google27eaa3905ca3fee3.html

Žehnejte všem a všemu, co si sami přejete.“

Je to nejsilnější technika na světě, a i když je neobyčejně jednoduchá, nemusí být lehká, proto ji musíme hodně praktikovat a cvičit. Žehnat něčemu znamená rozpoznat nebo zdůraznit kladnou kvalitu, charakter nebo kondici s vědomím, že to, co je zdůrazněno vzroste, vydrží nebo nastane. Žehnání je účinné ve změně našeho života anebo k tomu, abychom získali to, co si přejeme, ze tří důvodů:
1. Kladné zaostření naší mysli rozvíří kladnou a tvořivou sílu.
2. Uvolní naši vlastní energii a tak dovolí, aby skrze nás víc této síly proudilo.
3. Když žehnáme ve prospěch druhých namísto sobě samým, vynecháme jakýkoli podvědomý strach z toho, co chceme pro sebe, a samotné soustředění na žehnání zvyšuje to samé dobro v našem životě. Toto žehnání druhým pomůže stejně jim jako nám! Žehnat můžeme v představách nebo dotykem, ale nejběžnější a nejjednodušší způsob je slovy.

Druhy slovního žehnání jsou:

1. Obdiv. Chválíme nebo projevujeme  uznání něčemu, čeho si všímáme.
Například: Líbí se mi, co máš na sobě. S tebou je taková zábava!

2. Potvrzení. Je to žehnání pro růst nebo vytrvání.
Například: Žehnám kráse tohoto stromu. Ať je požehnáno tvé zdraví!

3. Ocenění. Je výrazem vděku za to, že něco dobrého existuje, nebo se stalo.
Například: Bože, děkuji ti za pomoc. Děkuji za déšť, který vyživuje půdu.

4. Očekávání. Je to žehnání budoucnosti.
Například: Budeme mít nádherný výlet.  Přeji ti příjemnou cestu. Ať máš vítr v zádech.

Abychom měli ze žehnání co největší prospěch, musíme vypustit nebo výrazně omezit, co je ruší: proklínání. To neznamená nadávání, ale protiklad žehnání: kritizování namísto obdivu, pochybnosti namísto kladného potvrzení, obviňování místo ocenění; strachování se, místo abychom s důvěrou očekávali kladné výsledky. Kdykoli něco z toho děláme, rušíme výsledky žehnání.
Třeba čím více nadáváme, tím déle bude trvat,  než budeme mít ze žehnání dobré výsledky. Na druhé straně – čím více budeme žehnat, tím méně nám může nadávání ublížit.

Žehnání pro různé potřeba a přání:

Zdraví: Žehnejme zdravým lidem,zvířatům a rostlinám. Všemu,co je dobře uděláno či vytvořeno, co vyjadřuje bohatou energii.

Štěstí: Žehnejme všemu, co je dobré v lidech a věcech, všem známkám štěstí, které vidíme, slyšíme nebo cítíme v lidech nebo zvířatech, všem možnostem štěstí, kterých si všímáme kolem sebe.

Blahobyt: Žehnejme všem známkám rozkvětu v našem prostředí, včetně toho, co peníze pomohly vytvořit nebo udělat. Svým penězům i penězům, které pomáhají ostatním ve světě.

Úspěch: Žehnejme všem známkám dobrých výsledků (domům, mostům a sportovním událostem), všem příjezdům do cíle (lodí, letadel, vlaků aut a lidí), všem známkám pohybu dopředu a vytrvalosti, všem známkám radosti a zábavy.

Sebedůvěra: Žehnejme všem známkám sebedůvěry v lidech a věcech (včetně ocele a betonu), všem známkám stability (např. horám nebo vysokým stromům), všem známkám účelné síly (včetně velkých strojů a elektrické energie).

