google27eaa3905ca3fee3.html

Nedarí sa vám? Padáte na dno a zdá sa, že už niet návratu? Skontrolujte si svoje myšlienky. A nezabúdajte, že vaše myšlienky sú tvorivé sily. To znamená, že práve vďaka zmene myslenia môžete zmeniť aj váš bezútešný stav žitia a vojsť do sveta, ktorý bude pre vás príjemnejší, lepší. Nesmiete si však myslieť, že to ide ako šibnutím čarovného prútika. Vaše nové myšlienky musia mať tiež nejaký reálny podklad. Keď máte všade dlhy a vy budete snívať o tom, ako sedíte v banke na Wall Street a riadite finančný svet, asi to nevyjde. Treba ísť na to krok za krokom a vedieť, že sme súčasťou univerza, v ktorom je zápis o našej ceste. Dosiahneme to, čomu veríme. Existuje desať zásad, ktoré treba rešpektovať, pri zmene myslenia a chuti pritiahnuť si do života šťastie a blahobyt. Skrátka byť v pohode.

1. Vedomie jednoty

Život je nekonečný cyklus a moje miesto tu a teraz je dôsledkom tohto cyklického diania. To znamená, že všetko je dokonalé práve v tom momente, v ktorom sa dej odohráva. Vesmír je dokonalý v každej chvíli. Uvedomujem si, že univerzálne tvorivé sily sú neoddeliteľnou súčasťou mojej schopnosti prijímať život. Harmónia, zdravie, mier, radosť, hojnosť a pravdivá inšpirácia prúdi neustále cezo mňa. Uvedomujem si, že moje myšlienky sú tvorivá sila. Myšlienky riadia všetky moje kroky na ceste k univerzálnej múdrosti. A keď ma prepadne úzkosť a strach, uvedomím si, že treba nájsť v univerze tú myšlienku, ktorá ma strachu zbaví a prinavráti mi radosť zo života. Univerzum je v harmónii, tak aj ja musím hľadať harmonickú myšlienku. Napojím sa na tvorivú silu v sebe. Silu, ktorá vie, že v mojom svete je všetko v poriadku, lebo riadim svoje myšlienky a nepodlieham pocitom a náladám. Svoje tvorivé myšlienky venujem aj ostatným. Som dieťa univerza a mám právo radovať sa z najväčšieho daru – zo života.

Som v pohode.

2. Odpustenie

Mám sa rád/a taká aká som a nezaoberám sa neustále pocitmi viny, nedostatku, či inými sebatrýzniacimi myšlienkami. Minulosť sa zmeniť nedá, ale prítomné myšlienky ovplyvňujú moju budúcnosť. Odpúšťam si všetko, čo som prežil, odpúšťam si myšlienky, ktoré pritiahli do môjho života disharmóniu. Odpúšťam všetky nenávisti a nepochopenia, ktoré boli súčasťou mojej cesty a ktoré ma posilnili. Tie, ktoré ma oslabili som ešte nepochopil. Pokúsim sa o to. Absolútne sa odpútavam od všetkých a všetkého, čo ma urážalo, ponižovalo alebo mi inak ubližovalo. Želám všetkým mier, zdravie, harmóniu, nech idú svojou cestou, ja sa po odpútaní vyberiem tiež svojou. Kedykoľvek si spomeniem na meno niekoho, kto mi ublížil, rozpustím ho v univerze a odpútam sa od neho navždy. Robil, čo mohol a vedel, mňa to nemá prečo urážať. Je to jeho život. Uvoľnením starých boľačiek sa stávam slobodným/ou, voľným/voľnou. Moja tvorivá sila sa uvoľní a môže pôsobiť konštruktívnym spôsobom. Obraciam svoju pozornosť k potrebným a súcitím s nimi. Považujem za šťastie, ak pre nich niečo môžem urobiť.

Som v pohode.

