google27eaa3905ca3fee3.html

Aj vám sa zdá, že vo vašej mysli vládne chaos, necítite sa byť vo vlastnej koži? Niektoré dni je to lepšie, inokedy horšie. Cítite zmeny, ale neviete ich pomenovať a často sa nedokážete na ne ani naladiť. Odkazy z vyšších sfér, ktoré nám približujú a vysvetľujú tieto naše stavy sú jednoznačné. Netrápte sa! Všetko je v poriadku. Takto vyzerajú hlavné znaky chaosu, ktorý je sprievodným znakom prechodného stavu mysle a ten súvisí so stavom sveta.

Svet je momentálne v chaose, padajú staré pravidlá, odhaľujú sa klamstvá a podvody, aj keď túžba po pravde a jednote ešte nezvíťazila. Stále platí rozdeľuj a panuj! Sily, ktoré zneužívajú, podvádzajú a manipulujú naberajú vďaka nášmu mysleniu druhý dych. Od každého z nás závisí, či im dych dôjde, alebo budú dýchať z plných pľúc ešte pár rokov. Zmenou v sebe zmeníme okolie, zmeníme svet. Možno je ťažké uveriť tomu, ale je to tak. Základom je, uvedomiť si svoje vlastné tvorivé sily. Prechodný stav vedomia prestane existovať, keď prestanú existovať staré orientačné body, ktoré ho udržujú alebo sa radikálne zmenia. Vtedy nastane nulový stav mysle. A to je bod obratu. Minulosť s jej matrixom zavedenými schémami myslenia úplne zmizne, hoci nová realita ešte nemusí byť na svete. Je to čas, kedy netreba nič nasilu riešiť, lebo sme sa ešte nenaučili dokonale vnímať duchovnú príčinu udalostí a všetky dimenzie, ktoré obklopujú každého z nás a všetko s čím sa stretávame. Vtedy treba iba plynúť so životom. Nanajvýš sa oddať sledovaniu svojich pocitov. Tie nám dosť jasne signalizujú, kto sme a ako ďaleko sme na ceste poznania a pochopenia vecí.

Stavy vedomia v tomto období sa dajú rozdeliť na dve spolu súvisiace časti. Prvá je stav osobnej premeny, druhá stav kolektívnej premeny. Najskôr sa zaoberajme stavom osobnej premeny, lebo tento je nám najbližší. Naše osobné a osobité pocity sú pre nás prioritou pri vnímaní reality. Nie všetci si uvedomujú o akú veľkú radosť sa oberajú, ak denne neobjavujú a neobdivujú svoju nesmiernu tvorivú energiu. Vnímanie reality je vlastne jedinečná kreatívna činnosť. Ide o vytvorenie si svojho vlastného vesmíru, v ktorom vládnu naše pravidlá, naše nové vnímanie skutočnosti neovplyvnené nejakými preberanými zásadami, kultúrnymi vplyvmi a podobne. Je to vesmír, v ktorom len od nás závisí, čo do tohto sveta vpustíme a čo necháme za jeho bránami. Dôležité však je vedieť, že za všetko vo svojom vesmíre nesieme zodpovednosť a všetko čoho sa dotkneme je vlastne bumerang. Na rozdiel od toho skutočného sa nám veci spustené so zlým úmyslom vrátia niekoľkonásobne. Rovnako naša láska a ochota bude znásobená darmi, ktoré dostaneme. (Takže, ak si myslím, že v mojom vesmíre môžu byť iba výhody a víťazstvá na úkor druhých ľudí, s ktorými súťažím a považujem ich za konkurentov a želám im prehru, veľmi rýchlo sa mi stane, že hoci som bohatý a mám všetko, čo chcem, teda som víťaz, nemôžem spávať, opíjam sa, kupujem si ženy, ale viem, že ony mňa a ja ich ničím neobohatím, naopak, kradneme si navzájom dušu a ja padám stále hlbšie a z peňazí a víťazstiev už nemám nijakú radosť, hoci boli cieľom môjho snaženia a mali sa stať mojím šťastím). Ak teda využijeme dobrý úmysel, pochopenie, lásku a svoju tvorivú silu na zmenu vo svojom okolí a nebudeme túžiť po nereálnych veciach, alebo po niečom, čím iného obmedzíme, podľa stupňa zmeny takéhoto vedomého prežívania skutočnosti sa zmení aj naše vnímanie času, miesta, okolností… Po pripustení zmeny už nebudeme podliehať kolektívnemu diktátu. Napríklad, ak prídete o prácu, alebo sa vám rozpadne dlhoročný vzťah, nezačnete, podľa starých pravidiel, stresovať sa strachom, zadúšať sa hnevom alebo sebaľútosťou, neustále sa zaoberať tým, prečo práve vás prepustili, alebo tým, že komu ste to venovali najkrajšie roky života, ale pochopíte túto situáciu ako šancu zbaviť sa starých orientačných bodov, pilierov, ktoré ste si dlhé roky pestovali v súlade s kolektívnym vedomým a kultúrnymi zvyklosťami alebo rodinnými tradíciami, často aj silným vplyvom médií. Ak vás zastihne takáto radikálna zmena, jediná možnosť ako ju pochopiť je, že v nej nájdete svoje staré vzorce správania a myslenia a zbavíte sa ich raz a navždy. Inak sa budete krútiť v začarovanom kruhu. Nie je to vôbec jednoduché.

