google27eaa3905ca3fee3.html

Svet je ako táto izba a každý z nás musí byť svetlonoscom, musí nosiť po jednej svieci a keď vojdeme všetci so svojimi sviecami a dáme ich jednu vedľa druhej, aby sa tak zväčšilo svetlo, uvidíme veľa. Vaše mozgy – to sú sviece. Nemám rád ľudí, ktorí nosia zhasnuté sviece, iba tých, ktorí nosia zapálené sviece, ako na Veľký Piatok. Každý z nás musí byť zapálenou sviecou. Oddaný, milujúci, dobrý človek je ako zapálená svieca.“

Dr. Peter Danov (Beseda „Ajhľa človek“)

Slnko v Bulharsku stále rovnako hreje…

Vlak monotónne nôti svoju obľúbenú pesničku uháňajúc šírošírou Tráckou nížinou. Kĺže sa plodnými územiami pozdĺž rieky Marice, ktorá preteká takmer celou južnou časťou slnečného Bulharska. Na oblohe ani mráčik, vzduch nabitý energiou blížiaceho sa leta, do nosa udiera vôňa dozrievajúceho mája.

Kochám sa malebnosťou bulharskej prírody. Nížina, ktorá lemuje tok rieky Marice, pozvoľne prechádza do pahorkatín, až napokon vytryskne do skalistých velikánov pohorí Rylsko-Rodopského kryštalického masívu. Príroda je takmer panenská – ako by ju nepoznačila ruka alebo noha ľudskej civilizácie: na lúkach sa pasú stáda byvolov a koní, po dedinkách – typicky „balkánskych“ (nízke domce, učupené pri zemi a obkolesené viničom) – sa vinú prašné cestičky a po nich premávajú somáriky s naloženými bričkami. Vlak uhieha okolo nedoziernych rozkvitnutých sadov broskýň, marhúľ, jabĺk, ktoré pomaly odkvitajú a začínajú sustreďovať silu do rastu šťavnatých plodov. Raz sa možno ocitnú aj na našich stoloch…

V kupé sedím úplne sama, do sýtosti vychutnávam túto neopakovateľnú atmosféru. Mysľou mi prelietajú všakovaké spomienky na práve sa končiaci päťročný pobyt v Bulharsku. Niekde v podvedomí cítim, že roky prežité v tejto krajine nie sú len obyčajným životným intermezzom. Mnohé z mojich pocitov neviem ani pomenovať. Jedno však viem celkom iste – raz o tom všetkom napíšem knihu…

Raz o tom všetkom napíšem knihu

… a prišiel rok 1998, kedy som navštívila krajinu „svojej mladosti“ takmer po dvoch desaťročiach. Všeličo sa zmenilo – spoločenské zriadenie, ľudia, spolužiaci, priatelia, životné podmienky. Bulharsko taktiež začalo kráčať s dobou. Tak ako všetky postsocialistické krajiny, aj ono začalo oprašovať staré pravdy starých mudrcov. Vtedy som mala obdobie, keď som vyhľadávala časom preverené zdroje múdrosti. Pred odchodom na dovolenku do Bulharska som ani vo sne netušila, aké prekvapenie mi v tomto smere prinesie dvojtýždňový pobyt pri mori. Určite nie náhodou som sa tam stretla s mojím dobrým známym. Svojho času si užival život plným priehrštím – reštaurácie, cigarety, disko, … No po dvadsiatich rokoch som ho takmer nespoznala. Úplný protiklad – človek zahĺbený do seba, milujúci ticho, prírodu a kostoly, taktiež hľadajúci životné pravdy. A tak sme si mali o čom rozprávať. Počas tohto stretnutia som sa dozvedela, že v Bulharsku pôsobil človek veľkého rozmeru, ktorý zanechal zdroj nevyčerpateľných vedomostí z rôznych oblastí života. Tento človek, Učiteľ doktor Peter Danov ( Petar Deunov ), učil ľudí správne žiť a správne chápať svet. A keďže to boli záležitosti, ktoré sa ma bytostne dotýkali, chytila som sa ich ako magnetu. Kúpila som si zopár kníh. Keď som prelistovala prvú knihu, cítila som v sebe neopakovateľný zážitok. Už pri prvých riadkoch som si povedala: „To je ono! To som ja! Takéto niečo potrebujem pre svoj duchovný rast.“ Postupne som si začala uvedomovať, že tá kniha, ktorú som chcela napísať (a ktorú ešte stále chcem napísať) bude preklad učenia doktora Petra Danova. V jeho diele je obsiahnuté vlastne všetko, človek ako by mal pocit, že k tomu netreba už nič dodať, vymýšľať. Snáď len „priložiť ruku k dielu“.

Klenoty ducha

Stále hlbšie som sa začala zaoberať besedami Učiteľa. Jeho tvorba predstavuje totiž záznam z besied (okolo 7000), ktoré zaznamenali jeho žiaci počas prednášok na rôznych miestach Bulharska. Postupne sa začali vydávať knižne, v súčasnosti je nimi bulharský trh doslova zaplavený. Život mi priniesol v súvislosti s Petrom Danovom do vienka aj „živú žiačku“ tohto veľkého učiteľa. Spoznala som sa s ňou práve na Slovensku. Je to 75-ročná paní Christína Milčeva zo Sofie. Je matkou zástupcu riaditeľa Bulharského kultúrneho strediska (BKS) v Bratislave pána Asena Milčeva. Zásluhou obidvoch som mala možnosť (a stále mám) podrobnejšie sa oboznámiť s tvorbou a osobnosťou Učiteľa. Oni mi vlastne pomohli „spropagovať“ jeho učenie u nás. Začali sme cvičiť „Paneurytmiu“, ktorej tvorcom je práve Učiteľ.

