google27eaa3905ca3fee3.html

Máte problémy a neviete ako zmeniť váš život, niekto môže nájsť návod v knihách Ester a Jerry Hicksovcov Pros a dostaneš!

O čo sa tam píše? O tom ako riadiť svoj život cez pocity, teda vibrácie, ktoré vysielame. Ako pochopiť vesmírne zákony a žiť podľa nich. Tu sú slová autorov:

Táto kniha vám pomôže pochopiť, že sa to s vami nikdy neskončí. Pomôže vám pochopiť súvislosť medzi vašou minulosťou a budúcnosťou – no v prvom rade vo vás prebudí vedomie potenciálu, ktorý sa skrýva vo vašom prítomnom okamžiku. Zistíte, ako si sami tvoríte svoje zážitky a dozviete sa, prečo sa všetka vaša sila skrýva vo vašom prítomnom okamžiku. A nakoniec vás táto kniha privedie k poznaniu toho, ako funguje váš emocionálny navigačný systém a vaše vibračné naladenie. V druhej časti knihy nájdete postupy a cvičenia, ktoré vám pomôžu opäť nadviazať spojenie s vašou nefyzickou súčasťou. Tieto metódy vám pomôžu dosiahnuť všetko, čo len chcete. Keď ich začnete uplatňovať a spomínať si na pôsobivé vesmírne zákony, opäť dostanete prirodzenú chuť do života.

Kto ste a ako ste sa sem dostali?

Povedali ste: „Pôjdem do fyzickej, časovo-priestorovej skutočnosti medzi iné bytosti a získam určitú identitu s určitým jasným a špecifickým uhľom pohľadu. Naučím sa dívať sa na seba z tohto uhla pohľadu a budem sa tešiť, že ma ostatní budú vidieť ako stelesnenie tohto uhla pohľadu.“

Povedali ste: „Budem pozorovať to, čo ma obklopuje, a moja reakcia na to zapríčiní, že budem mať svoje vlastné cenné, osobné preferencie.“

Povedali ste: Spoznám cenu mojich osobných preferencií. Spoznám cenu môjho uhla pohľadu.“

A potom ste povedali (toto je zo všetkého najdôležitejšie): „Vždy budem cítiť silu a cenu môjho vlastného, osobitého uhla pohľadu.Nefyzická energia, ktorá tvorí svety, bude totiž prúdiť skrz moje rozhodnutia, zámery a myšlienky, a vznikne tak to, čo uvediem do pohybu ja na základe svojho uhla pohľadu.“

Chceme vám pomôcť nechať tak všetko, čo vám bráni v radosti a sile, a chceme vám pomôcť prebudiť mocné poznanie pulzujúce v samotnom jadre toho, čim ste. Takže sa uvoľnite a vychutnajte si túto nenáročnú cestu k odhaleniu toho, čím naozaj ste. Naším želaním je, aby ste na konci tejto knihy poznali sami seba tak, ako vás poznáme my, aby ste sa milovali tak, ako vás milujeme my a aby ste si vychutnávali svoj život tak, ako si ho vychutnávame my.

Narodili ste sa s vrodeným poznaním, že si sami tvoríte svoju realitu.

Toto poznanie v sebe máte zakorenené tak hlboko, že keď niekto ohrozí to, čo vytvárate, okamžite pocítite vnútornú disharmóniu. Narodili ste sa s vedomím, že ste tvorcami svojej vlastnej skutočnosti, a hoci ste mocne túžili začať podľa toho konať, pri procese začleňovania do vašej spoločnosti ste začali prijímať predstavy, aké mali o vašom živote iní. No aj tak vo vás dodnes žije vedomie, že ste tvorcami svojho vlastného života, že základom vašej skúsenosti je absolútna sloboda a že v konečnom dôsledku, je utváranie vašich životných skúseností a zážitkov výlučne iba na vás.

Táto kniha je o obnovení vášho spojenia so Zdrojom energie. Je o vašom prebudení sa do jasnosti, dobroty a sily, ktoré sú vašou skutočnou podstatou. Napísali sme ju preto, aby ste sa s jej pomocou vedome navrátili k poznaniu, že ste slobodní a že ste vždy boli slobodní – a že vždy buďte slobodní a budete sa sami rozhodovať. Dovoliť niekomu inému, aby skúšal vytvoriť vašu realitu, vám neprinesie uspokojenie. V skutočnosti však nik iný vašu realitu ani nemôže vytvoriť. Občas dovolíte, aby vami pretekala skutočné povaha vášho bytia, a inokedy to nedovoľujete. Táto kniha vznikla preto, aby vám pomohla pochopiť, že ste schopní neustále dovoľovať vašej pravej povahe, aby sa cez vás prejavovala. Keď sa naučíte vedome sa naplno spojiť s touto podobou vášho Ja, ktorá je vaším Zdrojom, budete zažívať absolútnu radosť. Keď vedome usmerníte svoje myšlienky, môžete byť v neustálom spojení so Zdrojom energie, s Bohom, s radosťou a so všetkým, čo je podľa vás dobré. Základom vášho vesmíru je blaho-bytie.