Práve som absolvovala víkend s rodovými konšteláciami a tam som si naplno uvedomila ako veľmi a žiaľ, najmä v negatívnom zmysle, nás ovplyvňujú rodinné a rodové zvyklosti, vzorce správania, schémy myslenia a aké ťažké je, rozpoznať ich a rozlúčiť sa s nimi. Len málokto to dokáže bez cudzej pomoci. Ale, keď sa to podarí, výsledok je ohromujúci. Takouto zmenou sa zmenia nielen vaše postoje, ale aj zvyky. Keď ste boli predtým zvyknutí vstávať v tom istom čase, v tom istom čase obedovať, večerať, zapnúť TV atď. zrazu máte šancu po rozchode, alebo po strate pracovného miesta pustiť čerstvý vzduch do zvykov a flexibilne ich meniť. Využite túto šancu a poďakujte sa za ňu. Ak ste napríklad vždy chceli mať istotu a práca pre vás takouto istotou bola, uvedomte si, že v živote neexistujú istoty, že život je zmena a pokojne sa načas zamestnajte ako brigádnik, alebo si užite úspory niekde na dovolenke, alebo začnite opatrovať deti cez inzerát, či odcestujte do zahraničia pomáhať, zarábať, vzdelávať … fantázii sa medze nekladú, môžete piecť koláčiky pre predajňu lahôdok, alebo sadiť kvety …len vás nesmie ovládať staré myslenie, ktoré vám bude šepkať: „No, určite, preto som študovala vysokú školu, aby som teraz utierala zadky cudzím pankhartom… keď teraz pôjdem na brigádu, čo si napíšem do životopisu, som stará, aj tak ma už nikde neprijmú, hoci viem tri svetové jazyky…“ V prípade rozchodu sa nevrhnite hneď na zoznamovacie agentúry na internete, ale snažte sa užiť si samotu. Samota nie je osamelosť, ale to, či sa ňou stane, je rozhodne iba vo vašich rukách. Čas samoty môžete veľmi dobre využiť na regeneráciu tela aj mysle, na zistenie toho, kto ste a aké sú vaše skutočné potreby (nie, nepotrebujete a nechcete jedine bývalého partnera, to je lipnutie alebo to chce iba vaše ego, lebo sa cíti zranené, zradené, neuznané, oklamané, láme ho ješitnosť atď.) Naopak, vaša duša chce a  potrebuje zistiť a naplniť svoje jedinečné potreby. Svoje, nie spoločné! Využite to a poďakujte sa jej a doprajte jej to.

