google27eaa3905ca3fee3.html

V posledných rokoch sa valí na nás z každej strany overená informácia, že ku šťastiu stačí jediné – požiadať… Hore sú pripravení dať nám všetko. Keby to tak bolo, nešťastie, choroby a neúspech by určite vymizli. Veď kto už by chcel byť chorý a chudobný?

Zákon príťažlivosti síce platí, ale rovnako ako vo všetkom platí aj staré známe – bez práce nie sú koláče. Vesmír je totiž naše zrkadlo. Ak nič nedávame, zrkadlí iba našu prázdnotu. Naše strachy, úzkosť, beznádej, nedôveru, egoizmus. Na to, aby sme mohli komunikovať na úrovni každodenného odberu želaní – pomyslím si a veci sa stanú, musíme splniť niekoľko podmienok.

Prvou z nich je postoj k životu.

Tento článok je súčasne pozvánkou na terapiu zmenou životného štýlu. Je totiž zbytočné strácať čas tým, čo nefunguje. Treba objaviť funkčný systém a ja vám ho ponúkam. Ak chcete zlepšiť svoj život, nájsť to, čo potrebujete, musíte sa inak naladiť. Vaše naladenie nemá byť- chcem, alebo v lepšom prípade prosím o … a sú chytráci, ktorí vymysleli, že vopred ďakujem, za… Otázka znie inak – čo mám urobiť pre to, aby som žil v úplnom súzvuku s vesmírom a mohol si bez problémov napĺňať svoje predstavy.

Ste si  istí, že ste formulovali svoje požiadavky takto? Ak nie, poďme spolu hľadať príčiny, ktoré sú prekážkami na ceste za rozhodovaním o svojom osude.

Vedeli ste, že existujú tri stupne, ktoré vás postupne dovedú k naplneniu zákona príťažlivosti?

Po prvé je to nádej, po druhé viera, presvedčenie a po tretie plné uvedomenie.

Existujú aj tri hlavné prekážky na ceste k plnej realizácii. Skôr ako ich vyslovím,odbočím. Vezmite si papierik a napíšte naň bez rozmýšľania, kto je pre vás najdôležitejší  človek na svete.

Máte tam – mama, dcéra, syn,otec, babička…? Všetko zle…Jediná správna odpoveď znie – JA. To však nesmie byť o egu, ale o zodpovednosti. Kto môže byť dôležitejší? Kto sa má postarať o moje zdravie, o moju radosť, o moju spokojnosť, o naplnenie mojich snov, o moje šťastie ak nie ja?

Takže prvá prekážka znie – nedostatok lásky k sebe, alebo nepochopenie lásky k sebe, či prílišný egoizmus.

Teraz sa opäť vráťte k papieriku, je tu druhá otázka, na ktorú si napíšte teraz odpoveď. Vždy dobre viete, čo je správne a čo nie? Viete, kto čo mal urobiť, aby sa mu nestalo to, čo teraz prežíva? Používate vety – Čo by na to povedali ľudia…? To sa neparí atď.

Dostali sme sa k druhej prekážke. Príliš veľa obmedzujúcich schém myslenia a správania. Skrátka, nevhodné obmedzujúce presvedčenia. Z toho vyplýva tretia časť prekážok – obmedzujúci a obmedzený systém komunikácie s Vyšším ja.

Vráťme sa však na začiatok.

Hovorili sme, že dôležitá je NÁDEJ. Bez nej pravidlo príťažlivosti neplatí. Ak strácame nádej, že do nášho života pritiahneme to, či ono, nedodávame vesmíru základ, ktorý by neskôr mohol zhmotniť. Musíme sa nádejať, že naozaj existuje možnosť vytvárať si vlastnú realitu. Táto časť práce sa často nazýva prechod k pozitívnemu mysleniu. Pozitívne myslenie totiž neznamená, že teraz otrocky obrátim všetko naruby a tam kde som frflal, budem chváliť. Svoj hnev a frustráciu prekryjem sladkým falošným úsmevom. Tento druh pozitívneho myslenia vás privedie akurát do náruče depresie. Pozitívne myslenie musí vychádzať zo srdca a nie z hlavy, aj keď na začiatku treba presvedčiť najmä hlavu. Ale vždy v súlade s vesmírnymi zákonmi.

