google27eaa3905ca3fee3.html

Zaujímavý kontakt sa podaril spisovateľke Alice A. Bailey v jej knihe The Labors of Herkules môžeme nájsť svoje poslanie a dôvod prečo sme sem prišli práve v istom dopredu dohodnutom čase. A prečo sa vám dostáva do rúk táto kniha. Pre pochopenie seba samých, preto, aby ste vedeli byť už od roku 2012 a potom vo všetkých ďalších rokoch šťastní. Bez ohľadu na udalosti, ktoré život prinesie. Chce to jediné, pracovať na sebe. Alice Bailey tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou zrýchleného duchovného vývoja. Herkules mal božského otca (Dia) a pozemskú matku (Alkménu, manželku kráľa Amfitryóna). Otec, symbol ducha a matka, symbol hmoty, sa spojili v jednej osobe. Poslednou úlohou hrdinu bolo vyslobodiť z pút matku – hmotu – a rozvinúť v sebe duchovné vlastnosti. Podarilo sa mu to, keď zvládol dvanásť úloh. Práve ony symbolizujú cestu zrýchleného duchovného rozvoja. V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku čoraz silnejšie uvedomujeme potrebu duchovnosti vo svojom živote. Duchovný rozvoj sa môže odohrávať dvoma spôsobmi: – pomalým, „prirodzeným“ procesom zmien, ku ktorým dochádza počas nespočetných vtelení v procese našej individuálnej evolúcie. To nič, že to ide pomaly, netreba sa ponáhľať, naším časom je večnosť. Raz stvorené, nikdy nezaniká, taký je zákon fyziky.

Druhý spôsob – môže byť výsledkom vnútornej disciplíny a vedomej systematickej snahy urýchliť tento prirodzený proces. Vtedy človek dôsledne pracuje na tom, aby vôľou ovládol svoju prirodzenú povahu. Pričom vôľu môžeme vnímať ako energiu presne nasmerovanú na istý cieľ. Platí pritom pravidlo: keď je žiak pripravený, učiteľ príde.  Aj Herkulesove posolstvo prišlo na svet pomocou channelingovej komunikácie autorky s bytosťou, ktorú nazvala majster Tibeťan. Herkules pomocou úloh, ktoré mu zveril duchovný učiteľ, absolvuje pomyselnú cestu zverokruhom posúvajúc sa od znamenia Barana až k znameniu Rýb. Každá z jeho činností tematicky súvisí s určitým znamením a ilustruje jeho charakter a vlastnosti. V každom znamení prekonáva prirodzené sklony a omyly, ktoré s tým súvisia. Po vykonaní danej úlohy získava cnosti, akými ho toto znamenie dokáže obdarovať.

V znamení Barana Herkules začína svoj duchovný rozvoj v snahe pochytať nebezpečné rozbehané kobyly kráľa Diomedesa, čiže, snaží sa získať kontrolu nad svojou mysľou. Táto práca sa odohráva na nižšom mentálnom pláne.

V znamení Býka pracuje hrdina na pláne astrálnom: podmaní si krétskeho býka, zosobňujúceho telesnú žiadostivosť. Herkules je úspešný, získava kontrolu nad „býkom svojej žiadostivosti, pôžitkárstva“ (samozrejme, nielen sexuálnej). Znamená to, že podriadi svoje prirodzené pudy vyššiemu dobru, v prospech spoločenstva.

V znamení Blížencov Herkules získava zlaté jablká Hesperidiek, čo znamená, že rieši problém zladenia potrieb duše a tela. Jablká symbolizujú poznanie, čiže získanie kontroly nad fyzickým telom, emóciami a nižšou mysľou.

V znamení Raka Herkules chytí laň so zlatým rohom, ktorý symbolizuje intuíciu a tá je nevyhnutná na duchovnej ceste: intuíciu, ktorú musíme v sebe prebúdzať vždy znova. Inštinkt, ktorý v tejto fáze dominuje, má byť ešte subtílnejší a treba ho zmeniť na intuíciu. Rovnako je to aj s intelektom: musí ho obohatiť intuícia. Vďaka nej začína človek chápať veci, ktoré nemožno pochopiť len inštinktom, či intelektom.

Vo fáze Leva, keď hrdina prekonáva nemejského leva, ktorý má nepriestrelnú kožu, je už silnou osobnosťou, má pocit moci a dôležitosti svojej osoby. Jeho úlohou je teraz zvíťaziť nad egoizmom a samoľúbosťou, naučiť sa pokore, zabudnúť na vlastnú osobu a prebudiť v sebe schopnosť prinášať pomoc iným.

Prvých päť úloh predstavuje Cestu skúšky. Po jej absolvovaní môže Herkules vojsť na Cestu učenia, ktorá zahŕňa práce súvisiace s ďalšími štyrmi znameniami zverokruhu.