Táto kniha je o tom, ako sa vedome spojiť s prúdom blaho-bytia. Toto spojenie je prirodzené. Ide vlastne o to, aby ste si spomenuli, kto naozaj ste, aby ste si mohli vytvoriť taký život, aký ste chceli ešte predtým, ako ste sem prišli v tomto fyzickom tele, do tejto ohromnej, hraničnej skúsenosti, kde máte v úmysle prejavovať svoju slobodu nekonečným, radostným, tvorivým spôsobom.

Chceme vám pripomenúť jedno základné pravidlo, ktoré treba pochopiť, aby vám dalo zmysel všetko ostatné: blaho-bytie prúdi, blaho-bytie vás chce! Blaho-bytie čaká za dverami. Všetko, čo ste kedy chceli, či už otvorene, alebo tajne, ste vysielali formou vibrácií. Zdroj to počul a pochopil a vyslyšal. A vy si to teraz začnete dovoľovať prijať a toto dovolenie aj precítite. Pekne postupne, pocit za pocitom.

Ste predĺžením Zdroja energie. Stojíte na rozhodujúcej hranici myslenia. Vaša časovo-priestorová realita bola uvedená do pohybu silou myšlienky dávno predtým, ako sa prejavila vo fyzickej forme. Nemôžete mať nijakú myšlienku, ktorá by vás priviedla k úplnému oddeleniu od Zdroja (pričom oddelenie je až príliš silné slovo). Môžete však mať myšlienky natoľko vibračne odlišné, že prekryjú vaše prirodzené spojenie so Zdrojom. Takému stavu hovoríme odpor. Jediná forma odporu či prekážky vášho spojenia so Zdrojom pramení z vášho fyzického pohľadu na veci. Zdroj je vám vždy plne k dispozícii a neustále vám ponúka blaho-bytie. Niekedy ste v stave, kedy si toto blaho-bytie dovolíte prijať, no v niektorých prípadoch si to nedovolíte. My vám chceme pomôcť vedome si toto spojenie so Zdrojom dovoliť čo najčastejšie. Keďže ste predĺžením nefyzickej energie, robíte z myšlienok niečo viac, než čím boli predtým a na základe protikladov prichádzate k rôznym záverom a rozhodnutiam. Akonáhle sa zladíte so svojou túžbou, začne cez vás prúdiť nefyzická energia, ktorá tvorí svety, čo vedie k nadšeniu, vášni a pocitu víťazstva. To je vaším pravým určením.Vaše vyššie Ja, vás stvorilo v nefyzickej rovine a vy teraz tvoríte na základe fyzickej roviny. Všetci sa potrebujeme na niečo zamerať, po niečom túžiť, aby sme mohli precítiť plnosť toho, kým sme, ktorá cez nás prúdi ako pokračovanie všetkého, čo je. A práve táto túžba robí večnosť večnou. Rozmanitosť a protiklady, uprostred ktorých sa nachádzate, tvoria dokonalé prostredie pre formovanie vašich osobných preferencií. Keď sa nachádzate uprostred rôznych protikladov, neustále z vás vyžarujú nové túžby v podobe vibračných signálov, ktoré Zdroj prijíma a odpovedá na ne. A v tej chvíli sa vesmír rozpína.

Kniha je o vás a o tom, ako sa máte vibračne naladiť tak, aby ste mohli prijať všetko, čo si žiadate. Vy si naozaj tvoríte vašu vlastnú realitu. Nik iný to nerobí namiesto vás. A svoju realitu si tvoríte aj vtedy, keď nechápete, že to robíte. A práve preto často tvoríte chybne. Keď si uvedomujete svoje myšlienky a cielene ich vysielate, potom ste slobodnými tvorcami vašej vlastnej skutočnosti. Presne to ste mali v úmysle, keď ste sa rozhodli, že sem prídete v tomto tele. Vaše túžby a presvedčenia sú iba myšlienkami. Proste a dostanete. Prosíte prostredníctvom toho, čomu venujete pozornosť, čo chcete, po čom túžite – To všetko sú prosby. Bez ohľadu na to, či chcete, aby sa niečo stalo, alebo nestalo.

