuďoch s problematickým imunitným systémom, určite by bol problém. Už po krátkom opätovnom vystavení frekvencii 7,83 Hz (tej, ktorá bola z priestoru vylúčená), sa zdravie dobrovoľníkov zlepšilo.

Rovnaké problémy prežívali aj astronauti a kozmonauti, ktorí boli vyslaní do vesmíru ešte v počiatkoch. Tiež neboli dlhšiu dobu vystavení Schumannovým vlnám. V dnešných moderných vesmírnych raketách sú už použité prístroje, ktoré tieto vlny simulujú.

LIEČIVÉ ÚČINKY SCHUMANNOVEJ REZONANCIE

Keď sa dva objekty zosynchronizujú na rovnakú frekvenciu hovoríme, že sú zladené. Byť zladený so Schumannovou rezonanciou znamená byť v kontakte so základným tokom bytia. Laboratórne výskumy ukázali, že keď sa živé bunky vystavia pôsobeniu Schumannovej rezonancie, má to efekt ochrany pred škodlivými elektromagnetickými frekvenciami a zníženia absorbcie škodlivých chemikálií. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že aj počúvaním frekvencie 7,83 Hz môžeme čeliť iritujúcemu prostrediu a tak si vytvoriť zdravšie životné prostredie. Existujú však tri hlavné spôsoby ako sa na ňu naladiť: meditácia, Alfa hladina mozgových vĺn a kontakt s delfínmi.

Alfa hladina mozgu

Mozog sa do hladiny alfa dostáva jednoduchou relaxáciou a trénovaním otvoreného prístupu k myšlienkam.

Meditácia

K zladeniu dochádza, keď je vysielač prijatý prijímačom. Keď jeden oscilátor rezonuje s druhým, energetická informácia je prenesená a účastníci sa stávajú súčasťou jedného poľa. Počas hlbokej meditácie, keď sa stimulujú alfa a theta vlny medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia. Táto synchrónia nám nie len zvyšuje vedomie, ale aj upevňuje naše zdravie.

Kontakt s delfínmi

Ľudský kontakt s delfínmi navodí jednak alfa hladinu v mozgu a jednak hemisférickú synchronizáciu mozgu. Je to preto, lebo delfíny vytvárajú zvukové vlny na frekvencii Schumannovej Rezonancie 7,83 Hz. Delfíny komunikujú zvukmi, ktoré sa podobajú klapnutiu a ktoré produkujú bioultrazvukové energie. Tieto zvuky obsahujú štyrikrát vyššie ultrazvukové frekvencie ako tie, ktoré dokážu vytvoriť stroje. Existuje terapeutický model, podľa ktorého zvuky delfínov dokážu prenášať frekvencie, ktoré naštartujú ozdravné procesy v ľudských bunkách, v tkanive a vo vnútornej štruktúre tela. Výskumy ukázali, že produkcia v neurónových sieťach je výrazne ovplyvňovaná kontaktom s delfínmi. Plávanie s delfínmi môže pomôcť očistiť a stabilizovať ľudské energetické pole.

REZONANCIA ZEME SA MENÍ, ČO NÁM TO PRINESIE?

Podľa niektorých výskumov sa frekvencia nazývaná Schumannovou postupne zvyšuje.

Vibrácie Zeme (Schumannova rezonancia) boli po dlhý čas na úrovni v priemere 7,8Hz. Od roku 1980 vzrástli na úroveň vyše 12 Hz. To ale znamená, že 16 hodín sa rovná 24 hodinám. Čas sa zrýchľuje! A ani veda si nevie vysvetliť čím je to spôsobené.