Duša je viacdimenzionálna a má iné potreby ako ego nepresahujúce úroveň 3D a stále diktujúce, čo je správne a nie podľa života v tomto rozmere. Doprajte si slobodu myslenia. Vyšlite srdce a myseľ do takých výšok, o akých ste doteraz ani nesnívali. Veď snívať je tak krásne a tvorivé. Pri snívaní ste v rovnako nereálnom a pritom tak reálnom svete, ako keď sa venujete spomínaniu. Nie je v tom rozdiel. Nijaké tu a teraz v tom nie je a my žijeme iba tu a teraz a to je stále, okrem chvíľ, keď snívame alebo spomíname. Ak začnete vedome žiť tu a teraz, zmení sa aj váš čas, okolie, okolnosti. Ak sa zobudíte o pol desiatej predpoludním, ani vám nenapadne robiť si výčitky o strate času, ak viete, že váš pracovný alebo relaxačný program sa začína o tri hodiny, keď vypustíte z mysle, že niečo musíte, tak sa vám aj čakáreň na daňovom úrade môže zapáčiť, lebo sa rozhodnete v pohode si tam prelistovať váš obľúbený časopis, alebo nadviazať rozhovor s niekým, kto je vám veľmi sympatický, či iba meditovať, robiť vnútornú jógu atď., len nie umárať sa nespokojnosťou a nadávkami na to, že nič nefunguje, ako má. Ale, ak chcete, aj takto môže vyzerať váš svet – jedovato, nespokojne, plný napätia a utrpenia. Treba si uvedomiť, že vesmír je v každom momente dokonalý a všetko je, ako má byť, len my nie vždy chápeme súvislosti. Prirodzenou vlastnosťou človeka je flexibilita a slobodná vôľa. Len od nás závisí, či na tom daňovom úrade budeme vo svete „reality“, alebo „ilúzií“.

Všimli ste si ten paradox? Všetko, čo vedome vytvoríme v týchto nových časoch, bude jednoznačne realita. Ak to pripustíme, a ak to budeme chcieť, staneme sa tvorcami nášho života. Nie v tom zmysle, že by sme mohli obísť prekážky, ktoré sme si do tohto života naplánovali (hoci aj to sa za istých okolností dá), ale v tom, že iba my rozhodneme o to, aké pocity v nás ktorá situácia vyvolá. Toto všetko sa však musí diať v mene lásky k sebe a k životu a k druhým. Tu nejde o to, aby sme potláčali svoju mentalitu a nasilu ju menili zo strachu, že ak to neurobíme, budeme niekým zhora potrestaní. Alebo, aby sme sa v mene pozitívneho myslenia usmievali, aj keď nám budú kradnúť podušku pod hlavou. Všetko falošné a neprirodzené, všetko okrem hlbokého pochopenia príčin a dôsledkov udalostí okolo nás, je cesta, ktorá nás odvedie od pravdy. Sme tvorcami, ale nie násilníkmi. Tvoriť znamená slobodne, s láskou, s plným uvedomením si zodpovednosti za svoj život sa pre niečo rozhodnúť a rozvíjať to. Nič nejde ako šibnutím čarovného prútika, hoci „aha –efektov“, keď niečo z ničoho nič pochopíme, nás bude na ceste sprevádzať dosť.

Táto doba praje pripraveným, takže niekedy stačí už iba mini krôčik, aby nám to došlo. Vrátim sa k predchádzajúcemu príkladu straty práce alebo rozpadu dlhodobého vzťahu. Pre pripravených je to iba impulz k stavu mentálnej transformácie, pre nepripravených ďalší diel tragédie a utrpenia. Ten, kto ešte stále túži žiť pod diktátom spoločenských zvyklostí a matrixu a nevie sa na seba pozrieť ako na osobu bez titulu, spoločenského postavenia, dôležitej práce, auta, domu, s usporiadanou rodinou, pôjde cestou tŕnistejšou alebo zostane ešte dlho v tejto realite a bude sa čudovať a znervózňovať, že všetko okolo sa mení a jeho už nikto neberie vážne…Najväčším majstrovstvom v časoch zmeny bude schopnosť svoje prirodzené potreby a svoj nový spôsob vnímania reality zosúladiť s tými, ktorí ešte neprešli rovnaký kus cesty, ale sú nám blízki, alebo žijú okolo nás. Vo svete premeny by nemal byť problém prechádzať z reality „spoločenskej“ do tej „našej“. Len pozor, ak ešte nebudete dosť zakorenení vo svojej realite, môže sa stať, že staré orientačné body vás opäť očaria „svojou logikou“ a vy urobíte krok naspäť.