Zradné emócie

Už na tejto úrovni sa vám viac razy môže stať, že len si na niečo spomeniete a ono sa to udeje alebo zhmotní. Najväčšími prekážkami, doslova kazičmi sú v tomto čase naše emócie. Dnes tak preferované emócie sú aj častými spúšťačmi ochorení práve v tejto fáze. Medzi nebezpečné emócie radíme strach, úzkosť, hnev, netrpezlivosť, závisť, chamtivosť, ľútosť, ale aj priveľa nereálnych ilúzií. Mnohí si po zlých skúsenostiach povedia, kým som kašľal na pozitívne myslenie, bol som v poriadku a teraz som stále chorý. Bolo mi to treba?

Teraz to nevzdávajte!

Bolo vám to treba, a preto pokračujte ďalej,  aj keby to šlo systémom dva kroky dopredu a tri dozadu. Ak pritom vyradíte všetky prevzaté, cudzie a nalepené stereotypy, stojí to za to. Práve na úrovni nádeje sa učíte zbavovať cudzích a rozoznávať vlastné myšlienky a želania. Overujete si, či sú to naozaj vaše želania a túžby a nie želania vášho okolia, rodičov, priateľov, spoločnosti, želania prevzaté zo sociálnych sietí. Zbavujete sa tým chuti žiť v zajatí cudzích autorít a posilňujete svoju vlastnú autoritu. Zhadzujete falošný pohľad na seba. Začínate zrkadliť pravdu. Nastavujete a uvedomujete si silu svojej osobnosti a cítite, že ste na ceste za pochopením života a vášho miesta v ňom. Začínate preberať zodpovednosť za všetko, čo sa deje s vami, vo vás a okolo vás. Prestávate hľadať chyby mimo seba a uvedomujete si, že všetko čo sa deje s vami a okolo vás, je o vás. Uvedomujete si, že všetko, čomu venujete hoci len minimálnu pozornosť sa vás týka. Zvažujete, do čoho sa necháte vtiahnuť. Stále síce zostávate na úrovni zbierania informácií a menej sa venujete zberu skúseností. Viac pozorujete než tvoríte, ale rozvoj už nastal. Zákon príťažlivosti funguje tak na 30 percent. Jeho prejavy nie sú príliš nápadné a plynulé, sú skôr slabé a nepravidelné. Ešte stále neviete, či ste naozaj tvorcom svojho života. Čím viac praktických skúseností získate, tým viac bude narastať vaša viera v to, že si zaslúžite naučiť sa tvoriť a prijímať svoj život. Dostávate sa z úrovne nádeje na úroveň viery.

Všetko má svoj čas a zákonitosti

Preto mnohí ostávajú po celý život na tejto úrovni. Z napísaného vyplýva, že zákon príťažlivosti síce platí, ale nie každý ho dokáže v svojom živote realizovať a naplniť jeho princípy.

VIERA

Poďme ďalej. Na rozdiel od predchádzajúcich pocitov nastáva obdobie, kedy ste na sto percent presvedčený a máte absolútnu istotu, že si zaslúžite spolupracovať s vesmírom a všetko čo chcete, môžete získať. Tento pocit už nie je v hlave, ale je vo všetkých bunkách. Vy nepochybujete, nemáte nádej, ale viete. Paradoxne v tomto období sa na chvíľu účinok zákona príťažlivosti zastaví. Už ste pochopili, že nič nie je zadarmo. Ale vzdať sa niektorých schém myslenia je príliš ťažké, často traumatizujúce. A tak sa zatnete. Začnete vytvárať odpor. Chcete mať čím väčšie zmeny v živote, ale súčasne odolávate. Hoci sú vaše zámery jasné. Ak v tomto období máte vnútornú potrebu, ktorá nie je zosúladená s vaším vyšším cieľom, nenaplní sa. Ak je zosúladená zákon príťažlivosti funguje už na sto percentne.

