google27eaa3905ca3fee3.html

Zodiak– zem prijíma dvanásťnásobné vyžarovanie štyroch božích tvárí z vesmíru, zo smeru rôznych súhvezdí, ktoré nás obklopujú ako kruh. Tento kruh nazývame Zodiak- Zverokruh. Vďaka tomuto vyžarovaniu vôbec existuje Zem. Tieto vibrácie sa stretli v jednom bode vesmíru, čo spôsobilo, že vznikli interferencie silových vĺn -zhustenie- zhmotnenie. Keďže Slnko tu zohrávalo významnú úlohu, zem vznikla v silovom poli Slnka a stala sa jeho satelitom. Slnko jej dáva životnú energiu, ale zo zodiaku stále prijíma vyžarovanie jeho sestier ostatných planét našej slnečnej sústavy. Keďže Zem je zhmotnením všetkých týchto vyžarovaní nachádza sa na nej zhmotnenie každého stupňa všetkých javov. Zhmotnenie, ktoré prejavuje určitú prevládajúcu jemu zodpovedajúcu energiu veľkého kozmického kolesa. To znamená, že na našej zemi existuje zhmotnené vyžarovanie každého jednotlivého súhvezdia zverokruhu, každej planéty, v kameni, kove, rastline, zvierati, človeku. Mená jednotlivých znakov zverokruhu sú súčasne pozemský jav, ktorý je zhmotneným prejavom dotyčného znaku. Existujú však kovy rastliny a ľudia, ktorí sa skladajú z rovnakej energie, ale na úrovni kovu, rastliny, zvieraťa, človeka. Názov – dokonale odráža charakter vyžarovanej vibrácie.

Štyri tváre božie na hviezdnej klenbe sú: Lev- ohnivá tvár, Vodnár -vzdušná tvár, Orol -Škorpión-vodná tvár a Býk- zemská tvár. Každá božia tvár obsahuje tri aspekty neprejaveného božstva štyri krát tri -takto vzniká 12 znamení zverokruhu..

LEV- je prvý prejav boží – čiže veľký otec Zodiaku. K nemu patrí Baran a Strelec – tiež OHEŇ. Tieto znamenia majú otcovský, životodarný charakter.

BARAN- vyžaruje oheň mladosti, plodivú silu malého ocka, ktorý prebúdza svojím oplodňujúcim prenikaním v lone prírody život a uvádza ho do pohybu. Baran je sila jari, ktorá je vo svojom pôsobení práve tak divoká a nerozvážna a chce všade preniknúť ako malý baranček.

LEV- je oheň dokonale rozvinutého, dôstojného muža, zrelého otca, ktorý vyžaruje tvorivú silu, svoju lásku a teplo na všetky svoje deti a nechá ich dozrieť pod svojou ochranou. Lev je sila leta.

STRELEC-KENTAURUS- je tvor, ktorý prerástol svoju živočíšnu prirodzenosť, premohol svoje telesné pudy, a zameriava svoje vedomie k vysokému cieľu. Jeho vyžarovanie je ohňom ducha, starého múdreho otca, ktorý naďalej pomáha svojím zrelým deťom svojou duchovnosťou, svojimi múdrymi postojmi a radami. Strelec je duchovný oheň myšlienky, sila staroby, zimy.

Všetky tri  ZEMSKÉ ASPEKTY BOŽEJ TVÁRE majú v sebe materinský charakter:

BÝK- stojí na jar na zelenej lúke a celá príroda je oblečená do svadobného rúcha nevesty, ktorá je pripravená prijať plodivú silu ženícha. Vyžarovanie znamenia Býk dáva zemi schopnosť prijať v sebe ohnivú silu života, nechať ju vyklíčiť a tým dostane božské semeno možnosť vteliť sa do pozemského tela. Umožňuje, že Logos sa prebudí v hmote – v ženskom aspekte, dáva silu k oplodneniu, pripravenosť nevesty. Býk je aspekt budúcej matky očakávajúcej plodivú silu.

