google27eaa3905ca3fee3.html

Nechce sa mi dnes písať novoročné klišé. Aj keď je to často kopa krásnych slov. Tento rok sa budem prezentovať ako praktická a múdra žena. Napokon, v mojom veku mi ani iné neostáva.

Vo svojej knihe – Nič sa nekončí, všetko sa iba začína – som písala o čakrách, ich význame a možnosti nových poznatkov v tejto oblasti. Je čas rozšíriť si vedomosti.  Nielen preto, že od každého z nás závisí budúcnosť celku, ale  najmä preto, že pochopením ich funkcií sa nám podarí odstrániť mnoho prekážok zo svojho života, ktoré nám bránia byť v harmónii a žiť šťastný život.

To, že všetko je energia, tá v nás aj okolo nás už pripúšťa rovnako veda – kvantová fyzika ako aj alternatívny spôsob myslenia. Poslednú vetu považujem za nezmysel a používam ju iba ako zaužívaný model. Myslenie je prosto myslenie a je to tiež iba energia. Nie čosi alternatívne. Vráťme sa však k téme. Sme zrkadlo aj tvár v ňom a každá, aj nepatrná zmena, mení  celý obraz. Pomocou energie myšlienok dokážete riadiť tok energie v sebe i okolo seba. Vaše myšlienky určujú ako prijímate veci. Podľa klasika je vraj osud 10 percent udalosti a 90 percent nášho postoja k nej. Spôsob nášho myslenia priťahuje v rámci zákona príťažlivosti všetko, čo potrebujeme. Na čo sa sústredíme, s tým sa stretneme, ale nikdy nie tak ako si práve želáme. To  by sme museli byť v absolútnej harmónii. Museli by sme mať sedem hlavných čakier  na tej istej úrovni. Napriek tomu, že to tak nie je, práve vďaka mysleniu dokážeme ovplyvniť svoj duchovný rast, dostatok materiálnych vecí, svoje vzťahy …len si musíme uvedomiť, kto sme. Sme božské bytosti s ohromným potenciálom.

Vychádzam z toho, že ak čítate tieto riadky nie ste 100% šťastní. Teoreticky možno viete, že všetci sme potenciálne nabití všetkými prostriedkami pre šťastný život, ale v praxi to akosi škrípe. Uvedomujete si aj to, že ľudské šťastie je síce založené na plnej realizácii svojho potenciálu, ale vy ten potenciál často vôbec nevidíte, alebo mu nedôverujete. V praxi sa to prejavuje únavou, zlou náladou, pesimizmom, neúspechom, rozkladom vzťahov…

Zmenu môže priniesť aj pochopenie funkcií jednotlivých čakier , ktoré musia byť vždy v harmónii. Narušenie ich rovnováhy prináša prekážky v rôznych oblastiach života. Podľa toho, ktorá čakra je poddimenzovaná alebo naopak predimenzovaná. Ľudskou rečou povedané, kde je priveľa energie a kde energia chýba.

Ako zistíte, či ste v pohode?

To je hádam zbytočná otázka. Napriek tomu odpoviem, najmä pre tých, pre ktorých pohoda znamená dostatok peňazí.  Nestačí to. Keď sa ich ľudia nabažia, začnú piť, alebo drogovať a podobne, nepochopili, že energia musí byť harmonicky rozložená vo všetkých čakrách. Pre harmonický život potrebujeme zdravie, lásku, dobré medziľudské vzťahy, prácu, ktorú robíme s radosťou, kreativitu, flexibilitu,  finančnú dostatočnosť. K tomu poslednému pridám slová klasika. Bohatý je ten, kto má dosť.

 Nuž, kto už má takéto šťastie, že všetky oblasti sú OK?

Ja takého človeka nepoznám, ale viem, ktoré udalosti narúšajú čakry, v ktorej oblasti. A ako s nimi pracovať. Ak je nedostatok v jednotlivých čakrách, nastávajú problémy. Tak sa poďme pozrieť ako ste na tom vy. Poďme čakra po čakre.

1.čakra – Váš problém sú peniaze a zdravie. Nemáte dostatok financií a máte aj  zdravotné problémy, najčastejšie v oblasti trávenia a ženských orgánov, trpíte často stratou energie. Nechuťou žiť a únavou z každodennej reality.

2.čakra – Váš problém sú vzťahy. Partneri, ktorých máte, alebo ste mali, vás neuspokojujú, môžete mať problémy aj s plodením či otehotnením. Takáto situácia môže u vás viesť až k hysterickému správaniu, častým potratom, tvorbe císt alebo majú vaše deti od narodenia alergie, či atopický ekzém.