Nuž, čo. Vesmír je v každom okamihu dokonalý. Na to nezabúdajte, preto to neustále opakujem. Keď ste dlhé roky pracovali na prijatí určitých foriem správania, napriek tomu, že ich chápete, nie je ľahké sa ich zbaviť, najmä ak ste v prostredí, kde sa zmeny neprijímajú alebo prijímajú veľmi ťažko. Tu pomôže iba posilnenie slobodnej vôle. Práve túžba po zmene, ale nie celkom silná vôľa vyvoláva ten stav, v ktorom mnohí z nás teraz žijú. Je to chaos v tele, v mysli aj v okolí. Keď sa na sto percent rozhodneme pre zmenu, bez špekulácii o výhodách a nevýhodách tohto stavu, problémy zmiznú. Budeme v správnom čase na správnom mieste a to prináša človeku pocit harmónie, pohody a radosti. Či ste už tam pochopíte, ak dokážete rany osudu – ako strata práce a strata dlhoročného partnera – prijať s vďačnosťou, očakávaním niečoho nového a s pokorou a poďakovať sa za to, čo práca, či partner priniesli do vášho života. Toto isté platí aj pri iných „tragédiách“ ako je smrť niekoho blízkeho, rozchod s rodinou, priateľmi, odcudzenie atď. Ak je vám to ešte cudzie, nič to, transformácia mysle sa ešte nezačala. To neznamená, že nie ste blízko nej.

Niektoré naše myšlienkové pochody sú ovplyvňované aj vonkajšími vplyvmi a nárazovými vlnami energií, ktoré k nám z vesmíru pravidelne prichádzajú. Takže, ak ešte nie ste za vodou, tešte sa na ďalšiu vlnu, možno to už bude tá vaša. A keby nie, nesmúťte – dôležitejšia ako cieľ je cesta. Tak si ju naplno užívajte v každom okamihu života. Veď nikto z nás nevie, ktorý je ten posledný. To, že zmena prichádza predznamenajú aj zrútenia sa vašich starých istôt, aby ste zistili, že všetko sa neustále mení a strnulosť a lipnutie prináša do životy iba strach a bolesť. Čo je najdôležitejšie v týchto časoch? Uvedomovať si , že je vyššia pravda, ktorá hovorí, že každá zmena môže byť otvorenou bránou k pochopeniu a že akákoľvek forma chaosu je šancou vykročiť vpred. Keď z vášho života zmiznú všetky istoty ste v bode nula a môžete začať stúpať. A to je dobrá správa.

Erika Vincoureková

Pokračovanie:Tip na knihu:

James Redfield – Celestínske proroctvo – Prvý až deviaty vhľad – Napínavý príbeh o hľadaní poznania a starých tajomstiev, ktoré majú veľký význam pre súčasný svet, a súčasne živo podané vysvetlenie vyšších zákonov, utvárajúcich našu realitu. Dnes už klasika ezoterickej literatúry. V pralesoch Peru sa našiel prastarý rukopis, ktorý obsahuje deväť vhľadov – dôležitých poznatkov o živote, ktoré musia pochopiť jednotlivci aj celé ľudstvo, aby na Zemi mohla nastať nová éra, založená na láske a pravej duchovnosti. Hrdinovia knihy po tomto spise pátrajú a pritom prechádzajú osobnou premenou, pretože na vlastnej koži – v podobe nezvyčajných náhod a odhaľovania pozoruhodných súvislostí – zažívajú to, o čom sa píše v záhadnom proroctve.

Úryvok: „Čo si urobil po tom, keď ťa ten vojak nenašiel a odišiel?“ opýtal sa. „Iba som tam tak sedel niekoľko hodín,“ odpovedal som, „a myslím, že som cítil úľavu.“ „Čo ešte si cítil?“ opýtal sa. Trochu som sa zdráhal, potom som sa rozhodol, že sa to pokúsim opísať. „Ťažko sa to vyjadruje,“ povedal som. „Cítil som akési euforické spojenie so svetom, úplnú istotu a dôveru. Únava ma prešla.“ Usmial sa. „Mal si mystický zážitok. Veľa ľudí tvrdí, že ich také zážitky stretli v lese blízko vrcholka.“ Váhavo som prikývol. Obrátil sa na lavičke, aby sa na mňa pozrel viac spriama. „Toto je skúsenosť, akú vždy opisovali mystici všetkých náboženstiev. Čítal si niečo o takých skúsenostiach?“ „Niečo, pred rokmi,“ odpovedal som. „Ale do včerajška to pre teba bola iba abstraktná predstava.“ „To áno, myslím.“ Prišiel k nám mladý kňaz a pokýval na mňa, potom niečo zašepkal Sanchézovi…

Pôvodná cena: 11.90 EUR, Naša cena: 8.93 EUR, Zľava: 25.00 %, Ušetríte: 2.98 EUR


 

(Prečítané 1 693 krát, 1 dnes)

Comments are closed.