PANNA je bezúhonná kráľovná nebies, matka, kráľovná prírody, ktorej sa nikdy nedotkla mužská bytosť a napriek tomu je tehotná miriardami tvorov, ktoré sa narodia z jej božského tela. Sila znamenia Panny je plodnosť prírody, preto je znázorňovaná ako žena, ktorá má v ruke klas s piatimi zrnami. V mystickom svete sa Panna stala bezúhonnou ľudskou dušou, očistenou od pozemskej špiny, ktorá prijala od ducha božieho božské semeno a ktorá je vo svojom očakávaní Božského dieťaťa, v ktorom sú spojené v dokonalej jednote dva princípy- Božský a hmotný. Panna je aspekt tehotného materstva.

KOZOROŽEC- žije v oblasti najtvrdšej hmoty na zemi, medzi skalami. Strhujúca sila zákona hmoty dosiahne, že sa hmota vyskytuje vo svojej najtvrdšej forme. Stane sa krištáľom. Hmota sa prekonáva v krištále, stráca svoju pravlastnosť- nepriehľadnosť a stane sa dokonale priehľadná. V krištáli ukazuje hmota svoje geometrické pratvary tvorivej sily vo svojom vlastnom zložení. Aj dieťa je zhmotnený krištalický tvar božsky tvorivej sily života. V duši človeka sa narodí cez zákon hmoty, cez sťahujúcu(dostredivú) a zhrňujúcu silu koncentrácie uskutočnenia božského Ja, božské dieťa- sebauvedomenie. Kým človek stotožňuje svoje vedomie so zvieracími pudmi, je ako chliev, v ktorom bývajú zvieratá. V tomto chlieve medzi rôznymi zvieratami sa musí božské dieťa- božské sebauvedomenie narodiť. Toto sa stane koncentráciou znaku Kozorožca. Sústredenie, koncentrácia je jedinou cestou späť do jednoty, do raja. Preto sa oslavuje narodenie božieho dieťaťa v mesiaci, kedy je slnko v znamení Kozorožca. Vyžarovanie tohto silného zdroja napomáha úplne prejaviť a uskutočniť božské v hmote a cez hmotu v tele. Kozorožec je rodiaci aspekt materstva.

VZDUŠNÁ TVÁR BOŽIA -Blíženci, Váhy, Vodnár.

Vzdušné skupenstvo poskytuje pohyb- teda prejavuje sily, ktoré potrebujú pohyb bez zábran. Ich prirodzenosť je duchovná.

BLÍŽENCI- toto znamenie nesie v sebe obe polovice stromu dobra a zla. Jeho vyžarovanie pôsobí dvojstranne. Núti človeka pozrieť sa doprava aj doľava za účelom získania poznatkov. Jeho pôsobením sa rozvetvuje cesta ako vetvy stromov. Ľudia idú a hľadajú vedomosti v rôznych smeroch a prúdoch. Chcú zhromažďovať skúsenosti. Všetko vidieť, všetko počuť, všetkému sa naučiť. Je to sila, ktorá sa prejavuje ako túžba žiaka po vedomostiach.

VÁHY- nútia všetko do rovnováhy. Zhromaždené skúsenosti sa položia na váhu a zvážia. To, čo je cenné sa ponechá, bezcenné sa zahodí. Pôsobenie Váhy vytvára harmóniu, rozvíja schopnosť rozlišovať a uskutočňuje vyrovnanie medzi dvojstrannými silami Blížencov. Je to zákon rovnováhy a spravodlivosti. Je to prejav zákonodarného vedomia.

VODNÁR- vyžaruje vedomosť- pochopenie, ktoré bolo v Blížencoch zhromaždené, vo Váhach zvážené, prijaté ako dobré a uvedené do zákonov. Vyžarovanie energie tohto znamenia nestrpí prekážky a nepozná hranice.

TRI ASPEKTY VODNEJ TVÁRE – Rak, Škorpión a Ryby majú duševný charakter, ktorý sa prejavuje v citovom živote.

RAK- znamená malú vodu, račie diery, v ktorých rak žije. Ak vonku chytí korisť stiahne sa do svojej diery, aby ju strávil. Vedomie, ktoré bolo orientované von, aby našlo duchovnú potravu, sa stiahne do seba, strávi a premení svoju korisť, svoje nazhromaždené dojmy v múdre skúsenosti. Vyžarovaná sila zodiakálneho znamenia Rak sa prejavuje ako do seba nazerajúca, sebaanalyzujúca vedomie hľadajúca bytosť.

