google27eaa3905ca3fee3.html

Z mnoha zkušeností ve své poradně jsem se přesvědčil, že taoistická astrologie má blízko k vysvětlení některých problémů ve vztazích. Pro západní astrologii platí, že protiklady mohou tvořit harmonický pár, ale to neplatí pro astrologii taoistickou. V taoistické astrologii jsou neslučitelní ti, co stojí ve zvířetníku naproti sobě- to je věkový rozdíl 6 let. Krysa soupeří s koněm, Buvol s Ovcí (Kozou), Tygr s Opicí, Zajíc s Kohoutem, Drak se Psem, Had s Kancem, Kůň s Krysou, Ovce (Koza) s Buvolem, Opice s Tygrem, Kohout se Zajícem, Pes s Drakem, Kanec s Hadem.

Vše se dá kompenzovat, ale vždy jednou nastane otázka, za jakou cenu. Už jsem v knize Jak najít toho pravého a jak si jej udržet popsal co je to láska. Podle mého názoru je to duševní porucha, při které „nevidíme-neslyšíme“. Když se dva lidé seznámí, většinou je to otázka „chemického procesu“ v mozku, který onen fenomén způsobí. Při seznámení je partner přitažlivý na maximum. Podle mé teorie jsou vztahy založeny na dvou základních rovinách – na přitažlivosti a na rozumovém rozhodnutí. Tvrdím, že pokud jsou založeny na „sexuální přitažlivosti“, tak při seznámení je partner maximálně přitažlivý = nevidíme žádné chyby. Sexuální přitažlivost (láska) má určité výkyvy a klesá, či stoupá.

Dalším aspektem klesající přitažlivosti pod určitou úroveň je to, že máme šanci potkávat přitažlivější partnery, než je ten náš. Pokud přitažlivost klesá, začínáme vidět chyby na partnerovi, pokud klesne pod určitou hodnotu, vidíme více záporů než kladů a pokud přitažlivost zmizí, vidíme na partnerovi už jenom zápory. Pokud je vztah založen jenom na přitažlivosti tak v takovém případě už není důvod s oním partnerem být a je konec vztahu.

Partneři se sice nemusí rozejít, ale když pro nás partner přestane být přitažlivý, jsme volní, protože přitažlivost = závislost. Existuje i duševní přitažlivost, ale v tomto případě se jedná o platonickou lásku. Tvrdím, že kamarádství mezi mužem a ženou neexistuje, protože vždy jde minimálně z jedné strany o sexuální (fyzickou) přitažlivost, tudíž vždy jde jednomu z těch dvou o dosažení konkrétního cíle. Moje tvrzení by mohl dokazovat jeden pokus, který jsem provedl při skupinové terapii Rodinné konstelace. Tento pokus jsem opakoval třikrát s různými skupinami lidí v různých městech a vždy vyšel stejný výsledek.

Tím jsem si ověřil svojí teorii, že vztahy do určité fáze ovlivnit můžeme, od určitého momentu ne. Aby se začali bavit dva lidé na ulici, musí se u nich sejít jeden společný aspekt. Aby se sešli lidé ve škole jako žáci, musí být společné dva aspekty. Spolupracovníci už musí mít tři společné aspekty, aby se lidé stali kamarády, musí se sejít čtyři společné aspekty. Až do této fáze mohou všichni zúčastnění vše ovlivňovat. Aby se dva lidé stali milenci, musí se přidat další- pátý společný aspekt, jehož vznik může ovlivnit pouze žena. Zajímavé bylo při přechodu kamarádského vztahu do mileneckého to, že ti, co představovali společné aspekty nutné pro navázání kamarádského vztahu, Jeden odešel a dva přišli. Tím se stal z kamarádského vztahu milenecký a bylo přítomno pět aspektů, nutných pro vznik mileneckého vztahu.

Tím se vysvětlilo, proč z bývalých milenců již nemohou být kamarádi. Chybí totiž jeden ze čtyř základních aspektů, které tvoří kamarádský vztah.

Taoisté rozdělují znamení na: Jinová– Buvol, Zajíc, Had, Ovce, Fénix, Kanec

Jangová– Krysa, Tygr, Drak, Kůň, Opice, Pes

Už z výše popsaného je jasný základ vztahů- kdo se “přitahuje” (Jin+jang) a kdo “odpuzuje” (Jin +Jin, Jang + Jang).

Nelze pominout pět prvků – Oheň, země, kov, voda, dřevo. Tyto prvky jsou vytvořeny na základě rozdílných energií, které se přeměňují jedna v druhou, stejně jako je tomu u jin-jang. Těchto pět prvků se může nacházet ve stavu jin nebo jang.