Láska a přátelství: Žehnejme všem, kteří pečují a ošetřují, soucitu a opoře, všem ladícím vztahům v přírodě a architektuře. Všemu, co je propojené nebo se něčeho jemně dotýká. Všem známkám spolupráce, ať už je to ve hrách, nebo v práci. Všem známkám smíchu nebo legrace.

Vnitřní mír: Žehnejme všem známkám ticha, klidu, míru a vyrovnanosti (jako klidné vodě nebo vzduchu), všem vzdáleným rozhledům (horizontům, hvězdám a měsíci), všem známkám krásy na pohled, zvuku nebo doteku.
Čistým barvám a tvarům, v přírodě anebo uměle vytvořeným.

Duševní růst: Žehnejme všem známkám růstu, vývoje a změn v přírodě, proměnám svítání a soumraku, pohybu slunce, měsíce, planet a hvězd, letu ptáků na obloze, pohybu větru i moře.

Těmito návrhy se nenech omezovat. Pamatuj, že jakákoli hodnota, vlastnost nebo kondice může být žehnána (například k podpoře ztráty na váze můžeš žehnat útlým sloupům a štíhlým zvířatům), ať už to bylo, je, nebo zatím jen existuje v tvých představách.
Žehnání lze využít k uzdravení vlastního těla, ke zvýšení příjmů, k rozvinutí mnoha dovedností, k vytvoření hluboce milujících vztahů s partnery, dětmi a k vybudování celosvětové sítě mírumilovných lidí, kteří pracují v duchu aloha. Hlubší význam havajského slova aloha  je radostné (oha), rozdělení se (alo) o životní energii (ha), v tomto okamžiku (alo). Lidé, kteří se dělí o tuto energii, se naladí na vyšší sílu, kterou Havajané nazývají mana. Láskyplné používání této síly je tajemstvím k získání skutečného zdraví, radosti, blahobytu a úspěchu.

Huna je polynéský přístup léčitelství a terapie, po staletí praktikován v Tichomořské oblasti. Je to propracovaný systém, který může významně obohatit i lidi žijící dnes a nyní, ve střední Evropě 21. století. Je to učení, které nám pomáhá poznávat sami sebe a vnímat se jako součást celku. Je to léčivá cesta harmonie lásky a moci, která vede ke vnitřní svobodě. Předpokládá se, že původ tohoto učení je v bájné zemi Mu nebo v Egyptě. Staré havajské pověsti vypráví, že kdysi dávno, kdy žili lidé v souladu s přírodou, měli zcela zvláštní schopnosti. Na všechno ve svém okolí pohlíželi jako na součást sebe sama. Zcela přirozeně soustřeďovali veškeré své úsilí na to, aby se jim a jejich rodině vedlo dobře. Dbali o své životní prostředí, vědomě žili se zvířaty, rostlinami, se Zemí a s celým vesmírem v harmonii. Základní myšlenky tohoto učení shrnul havajský šaman Serge Kahili King do sedmi principů.

1. Volba – Svět je takový jaký si myslíme, že je. 

Všichni máme svobodu volby v tom, jak budeme myslet. Negativní myšlenky jako zloba, zášť a závist, přitahují negativní energie do našeho života. Tyto energie se nám pak projektují do událostí v našem životě. Pak se nám takový život zdá těžký, plný překážek a nepochopení. Naopak, láskyplné, radostné myšlenky, plné vřelého citu náš život obohacují a naplňují. Vesmír nám splní každé naše přání, pokud žijeme podle kosmických zákonů a naše srdce je plné nepodmíněné lásky. Jenom se musíme napojit na zdroj nekonečné kosmické energie, uvědomit si vnitřní sílu a svobodně se rozhodnout. Jak se ukazujeme zrcadlu, takoví jsme. Volba je na nás. A.Einstein odpověděl jednomu reportérovi na otázku, v čem spočívá podstata lidskosti: „Každý se rozhoduje sám za sebe, jeli vesmír přátelský či nepřátelský. Když se rozhodneme, že je nepřátelský, používáme své síly, své vědění a svou moc, abychom vyvinuli nástroje, technologie a myšlenkové modely, s jejichž pomocí můžeme toto nepřátelství potírat. Když se rozhodneme, že vesmír není ani přátelský, ani nepřátelský, budeme se hned cítit jako oběti a budeme bezmocní. Když se rozhodneme, že je vesmír přátelský, využíváme své vědění, své schopnosti a svou moc, abychom vyvíjeli myšlenky a technologie, které učiní vesmír v celé jeho jedinečnosti, lásce, kráse a radosti ještě lepší.“