3. Prijatie

Prijímam bez podmienok všetky bytosti do svojho srdca. Uvedomujem si, že každá bytosť znamená pre mňa univerzitu, najvyššiu možnú vzdelávaciu inštitúciu. Z toho dôvodu nemôžem nikoho odsúdiť, či ponížiť. Vo vesmíre je nekonečné množstvo prejavov univerzálnej inteligencie a ja som vďačný za poučenia, ktoré z toho plynú. Zdržím sa hodnotenia myšlienkou, slovom aj činom. Ak ma niečo ruší, poburuje, alebo irituje príčiny toho hľadám v sebe a nie v ňom. Vo mne sa zrkadlí tá časť, s ktorou sa neviem vyrovnať. Za všetko vo svojom svete myšlienok beriem zodpovednosť. Iba odo mňa závisí, čo si o kom myslím a kam ho zaraďujem. Som pánom vo svojom svete myšlienok a súčasne som ja jediný kto bude braný na zodpovednosť. Želám každému, s kým sa stretnem, aby našiel všetko, čomu v srdci verí, želám šťastie, úspech, zdravie a pokoj v duš všetkým bytostiam. Želám to úprimne a z celého srdca.

Som v pohode.

4. Náprava

Zmena je prirodzený jav v kolobehu života. Vítam zmenu. Som pripravený/á na zmenu. Chcem sa zmeniť. Chcem zmeniť svoj pohľad na svet. Som ochotný/á zmeniť svoje názory aj slovník. Ak som niekomu ublížil/a som pripravený/á ospravedlniť sa, lebo si uvedomujem, že tým sa napätie vo mne uvoľní. Som ochotný/á napraviť omyly, ktorých som sa dopustil/a, ak je to ešte možné. Urobím to s radosťou a s pocitom, že od starej krivdy k novým múdrejším rozhodnutiam sa mi kráča ľahko a s dôverou v univerzálnu spravodlivosť. Nenosím v sebe nijaké krivdy, odpúšťam si všetko, čo som nevedel/a urobiť inak.

Čoraz silnejšie pociťujem zmenu. S radosťou prežívam každý okamih. Čoraz častejšie prežívam okamihy harmónie a radosti.

Som v pohode.

5. Zdravie

Viem, že telo je chrám mojej duše, preto sa o neho s láskou starám. Doprajem mu zdravé potraviny a nápoje. Pozorne počúvam jeho signály a nezanedbávam ich. Telo opätuje moju starostlivosť dynamikou, energiou a pružnosťou. Som zdravá a vzdialená akejkoľvek sebaľútosti, či sebaobetovania. Uvedomujem si, že myšlienky ovplyvňujú každú bunku môjho tela. Želám sebe aj ostatným pevné zdravie a dobré myšlienky a rozhodnutia. Viem, že za pevným zdravím je vnútorná harmónia, pokoj a láska. Viem, že myšlienky majú tvorivú silu, takže zakaždým keď počúvam signály svojho tela, predstavujem si, že je dokonalé, úplné a zdravé. Som tvorcom lásky, ktorá má liečivú moc a rozpúšťa bloky v mojom tele, čím bráni vzniku ochorení. Som šťastný/á, lebo som pochopil/a, že čistota mojich myšlienok sa zrkadlí v zdraví môjho tela.

Som v pohode.

6. Ideálny partner

Viem, že si zaslúžim ideálneho partnera. Rada ho prijmem. Uvedomujem si, že priťahujem to, čomu bezpodmienečne verím. Mal by byť čestný, úprimný, lojálny, verný, veselý, šťastný a úspešný. Tie isté vlastnosti by som mu chcel/a ponúknuť. Viem, že tak ako on mne, tak ja jemu môžem pomôcť znásobiť dobré vlastnosti a dobré myšlienky. Chcem vzťah založený na vzájomnej láske, slobode a úcte. Naša láska bude prameňom svetla pre ostatných. Verím, že s láskou bude môj život plnší.

Som v pohode.

 

7. Úspech

Mám sa rada a preto pracujem tam, kde mám z práce radosť a môžem v nej prejaviť svoje talenty, za ktoré mi primerane platia. Pracujem s ľuďmi, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa. Viem, že to čo robím pre ľudí okolo mňa, sa mi tisícnásobne vráti. Pracujem s príjemnými a zaujímavými ľuďmi a rada sa zrkadlím v ich obraze. Viem, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem o moje služby. Práca je pre mňa zdroj radosti. Je moja sebarealizácia a jej ohodnotenie ma uspokojuje. Viem, že podmienky pre úspech sú vo mne už od narodenia. Môj život je šťastný a úspešný a urobila som ho takým aj vďaka tvorivým myšlienkam. Vždy som vedela, že mojím poslaním je uspieť. Neúspešná minulosť nemá nado mnou nijakú moc. Všetky prekážky premením na výhry. Som pripravená na zmeny a víťazstvá. Na nové skutky, ktoré mi prinesú úspech.

Som v pohode.