Svetový učiteľ je v Bulharsku

O tom, že svet prijíma Učiteľa ako veľkú osobnosť, svedčia nasledovné výroky známych osobností svetového významu:

Albert Einstein: „Celý svet sa skláňa predo mňou, a ja sa skláňam pred učiteľom Petrom Danovom z Bulharska.“

Pápež Ján XXIII.: „V dnešnej dobe je najväčším filozofom na tejto zemi Peter Danov.“

Onicaburo Deguci (vodca japonského hnutia Omomoto): „Ja som iba mudrc, učiteľ je v Bulharsku.“

Rudolf Steiner: „Bulharsko je veľká krajina. Ono a celé Slovanstvo bude hrať v budúcnosti veľkú úlohu.“

Krišnamurti: „Svetový učiteľ je v Bulharsku.“

Všetky náboženstvá sa jedného dňa vytratia

Pojem Vanga je pravdepodobne každému známy. Táto veľká bulharská jasnovidka sa často zmieňuje o Učení Bieleho bratstva. Hovorí: „Všetky náboženstvá sa jedného dňa vytratia. Zostane iba Učenie Bieleho bratstva. Ako bielymi kvetmi obsype Zem a vďaka nemu sa ľudia spasia.” „Existuje jedno starobylé indické učenie – Učenie Bieleho bratstva. Ono si pokorí celý svet. Bude sa o ňom písať v mnohých knihách a budú o ňom čítať po celom svete. Ono bude Ohňovou Bibliou.”

V knihe Kostadinovej „Proroctvá jasnovidky“ sa ďalej píše: Spasenie sveta príde vznikom jedného náboženstva, ktoré sa nazýva Biele bratstvo. Čo sa ukrýva pod týmto kódom? Okrem indického Učenia o Bielom bratstve, o ktorom hovorí Blavatská, je vo svete známa aj filozofia bulharského Bieleho bratstva, založeného Petrom Danovom. Biele bratstvo Petra Danova, existujúce aj dnes, nebolo nikdy sektou, za akú ho vyhlasovala predchádzajúca vláda. A pokiaľ v Bulharsku neuznávajú, že Danov je možno jednou z najsvetleších postáv bulharskej duchovnej kultúry, vo svete sú naňho hrdí. medzi týmito dvoma učeniami, aj keď boli vybudované nezávisle od seba, stojí jedna spoločná myšlienka: vo Vesmíre existuje jedno Veľké rozumné centrum, ktoré riadi svet. Na Zem schádzajú jeho vyslanci v ľudskej podobe, ktorí odhaľujú ľuďom túto vysokú božiu múdrosť. Biele bratstvo je niečo ako pozemská projekcia toho, čo existuje vo vyšších sférach ducha a vedomia.

Peter Danov veľakrát vo svojich prednáškach zdôrazňuje, že svet po roku 1999 vstúpi do novej epochy – epochy bratstva a vzájomnej lásky, v ktorej ľudia nebudú stáť proti sebe ani z hľadiska náboženstva, ani materiálne, ani morálne. Podobne ako Vanga aj Učiteľ predpovedá koniec náboženstvám a hraniciam medzi národmi a príchod nového spoločenského systému – bratstva:

„Nová epocha prichádza a vy musíte prijať veľké bohatstvá života, vedomostí, svetla, slobody. Prichádza idea bratstva. Je podmienkou príchodu lásky medzi ľudí. Bratstvo existuje medzi rastlinami, minerálmi, zvieratami… táto idea ľudstva je posledná.”

Toto „Božie učenie“, pokračuje ďalej „si získalo veľa stúpencov, ale aj odporcov – hlavne v kruhoch oficiálnej pravoslávnej cirkvy. No spoločnosť ako celok ich ´tolerovala´. Čierne dni pre Biele bratstvo nastali až v období komunistickej vlády. Žiaci boli internovaní, prenasledovaní a vyhnaní na nútené práce alebo väznení; knihy z besied boli konfiškované a spálené. Ateistický komunizmus neuznával duchovnosť. Trvalo to desaťročia. Avšak idey Učiteľa prežili neprajníkov, ba čo viac – rozšírili sa do celého sveta. Postupne sa začali napĺňať prorocké slová Učiteľa, ktoré vyslovil svojim prvým žiakom: „Dnes ste iba traja, no jedného dňa vás budú tisíce…”


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Omraam Mikhael Aivanhov – Semena štěstí – Významný duchovný učiteľ a filozof, pôvodom z Bulharska, pôsobiaci vo Francúzsku, žijúci v r. 1900-1986. Zameriaval sa na človeka a jeho rast k dokonalosti. Táto knižka jeho učenia sa zaoberá prístumi a myšlienkami, aké človeku umožňujú žiť lepšie a šťastnejšie, bez zbytočného utrpenia a pritom duchovne.

Pôvodná cena: 5.80 EUR, Naša cena: 4.64 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.16 EUR


 

(Prečítané 3 623 krát, 1 dnes)

One Response to LÁSKA, PRAVDA, MÚDROSŤ – Bulharský učiteľ Peter Danov

  1. Bozenka píše:

    Bulharsko sa mi páči a veľmi v tom že tam je strašne lacno. Toto učenie čo spomináte v članku, podľa mňa hraničí už so sektou, ale ja sa do toho až tak moc nevyznám.