2. Svoboda – Neexistují žádné hranice a omezení.

 Všechno je možné. Ve všem máme naprostou svobodu. Je třeba si však uvědomit, že vše co děláme, děláme současně také sami sobě. Pokud si však svými myšlenkami vytváříme omezení, máme strach a obavy, tak se stáváme nesvobodnými. Energie radosti a štěstí se zastaví. Naše mysl vytvářející realitu, je tím viníkem, který způsobuje omezení. Teprve když jsme schopni a ochotni zbavit se okovů našich představ, pocitů a způsobů chování, typických pro vytváření izolace, pak můžeme mít šanci zbavit se omezení a uzdravit se. Z těchto důvodů je velmi důležité naučit se ovládat jakoukoliv techniku umožňující relaxaci. Jestliže budeme uvolnění a dovolíme všemu, aby volně plynulo, budeme zdravější a budeme mít lepší vztah k okolnímu světu i sami k sobě.

3. Cíl – Energie proudí tam, kam směřuje naše pozornost

Naše myšlenky, přání, sny a plány se posilují podle toho, kolik energie jim věnujeme. Tím sílí a roste naše energetické pole, naše aura. Jakou energií je naše aura naplněna, takovou magneticky přitahuje. Přitahujeme právě to, co do své aury vkládáme a umocněné se k nám vrací zpět. Svou pozorností a koncentrací se nám tak mohou realizovat všechny naše sny a přání. Je-li například člověk nemocný a neustále na svou nemoc a své problémy myslí, hovoří o nich a věnuje jim pozornost, tak svou nemoc posiluje a k uzdravení nedochází. Jeho aura je plná negativní, nemocné energie, která opět přitahuje a posiluje nemoc. Je třeba situaci přijmout, nelitovat se, nebojovat, ale konstruktivně zaměřit pozornost na cíl – zdraví. Pochopit jaké poselství nám nemoc přináší, poděkovat za ně. Je velmi důležité umět řídit své myšlenky, myslet pozitivně a radostně, mít se rádi a odpustit si. Strach a obavy přitahují jenom neštěstí.Pokud se zaměříme a soustředíme na konkrétní cíl, tak ho dosáhneme. Pokud chcete, aby se váš sen realizoval napište si ho na lístek papíru a umístěte ho na dobře viditelné místo, abyste ho několikrát denně měli na očích. Je důležité napsat také datum jeho uskutečnění.

4. Okamžik – Právě tento okamžik je ten pravý

Staré indické přísloví praví: „Jak dneska myslíš, tak budeš zítra žít.“ Minulost je minulá, budoucnost je nejistá. Jediné, co se počítá, je přítomný okamžik. Vaše činy určují budoucnost. Cokoli podniknete, vrátí se vám v tomto nebo příštím životě. Když jsou naše sny a myšlenky zaměřené na vzpomínky do minulosti nebo sníme o daleké budoucnosti, tak právě tento okamžik nezvládáme a uniká nám energie přítomnosti. „Právě teď a právě zde“ jen my máme možnost změnit své myšlení a tím máme šanci změnit svou budoucnost. Jestliže v našem životě existují pozitivní věci, události, znamená to, že v naší mysli je vytváříme, potvrzujeme je a uznáváme. Jestliže tak nečiníme, pak nás tento pocit opouští a my krásy světa nevnímáme.