Je možné, že to znamená ohrozenie celej biosféry, vrátane ľudí a našu evolúciu. Všetky biologické procesy sú funkcie vzájomných interakcií elektromagnetického poľa. Elektromagnetické pole je spojivkom medzi svetom formy a štruktúrami rezonancie. Nesú v sebe vzorce informácií. Most spájajúci rezonancie slnečného systému a mozgové frekvencie sa nachádza v ľudskej špirálovej DNA, ktorá sa vyvíja spolu s planétou. Inžinier Lewis B. Hainsworth, MA, bol jedným z prvých, ktorí hovorili o tom, že ľudské zdravie je spojené s geofyzickými parametrami, čo sa deje prostredníctvom Schumannových vĺn. Jeho hypotéza rozoznáva prirodzene sa vyskytujúce prvky, ktoré určujú spektrum frekvencií rezonujúcich v ľudskom mozgu: Frekvencie prirodzene sa vyskytujúcich elektromagnetických signálov, cirkulujúcich v elektricky rezonujúcom priestore nad Zemou, nesú zodpovednosť za evolúciu alebo vývoj frekvencií, ktoré pracujú ako najdôležitejšie vlny v ľudskom mozgu. Výnimkou je len alfa rytmus, umiestnený tak, že za žiadnych okolností nemôže byť ovplyvnený prirodzene sa vyskytujúcimi vonkajšími signálmi. Hainsworth zistil, že frekvencie ľudského mozgu sa vyvinuli spolu s týmito signálmi. Ak je táto hypotéza správna, znamenalo by to, že boli práve odhalené podmienky za akých dochádza k zmenám v ľudskom mozgu. Zmeny v mozgových štruktúrach by teda mohli spôsobiť od nenápadných až po katastrofálne zdravotné zmeny a zmeny správania.

V súvislosti so zvyšujúcou sa Schumannovou rezonanciou môžeme v súčasnosti pociťovať:

 • Migrény, vyčerpanie
 • Elektrický náboj v končatinách a chrbtici
 • Kŕče v svalovej hmote
 • Symptómy podobné chrípke
 • Intenzívne sny

Ľudské telo sa v dôsledku nových vibrácií stáva citlivejším.

Hoci Schumannova rezonancia bola jednoducho merateľná odkedy bola objavená, dnes už to nie je také jednoduché. Atmosféra sa vypĺňa umelo vytvorenou radiáciou s rôznymi frekvenciami a to skoro prehlušuje prirodzené signály, ktoré tam boli milióny rokov. Tieto signály ale môžu hrať rolu nie len ako prirodzená ladička pre biologické oscilátory mozgu ale pre všetky životné procesy. Vzostupom popularity bezdrôtovej technológie, hlavne mikrovĺn, ktoré pulzujú na frekvenciách blízkych Schumannovým vlnám a napríklad pri mobiloch, vzniká ďalšia hrozba. Vytvárame si prostredie, ktoré nás doslova rozlaďuje. Práve preto by sme mali veľmi rýchlo pochopiť ako všetko živé reaguje na tie najjemnejšie zmeny v magnetickom a elektromagnetickom poli, ktoré nás obklopuje.

V závislosti na vašom pohľade na vec, živé bytosti sa buď vyvinuli evolúciou v tomto prirodzenom elektromagnetickom prostredí, alebo boli stvorené Božskou inteligenciou, aby s ním žili v harmónii. Jedna vec je však istá: Odkedy vznikol život na Zemi, Zem obklopuje všetky živé veci svojou prirodzenou pulzujúcou frekvenciou. Veľa expertov dnes hovorí o tom, že umelo vytvorené elektromagnetické vlnenie zakrýva prirodzenú frekvenciu Zeme. Elektrosmog môže spôsobiť, že sa človek cíti viac stresovaný, unavený a v nerovnováhe.

BOD NULA A SCHUMANNOVA REZONANCIA

O zmenách, ktoré sa teraz odohrávajú na Zemi v súvislosti so Schumannovou rezonanciou hovorili aj starodávne predpovede a indiánske tradície. Ovplyvňujú náš spánok, vzťahy, schopnosť regulovať imunitný systém a naše vnímanie času. Prežívame proces, ktorý začal pred 2000 rokmi, aby nás pripravil na obrovské zmeny, ktoré nastanú v našich telách.

ČO NÁS MOŽNO ČAKÁ…

1. Čas sa bude zdanlivo stále zrýchľovať až dosiahne Bod Nula. 24 hodinový deň bude zodpovedať 16 hodinám, alebo možno aj menej. Schumannova frekvencia bola donedávna 7,8 cyklov, teraz je približne 12 a čoskoro dosiahne 13. Tam sa zastaví.

2. Bod nula, alebo posun času boli predpovedané starovekými ľuďmi tisícky rokov. Na Zemi už prebehlo mnoho posunov, vrátane toho, ktorý sa odohráva každých 13000 rokov v polovici 26000 ročného cyklu. Predchodca rovnodennosti.

3. Bod nula, alebo výmena magnetických pólov pravdepodobne nastane už v najbližších rokoch. Dôjde k synchronizácii so štvorcyklovým biorytmom Zeme, ku ktorému dochádza každých 20 rokov 12. augusta. (Experiment a Montauk Project – tajný vládny vojenský projekt pre cestovanie v čase – oba sa viažu na 12. august a 20 ročný biorytmus.)