V znamení Panny Herkules získava opasok kráľovnej Hyppolyty, čím urobí prvý krok k svojej duchovnosti. Ako matka dáva život svojmu dieťaťu, aj žiak má teraz prejaviť v každodennom živote svoju spiacu dušu. Príčinou nesprávnych postojov a správania sa nie je totiž fyzické telo, ale jeho nedostatočná kontrola zo strany duše.

Zajatie diviaka v znamení Váh je obrazom získania prevahy duše nad nedokonalým telom a jeho pudmi, snaha o rovnováhu a harmóniu, ako aj úprimné vyjadrovanie svojich emócií. Dôležité je to, že diviak (čiže prirodzené pudy a emócie) nemal zostať „zabitý“, ale ovládnutý a podriadený vôli človeka.

Prekonaním Hydry v znamení Škorpióna Herkules zmenil svoje temné stránky, ktoré sa skrývajú v každom človeku v zákutiach podvedomia. Boj s Hydrou sa skončí úspešne len vtedy, keď žiak prešiel úplnou vnútornou premenou a uvidel problém z inej perspektívy. Škorpión sa zmenil v orla.

V znamení Strelca musel Herkules zahnať hrozných dravých vtákov, ktorí pustošili okolie horšie ako kobylky. Tými vtákmi sú negatívne myšlienky a slová, ktorými krivdíme iným a ktoré ešte pričasto zamestnávajú našu myseľ. Aby sme zvládli lekcie na ceste učenia sa, je nevyhnutné získať celkovú kontrolu nad svojimi myšlienkami a slovami.

Ďalšie tri Herkulesove úlohy zobrazujú etapy na Ceste zasvätenia. Jeho predchádzajúce úlohy súviseli s vlastným duchovným zdokonaľovaním, teraz sa však začína práca pre dobro všetkých. To si vyžaduje celkom zabudnúť na vlastný prospech, ba dokonca na vlastný duchovný pokrok!

Zostup do podsvetia a prekonanie psa Cerbera s tromi hlavami v úlohe pre Kozorožca je symbolom prechodu cez prvé veľké zasvätenie a začiatok práce pre iných. Okrem iného si to vyžaduje získanie vnútornej slobody voči vonkajším obmedzeniam, ale aj pestovanie lásky a akceptácie všetkých, bez ohľadu na ich chyby a pády. Iba človek plný empatie a bezpodmienečnej lásky môže pracovať pre dobro sveta.

Čistenie Augiášovho chlievu je úlohou pre znamenie Vodnára. Herkules sa stáva majstrom a začína slúžiť iným. Nezainteresovane spolupôsobí pri očisťovaní sveta od zlej karmy a chýb a robí to nekonvenčným spôsobom: prelamuje bariéry separatizmu pomocou životnej energie a všeobjímajúcej lásky (agapé).

Herkulesova úloha, ktorá súvisí so znamením Rýb, je oslobodenie stáda dobytka, ktoré ovládol netvor Géryon. Stádo zobrazuje zotročené ľudstvo a netvorom je veľká ilúzia, čiže forma, akú má hmota. Matrix. Herkules sa stáva osloboditeľom svojich chránencov, vracia im voľnosť, učí ich samostatnosti a zodpovednosti, inšpiruje ich, aby chytili osud do vlastných rúk.

Úlohy, ktoré plní Herkules, sú symbolické, ale svojou povahou aj univerzálne. Zobrazujú etapy a problémy, ktoré sa týkajú každého človeka, ktorý sa túži oslobodiť od sveta hmoty. Každý, kto si uvedomuje, že sme duálne bytosti (teda nielen hmotné, ale predovšetkým duchovné), kto chce kráčať duchovnou cestou, je postavený pred rovnaké úlohy a musí dosiahnuť všetky spomínané ciele, bez ohľadu na to, v akom znamení sa narodil.

Pokračovanie TU


Súhvezdie Herkula


Tip redakcie Eugenika:

Hannelore Traugott – Lilit – Temná žena v našem nitru – Lilit je mýtická ženská postava, ktorá predstavuje temnú ženskú stránku v každom z nás. Mužov ničí i fascinuje a ženám dáva fatálnu silu, no žiaľ často prináša aj opakujúce sa frustrujúce alebo deštruktívne vzťahy. Autorka tému Lilit rozoberá na základe mytológie a hlbinnej psychológie, ako aj astrológie. Uvádza interpretácie Lilit v horoskope (v znameniach, domoch a tranzitoch). Dnes sa dá ľahko a rýchlo zistiť si svoj presný horoskop vrátane postavenia Lilit na internete, takže čitateľ nemusí byť astrológom, aby sa s pomocou tejto fascinujúcej knihy dozvedel niečo o archetype Lilit vo vzťahu k sebe samému.

Pôvodná cena: 12.50 EUR, Naša cena: 11.25 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.25 EUR


 Súvisiace články:


(Prečítané 2 313 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.