google27eaa3905ca3fee3.html

O duchovní energii víme, že se vytváří a hromadí v hlavě, přesněji řečeno v mozku, a také že nekontrolovaná emocionální aktivita vykazuje velké ztráty energie. Kvalita a množství energie horního energetického pole určuje, jaký bude fyziologický stav mozku, mozkových cév a tkání v těle člověka. Je proto nutné starat se o dvě věci: hlídat své emoce a pečovat o mozkové cévy a tkáně. Ovšem kontrola emocí a ovlivňování svého duševního stavu nejsou vůbec jednoduché, vyžadují především vysokou úroveň uvědomění a smysl pro sebekontrolu.

Uvědomění si sebe sama je nejvyšší úrovní zralosti člověka.

Nejprve si jedinec uvědomuje své tělo, potom své pocity a přání a nakonec se naučí rozlišovat různé složky svého složitého organizmu. Na takové úrovni už člověk chápe, že je sám složen z těla, rozumu, pocitů, emocí, životní energie a jistého, prozatím neidentifikovatelného „duchovního“ prazákladu. A pokud se pozvedne ještě výš, pochopí příčiny svých rozmanitých nutkání, pohnutek, přání a podnětů a taktéž spatří, nakolik ovlivňují jeho chování i jeho celkový zdravotní stav.

Povznesený člověk se nyní už neztotožňuje se svými touhami, přáními a chtíčem ani se neupíná k hmotným věcem a materiálnímu prospěchu, nýbrž má své pocity i činy plně pod kontrolou. Také postupuje mnohem rozumněji, je uvědomělejší a cílevědomější a jeho vnitřní duševní život se řídí jiným žebříčkem hodnot. Je svobodný, zdravý a nezávislý na svých přáních a emocích. Navíc při takové úrovni sebeuvědomění se člověk naučí ovládat své emoční rozpoložení, umí se vlastní vůlí pozitivně naladit, vyvolat ve své duši povznášející emoce a také je dlouhodobě udržovat. A to samo o sobě znamená, že jeho energetika bude trvale na vyšší úrovni, což je pro organizmus blahodárné.

Proč? Protože se v něm vytvářejí endorfiny, jimž se také říká „vitaminy radosti“, a ty v organizmu provádějí důležitou a účinnou ozdravnou práci. Jestliže dříve člověka ovlivňovaly negativní informace zvenčí a mohly ho snadno podráždit, přivodit mu špatnou náladu a vyvolat bouři záporných emocí, takže se kvůli nim cítil zoufalý a nešťastný, a v důsledku toho konal neuvážené a nesprávné činy, nyní věci vidí a přijímá zcela odlišně. Už se nesnaží negativní informace zatlačovat do pozadí a překonávat silou vůle, nýbrž je vnímá jinak, dovede je zhodnotit a následně i využít.

Znovu opakuji: hovořit o tom je snadné, ale ve skutečnosti jde o těžkou práci s vlastním vědomím, vyžadující nesmírnou trpělivost, a o pěstování schopnosti kontrolovat své myšlenky, emoce i činy. Nyní si to ukážeme na příkladech. Ve všech jde o negativní skutečnosti, o myšlenkové a emoční procesy probíhající ve vědomí, kterému se lidská bytost absolutně podřídí.

1. vyžívání ve stesku – Nastává tehdy, když člověku zemře partner anebo někdo velmi blízký. Věci se mají tak, že událost nastala a již se nedá změnit, prostě se musí žít dál. Jenže takováto osoba to nedokáže, a namísto toho se jí neustále honí hlavou minulost a vzpomínky na zesnulého. Takovýto člověk přestane žít reálným životem, od současnosti se odvrátí a žije jen minulostí. Je samozřejmé, že to není správné. Na co člověk vydává svou životní energii? Na zcela zbytečné vzpomínání na minulost, a k tomu netřeba dodávat, že to je nehorázné mrhání energií. Nehledě na to, že silná negativní emoce zvaná stesk sama transformuje životní energii v jiný druh deprimující energie, která potlačuje životní činnost buněk.

2. touha po pomstě – Člověku někdo ublíží a on se cítí uražen, a proto touží po pomstě. Co se přitom odehrává v organizmu? V jeho vědomí vznikne myšlenkový tok zaměřený na to, aby o člověku, který ho pošpinil, nasbíral co nejvíce informací, prozkoumal všechny možné varianty pomsty, některou z nich si vybral a pak už jen vyčkával na nejvhodnější okamžik, kdy bude moci svůj záměr uskutečnit. V takovém případě touha po pomstě zcela člověka ovládne a učiní z něho svůj nástroj, přičemž z něho vysává všechnu životní energii.

3. závislost na alkoholu, sexu, jídle a podobně – Člověku byly dány do vínku city proto, aby se správně orientoval ve světě kolem sebe a uměl komunikovat s ostatními lidmi. Existují pocity, které člověku přinášejí příjemné vjemy; to však ale neznamená, že by je měl neustále stimulovat. U některých lidí vše probíhá naopak: jejich myšlení i životní styl směřují k vyvolávání potěšení a rozkoše. Nevšímají si, že je tento proces zcela pohlcuje a degraduje na úroveň dvounohých zvířat. Narkomani a alkoholici využívají rozum i tělo jen k tomu, aby si nějakým, co možná nejsnadnějším způsobem opatřili peníze a sehnali svou potřebnou denní dávku. Ovšem obdobně se chovají lidé, které bychom mohli nazvat jako požitkáře či lovce vášní a rozkoší. Většinu volného času věnují tomu, že si vyhledávají vhodné partnery, podněcují fantazii a ukojují své vášně. Extrémním případem tohoto typu lidí je sexuální maniak – takto zvrácený člověk žije proto, aby obsluhoval své zvrhlé sexuální potřeby, k čemu však musí chytře využívat rozum, znalosti, možnosti i fyzické tělo.