3.čakra – Váš problém je nedostatok sebadôvery. Raz to preháňate s preceňovaním sa, inokedy sa podceňujete. Nepoznáte svoju hodnotu a preto nepoznáte ani hodnotu ľudí okolo vás. Necháte sa často ovládať okolím, podvedome však cítite, že to nie je vaša šálka kávy a preto máte k ľuďom dosť nepriateľský postoj. Často sa vzdávate svojich cieľov a zo svojich neúspechov obviňujete druhých.

4.čakra – Váš problém je nedostatok láskavosti. Bojíte sa hlbších vzťahov, hoci po nich podvedome túžite. Bojíte sa sklamania a emocionálneho zranenia, tak nastavujete okoliu krivé zrkadlo. Často ste veľmi kritickí k svojmu okoliu, ste netrpezliví, výbušní alebo naopak emocionálne plochí. Pretože nedôverujete ľuďom, ste často sklamaní ich správaním sa voči vám.

5.čakra – Váš problém je, že sa neviete prejaviť. Hovoriť o sebe. Predať sa. Zdá sa vám, že vás nikto nevie pochopiť. Máte problém uvoľniť sa, stále ste v napätí a úzkosti. Svoje rany ukrývate hlboko v sebe. S nikým sa nepodelíte o bolesti a trápenia.

6.čakra – Váš problém je nerozhodnosť. Často si neviete vybrať. Napríklad medzi osobným záujmom a všeobecným. Zahmlieva sa vám aj obraz seba samého. Zachádzate do čierno- bieleho videnia. Na starobu do sivého, čo vás oberá o optimizmus a zdravie.

7. čakra – Váš problém je hlboká viera v niečo Vyššie. Namiesto Stvoriteľa ste povýšili na piedestál logiku. Strácate spojenie s Vyšším ja. S univerzom.

Teraz ste zistili, aký máte problém, povedzme si však ako vznikol.

Čo narušuje vašu energetickú rovnováhu?

Všetky traumatizujúce situácie, ktoré ste zažili už od vývoja v brušku matky. Každá choroba, každý nevypovedaný smútok, všetky „ťarchy„ detstva, puberty…tragédie a úmrtia v rodine, nedostatok porozumenia z okolia, najmä v školských rokoch. Drobné i väčšie jazvy v partnerskom spolužití. Nesúlad s princípmi spoločnosti, v ktorej žijete. Zlé medziľudské vzťahy na pracovisku, chudoba, nenávisť, závisť, žiarlivosť, chamtivosť. Nedostatok lásky, týranie. To všetko sú atribúty, ktoré vás odvádzajú z vašej cesty radostného života.  Návratom k šťastiu je pochopenie, prijatie a zmena. Zmena smerom k rovnováhe.

Ako má vyzerať váš čakrový systém v ideálnom stave:

  • Váš život je v rovnováhe. Stojíte pevne na zemi, ale vnímate aj veci medzi nebom a zemou. Ste dostatočne finančne zabezpečení, ste spokojní, máte dostatok materiálnych aj duchovných hodnôt. Poznáte svoje telo a doprajete si rozvoj fyzických a osobnostných síl. Ste zdraví a nechýba vám životná energia.
  • Vyznáte sa vo svojich pocitoch, chápete svoje emócie a následné činy. Obohacujete sa láskou, zdravou sexualitou.
  • Sršíte optimizmom a radosťou. Máte pevné zdravie. Milujete život vo všetkých jeho formách.
  • Ste spokojní, pokojní, radostní, dobroprajní. Najradšej by ste objali celý svet a každého tvora v ňom. Vaše srdce je otvorené, súcitné a chápavé. Ľudia sa tešia z vašej spoločnosti.
  • Vaše slová a myšlienky sú jasné. Ľudia vás rešpektujú. Počúvajú vás a vy počúvate ich. Dorozumievanie vám nerobí problémy, rovnako ako komunikácia na verejnosti.
  • Ste ako kvantový fyzik. Chápete, že okolo vás je vždy kvantum možností, ale dokážete si vybrať tú najvhodnejšiu. Nejdete cestou pokusu a omylu, ale cestou vašej životnej pravdy.
  • Ste múdri a spokojní. Máte napojenie na Vyššie sily a podľa toho sa riadite, vnímate život a svoju účasť v ňom.

Viete, kto ste?

Jedna zo sympatických teórií charakterizujúcich identitu znie –   Identita je trvalo sa meniaci prejav ducha /Anodea Judith/

Vaša identita má sedem základných čakrových totožností. Každá z nich buduje na tej, ktorá leží pod ňou. Čakrové identity môžu byť pozitívne alebo negatívne, zväzujúce alebo oslobodzujúce.

Iný pohľad na čakry. Pomôže vám pochopiť, kde je pes zakopaný.