5. Srdce – Milovat znamená být s někým šťastný

Láska to je štěstí, radost a přátelství. Když někoho milujeme zaměřujeme na něho pozornost. Starodávní Havajané se nezabývali tím, „miluje mě?“, nebo „miluji ho?“.Když je ve vztahu, v počínání, v práci a nápadech přítomný pocit štěstí, je tam i láska. Proto buďme šťastni se vším, co je dobré, a žehnejme tomu. Láska roste spolu s oceněním a vděčností. Pokud chceme, aby nás někdo miloval, musíme mu dát najevo, že jsme s ním šťastní. To platí i o nás samých. Buďme sami se sebou spokojení a najděme štěstí v sobě. Bez toho se nemůžeme mít rádi a když se nemáme rádi, zaplňujeme svoji auru pocity viny, máme na sebe přehnané nároky apod. Tyto vnitřní stavy nám potom okolí zrcadlí a chová se k nám tak, jak my sami smýšlíme o sobě. Pokud jsme pod vlivem negativních emocí, ovládá nás vztek, hněv, žárlivost, pak jsme plně na tyto energie zaměření a ony tím více začnou naši realitu zaplňovat.

6. Moc – Všechna síla přichází zevnitř

Nikdo nad námi nemá moc, Bůh působí skrze nás a ne na nás. Tvůrčí boží síla prostupuje vším a my máme možnost touto silou disponovat. V sobě máme, co potřebujeme, jen jsme někdy zablokováni výchovou, okolnostmi nebo prostředím. Mějme tedy sebedůvěru, že naše spojení se zdrojem v nás samých je naprosto bezpečné.V nás se ukrývá síla sebevědomí, sebedůvěry. Pochybnosti a strach nám berou energii a vnitřní sílu. Uvědomme si Boha v sobě a probuďme ho. Absence pochyb a současná přítomnost vnitřní autority, nám přinese úspěšnější a radostnější život.

7. Měřítkem pravdy je její účinnost

Neexistuje nic, co můžeme označit za jedinou pravdu, vždy existuje ještě jiná cesta. Cokoliv vidíme, že funguje, je správné. Jestliže od života nedostáváme, co bychom si přáli, změňme své myšlení. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou. Žádná „protože“ nebo „ale když“, nejsou podstatná. Buďme dobří v tom, co děláme, a dělejme to nejlepší, co umíme. Zůstaňme pružní v tom, jakým způsobem se splní naše přání, protože stejně jako se stéká mnoho řek do jednoho moře, tak vede i mnoho cest ke stejnému cíli. Není důvod přesvědčovat druhé, aby nám věřili, záleží na konečném výsledku. Míra našeho úspěchu je vlastní pravdou.

Jak praktikovat HUNU v každodenním životě?

Tři Já

Podle filozofie huna má každý z nás tři JÁ / LONO, KU a AMAKUA/. Tyto tři části mají různé funkce a pracují dohromady tak, aby každý z nás žil zdravý, šťastný a naplněný život. Nesouhra nebo nepořádek může vést k tělesné či duševní nemoci. LONO znamená vědomí, mozek nebo mysl. Jeho funkcí je zdůvodňování, motivací je porozumění a jeho nástrojem je představivost. KU znamená podvědomí a také tělo. Jeho funkcí je paměť, motivací je rozkoš, radost a potěšení a jeho nástrojem je pocit. AMAKUA znamená nadvědomí, nebo vyšší vědomí, božské v nás samých a anděl strážný. Jeho funkcí je tvořivost, motivací harmonie a jeho nástrojem energie. AMAKUA je nejen v každém člověku, ale také ve skupině, v místě i věcech. AMAKUU vesmíru nazývají někteří lidé Bůh. Spojení těchto tří vědomí, v havajském jazyce KANALOA, se může přeložit jako „v Boží společnosti“. Také znamená sebejistý, pevný, nepřekonatelný a ten nejlepší. KANALOA představuje ideálního člověka, plně vědomého, plně milujícího, naplněného silou, plně účastného v duchovním i materiálním světě. Jako příklad zde uvádím dva způsoby, jak spojit ducha, mysl a tělo. Tento proces harmonizuje, léčí, přináší změny anebo uskutečňuje nové podmínky a okolnosti.