4. V bode nula Slnko vyjde na západe a zapadne na východe. O podobnej udalosti sa v minulosti našli záznamy z dávnych dôb.

5. New World Order sa môže stať skutočnosťou. Pozorne sledujte udalosti a nasledujte intuíciu.

6. V bode nula pravdepodobne prejdeme do vyššej dimenzie. V tú dobu sa všetko po čom túžime a na čo myslíme stane skutočnosťou. Všetko čo sa týka lásky a všetko čo pokrýva náš strach. Náš zámer sa stane tým najdôležitejším v našom živote.

7. Väčšina techniky, ktorú poznáme prestane fungovať. Výnimkou môžu byť len stroje pracujúce s voľnou energiou.

8. Naše fyzické telo sa zmení. Naša DNA sa postupne mení na dvanásť-vláknovú. Vytvára sa nové svetelné telo. Stávame sa intuitívnejší.

9. Mayský kalendár predpovedal všetky zmeny, ktoré sa dejú. Vraciame sa späť k prirodzeným cyklom prírody a vesmíru.

10. Buďte pripravení na zmeny, ktoré prinesú dobu svetla. Prichádzame do doby, kedy sa koncepty založené na strachu úplne stratia.

Zdroj – http://lobonya.wordpress.com/Skvelá kniha od Gregga Bradena:

Gregg Braden – Kódy vedomia – V našom vesmíre sa všetko mení podľa toho, ako zmýšľame. Známy autor na základe moderných vedeckých poznatkov veľmi zaujímavo vysvetľuje, ako sú bunky a atómy ovplyvňované našimi myšlienkami. Definuje nielen myšlienky, ale aj emócie, pocity a podvedomie. Predstavuje možnosti, ako zmenou našich presvedčení želaným spôsobom meniť našu realitu.

Úryvok z knihy: Veciam, o ktorých rozmýšľame, vdychuje život to, či sa nám páčia, alebo z nich máme strach. V príklade s romantickým vzťahom je možné predpokladať, že emóciou – vykonávacím príkazom – ktorý živí myšlienky na nášho partnera, je láska. Pocity a presvedčenia, ktoré prežívame, sú definované tým, že sa nám páčia možnosti, aké nám nový vzťah prináša. Sny, ciele a túžby, ktoré máme spoločné so svojím novým partnerom, alebo láskyplný prístup k jeho snom, to všetko uvádza do pohybu udalosti, ktoré naplnia našu realitu. Potom nastane okamih, v ktorom sa všetky dieliky zložia dokopy a naše nové presvedčenie vo svojej dokončenej forme teraz môže poslúžiť ako vzor na vyjadrenie toho, čo sme v sebe vytvorili. Srdce premieňa ukončené presvedčenie na vlny, ktoré prenášajú informácie celým naším telom a von do okolitého sveta, a tak sa to, čomu veríme, mení na jazyk, ktorým hovoríme s kvantovou podstatou vesmíru. Ekvivalentom ukončovacieho príkazu je pocit. Dostaneme signál, že práca na novom presvedčení je hotová a dokončený výstup sa môže prejaviť a uskutočniť. V uvedenom príklade by to predstavovalo pocit, že vzťah sa už začal, že sme sa už vydali na novú životnú cestu s novým partnerom.

Pôvodná cena: 9.80 EUR, Naša cena: 7.84 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.96 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 8 742 krát, 1 dnes)

8 Responses to Tlkot srdca našej planéty sa mení

 1. mp píše:

  „Do roku 2012 vstúpime do 5. dimenzie…“. Kde toto autor zobral a komu takáto veta pomôže? Prečo vždy, keď sa opisujú zmysluplné fakty, musia sa nechať autori otráviť aj fantazírovaním a pravdu si prispôsobia ako sa im hodí?

  Príčina zmien vo vesmíre i na Zemi je známa tým, ktorá hľadali a túžili nájsť, ostatní zostávajú nevedomí vlastnou lenivosťou k hľadaniu. Je podmienkou, aby sa každý namáhal a nie vyčkával, že vôjde do novej doby ako na zavolanie k prestretému stolu.