Kovové roky končí číslicemi:

 • 0. Jangový kov je bílý,
 • 1. Jinový stříbrný.

Vodní roky končí číslicemi:

 • 2. Jangová voda je černá,
 • 3. Jinová šedivá.

Dřevěné roky končí číslicemi:

 • 4.Jangové dřevo je zelené,
 • 5. Jinové modré.

Ohnivé roky končí číslicemi:

 • 6. Jangový oheň je červený,
 • 7. jinový purpurový.

Zemské roky končí číslicemi:

 • 8. Jangová země je žlutá,
 • 9. Jinová zlatá.

Váš prvek: Vás živí: Váš přítel: Nemáte konflikt: Vy živíte: Máte konflikt:

Oheň Dřevo Kov Oheň Země Voda

Země Oheň Voda Země Kov Dřevo

Kov Země Dřevo Kov Voda Oheň

Voda Kov Oheň Voda Dřevo Země

Dřevo Voda Země Dřevo Oheň Kov

Zde je možné zjistit, kdo vás bude „živit“ nejenom energií, ale třeba i finančně, s kým budete lépe vycházet a s kým to nepůjde. Pokud taková situace trvá dlouho, každý ji zaregistruje a má pocit, že něco není v pořádku. Po čase chodí klienti a ptají se, proč jsou trvale unavení, bez energie, bez chuti k životu. Z výše uvedeného je patrné, že ideální spojení je, když jsou partneři narozeni ve stejném živlu, ale jeden v roce končící sudým číslem, druhý lichým číslem.

Vztahy podle taoistické teorie – 12 větví země Nejvhodnější je vždy partner ve znamení, které je na prvním místě.

 • Krysa si rozumí s Buvolem, Zajícem, Drakem, Psem, Kancem, Krysou
 • Buvol sirozumí s Krysou, Kohoutem, Drakem, Buvolem, Hadem
 • Tygr si rozumí s Kancem, Koněm, Psem, Tygrem
 • Zajíc si rozumí se Psem, Krysou, Zajícem, Ovcí, Kancem
 • Drak si rozumí s Kohoutem, Krysou, Buvolem, Opicí, Drakem, Hadem
 • Had si rozumí s Buvolem, Kohoutem, Hadem, Drakem, Krysou
 • Kůň si rozumí Ovcí, Tygrem, Psem, Koněm
 • Ovce (koza) si rozumí s Koněm, Zajícem, Kancem, Ovcí
 • Opice si rozumí s Drakem, Opicí, Psem
 • Kohout si rozumí s Drakem, Buvolem, Hadem, Kancem
 • Pes si rozumí se Zajícem, Krysou, Tygrem, Koněm, Psem, Opicí, Kancem
 • Kanec si rozumí s Tygrem, Zajícem, Ovcí, Psem, Krysou, Kancem, Kohoutem

Jaká znamení pro sebe nejsou vhodná. S prvním v pořadí budou soupeřit, s dalšími jsou ve spojení pán-sluha.

 • Krysa – by se měla vyhnout- Koni, Opici
 • Buvol – Ovci, Tygrovi, Psovi
 • Tygr – Opici, Koze, Buvolovi
 • Zajíc (Králík) – Kohoutovi, Drakovi
 • Drak – Psovi, Zajíci, Kanci
 • Had – Kanci, Opici, Koze
 • Kůň – Kryse, Praseti
 • Ovce (Koza) – Buvolovi, Hadovi, Tygrovi
 • Opice – Tygrovi, Kryse, Hadovi
 • Kohout – Zajíci, Psu
 • Pes – Drakovi, Buvolovi, Kohoutovi
 • Kanec – Hadovi, Drakovi, Koni

V knize Čínský horoskop o partnerství (přeložili Žanna Akuratovová, Grigiorij Kvaša, vydalo nakl. Eugenika 2002) jsem objevil teorii PÁN-SLUHA. Tuto teorii jsem ověřil v praxi a nedoporučil bych vztah, pokud by hrozilo toto spojení. Mohlo by to vysvětlit mnohé problémy ve vztazích, které jsou jinak nevysvětlitelné. Už jsem se zmínil o mnoha faktorech, které vztahy ovlivňují, tady uvedu jeden, o kterém se moc neví. Podle této knihy ke každému znamení východního horoskopu náleží jedno, jehož je pánem a další, jehož je sluhou. To podle autorů knihy platí v případě svatby. Proto se podle autorů knihy svatební obřad mezi dále uvedenými znameními nedoporučuje.

