google27eaa3905ca3fee3.html

Vážení čitatelia a priaznivci,

čas Vianoc je aj časom rozjímania a prijímania vyššieho svetla do svojej podstaty. Nasledujúce slová hovoria o poslaní, ktoré máme naplniť, tak vám želáme, aby ste v tichu svojho srdca zhodnotili cestu, po ktorej kráčate a zistili ako ďaleko ste sa dostali. Netreba sa ponáhľať. Časom Boha je večnosť, náš zrýchlený čas má božiu iskru iba vo chvíli, keď sa na okamih zastavíme a napojíme sa na celý vesmír.

Želáme vám krásne a zmysluplné prežitie vianočných sviatkov a veselé napĺňanie životného plánu.

Jedného rána sa Boh zadíval na svojich dvanásť detí a zamyslel sa  nad tým, čo by im ešte mohlo chýbať.  Znenazdania sa jeho tvár rozžiarila myšlienkou, že by ich mohol obdariť ľudskou vôľou.  Jeho synovia pred neho predstupovali jeden po druhom, aby dostali tento boží dar …

Syn môj Baran, Tebe dávam, moje prvé semienko, ktoré môžeš s úctou šíriť.  Za každé semienko, ktoré zasadíš, dostaneš milión iných semienok.  Nebudeš mať ani čas pozorovať ako semienka rastú,  pretože všetko čo zasadíš, bude výdatne dávať plody. Budeš prvým, kto zaseje moju Myšlienku do ľudskej mysle.  Nie je ale tvojou povinnosťou obrábať túto myšlienku. Tvojím životom je čin a jedinou tvojou úlohou je, donútiť človeka, aby si uvedomil silu môjho Stvorenia. Ten kto splní svoju úlohu, dostane dar rešpektu voči sebe samému.  Baran sa v tichosti vrátil späť na svoje miesto.  Bola mu venovaná energie začiatku. Má bleskové myšlienky, niekedy je geniálny, a rád by stíhal viac vecí v jednom okamihu. Baran je prvé hviezdne znamenie obdarené vedomím svojej vlastnej existencie.

Ty, Býk, budeš obdarený silou premieňať semienka v podstatu. Tvoja práca je božská a vyžaduje trpezlivosť. Je potrebné, aby si dokonal všetko, čo už bolo začaté, inak semienka odfúkne vietor. Nikdy nezapochybuješ o svojej moci, nikdy nezmeníš názor v polovici cesty a nebudeš závislý na nikom, aby si mohol dokončiť svoju prácu. Ponúkam ti silu, používaj ju múdro! Býk sa vrátil na svoje miesto. Bola mu ponúknutá energie stability a veľká sila pracovitosti. Dôvera a trpezlivosť sú dary, vďaka ktorým môže naplniť každú činnosť.

Tebe, Blíženec, sú dávané nezodpovedateľné otázky, aby si ukázal ostatným, čo môže človek vidieť a cítiť okolo seba. V priebehu tvojho hľadania hlbokých významov sveta objavíš môj dar: poznanie. Blíženec zamyslený odišiel. Dostal dar uvažovania, spontánne porozumie veciam a bytostiam. Je veľmi zvedavý, študuje, vyhľadáva nové informácie a osvojuje si vedomosti, ktoré chce zdieľať s ostatnými, takže aj oni môžu mať z jeho poznania úžitok.

Tvojou úlohou, Rak, bude učiť ľudí o citoch. Dokážeš ich rozosmiať i rozplakať. Takto všetko čo uvidia, či o čom budú premýšľať, im dá buď nespokojnosť alebo vnútornú radosť. Pre toto dostávaš dar rodiny, ktorú môžeš rozširovať. Rak nesmelo ustúpil. Bol mu ponúknutý dar vnímavosti. Dokáže prinútiť ľudí uvedomovať si svoje emócie a myšlienky. Je silno priťahovaný rodinným a spoločenským životom kvôli svojej potrebe rovnováhy a citového istoty.