8. Hojnosť

Narodila som sa, aby som prežila život v hojnosti, šťastí, v slobode. Život prežiarený svetlom a radosťou. Narodila som sa, aby som využívala svoje tvorivé sily, talent a schopnosti. Aby som neustále pracovala na svojom fyzickom, duševnom a duchovnom raste. Aby som sa mohla naplno prejaviť ako integrovaná bytosť a zdokonaľovať svoje bytie. Vo všetkých oblastiach života s túžbou vyjadriť čo najdokonalejšie sám/a seba. Žijem v pohodlí svojho domova , ktorý spĺňa všetky moje požiadavky. Okolo mňa vládne pokoj a harmónia. Na návrat domov sa vždy teším, milujem tú liečivú atmosféru plnú lásky. S vďakou prijímam všetky dary života. Krása a bohatstvo patria prirodzene do môjho života. Nikomu nič nezávidím, pretože viem, že mám dostatok všetkého. Vesmír má dosť darov pre všetkých. Z každého svojho rozhodnutia mám úžitok. Mám rád/rada peniaze a vážim si ich energiu, ktorá prúdi aj cezo mňa. Ďakujem denne za schopnosť tvorivého myslenia.

Som v pohode.

9. Mier a harmónia

Žijem v harmónii s každým a so všetkým okolo seba, pretože večným zdrojom mojich myšlienok je láska. Láska napĺňa moje srdce, moje telo, moju myseľ a celé moje bytie. Láska sa šíri odo mňa, aby sa znásobená vracala ku mne. Môj svet sa riadi zákonom lásky a úcty. Vyznávam krásu súčasného okamihu. Žijem tu a teraz. Som milované dieťa vesmíru, preto je jasná moja budúcnosť. Všetko, čo sa stane je v môj prospech. Prináša mi vývoj a porozumenie, to mi dáva pocit bezpečnosti a lásky. Dodržiavam a ctím zákony lásky. Pomôžem si, aj vesmír mi pomôže. Vnímam všetky impulzy vo mne aj okolo mňa. Rád/ sa učím nové veci. Učenie je pre mňa zábava. S otvoreným srdcom a s radosťou začínam každý deň. Teším sa na všetko, čo mi prinesie, lebo viem, že do môjho života môžu vojsť iba zmysluplné udalosti.

Láska, mier a dokonalé zdravie napĺňajú moju myseľ a moje telo.

Páči sa mi, kto som a čo robím. Páči sa mi byť svetlom, láskou, krásou svojho života.

Som v pohode.

10. Múdrosť

Kruh života nemá začiatok ani koniec, iba neustálu premenu energie. Môj život existuje mimo čas a priestor, vytvára priestor a čas vedomia. V srdci mám zákon lásky. Môj život je neustála zmena. Každý okamih je nový, zaujímavý a podnetný. Moje myšlienky sú pozitívne a prinášajú mi do života pozitívne udalosti. Som kapitánom na svojej lodi, ktorá smeruje iba k dobrým cieľom. Riadim svoj život kompasom lásky. Okolo mňa je krása a láskavosť, pretože vo všetkých a vo všetkom hľadám to lepšie. V tom sa zrkadlí moja zmena.

Pozitívne myslenie mi pomáha nájsť seba a nový príjemný svet okolo mňa. Verím v silu univerza, v jeho múdrosť a lásku. Viem, že čokoľvek potrebujem vedieť, dozviem sa, všetko, čo potrebujem, dostanem v pravý čas a na pravom mieste. Tak, aby som to mohol pochopiť a vedome naďalej rásť.

Som v pohode.


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Anatolij Někrasov – Smysl života a naše role v něm – Táto kniha prináša duchovné a psychologické poznatky, ktoré môže vo svoj prospech využiť každý z nás. Skúma problémy fyzického, psychického aj energetického zdravia – samoty, rodinných vzťahov, milostných trojuholníkov, vzájomných vzťahov v spoločnosti aj vážnych ochorení. Kniha vychádza z rozsiahlej terapeutickej praxe autora. Pomáha vyhnúť sa mnohým problémom a nájsť riešenie rôznych životných úloh – jednoducho ponúka metódu, ako celkove zmeniť svoj život k lepšiemu a byť oveľa šťastnejší.

Pôvodná cena: 8.90 EUR, Naša cena: 7.12 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.78 EUR


 

(Prečítané 3 829 krát, 1 dnes)

Comments are closed.