google27eaa3905ca3fee3.html

Nasledujúci text bol prednesený na 11. sympóziu alternatívnej medicíny (október 1998!) jeho autorkou je Vierka Černušková, ktorá dodnes pomáha všetkým bytostiam k rozvoju. Píše básne, robí prednášky, zachraňuje opustené mačky, hovorí o poslaní pozemských anjelov a tvorí krásne meditácie. Lieči seba a svet. Zmenilo sa storočie, v ktorom text napísala, ale jeho obsah je ešte aktuálnejší ako predtým.

Pochopme, že žijeme zvláštny čas. Je to doba veľmi historická, ľudstvo stojí na križovatke. Všetky politické, ekonomické a sociálne tendencie sú iba znakom doby, jej sprievodnými znakmi. Všetky situácie sa budú maximálne vyostrovať na celej planéte. Vzniknú mohutné demonštrácie a nepokoje.

Neptún vstúpil 28.1.1998 do znamenia Vodnára a aktivizuje sa sila Uránu. Urán je planéta, vplyvom ktorej sa rúca staré myslenie a objavujú sa nové možnosti. Nastanú výrazné zmeny vo všetkých oblastiach. Príde mnoho objavov, vynálezov v rôznych oblastiach života. Už v roku 1998 či sme si toho vedomí, alebo nie, začalo prebiehať tzv. Biblické triedenie – oddelenie zrna od pliev. Triedime sa sami. Mechanizmus triedenia máme zabudovaný v sebe. Je to princíp lásky k všetkému živému. Podľa veľkosti vysielanej lásky sa nalaďujeme na určitú frekvenciu. Čím vyššia frekvencia nami vysielaná, tým viac sa v nás aktivuje sila Ducha. Človek sa musí naučiť neškodiť na žiadnej úrovni, ani na myšlienkovej. Ľudstvo bude musieť opustiť zlatú strednú cestu a každý si bude musieť vybrať cestu evolúcie alebo involúcie. Dosť vecí už človeka upozorňuje, že doba je vážna. Kedy človek pochopí, že dejiny ľudstva i jednotlivcov sa vyvíjajú podľa toho, aký je vzťah človeka k Bohu. Nemyslím k náboženstvu, ale k BOH-u.

Veriť možno i láskou k ľuďom. Veľa ľudí stratilo kontakt s ozajstným duchovnom. Koncepcia človeka bez duchovného rozmeru povedie k zániku. Zatiaľ údery nie sú brutálne, skôr nás chcú zobudiť. Vibrácie, ktoré teraz pôsobia, obracajú pozornosť ľudí do seba, aby vyšlo na povrch, čo sme v sebe dusili, ba možno aj pochovali. Sú tam aj naše nespracované tienisté stránky. Každý človek je aj trochu zlý, aj trochu dobrý. U každého je tento pomer iný. Teraz sa to všetko z nás vyplavuje ako mútne vody počas povodne. A má to z nás odísť tiež podobne ako tie povodne. I emócie v nás potlačované sa derú na povrch, do našej pozornosti, aby sme ich mohli spracovať. Toto je čas padania masiek. Vidíme svoje tiene, aby sme ich mohli premeniť v Svetlo. Manifestuje sa naše ego na rôznych úrovniach. Ego a naše túžby nás ženú stále ešte ďalej, ešte viac. Odďaľujú nás od lásky, od pomoci blížnemu. Hviezdy nám ale žehnajú a pomáhajú nám zmeniť sa. Pomáhajú nám uvedomiť si, že čisté srdce je viac ako materiálne statky. Vibrácie planét pôsobia na prebudenie duchovnosti a zároveň všetko umocňujú. Učia nás cítiť bod zlomu, ale i príchod nového. Naše zúžené vedomie sa postupne mení a transformuje. Naše oči sa otvárajú. V tejto dobe je už medzi nami aj veľa harmonických nositeľov nového aspektu. Disponujú obrovským duševným potenciálom a dávajú ho do služieb ľudstva. Je pre nich bytostne dôležitá pomoc druhým. Možno ani nevedia, že našli už hlbší zmysel svojej existencie. Táto cesta čaká aj nás. Inakšie stratíme akýkoľvek zmysel života a zaradíme sa do prúdu vlastnej deštrukcie. Všetci máme šancu k vyššej duchovnej kvalite, ale i k nebezpečiu katakliziem. Skutočne sa rozhoduje o osude planéty a žabomyšie vojny by mali ísť bokom. Pred nami leží kľúč k pochopeniu tajomstva života. Veci sa posúvajú k zvýrazneniu obidvoch polarít: dobra i zla, šťastia i nešťastia, choroby i zdravia. Cez zvýraznenie rozporov by malo začať ich riešenie. Prebieha to na úrovni jednotlivcov, spoločností i vlád. Prejaví sa to krízami, ale môže to nastoliť i harmóniu. Záleží to od vyspelosti jednotlivcov, od ich schopnosti vysporiadať sa s emóciami. Krízy môžu dosiahnuť vrchol. Ale i pochopenie ľudstva sa bude posúvať a poznanie spustí obnovovacie procesy. Všetci sa podpisujeme pod všetky zmeny. Ak nebudeme rozumní, rozpútajú sa vášne, násilie, náboženský fanatizmus. V určitom zmysle tento čas pripomína Golgotu a môže priniesť znovuzrodenie alebo smrť.