Nemusíte pritom používať slová. Stačí, že to preciťujete. „Po tom túžim.“ „Toto sa mi páči.“ „Toto mi vyhovuje.“ Takéto túžby sú počiatkom akejkoľvek príťažlivosti. Keď si zvyknete, že nikdy neprestanete existovať a že sa vo vás budú neustále rodiť nové túžby, že Zdroj nikdy neprestane vaše túžby plniť a že váš rast je večný, potom sa možno upokojíte, ak sa vám zatiaľ do tejto chvíle ešte nesplnilo niečo, po čom túžite. Tento jednoduchý základný princíp dáva všetkému zmysel. Cez všetko preteká prúd určitej energie. Nachádza sa v celom vesmíre a vo všetkom, čo je. Je základom celého vesmíru, ako aj základom vášho fyzického sveta. Niektorí ľudia si túto energiu uvedomujú, väčšina ľudí ju však nevníma. Napriek tomu sú ňou všetci ovplyvňovaní. Keď začnete chápať podstatu vášho sveta a hľadať, alebo lepšie povedané, preciťovať vedomie tejto základnej energie, potom pochopíte všetko, čo zažívate. A zároveň budete lepšie chápať, čo zažívajú iní. Už nikdy sa nebudete cítiť ako obeť, ani s ohľadom na minulosť, ani v budúcnosti, a triasť sa od strachu pred tým, čo nechcete zažívať. Konečne pochopíte, že máte absolútnu tvorivú moc nad svojím vlastným životom. Potom sa budete môcť sústrediť na svoju vlastnú tvorivú silu a zažijete dokonalé šťastie z toho, ako vám všetko začína pomáhať pri vytváraní vašich špecifických túžob. Každý z vás má takýto potenciál ale len niektorí ho využívajú…

Keď venujete pozornosť tomu, ako sa cítite, môžete splniť účel toho, prečo ste tu, a môžete pokračovať v plánovanom raste a radosti. Keď pochopíte, ako vaše pocity súvisia s tým, kým naozaj ste, nepochopíte len to, čo a prečo sa deje vo vašom svete, ale budete chápať aj všetky ostatné bytosti, s ktorými sa stretnete. Už viac nebudete mať nezodpovedané otázky. Budete rozumieť – na veľmi hlbokej úrovni, na základe širšieho, nefyzického pohľadu aj vašich vlastných osobných skúseností – všetkému, čo súvisí s tým, kto ste, kým ste boli a kým budete…

Úryvok z knihy – Pros a dostaneš!

6.kapitola Zákon príťažlivosti – najmocnejší zákon vesmíru

Každá myšlienka vibruje, každá myšlienka vysiela určitý signál a zároveň priťahuje zodpovedajúci signál ako odpoveď. Tento proces nazývame zákon príťažlivosti. Zákon príťažlivosti hovorí: podobné priťahuje podobné. Na základe vašich zážitkov a skúseností z vás ako rakety vystreľujú vibrácie rôznych túžob a vy tým pádom musíte hľadať spôsob, ako sa stále udržiavať v naladení na vibrácie týchto túžob, aby ste sa dočkali ich zhmotnenia či naplnenia. Všetko, čomu venujete pozornosť, vedie k tomu, že z vás vyžaruje určitá vibrácia. Vibrácie, ktoré vysielate, sú zhodné s tým, čo chcete, čo je zasa zhodné s tým, na čo upriamujete pozornosť.

Ak túžite po niečom, čo momentálne nemáte, stačí na to upriamiť pozornosť a ono to k vám na základe zákona príťažlivosti príde, pretože pri pomyslení na danú vytúženú veci či zážitok vysielate určitú s tou vecou zhodnú vibráciu, takže podľa zákona príťažlivosti k vám daná vec či zážitok prosto musí prísť. Ak však túžite po niečom, čo momentálne nemáte, a upriamujete svoju pozornosť na stav, kedy danú vec nemáte, potom bude zákon príťažlivosti odpovedať na vaše vibrácie postrádania tej veci, takže naďalej nebudete mať to, po čom túžite. Taký je zákon.

Kľúčom k tomu, aby ste si do života pritiahli niečo, po čom túžite, je dosiahnutie vibračného súladu s tým, po čom túžite Vibračný súlad sa dá najľahšie dosiahnuť tak, že sa tvárite, ako keby ste danú vec už mali, ako keby ste zažívali to, po čom túžite. Smerujte svoje myšlienky na predstavu radosti z daného zážitku. Keď tak budete opakovane robiť, začnete sústavne vysielať tieto vibrácie a teda umožníte, aby sa to uskutočnilo.

