google27eaa3905ca3fee3.html

Prognózy renomovaných klimatológov sa zhodujú v tom, že ustálené počasie, hlavne v období letných mesiacov, bude pre naše podnebné pásmo minulosťou. Globálny nárast teploty v zemskej atmosfére o jeden stupeň Celzia zvyšuje totiž pravdepodobnosť živelných katastrof až o 6%. V prípade zvýšenia globálneho oteplenia o 4 – 5 stupňov bude tisíce ľudí v trvalom ohrození života.

Zamerajme sa však teraz na iný dôležitý jav, s ktorým treba rátať v nastávajúcom období klimatických zvratov. A síce, že na Zem bude prichádzať v zosilnenej miere neviditeľné kozmické žiarenie, ktoré bude zásadne ovplyvňovať psychický stav drvivej väčšiny ľudí. Pritom sa práve psychický stav jednotlivcov stane kritériom prežitia v nastávajúcich kritických časoch.

 Akého pôvodu bude toto žiarenie?

Túto otázku si môže položiť v budúcnosti mnoho ľudí. Správnu odpoveď nájdu výlučne tí, čo budú akceptovať duchovný rozmer ľudského bytia a stanú sa vnútorne slobodnými. Spomenuté kozmické žiarenie nebude totiž fyzikálneho pôvodu, ako by sa dalo predpokladať, ale pôvodu nadpozemského, a nebude ho možné stotožniť so žiadnym fyzikálnym javom, ktorý ľudstvo doposiaľ poznalo. Práve preto nedokážu mnohí ľudia akceptovať reálnu prítomnosť tohto žiarenia. Na svoju vlastnú škodu. K týmto ľuďom môžu patriť aj mnohí uznávaní vedci, ktorí sa natoľko upriamili na analýzu jednotlivostí, že celkom stratili schopnosť vnímať bytie ako viacúrovňový celok. Paradoxom môže byť, že práve jednoduchí, prostí, ba i nevzdelaní ľudia sa ukážu v tomto smere omnoho zrelšími a schopnejšími pochopiť život.

 Ako sa bude toto žiarenie prejavovať?

Ako bolo spomenuté, účinky kozmického žiarenia sa budú prejavovať hlavne na ľudskej psychike. Preto bude v dôsledku toho zasiahnuté hlavne ľudské myslenie, ktoré je v súčasnosti hlavným nositeľom väčšiny psychických procesov človeka.

Človek, ktorý sa usiluje o povznesenie svojej mysle v každodennom živote a úprimne sa snaží prekonať túžbou po vlastnom zušľachtení všetky myšlienky závisti, žiadostivosti, žiarlivosti či zúfalej skleslosti, bude kozmickým žiarením nesmierne posilnený. Dokonca bude schopný prežívať stav neopísateľnej psychickej pevnosti a môže sa stať veľkou posilou pre svoje okolie. To samozrejme len za predpokladu, že v záťažových životných situáciách neklesne na mysli za žiadnych okolností a nebude sa snažiť chápať zmysel života iba cez logické myslenie. Takýto človek tiež nadobudne vnútorný pokoj, vďaka ktorému môže vnikať hlboko do jadra všetkých podstatných dejov, ktoré sa budú v jeho okolí odohrávať. Tento prehľad mu umožní účinne pomáhať s úmyslom najčistejšej a najprenikavejšej pomoci blížnym. Psychika takéhoto človeka je podobná pevnej nárazníkovej zóne z tvrdej gumy, ktorá dokáže zniesť a rozložiť aj najsilnejšie tlaky doliehajúce zvonku. Ba dokonca ich odrazí späť.

 Ľudia temného myšlienkového zamerania budú kozmickým žiarením doslova zahnaní do kúta, a stanú sa psychicky labilnými. A to až do takej miery, že i najmenšie duševné otrasy ich dokážu doslova rozhodiť. Týmto ľuďom sa môžu v dôsledku toho rúcať vzťahy s blízkymi ľuďmi, a môže dôjsť k vážnemu narušeniu sociálnych štruktúr.

Zjednodušene povedané, ľuďmi nepoznané kozmické žiarenie bude výrazne umocňovať ten druh duševného naladenia, ktorý bude u človeka prevažujúci a dominujúci. Je a zostane preto navždy len v rukách každého jedinca, ako sa na ňom účinky kozmického žiarenia prejavia. Žiadny sebaklam nepomôže. Rozhodujúce bude samotné naladenie človeka.

 Už i v súčasnosti je možné vnímať účinky spomínaného kozmického žiarenia. V blízkej dobe sa však bude všetko ešte viac zosilňovať a zostrovať.

 Je možné niečo na pôsobení vesmírneho žiarenia zmeniť?

Ani najsilnejšie technológie, ktorými disponuje moderná veda, nedokážu na pôsobení kozmického žiarenia zmeniť vôbec nič. Je však možné, že každý človek premenou svojho vnútra vytvorí v sebe takú pôdu, aby ho účinky žiarenia našli dobre pripraveného, čo pomôže zabrániť mnohým problémom v jeho živote.

Toto je stále v rukách človeka.

Je to zároveň jeden z najväčších darov, akým človek disponuje v otázke svojej budúcnosti a svojho bytia.

Troška dobrej vôle môže spôsobiť nevídaný zázrak na ceste k lepšej budúcnosti. Treba tomu uveriť a potom činmi dokázať našu vieru. Nastáva čas, kedy sa budú meniť vonkajšie okolnosti pôsobiace na život človeka, a človek sa bude musieť prispôsobiť, ak bude chcieť obstáť v nastávajúcom období veľkých zmien.

 

Zdroj – Milan Šupa v spolupráci s www.pre-slovensko.sk

.

 

(Prečítané 1 709 krát, 1 dnes)

Comments are closed.