Krysa je pánem Koně sluhou Opice
Buvol je pánem Tygra sluhou Psa
Tygr je pánem Kozy sluhou Buvola
Králík je pánem Kohouta sluhou Draka
Drak je pánem Králíka sluhou Prasete
Had je pánem Opice sluhou Kozy
Kůň je pánem Prasete sluhou Krysy
Koza (Ovce) je pánem Hada sluhou Tygra
Opice je pánem Krysy sluhou Hada
Kohout je pánem Psa sluhou Králíka
Pes je pánem Buvola sluhou Kohouta
Prase je pánem Draka sluhou Koně

TABULKY PRO URČENÍ ČÍNSKÉHO ZNAMENÍ, náboje i prvku

1924 – 1944

datum od

datum do

znamení

náboj

prvek

20.2.1920

7.2.1921

Bílá opice

+

kov

8.2.1921

27.1.1922

Stříbrný kohout

kov

28.1.1922

15.2.1923

Černý pes

+

voda

16.2.1923

4.2.1924

Šedý kanec

voda

5.2.1924

24.1.1925

Zelená myš

+

dřevo

25.1.1925

12.2.1926

Modrý buvol

dřevo

13.2.1926

1.2.1927

Červený tygr

+

oheň

2.2.1927

22.1.1928

Purpurový králík

oheň

23.1.1928

9.2.1929

Žlutý drak

+

země

10.2.1929

29.1.1930

Zlatý had

země

30.1.1930

16.2.1931

Bílý kůň

+

kov

17.2.1931

5.2.1932

Stříbrná ovce

kov

6.2.1932

25.1.1933

Černá opice

+

voda

26.1.1933

13.2.1934

Šedý kohout

voda

14.2.1934

3.2.1935

Zelený pes

+

dřevo

4.2.1935

23.1.1936

Modrý vepř

dřevo

24.1.1936

10.2.1937

Červená myš

+

oheň

11.2.1937

30.1.1938

Purpurový buvol

oheň

31.1.1938

18.2.1939

Žlutý tygr

+

země

19.2.1939

7.2.1940

Zlatý králík

země

8.2.1940

26.1.1941

Bílý drak

+

kov

27.1.1941

14.2.1942

Stříbrný had

kov

15.2.1942

4.2.1943

Černý kůň

+

voda

5.2.1943

24.1.1944

Šedá ovce

voda

1944 – 1964

datum od

datum do

znamení

náboj

prvek

25.1.1944

12.2.1945

Zelená opice

+

dřevo

13.2.1945

1.2.1946

Modrý kohout

dřevo

2.2.1946

21.1.1947

Červený pes

+

oheň

22.1.1947

9.2.1948

Purpurový vepř

oheň

10.2.1948

28.1.1949

Žlutá myš

+

země

29.1.1949

16.2.1950

Zlatý buvol

země

17.2.1950

5.2.1951

Bílý tygr

+

kov

6.2.1951

26.1.1952

Stříbrný králík

kov

27.1.1952

13.2.1953

Černý drak

+

voda

14.2.1953

2.2.1954

Šedý had

voda

3.2.1954

23.1.1955

Zelený kůň

+

dřevo

24.1.1955

11.2.1956

Modrá ovce

dřevo

12.2.1956

30.1.1957

Červená opice

+

oheň

31.1.1957

17.2.1958

Purpurový kohout

oheň

18.2.1958

7.2.1959

Žlutý pes

+

země

8.2.1959

27.1.1960

Zlatý vepř

země

28.1.1960

14.2.1961

Bílá myš

+

kov

15.2.1961

4.2.1962

Stříbrný buvol

kov

5.2.1962

24.1.1963

Černý tygr

+

voda

25.1.1963

12.2.1964

Šedý králík

voda

1964 – 1984

datum od

datum do

znamení

náboj

prvek

13.2.1964

1.2.1965

Zelený drak

+

dřevo

2.2.1965

20.1.1966

Modrý had

dřevo

21.1.1966

8.2.1967

Červený kůň

+

oheň

9.2.1967

29.1.1968

Purpurová ovce

oheň

30.1.1968

16.2.1969

Žlutá opice

+

země

17.2.1969

5.2.1970

Zlatý kohout

země

6.2.1970

26.1.1971

Bílý pes

+

kov

27.1.1971

14.2.1972

Stříbrný vepř

kov

15.2.1972

2.2.1973

Černá myš

+

voda

3.2.1973

22.1.1974

Šedý buvol

voda

23.1.1974

10.2.1975

Zelený tygr

+

dřevo

11.2.1975

30.1.1976

Modrý králík

dřevo

31.1.1976

17.2.1977

Červený drak

+

oheň

18.2.1977

6.2.1978

Purpurový had

oheň

7.2.1978

27.1.1979

Žlutý kůň

+

země

28.1.1979

15.2.1980

Zlatá ovce

země

16.2.1980

4.2.1981

Bílá opice

+

kov

5.2.1981

24.1.1982

Stříbrný kohout

kov

25.1.1982

12.2.1983

Černý pes

+

voda

13.2.1983

1.2.1984