Keď venujete pozornosť svojim pocitom, veľmi rýchlo zistíte, či sa sústredíte na svoju túžbu, alebo na neprítomnosť objektu svojej túžby. Keď sa vaše myšlienky vibračne zhodujú s tým, po čom túžite, cítite sa dobre – škála vašich pocitov sa pohybuje od očakávania cez nadšenie po radosť. Ak sa však sústredíte na nedostatok či neprítomnosť toho, po čom túžite, škálou vašich pocitov je pesimizmus, obavy, bezmocnosť, hnev, neistota a depresia. Takže ak si budete neustále uvedomovať, čo cítite, budete vždy vedieť, ako ste na tom s tou časťou tvorivého procesu, ktorá by sa dala nazvať dovolením či umožnením. Potom sa už nikdy nebudete čudovať, prečo niečo dopadne alebo sa vyvíja určitým spôsobom. Vaše pocity sú vynikajúcim navigačným systémom a ak im budete venovať pozornosť, dokážete sami seba priviesť k hocičomu, po čom zatúžite.

Mocný univerzálny zákon príťažlivosti funguje tak, že k sebe priťahujete podstatu všetkého, na čo najviac myslíte. Takže ak myslíte najviac na veci, po ktorých túžite, vaša životná skúsenosť tie veci odráža. A podobne, ak väčšinou myslíte na to, čo nechcete, vaša životná skúsenosť to tiež odráža. Keď na niečo myslíte, nech je to čokoľvek, je to ako plánovanie určitej budúcej udalosti, Keď niečo oceňujete, plánujete. Keď si robíte starosti, plánujete. Starosti a obavy využívajú vašu predstavivosť aby vzniklo to, čo nechcete.

Vo vašom živote nemôže prísť k ničomu bez toho, aby ste to k sebe neprivolali prostredníctvom svojich myšlienok.

Tu je niekoľko príkladov. Existuje veľmi veľký vibračný rozdiel medzi tým, keď oceňujete svojho partnera, a keď si predstavujete, že by sa mal zmeniť. Váš vzťah s vašim partnerom bez výnimky odráža tie myšlienky, ktoré prevažujú. Aj keď to robíte nevedome, váš vzťah si doslova vymýšľate. Vaša túžba zlepšiť svoju finančnú situáciu sa vám nemôže splniť, ak často závidíte majetok susedom, lebo vibrácie túžby a žiarlivosti sú rozdielne.

  • Ste vedomie.
  • Ste energia.
  • Ste vibrácia.
  • Ste elektrina.
  • Ste zdroj energie.
  • Ste tvorcovia.
  • Stojíte na rozhodujúcej hranici myslenia.

Akonáhle sa vedome stotožníte s vesmírnymi zákonmi a začnete chápať, prečo veci fungujú tak, ako fungujú, namiesto záhad a nejasností zavládne jasnosť a pochopenie. Pochybnosti a strach, nahradí poznanie a sebadôvera, neistotu nahradí istota a vašou základnou skúsenosťou sa opäť stane radosť. Podobné priťahuje podobné. Preto sa vibrácie vašej bytosti musia zhodovať s vibráciami vašej túžby, aby ste mohli prijať jej úplné naplnenie. Nemôžete po niečom túžiť, väčšinu času myslieť na to, že to nemáte a potom očakávať, že to dostanete, pretože vibračná frekvencia neprítomnosti danej veci a vibračná frekvencia prítomnosti danej veci sú veľmi rozdielne. Inými slovami: Vaše túžby a vaše presvedčenie sa musia vibračne zhodovať, aby ste mohli získať to, po čom túžite.

Takže bez ohľadu na to, o čo žiadate – a či o to žiadate slovami, alebo len v duchu či tajne – vaše žiadosti sú vypočuté a splnené, a to bez výnimky v každom prípade.

Viac TU

Esther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš! – Ale opatrne s prosbami, lebo dostanete všetko, o čo požiadate! – Toto je absolútne unikátna kniha. Veľmi podrobne a logicky vám vysvetlí, prečo sa vám doteraz nesplnilo to, po čom túžite, a ako dosiahnuť, aby sa to splnilo. Tajomstvo spočíva v postupnej zmene vašich vibrácií. To sa dosahuje cieleným usmerňovaním myšlienok, pričom sa treba riadiť svojimi pocitmi. Ak vám náhodou doteraz nefungovalo pozitívne myslenie, tu pochopíte hlbšie súvislosti a získate doslova „technický“ návod, ako meniť svoj stav a život krok za krokom – až k zaručenému naplneniu všetkých vašich túžob. Okrem osobito podanej teórie tu nájdete aj 22 originálnych praktických postupov, cvičení a hier, ktoré vám príjemným spôsobom pomôžu vytvoriť si úžasný život.

Pôvodná cena: 11.20 EUR, Naša cena: 9.52 EUR,Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.68 EURSúvisiace články:


 

(Prečítané 4 775 krát, 1 dnes)

Comments are closed.