Ty, Lev, máš za úlohu ukázať celému svetu moje žiariace Stvorenie. Daj pozor na svoju hrdosť a nikdy nezabudni, že aj ty si moje stvorenie a že Stvoriteľ je len jeden. Ľudia tebou pohrdnú, ak na to zabudneš. Všetko budeš robiť so zanietením a všetko čo urobíš, bude prínosom aj pre ostatných. Pre toto potrebuješ ušľachtilosť, ktorú ti týmto prepožičiavam. Lev sa na svoje miesto vrátil impozantne. Lev, žiariace znamenie vytvárané Slnkom, dostal energiu ušľachtilosti, vlastnosti kráľov. Obdarený vitalitou, pevnou vôľou a prirodzenou autoritou splní vždy svoje úlohy a je vždy odmenený pre svoje prednosti.

Ty, Panna, budeš skúmať všetko, čo človek vo svete vytvoril, čo som mu ponúkol. Budeš pozorne sledovať jeho cestu a v prípade že urobí chybu, budeš ho varovať. Takto môže vďaka tebe byť Stvorenie dokončené. Pre toto dostaneš čistotu mysle. Syn, Panna, odišiel starostlivo sa dívajúc okolo. Dostal energiu príčiny a rozdielneho zaobchádzania. S použitím svojej vynaliezavosti má všetko, čo Panna robí praktický efekt. Jej tendencia lipnúť na detailoch vychádza z jej želania robiť všetky veci perfektne.

Tvojou úlohou, syn môj, v znamení Váh, je pomôcť človeku uvedomovať si jeho zodpovednosť voči ostatným. Takto budeš môcť žiť s pocitom bratského vzťahu a naučíš sa prenikať do skrytých aspektov svojich činov. Keď niekde prepukne hádka, budeš tam vyslaný a pre tvoju nekonečnú snahu ustanoviť poriadok a mier ti ponúknem lásku. Syn, Váha, sa pokorne vrátil na svoje miesto. Váha je symbolom rovnováhy medzi mysľou a srdcom. Bol mu ponúknutý dar energie lásky. Obdarený láskyplným temperamentom a citlivosťou sa inštinktívne snaží vniesť harmóniu všade kam príde.

Tebe, Škorpión, bola pridelená naozaj náročná úloha. Budeš obdarený schopnosťou prenikať do ľudskej mysle, ale nie je ti dovolené hovoriť o svojich objavoch. Často budeš cítiť sklamanie nad tým, čo sa ti podarí odhaliť. Priblíži ťa to ale ku Mne a ty nikdy nezabudneš, že to nie som Ja, čo si objavil, ale len zrkadlenie mojej Myšlienky. Odhalíš toľko ľudí čo žijú ako zvieratá a budeš s ich inštinktmi bojovať natoľko urputne,  že niekedy zídeš z cesty. Skôr či neskôr sa však vrátiš ku Mne a to je dôvod, prečo dostaneš najvyšší dar- rozhodovanie. Škorpión sa na svoje miesto vrátil s odhodlaním. Je znamením, ktoré má najsilnejšie prepojenie s podvedomím. Môže sa priblížiť ako k božským, tak aj k zvieracím aspektom podvedomého sveta, čo je dôvod prečo neustále osciluje medzi vrcholmi a priepasťami. Je obdarený mentálnymi schopnosťami a silou priamočiareho myslenia, takže skôr či neskôr sa napokon spojí s Bohom cez najvyšší akt vôle.

Tvojím poslaním, Strelec, je vedieť rozosmiať ľudí v okamihoch, keď sú zamračení, mdlí, smutní a tvrdohlaví po tom, čo nesprávne porozumeli mojej Myšlienke. Tvoj zmysel pre humor im dá silu znovu dúfať a takto Ma budú môcť opäť hľadať. Čaká na teba mnoho skúšok a v žiadnom zo svojich životov si príliš neodpočinieš. Dávam ti dar nekonečnej hojnosti, aby si mohol všade šíriť žiarivé svetlo. Strelec ustúpil s prejavom radosti späť. Má obrovskú silu duchovnej transformácie. Je obdarený všetkými vlastnosťami, ktoré uľahčujú medziľudskú komunikáciu: obľúbenosťou, výrečnosťou a zhovievavosťou. Vedie život svoj i životy ostatných ku krajnej otvorenosti voči Vesmíru.