Vždy však ide o zámer. Zámer musí byť čistý.

Často si však svojimi myšlienkami a želaniami iba kompenzujeme nejakú traumu z minulosti, a to ešte nezakladá právo na vytváranie vlastnej reality. Často prinášajú sklamanie protichodné alebo chaotické myšlienky. Chcem chlapa, ale…takého, onakého … alebo chcem veľa peňazí, nie pre seba, len kvôli charite, alebo pre seba?, alebo preto, lebo Jožo je omnoho hlúpejší a lenivejší a nemorálnejší a predsa sa topí v prachoch…Takéto myslenie k ničomu nevedie. Naopak v tejto fáze rozvoja osobnosti nastáva čas ukázať vesmíru, že si naozaj zaslúžite život, o ktorý žiadate. Častou prekážkou naplnenia zákona príťažlivosti v tejto fáze je pochybnosť, či si zaslúžim to o čo žiadam a viem naozaj, že to, čo chcem, je v môj prospech.

Pre mnoho ľudí je veľkým problémom sústrediť sa na jeden zámer, nemeniť ho a dostať do všetkých buniek, že toto je cieľ prosby. Musíte nepochybne cítiť, že pre vás je toto najsprávnejšie riešenie. Viete, že máte okolo seba množstvo možností, ale vy si vyberáte práve túto.

Nazvala by som to – toto je moje právo na  výber.

Keďže som sa rozhodla sama, viac nepochybujem, otváram sa naplno tejto možnosti. Neanalyzujem, netlačím, nevpúšťam emócie. Viem, že je to v súlade so mnou a je to dokonalé ako sám vesmír. Takýmto spôsobom si vypestujete zmysel pre hodnoty, ktoré uznávate. Musia však byť vaše. Nepochybne čisté a úprimné. Vychádzajúce z vášho vnútra. Nie z vašej hlavy.  Takto sa naplno prejavuje viera. V tejto fáze ste už v nadhľade. Všetko je odpustené, všetko je prijaté a pochopené. Nie rozumom, ani srdcom, ale každou bunkou v súlade s vesmírom. Viete o svojich chybách, aj o chybách ostatných, ale beriete to ako fakt. Ako realitu života. Pocity viny nemáte, nehodnotíte okolie. Tieto pocity vám dajú vibráciu šťastia a vyrovnanosti. Strachy a negácie vás už nebudú pokúšať. Naučíte sa vždy vycítiť svoj zámer. Každý iným spôsobom. Niekto cez vizualizáciu, cez sny, pomocou kyvadielka, mnohým pomáha kineziológia atď…atď…

V tejto fáze budete pociťovať veľa radosti a vďačnosti. Oddajte sa týmto dvom pocitom naplno. Sú zárukou vášho dobrého zdravia a zdravého myslenia. Ak tento stav stratíte, vysielate vesmíru iné energie a prichádzajúci signál nezodpovedá vaším očakávaniam.

Je tu čas, tretí raz siahnuť po papieri. Tentoraz si zaznamenávajte dátumy, periodicitu splnených želaní. Teda zhmotnených zámerov. Keď ich bude čoraz viac, prepracovali ste sa na tretí stupeň pochopenia zákona príťažlivosti. Ide o absolútne, nespochybniteľné presvedčenie. Teraz je vám úplne jasné, že vaše zámery sa budú realizovať a vy si pokojne dovolíte tvoriť si svoj osud a vziať zodpovednosť za každý čin, za každé slovo. Nastal stav, kedy vaša vonkajšia realita odráža vaše vnútro. Túto fázu nazývam SAMO SA TO. Myšlienky sa menia na skutky v priebehu sekúnd, ľudia spolupracujú, udalosti posúvajú veci dopredu. Synchronicita funguje bezchybne. Veci plynú bez prekážok. Vaša intuícia pracuje dokonale. Plnia sa vám sny.

Ak chcete nájsť sprievodcu na preladenie, napíšte na mailovú adresu: erika.vincourekova@gmail.com


foto: https://pxhere.com


Súvisiace články:


 

(Prečítané 696 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.