ŠKORPION-OROL- predstavuje bod obratu, v ktorom sa stane z plaziaceho sa hmyzu vysoko lietajúci vykúpený orol, prebudená bytosť, ktorá si uvedomuje božské JA. Červ ŠKORPION sa musí sám zabiť, aby sa mohol stať orlom. Preto má toto súhvezdie dve mená. V nevykúpenom stave sa volá Škorpión, ako živočích, ktorý dokáže spáchať samovraždu. Vo vykúpenom stave sa volá Orol a tvorí symbol slobodnej duše, ktorá ako božský sokol Horus lieta vysoko na všetkou hmotou. Vyžarovanie tohto súhvezdia sa prejavuje ako hnacia sila, ako oheň života, ktorý sa v tomto tvare prejavuje cez vodu- teda cez telesné šťavy. Táto sila dáva možnosť Duchu vnoriť sa do hmoty, aby bola znovu v telezrodená. Táto energia je prahadom pokušenia, ktorá láka ducha do hmoty a je príčinou pádu z rajskej jednoty. Ak je táto sila prejavená tak, že nepôsobí v hmote, ale stane sa duchovná, potom sa zo sexuálnej túžby stane hnacia sila, ktorá pomôže padlému vedomiu dostať sa späť do rajskej jednoty. Bez tejto sily nenájde žiadne vedomie cestu späť do Raja. Voda tohto súhvezdia je ako bažina, v ktorej pôsobia skryté kvasné sily a nad ktorou sa hojdajú svetlá bludičiek, bez toho aby horeli.

RYBY- žijú v nekonečnom oceáne. Aj keď sa občas dostanú k hladine, opäť sa ponoria a zmiznú v nedoziernych hlbinách. Pravá prirodzenosť človeka sa podobá oceánu, Vedomie je na povrchu, ale omnoho väčšia a hlbšia časť ľudskej bytosti leží v nevedomí- odtiaľ pochádzajú základy a korene jeho myšlienok a činov. Vykúpený človek, ktorý dosiahol dokonalé sebauvedomenie, ktorého vedomie bolo zasvätené do jeho božského Ja a tam uskutočnené, nemá už pod a nadvedomie -teda nič nevedomého. Pláva úplne vedome v hĺbke nekonečného oceánu božského vševedomia. To, čo znamená pre ešte nevykúpeného človeka nevedomie, to sa pre neho stalo dokonale uvedomelým domovom a prvkom. Dva prejavy pohlavia mužské a ženské sa tešia z dokonalej harmónie, ako dve šťastné voľné ryby v oceáne. Pôsobenie súhvezdia Ryby je vykúpenie a rozpustenie osobného v neosobnom, v hĺbke nekonečného Ja, v božskej neoddeliteľnej jednote všehobytia. Veľké dielo je ukončené vyžarovaním tejto sily, zduchovnenie hmoty je dokončené.

Všetko, čo sa na hmotnej zemi zhusťuje a stane sa hmotným javom, prebehne svoju životnú dráhu v kole zodiaku od Barana po Rybu. Tak sa životná cesta človeka skladá z detstva, mladosti, zrelosti, staroby. Narodenie zodpovedá Baranovi, potom človek putuje všetkými súhvezdiami až dozreje v Levovi a napokon zomrie, čiže zmizne z hmotnej úrovne v znamení Rýb. Tento cyklus sa dá aplikovať aj na dni a iné časti roka. Ráno v Baranovi sa začína prebudením, objavíme sa v tomto svete, potom sa rozvíja deň, na obed dozrievame, kulminujeme a potom nastanú ďalšie premeny a prichádza večer, kedy uložíme telo k spánku, potom stiahneme svoje vedomie späť do Ja a zaspíme, rovnako ako na konci života, kedy svoje telo odkladáme s konečnou platnosťou. Všetko na svete má svoj začiatok, dozrievanie, kulmináciu a potom zostup a rozpustenie sa.

Jednotlivé znamenia zverokruhu majú tieto hlavné vlastnosti.

Baran – spôsobuje, že sa vôbec niečo na svete narodí, objaví. Aj vtedy, keď čas narodenia nespadá do času Barana, lebo každé narodenie má v sebe silu počiatku, ktorá je nezávislá na vonkajšom svete, teda na súhvezdí, ktorú však nazývame ako vonku na hviezdnej oblohe, tak vnútri každého tvora Baran. To je absolutný prejav Barana.