1. Třikrát se nadechněte temenem hlavy a vydechněte v oblasti solar plexu /pupku/. Při nádechu si opakujte „Uvolňuji své tělo i duši“ a při výdechu se usmívejte. Zaměřte své vědomí do přítomného okamžiku, krásného a jediného. Tím se zvýši vaše energie

2. Představte si situaci, kterou chcete změnit a formulujte ji do kladu. Např. strach v odvahu, zlobu v lásku, deprese v nadšení, chudobu v hojnost, nemoc ve zdraví,smutek v radost apod.

3. Představte si sebe sama v tomto stavu.( Naše podvědomí nepozná skutečnost od představivosti a tak můžeme soustředit naše vyšší já na zhmotňování toho, co si přejeme a naše představy se mohou realizovat).

4. Na závěr se opět třikrát nadechněte a vydechněte /viz.bod1./

Další způsob jak se například zbavit nemoci je následující:

1. Třikrát se nadechněte temenem hlavy a vydechněte v oblasti solar plexu /pupku/. Při nádechu si opakujte „Uvolňuji své tělo i duši“ a při výdechu se usmívejte. Zaměřte své vědomí do přítomného okamžiku, krásného a jediného.

2. Uvědomte si svůj stav (nemoc) a rozhodněte se tento stav změnit ( ve zdraví)

3. Zatímco máte stále na mysli své přání (jsem zdravá), spojíte prostředníček a ukazováček pravé (u leváka levé) ruky a poklepete si sedmkrát na levé rameno, pravé rameno, na hrudník, na solar plexus a na temeno hlavy. (Pro účinnost je důležité držet své přání v paměti po celou dobu, co budete sedmkrát ťukat na výše zmíněné body.)

4. Na závěr se opět třikrát nadechněte a vydechněte /viz.bod1/. Jakmile navážeme spojení jakoukoliv metodou, můžeme soustředit naše vyšší JÁ na zhmotňování toho, co si v životě přejeme. Časté spojování se vyšším JÁ je důležitý způsob, jak se stát pánem sama sebe a svého života. Huna učí, že myšlenky zrcadlí naše zážitky a zážitky zrcadlí našemyšlenky. Protože změna zážitků může změnit naše myšlenky, může naše myšlení také změnit naši zkušenost. Není jednoduché uvést tyto principy do života a používat je. Na závěr tedy uvádím zkrácenou formu, jak praktikovat HUNU. Podle HUNY jsou tři věci, jimiž se člověk může stát šťastným člověkem kdykoli se mu zlíbí:

1. Žehnat okamžiku.

2. Věřit si.

3. Očekávat jen to nejlepší

Pikopiko – technika praktikovaná havajskými šamany, která pomůže zvýšit osobní energii. Je to jednoduchý způsob dýchání.Nevyžaduje žádné speciální místo nebo pozici těla. Můžete tak dýchat v pohybu nebo v klidu, při práci nebo odpočinku, s očima zavřenýma nebo otevřenýma. V havajském jazyce se tato technika jmenuje pikopiko – piko znamená temeno i pupek.

Jak na to?

1. Uvědom si přirozené dýchání.To se může změnit samo o sobě jen proto, že se na něj soustředíš, a to je v pořádku.

2. Uvědom si temeno hlavy a pupek, mentálně nebo dotekem.

3. Při vdechu soustřeď pozornost na temeno hlavy, při výdechu na pupek. Dýchej takto dlouho, jak se ti líbí.

4. Když  se cítíš uvolněný, vyvážený a plný energie, začni si představovat, že jsi obklopen neviditelným oblakem světla nebo elektromagnetického pole a tvoje dýchání zvyšuje jeho energii.

