google27eaa3905ca3fee3.html

priest11. Zdokonaľovanie vo dvojici. Je to cesta rodiny, rodu. Táto cesta je lákavá, zaujímavá, ale aj nebezpečná. Nie každý muž sa po nej vydá. Mnohí z nej zišli, vzdali sa, nedokázali naplno odhaliť svoju prirodzenosť a zosúladiť ju s prirodzenosťou ženy. Práve táto cesta je však najharmonickejšia pre muža, ženu a pre celý vesmír a je aj najprogresívnejšia. Po tejto ceste možno rýchlo dospieť k pokoju a oslobodeniu, pretože poskytuje unikátnu príležitosť na odhalenie všetkých podôb, všetkých hraníc svojho skutočného Ja: syna aj brata, muža, otca, vnuka aj deda, zaťa aj svokra, priateľa, občana a tvorcu. Je to bohumilá cesta. Príroda dala mužovi a žene všetko, čo je potrebné na prekonanie tejto cesty.

2. Cesta zrieknutia sa materiálneho sveta. Spravidla je to cesta askétu, mudrca, mnícha – pustovníka či bojovníka ducha. Na tejto ceste sa odrazu treba vzdať svojho ega, pocitu vlastnej dôležitosti a slúžiť Bohu a celému ľudstvu. Nie každý je pripravený kráčať po tejto ceste, nie každý je pripravený na stretnutie s niečím neznámym a nepoznateľným.

Mnohí sa vydávajú na túto cestu preto, že sa nedokázali vyrovnať s nástrahami osudu, sú unavení životom, usilujú sa ujsť pred problémami a pokušeniami materiálneho sveta v nádeji, že nájdu úľavu od svojich fyzických a duševných útrap. Často býva takéto zriekanie sa klamlivým, lebo je založené na strachu a potlačení vlastnej prirodzenosti. Takíto ľudia sa pokúšajú skryť pred svetom v lone divokej prírody alebo za múrmi kláštora. Človek však pred sebou neutečie, neukryje sa.

Cestou zrieknutia sa materiálneho sveta môže kráčať iba ten, koho zaujíma len duchovný život a pre koho potešenia materiálneho sveta nemajú nijaký význam. Takýchto ľudí nie je veľa. Nakoniec sa stávajú svätými. Obyčajne už od detstva smerujú k duchovnému životu, k službe Bohu a odriekaniu sa materiálnych hodnôt.

Napríklad ruský svätec Vasilij Blažený sa už ako 16-ročný stal božím prorokom, Serafim Sarovskij (Prochor Mošnin) bol ako 24-ročný novicom kláštora. Keď mal 32 rokov, vstúpil do mníšskeho rádu. Aj indický mudrc a svätý učiteľ Šri Ramana Maharši ako 16-ročný opustil rodičovský dom a vydal sa k svätej hore Arunačale, kde slúžil ľudstvu do konca svojich dní.

Niektorí sa na túto cestu vydávajú v zrelom alebo staršom veku, potom, čo získali nejaké životné skúsenosti v spoločenstve. Ktorú cestu si zvoliť, po akej ceste sa vydať?

Moja rada je nasledovná: Konaj tak, ako ti káže prirodzenosť, nestavaj sa proti nej. Ak máš záujem o materiálny svet, ak ťa priťahujú ženy – založ si rodinu, choď cestou rodu. Usiluj sa na tejto ceste preniknúť do svojej mužskej prirodzenosti, rozvíjaj svojho ducha, slúž spoločnosti, ľuďom, prezentuj sa ako ten, čo vytvára priestor pre lásku. Rodinný život treba chápať ako duchovnú prax, lebo iba takto nadobúda svoj zmysel. Ak je tvoj um a srdce naplnené myšlienkami na najvyššieho, ak si ľahostajný k potešeniam materiálneho sveta, prijmi odriekanie a zasväť svoj život Bohu a blahu všetkých živých bytostí.

Ak podľahneš morálnej zvrátenosti, rozbíjaš rodiny, nechceš prevziať zodpovednosť za nikoho na tomto svete, ak sa ničíš alkoholom, cigaretami, drogami, tvojím údelom je degradácia. A každý krok na takejto ceste len zväčšuje bôle a utrpenie, tvoje aj tvojho okolia. Táto cesta nie je hodna pozornosti, toho, aby si jej zasvätil svoj život. Zastav sa, zamysli sa. Nikdy nie je neskoro vrátiť sa na správnu cestu a kráčať po nej až do konca. Ak muž neberie na seba zodpovednosť za niekoho na tomto svete, nevezme niekoho pod svoje krídla, nutne začne upadať a ničí tým seba aj svoje okolie. Zákonite.

Článok je úryvok z práve vydanej knihy:

Valerij Sinelnikov – Hľadanie prameňa svojej sily – Vlastnosti a život správneho muža – Obľúbený autor a učiteľ venuje túto svoju knihu predovšetkým mužom (ale aj ženám, ktoré chcú lepšie pochopiť osobitosti a odlišnosti oboch pohlaví). Sineľnikov rozoberá dôležité mužské i ženské vlastnosti a radí mužom, čo by u seba mali rozvíjať, ako by mali konať a prejavovať sa. Veľa priestoru vennuje úlohe muža v rodine, ako by sa mal správať k žene aj k deťom, pričom tiež pojednáva o špecifickách výchovy chlapcov a dievčat. Vysvetľuje, ako prebieha prirodzený vývoj a dozrievanie muža a ako by mal muž narábať so svojou sexuálnou silou.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.61 EUR, Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 0.99 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 726 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.