Šedý vepř

voda

1984 – 2004

datum od

datum do

znamení

náboj

prvek

2.2.1984

19.2.1985

Zelená myš

+

dřevo

20.2.1985

8.2.1986

Modrý buvol

dřevo

9.2.1986

28.1.1987

Červený tygr

+

oheň

29.1.1987

16.2.1988

Purpurový králík

oheň

17.2.1988

5.2.1989

Žlutý drak

+

země

6.2.1989

26.1.1990

Zlatý had

země

27.1.1990

14.2.1991

Bílý kůň

+

kov

15.2.1991

3.2.1992

Stříbrná ovce

kov

4.2.1992

22.1.1993

Černá opice

+

voda

23.1.1993

9.2.1994

Šedý kohout

voda

10.2.1994

30.1.1995

Zelený pes

+

dřevo

31.1.1995

18.2.1996

Modrý vepř

dřevo

19.2.1996

6.2.1997

Červená myš

+

oheň

7.2.1997

27.1.1998

Purpurový buvol

oheň

28.1.1998

15.2.1999

Žlutý tygr

+

země

16.2.1999

4.2.2000

Zlatý králík

země

5.2.2000

23.1.2001

Bílý drak

+

kov

24.1.2001

11.2.2002

Stříbrný had

kov

12.2.2002

31.1.2003

Černý kůň

+

voda

1.2.2003

21.1.2004

Šedá ovce

voda

2004 – 2010

datum od

datum do

znamení

náboj

 prvek

22.1.2004

8.2.2005

Zelená opice

+

 dřevo

9.2.2005

28.1.2006

Modrý kohout

 dřevo

29.1.2006

17.2.2007

Červený pes

+

 oheň

18.2.2007

6.2.2008

Purpurový vepř

 oheň

7.2.2008

25.1.2009

Žlutá myš

+

 země

26.2.2009

9.2.2010

Zlatý buvol

 země

Pokračování ZDE


Tip na knihu:

Grigorij Kvaša, Žanna Akuratovova – Čínský horoskop o partnerství

Táto kniha ruských autorov sa zaoberá partnerstvom na základe čínskeho zverokruhu. Dôkladne sa zaoberá všetkými možnými kombináciami partnerských vzťahov, ktoré delí do niekoľkých skupín a každý má možnosť nájsť si svoj vlastný príklad.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 7.38 EUR, Zľava: 10.00%


Súvisiace články: 

(Prečítané 28 369 krát, 1 dnes)

3 Responses to Vztahy z pohledu taoistické astrologie

 1. Jsem vždy zarmoucený, když se někdo snaží prezentovat a mluvit o něčem čemu evidentně nerozumí. To je bohužel i případ tohoto článku a informací v něm prezentovaných. Vím že je to z velké části tím že u nás žádné kvalitní publikace o tradiční čínské astrologii nejsou k dostání, ale i přes tento nedostatek se dají podstatné informace dohledat. Místo toho autor očividně použil jako zdroj knihu Taoistická astrologie od S.Levitt a J.Tang kde jsou bohužel pouze hrubá rozdělení a vůbec nic o interakci znamení. Také se zde nehovoří nic tom že klasický horoskop je tvořen 8 znameními a znamení roku je jen jedním nich. Snad každý pochopí že roční vládce není hlavním znamením. Hlavní znamení a palác partnerství se ukrývá ve dni narození. Bohužel ani rozdělení ročních znamení není správné.
  Dopručuji k prostudování další zdroje.
  Moje texty najdete na http://cernazelva.blogspot.com/ nebo na http://www.facebook.com/cinskyhoroskop

 2. Marica píše:

  Suhlasim s nazorom,ze cinsky horoskop je ovela zlozitejsi a neprihliada iba na znamenie,ktore prinalezi roku narodenia.Aj tak si clovek vytvara svoj osud sam a neexistuje nic take ako ,,nezvratny osud,.

 3. Hanca píše:

  Jde ocividne videt … ze jste vy dva uplne mimo.. myslim ze todlecto opravdu pozna jen vyjimecne vnimavy clovek ktery su treba takovou zkusenosti prosel… nu.. vsak vy byste si urco nasli dalsi vyhrady tak to nema ani cenu vam neco vysvetlovat…kazdopadne nesouhlasim… kazdej ma ty svoje zazitky a kdyz ho k tomu nikdo nedonuti nepochybuji ze si z toho neco odnese 😉