5. Zatímco žehnáš, představuj si, že to, čemu žehnáš, je obklopeno stejnou energií, která obklopuje i tebe.

Podľa Astro -Helena Bejlková, redakčne spracované a doplnené

Podklady k pikopiko od Marjánky Vrabcové – havajským jménem KUKUI

.

 .

Dobrá kniha:

Serge Kahili King – Huna – Prastaré havajské tajemství: Prastará múdrosť z Havajských ostrovov. Autor vysvetľuje jej princípy a učí, ako filozofiu huny používať na dosiahnutie materiálnych aj duchovných cieľov. Skúma 7 základných princípov, od ktorých sa odvíjajú rôzne praktické postupy. Naučte sa, ako dosiahnuť vytúženú zmenu a žiť v zdraví a harmónii.

.

(Prečítané 1 298 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

2 Responses to Huna – tajemství poznání z Polynésie

  1. Od počátku co zde jsi, se snažíš poznat vše, co tvoje smysly zaznamenají, a tak poznáváš mnohé, co tě obklopuje, ale uniká ti poznání sebe samotného, zkoumáš; hvězdy, přírodu, lidi, sny, atd. pokud ale nepoznáš sebe samotného, nic jsi dosud zde vlastně ani nepoznal. K poznání sebe nestačí jenom se podívat do zrcadla, náš vzhled nám poskytne minimum informací o tom, co jsme? Nejsme ženským nebo mužským tělem, jsme tím, jaké je naše dílo, z díla je spatřen tvůrce. Dílo je možné jenom díky práci, v práci je naše radost a současně i náš smutek, pokud se nám práce nedaří, nebo pokud nemáme práci, co nám dělá radost. Veliká konzumace drog je následkem toho, že nemáme práci, co by nám dělala radost a musíme zde konat práci, díky které jsme smutní. Jsi tím, jakou máš práci, které se nejvíce věnuješ, problémy s lidskou prací nastali v okamžiku, kdy jsme se díky strachu ze smrti naučili mluvit a později jsme se stali i gramotnými. Na počátku problémů zde bylo slovo, a čím více je zde slov a gramotnosti, tím více konzumujeme drogy, abychom mohli na krátkou dobu uniknout do světa chemických iluzí, z reality kde nemáme práci, která by nám dělala radost. Je snadné hodit na města atomové bomby, postavit veliké koncentrační vyhlazovací tábory, udělat z lidí pomocí asociálních zákonů, a vysokých daní, žebrající bezdomovce, atd. je ale těžké poznat sami sebe. V roce 1993 mě bylo 39 let a žil jsem u sekty ISKCON po 9 měsíců jako GVKB, v té době jsem tam s nikým po 9 měsíců nehovořil, protože tam byli jenom samí sektářští idioti, co neuměli češtinu, a nedokázali se jí rychle naučit, aby měli tu velikou čest, se mnou hovořit. Stejné je to, i pokud chcete hovořit s tím co je uvnitř vás, musíte se naučit jazyk, kterým hovoří to co je uvnitř vás, to co je uvnitř vás, se nebude učit jazyk, kterým hovoříte s jinými lidmi, protože vás bere jako sektářského idiota, co se neumí naučit jazyk krále, který je uvnitř vás. Jakým jazykem hovoří král, co je uvnitř vás? Král uvnitř vás hovoří jazykem přírodní hudby, čím více porozumíte tomu, jak šumí les, jak zpívají ptáci v lese, jak šumí potok, tím více porozumíte i králi který je uvnitř vás. Když se k jednomu přiblížíme, tak se od jiného musíme vzdálit, přiblížili jste se jazyku sektářských idiotů a vzdálili jste se jazyku, kterým hovoří král ve vás, a tak logicky nevíte ani, co jste?