Býk- Nový živý tvor sa zakoreňuje prijíma potravu a asimiluje ju. Tým sa uskutočňuje hmotné spojenie s týmto svetom a zásobovanie tela.

Blíženci– nová bytosť vďaka tejto energie začne zhromažďovať nové skúsenosti. Vyvíja sa rôznymi smermi, rastie a dosahuje rozmanitých vedomostí.

V Rakovi sa vracia domov a spracováva svoju duchovnú korisť, skúsenosti, ktoré zhromaždila. Začína vytvárať jadro.

Lev – vďaka svojmu životodarnému a ohnivému pôsobenie pomáha bytosti dozrieť. Stať sa zrelým a dôstojným. Umožňuje mu rozvíjať svoje sily a schopnosti a plniť svoju pozemskú povinnosť stať sa otcom rodiny, plodiť novú generáciu.

Panna – prináša žatvu, zber úrody. Človek ukladá plody svojej činnosti do komory. V hĺbke jeho duše sa vyvíja božské dieťa, univerzálna láska.

Váhy – odvážia , zrátajú jeho činy, pozitívne a negatívne vyvážia. Pozornosť sa zameria na obe strany ako na svetskú , tak na duchovnú. A uskutočnia vnútorný Boží zákon, ktorý stojí nad všetkým relatívnym

Škorpión-Orol – toto znamenie prináša veľký obrat, musí zduchovniť božsky tvorivú silu, ktorá sa prejavila ako hybná sila ako životná energia a musí ju dať do všeobecných služieb. To znamená úplne prekonať seba samého. Zažiť mystickú smrť svojej osoby, vzkriesenie a nesmrteľnosť ducha. Odteraz prestáva slúžiť hmote, materializmu lieta vysoko nad zemou v dokonalej duchovnej slobode ako orol.

Pôsobením Strelca sa stane veľkým učiteľom ako sám Kentaurus, bytosť, ktorá prerástla svoju animálnu úroveň, ktorá svoje zvieracie telo využíva len k tomu, aby rýchlejšie dosiahla cieľ, ktorý jasne vidí. Jej myšlienky ako blesky presvecujú husté mraky nevedomosti a temnoty. Odovzdáva svoje skúsenosti nasledujúcej generácii.

V Kozorožcovi sa narodí v smrti Božie dieťa -univerzálna láska. Stotožní sa s božským Ja a stane sa v ňom vedomým. Človek sa stáva jasným krištáľom, ktorý učiní viditeľným Božie dieťa narodené v jeho srdci. Prejavuje vo svojich slovách a činoch univerzálnu lásku.

Vo Vodnárovi živý tvor vylieva všetky svoje poklady. Stal sa žiariacim božím dieťaťom, ktoré nepozná pohlavnosť. Sám sa vyžaruje, je plameňom najvyššej duchovne -božskej sily. Začína sa proces premeny -odhmotnenie.

V Rybách zažije bytosť zjednotenie so svojou ukrytou doplňujúcou polovičkou. To ale znamená zničenie hmoty. Vracia sa domov späť do nebeskej vlasti. Do všejednoty, do Boha.

 

HVIEZDY STOJACE OPROTI SEBE SA DOPLŇUJÚ

Mohutná impulzívna sila Barana je vyrovnaná -Váhami pomocou zákona, ktorý krotí divoké a slepé sily Barana a uvádza ich do správnej dráhy. Počatie očakávajúca sila v Býkovi dopĺňa a uspokojuje hnacia sila Škorpióna. Do vlastného domova sa sťahujúcu materinskú silu Raka, dopĺňa rodiaci Kozorožec. Novorodenec patrí domovu. Otcovské vyžarovanie Leva nachádza doplnenie v detskej sile Vodnára. Otec podporuje, chráni a vychováva dieťa. Vedychtivý mladík z Blížencov, dostane poučenie od svojho nebeského učiteľa Strelca. Nebeská Panna, ktorá vo svojom svätom lone nosí božie dieťa, prijíma potravu z mystického sveta dvoch Rýb.

Zdroj – z knihy Zasvätenie od Elisabeth Haich

(Prečítané 1 959 krát, 1 dnes)

Comments are closed.