  Opisovaním faktov, ktoré sú ostatne už dostatočne viditeľné sa nikomu veľa nepomôže, nie je tiež pravda, že po nejakom dovŕšení sa už ľuďom bude len dariť, lebo budú intuitívní, zbavia sa strachu … apod. Nikomu sa nedá pomôcť ak sám o poznanie neusiluje dobrovoľne a dnes už so všetkým „nasadením“, aby sa zmenil! Najväčšia práca je teda práve na človeku samom, inak je jeho nádej ….

  Pýcha tzv. „znalých“ bude len narastať, potrebujú si lichotiť, čo sa pozná podľa zložitých, často nič nehovoriacich výkladov o dimenziaách, vláknach a frekvenciách, hlavne čím „odbornenjšie“, zamotanejšie a neprehľadnešie! Potrebujú si tým lichotiť. K čomu to však všetko?

  Ľudská vôľa a jej význam poznania – márnosť ako vždy. A o Božej Vôli ani len zmienka, akoby ani nexistovala. A práve v nej sa teraz všetko odohráva. Je príčinou a dôsledkom všetkého, čo na Zemi prebieha. Ostatne nielen na Zemi, ale v celom veľkom stvorení. Spomenie si ešte niekto v záplave nových termínov a pojmov na význam starých proroctiev aby ich dnes rozoznal? Napríklad proroctvo o Synovi Človeka?

  • Nevšedko píše:

   Chcel som Vám napísať, že úplne súhlasím s Vaším postrehom, no posledná časť Vášho komentu ma skutočne prekvapila. To že „moderní proroci“ potrebujú neustále nové vízie a chcú tak veľmi žiť v ilúzii a vysnenej budúcnosti, je niekedy naozaj podivné, ba až hlúpe. Hlavne preto, že často sa jedná o inteligentných ľudí. Len potom sa čudujem, keď píšete: „Prečo vždy, keď sa opisujú zmysluplné fakty, musia sa nechať autori otráviť aj fantazírovaním a pravdu si prispôsobia ako sa im hodí?“ , lebo mne toto veľmi pripomína napríklad Bibliu. Aj Vaše aj ich presvedčenie je založené na viere. Oni aj Vy vychádzate z tej istej vnútornej potreby v niečo konkrétne veriť. Naťahovať sa o to, ktorá viera je Pravda, je detinské.

 2. Prechod píše:

  Prechod do vyššej dimenzie sa nám nepodarí pochopiť, kým sa budeme cítiť oddelení. Nie je „oni“ a „my“. Sme Jedno. Každý je presne tam, kde má byť. Čo znamená „pracovať na sebe“, „pracovať na svojom vzostupe“? Žiadny výber, iba slobodná vôľa a úloha, ktorú tu každý jednotlivec prišiel splniť. Nejde o naplňovanie sa vedomosťami a názormi iných, ale o vyprázdnenie sa od balastu, očistenie. Ak si človek napríklad pred spaním zaplní hlavu katastrofickými správami, nezmyselnými hororovými scenármi, podobné prostredie si prenesie aj do spánku. Tak isto my v tejto dobe zhmotňujeme to, kde sa ocitneme po „prebudení“.

  • jara píše:

   Ospravedlňujem sa, že som namiesto svojho mena dala názov svojho príspevku. Je to označené trocha zmätočne. Asi by tam malo byť namiesto „Názov“ – „Meno“ alebo „Nick“

 3. Anonym píše:

  Spravny zdroj clanku je: http://www.lobonya.wordpress.com

  Dakujem za pochopenie.

 4. lobonya píše:

  http://lobonya.wordpress.com/2010/03/28/naladte-sa-na-frekvenciu-zeme/

  Ide o clanok prelozeny a spracovany na zaklade viacerych zdrojov.

 5. Marta píše:

  Vie mi niekto vysvtliť, čo znamená táto veta? „16 hodín sa rovná 24 hodinám. Čas sa zrýchľuje!“ Lebo nech nad tým rzmýšľam ako chcem, jediné vysvetlenie ktoré mi napadá je že teda toho stíham menej, že hodinky sa zrýchlili spolu s vývojom schumannovej rezonancie a ža sa teda dožívame vyššieho veku oproti minulosti preto, že naše dni sú kratšie, ale telo má stále tú istú životnosť. Ako si to vysvetľujete vy ostatní?

 6. pako píše:

  Neskutočné nezmysly. Odpor v atmosfére je 200 Ohmov! Nemá zmysel ich analyzovať. Napísal to veľmi zlý študent fyziky, zato dobrý manipulator.