Od teba, Kozorožec, žiadam, aby si mi obetoval svoje úsilie a pot, pretože máš naučiť ľudí pracovať. Nie je to ľahká úloha, na svojich ramenách ponesieš pracovnú silu všetkých. Ale, pre toto tvoje bremeno, dám ti úplnú ľudskú zodpovednosť. A Kozorožec sa oddane vrátil na svoje miesto. Kozorožec získava vysoké sociálne postavenie a svoje milostné vzťahy stabilizuje cez bezpodmienečnú disciplínu, vôľu založenú na naplnení svojich povinností a cez výnimočný zmysel pre zodpovednosť. Pre ostatných je vzorom rešpektu a ohľaduplnosti vďaka svojej starostlivo naplánovanej činnosti.

Ty, Vodnár, sa staneš pre ľudstvo vizionárom. Tvoje oči sú schopné uvidieť všetky božie možnosti. Budeš ale žiť v osamelosti, pretože vízie ti nedovolia zhmotniť moju Lásku. Dostal si dar slobody, takže môžeš ľuďom ukazovať nové šance a môžeš poslúžiť ľudstvu vždy, keď to bude potrebné. Vodnár sa s pochopením vrátil späť. Je veľmi vynaliezavý a originálny a preto reprezentuje budúcnosť. Jeho potreba neustáleho rozvoja ho nabáda pokúšať sa zlepšovať materiálne i duchovné životy ostatných. Koná nezávisle, so slobodou ducha, nepokračuje v metódach ustanovených svojimi kolegami či nadriadenými osobami. Táto vlastnosť u neho často vzbudzuje horkú ilúziu toho, že život je plný krívd a je zbytočné proti tomu bojovať.

Tebe, syn v znamení Rýb, patrí najťažšia úloha. Žiadam ťa, aby si na svoje plecia vložil všetko ľudské utrpenie. Tvoje slzy budú mojimi Slzami. Táto bolesť je dôsledkom nesprávneho porozumenia mojim slovám, ale si tu ty, aby si poskytol človeku úľavu. Pre toto ti poskytnem dar z najvzácnejších. Si jediným z mojich detí, ktoré ma môže pochopiť. Schopnosť porozumieť božskému je pre teba cestou k ľuďom, cestou k šíreniu viery.  Aj rozochvený syn, Ryba, sa vrátil na svoje miesto. Ryby žijú v znamení nekonečna, viery a mystiky. Sú plní lásky a porozumenia, vždy sa snažia zmenšiť ľudské utrpenie. Sloveso, ktoré je pre ne charakteristické je „verím“.

Boh ešte povedal: Každý z vás má v sebe iskru zo Mňa. Nesmiete ale vydeliť časť z celku, nesmiete ju zanedbávať alebo ju zamieňať so Stvoriteľom. Všetci dvanásti ste jedno. Ale Stvoriteľ je niečo oveľa viac ako len toto. Povedal im: Každý z vás považuje dary ostatných za vzácnejšie, ako je ten jeho. Preto vám dovoľujem si ich meniť.

Každého zo synov sa zmocnilo nadšenie, keď si predstavili všetky možnosti vyplývajúce z tohto nového poslania.

Ale Boh sa zasmial a povedal: Často sa ku Mne budete vracať, aby som vás oslobodil od vašich úloh a Ja vám zakaždým vyhoviem. Budete žiť mnoho životov, kým nesplníte svoje pôvodné poslanie. K tomu vám poskytnem nezmerateľný čas, budete sa Mnou ku mne vrátiť až vtedy, keď úspešne zavŕšite svoje poslanie.


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 908 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.