O těchto posedlostech hovoří čínští bioenergetikové, když vyprávějí o specifických vlastnostech emoční a moudré inteligence. Jestliže emoční inteligence převládá nad moudrou, člověk žije jen pro svá přání a vášně a leckdy se dostane, aniž by si toho (ve většině případů) všimnul, pod nadvládu té či oné posedlosti. Už nepatří sám sobě, nýbrž obsluhuje ten či onen pocitový, ideový nebo jiný tok; stává se doslova jeho otrokem a celou svou bytostí mu slouží (odevzdává mu své vědomí, životní energii i fyzické tělo). Kolik projevů obdobné hromadné posedlosti jsme prožili v minulosti a kolik jí vidíme v přítomnosti – dvě světové války, velké množství dalších válečných konfliktů a v poslední době terorizmus.

A to nepočítáme maličkosti, s nimiž se potýkáme v běžném životě – hrubost, surovost a otevřené hulvátství. Jsem přesvědčen, že nejefektivnější cestou k ozdravení organizmu je práce s uvědoměním za účelem proměny a odstranění škodlivých charakterových vlastností, schopností, dovedností a návyků. Všechno ostatní jako například relaxace není efektivní: člověk si odpočine, přeladí na jiné myšlenky… Jenže velmi záhy ho problémy každodenního života znovu dostanou. Nebuďte otroky svých zvyků, pocitů a nálad! Neplýtvejte drahocennou životní energií, nevysilujte svůj rozum a tělo! Zlozvyky a pocity z vás vysají veškerou životní energii a chuť do života, vezmou si vše a odejdou, přičemž vás zanechají zničené a využité. Namísto toho se soustřeďte se vší životní energií na moudrou inteligenci, protože jedině ona vám umožní žít ve zcela jiných kategoriích a plnohodnotně se těšit ze života, a zároveň zůstávat sebou samým, na svém místě a pracovat na svém životním díle.

Ale ještě se na chvíli vrátíme k posedlosti. Organizmus člověka je svérázným energetickým systémem, jehož energie se soustřeďuje kolem duchovního centra (mícha a mozek), řídicího kanálu a kanálu početí. Je-li člověk něčím posedlý a emočně plane, životní energie jeho organizmu se rozptyluje od duchovního centra a směřuje k uskutečnění toho, co člověk zamýšlí. Dochází k rozmělňování a úniku energie, a to má za následek celkové energetické oslabení organizmu. Je-li člověk klidný a uvážlivý, pak se nic takového nestane.

Text je úryvok z knihy:

Gennadij P. Malachov – Energetická rovnováha organizmu– Kniha sa zaoberá spôsobmi obnovenia energetickej rovnováhy organizmu s pomocou prirodzených prostriedkov. Autor vychádza zo starej čínskej školy. Vysvetľuje, ako funguje mechanizmus bioenergetickej sústavy ľudského organizmu. Základným pojmom je pritom „čchi“ – mocná energia, ktorá sa nachádza v celom vesmíre. Na nás z vesmírneho hľadiska najviac pôsobí energetické pole Slnečnej sústavy a zároveň energetické zvláštnosti zemského povrchu v mieste bydliska, čo sa nazýva „zemské čchi“. Keď se energetické pole živého organizmu dostane do nerovnováhy, objavujú sa rôzne choroby. Energetická rovnováha každého človeka je závislá na vplyve energetických polí Slnečnej sústavy a zemského povrchu. V prvom prípade sa človek môže naladiť na vesmírne energetické prejavy, a síce tak, že sa bude riadiť podľa biorytmov. V druhom prípade človek ovplyvní svoju energetiku tým, že si vedome vyberie pôsobisko svojho bydliska, pracoviska či miesto trávenia voľného času. Okrem teoretického výkladu tvoria podstatnú a objemnejšiu časť knihy praktické pokyny a rady: recepty na očistu organizmu, rôzne cvičenia a meditácie, ako aj ilustračné príklady zo života.


 

Súvisiace články:(Prečítané 3 793 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

One Response to Pozvednutí vlastní duchovní energie

  1. Kamil Světlo LáskaSnámi píše:

    ( ( ( <3 ) ) )

    Nebuďte otroky svých zvyků, pocitů a nálad! Neplýtvejte drahocennou životní energií, nevysilujte svůj rozum a tělo! Zlozvyky a pocity z vás vysají veškerou životní energii a chuť do života, vezmou si vše a odejdou, přičemž vás zanechají zničené a využité. Namísto toho se soustřeďte se vší životní energií na moudrou inteligenci, protože jedině ona vám umožní žít ve zcela jiných kategoriích a plnohodnotně se těšit ze života, a zároveň zůstávat sebou samým, na svém místě a pracovat na svém životním díle. Ale ještě se na chvíli vrátíme k posedlosti. Organizmus člověka je svérázným energetickým systémem, jehož energie se soustřeďuje kolem duchovního centra (mícha a mozek), řídicího kanálu a kanálu početí. Je-li člověk něčím posedlý a emočně plane, životní energie jeho organizmu se rozptyluje od duchovního centra a směřuje k uskutečnění toho, co člověk zamýšlí. Dochází k rozmělňování a úniku energie, a to má za následek celkové energetické oslabení organizmu. Je-li člověk klidný a uvážlivý, pak se nic takového nestane.

    ( ( ( <3 ) ) )