1. Právo byť, právo mať

Ľudia, ktorí ešte neobjavili v sebe lásku k sebe samému a nepoznajú svoju skutočnú hodnotu majú s týmto právom problémy. Pritom právo byť a mať tvorí základ nášho prežitia a bezpečia. Ak sme toto právo pochopili, poznáme aj cenu času, ktorý venujeme len sebe, cenu potešenia z majetku, lásky aj pochvaly. Toto právo nám dáva schopnosť kreativity, chuť a silu dosahovať vysnívané ciele a prejaviť všetky aspekty, ktoré nás robia šťastnými.

2. Právo cítiť

Ten, kto považuje citlivosť a emocionalitu za slabosť, uberá druhým právo cítiť. O toto právo oberajú svoje deti najmä rodičia, ktorí tvrdia – Chlapci neplačú…, …si škaredá, keď sa hneváš, to sa nepatrí…, hanbi sa, si hlučný… , …máš zaracha, len kurvy sa bozkávajú na ulici. Týmto spôsobom stráca človek kontakt so sebou samým, so svojim jadrom. Stráca úctu k sebe. Stáva sa necitlivým a prestáva vnímať potreby ostatných. Kto nie je schopný cítiť, nemôže vedieť, čo naozaj chce a potrebuje. Každý má právo aj na zdravú sexualitu.

3. Právo konať

Kultúry s úzko definovanými vzorcami správania alebo silným náboženským vplyvom narúšajú toto právo vyvolávaním strachu z trestu. Ľudia tak strácajú možnosť slobodnej voľby a konajú pod stresom. Keď je obmedzené naše právo konať, je obmedzená naša spontánnosť, vôľa a tvorivosť.

4. Právo milovať a byť milovaný

Na tomto práve sa páchajú najväčšie škody v rodinách, kde nie sú rodičia schopní milovať svoje deti a poskytnúť im patričnú starostlivosť. Táto nemilosť sa tiahne celými rodmi ako kliatba za porušenie práva milovať a byť milovaný. Toto právo sa automaticky naruší, keď je porušené akékoľvek iné právo. Keďže ide o centrum, o srdce, o lásku narúša sa aj svet okolo.

5. Právo vyjadrovať a počuť pravdu

V rodine je toto právo porušené vetou – o tom nebudem s tebou diskutovať…, alebo -…kým ťa ja živím, nechcem o tom počuť…. Porušením tohto práva je aj to, keď nie sme vypočutí alebo nás vedome klamú. V partnerstve sa to stáva vtedy, keď niekto predstiera, podvádza alebo nie je ochotný hovoriť otvorene o problémoch.

6. Právo vidieť

Toto právo je porušené manipuláciou akéhokoľvek druhu. Keď vám niekto tvrdí, že skutočnosť je iná ako ju vnímate vy. Keď sú pred vami skrývané vážne skutočnosti – dedičné choroby, alkoholizmus v rodine, náhle úmrtia, kliatby, milenci, nemanželské deti….Keď je direktívne určený smer myslenia v rodine, trebárs platí iba vedecký alebo náboženský pohľad, zužuje sa možnosť vnímať svet naplno. Zasahuje to nielen fyzický zrak, rodiny s okuliarmi, partneri s okuliarmi…ale aj jemné psychické vnímanie.

7. Právo vedieť

Ide o právo na pravdivé informácie, vzdelanie, ale aj duchovný rozvoj spôsobom, ktorý si vyberáte vy. Nanútené dogmy, či národné náboženstvo narúša toto právo. Vytvárať tajné služby a nekontrolované organizácie znefunkčňuje toto právo.

Nuž dobre, ale čo s tým?

Žijeme v duálnom svete a cez pochopenie extrémov sa snažíme priblížiť ku stredu, k harmónii a to je jediná cesta k tomu, aby sme sa stali vedomými a šťastnými.  Dôležité je ísť svojou cestou, svojím tempom. Pochopiť svoje vlastné slobodné rozhodnutia z minulosti a pochopenie aplikovať do prítomnosti. Neporovnávať sa, nehodnotiť. Žiť naplno v prítomnosti. Zbaviť sa pocitu viny a prijať seba takého aký som v tejto chvíli. Veď o sekundu môže nastať zmena. Vesmír je dokonalý a milostivý. Nič netrvá večne, lebo všetko, čo ustrnie a nehýbe sa, sa napokon rozpadne a podľahne skaze. Hlavne sa ničoho nebojte. Obávať sa o seba, či iných je priznanie nedostatku viery. Siedma čakra. Strach má veľké oči a privoláva nepríjemné udalosti. Nezabudnite. Na čo myslíte to priťahujete. Tak si pritiahnite do života radosť, spontánnosť, kreativitu, to ostatné príde s nimi.

Želám krásny rok 2018

Erika Vincoureková

Ak sa chcete podeliť o radosť zo zmien alebo sa naučiť prijímať zmeny zavolajte 0905713753


foto: https://pixabay.com/


 Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 258 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.