Najväčším blokom k poznaniu je naše ego. Zabraňuje človeku, aby poznal iné úrovne, i sám seba. Bez pochopenia ega nemôžeme poznať vyšší stupeň bytia. Všímajme si kam nás vedie: k netolerancii, k osočovaniu, k urážlivosti, k pocitu dôležitosti, k ješitnosti, k nepochopeniu druhých. Slabosť sa manifestuje falošnou odvahou, siláckymi rečami. Ozajstná sila sa nemusí predvádzať. Uvedomme si kvality, s ktorými sa identifikujeme. Duchovnosť neznamená len reči, ale i zmysel pre morálku, silnú empatiu, súcit k všetkému živému. Je to celá ekológia života, ktorej pochopenie znamená znovuzrodenie. Pravá duchovnosť je prirodzená, zakotvená v biologickom systéme a odráža sa v našom vzťahu ku všetkému živému. Niet pozitívnych zmien bez duchovnosti. Niet znovuzrodenia bez slov: “Bože odpusť im, nevedia čo činia”. Prechádzame hlbokou transformáciou nášho vedomia. Nevyriešime svoje ťažkosti, ak nezačneme myslieť, konať i žiť v súlade so zákonmi života, platnými v celom vesmíre. Zmena vedomia nemôže prísť zhora. Človek sa musí pre túto zmenu sám a slobodne rozhodnúť.

Ľudské nohy sa dotkli Mesiaca, ale náš Duch je pripútaný k zemi. Len zmenou myslenia a konania môžeme zlepšiť situáciu. Nie vyvolený národ, nie vyvolení ľudia, ale lepší svet pre každého, kto ho naozaj chce. O každého človeka má Boh záujem, lebo je otcom všetkých. Jeho volanie platí pre všetkých. Vlastné zdokonalenie – zladenie na fyzickej, duševnej a duchovnej stránke – je začiatok premeny. Úcta k všetkému živému nám otvorí cestu. Vnútorné naplnenie života však leží hlboko v nás. Otvorením srdca sa otvárame spojeniu najláskavejších energií. Kto verí, môže tieto energie nazvať Duchom Svätým. Pod vplyvom týchto energií sa bude zobúdzať ľudský Duch a my budeme prechádzať duchovnou transformáciou. Potrebujeme vzkriesiť staré cnosti, ako sú skromnosť, trpezlivosť, pokora, mravnosť.

Albert Einstein povedal, že človek a jeho morálka zaostali za vývojom vedy a techniky. Zasiahli sme do prírodných procesov skôr, ako sme ich pochopili. Planéta je našou civilizáciou pretvorená a robili sme to i násilím. Uvedomili sme si svoju zodpovednosť za svoje konanie? Naša chorá planéta potrebuje zobudenie našej duše i prebudenie nášho vedomia. Inak odoprie človeku svoju štedrosť a obráti sa proti nám. Veľa ľudí hľadá novú životnú filozofiu. Mnohí chcú tvorivé spolužitie s prírodou. Celé národy hľadajú svoju identitu. Každý človek i národ má svoj cieľ i poslanie.

Učme sa chápať rozumom i citom. Naše centrá vedomia, čakry, sú spojené s rotáciou nebeských telies. Sme spojení s Kozmom viac ako si vieme predstaviť. Vstupná brána do Vyšších svetov je srdcová čakra. Je v strede hrude a na svätých obrázkoch je kreslená ako srdce Márie alebo Ježiša. Jej otvorením sa stáva krištáľovo čistá a priezračná. Otvára ju samozrejme láska. Bolesti srdca tiež môžu byť súčasťou transformácie. V tých miestach býva často blok spôsobený stresom, ale i našimi emóciami. Vždy v mieste prekážky pociťujeme bolesť. Ten tlak je ale v náš prospech. Spôsobí, že prijímaná energia z Kozmu bude môcť voľne prúdiť v tele. Bolesť spaľuje formy, ktoré prekážajú vývoju.

Jedine láska môže zobrať silu negatívnym informáciám a premeniť ich na myšlienkové formy harmónie. S kvalitou lásky vždy prichádza duševná vyrovnanosť. Pred úsvitom ale býva noc najtemnejšia. I mierny nepokoj nás učí, hľadať to pravé pre nás. Naša budúcnosť je v úplnej transformácii. Leonardo da Vinci povedal: “Poznanie je láska a láska je poznanie”. Aké jednoduché pre ľudí 20.a 21.storočia. A predsa pre mnohých nepochopiteľné svojou jednoduchosťou. Človek prežije, lebo je článkom vesmírnej dynamickej reťaze, ale musí veľa pochopiť a zmeniť sa.

.

 

 

 

 

(Prečítané 2 178 krát, 1 dnes)

One Response to Pochopme, že žijeme zvláštny čas

  1. stilb píše:

    Dobrý večer, rád bych se stal Vaším přítelem a dozvěděl se více….