google27eaa3905ca3fee3.html

423353-how-to-watch-the-lunar-eclipse

Zvyčajný lunárny deň trvá od východu do západu Mesiaca. Lunárny deň je takmer o hodinu dlhší, ako slnečný. Mesiac nasledujúci deň vychádza vždy neskôr, ako predchádzajúci deň. Od začiatku lunárneho mesiaca až do nasledujúceho zhodného postavenia Slnka a Mesiaca môže Mesiac vyjsť nad obzorom 29 alebo 28 krát, preto lunárny mesiac môže mať 29 alebo 30 dní.

Aj svet okolo nás sa neustále mení. Jeho pružnosť a premenlivosť je však kaleidoskopická: mení sa iba rôzne zoskupenie jednotlivých zložiek, ktoré samotné však ostávajú rovnaké. Mení sa pohľad na svet, ale celková rovnováha nikdy nie je narušená. Nie je možné ju narušiť, pretože Mesiac je odrazom Slnka, „zastrešuje“ Zem pred vesmírnymi vplyvmi. Na svet sa neustále pozeráme cez „mesačný kaleidoskop“.

1. a 30. deň lunárneho mesiaca môžu mať rôznu dĺžku – od niekoľkých minút až po 24 hodín. 1. lunárny deň trvá od novu, ktorý ukazujú aj všetky bežné kalendáre, až do prvého východu Mesiaca po nove. Čím je 1. lunárny deň kratší, tým intenzívnejšie sa všetko odohráva. Východ Mesiaca súvisí s fázami lunárneho mesiaca, čo uľahčí orientáciu, v akú dennú dobu a do akých fáz Mesiac vstupuje:

  • Týždeň po nove až do prvej štvrti Mesiac vychádza dopoludnia: od východu Slnka až do poludnia.
  • Týždeň počas druhej štvrti Mesiac vychádza v druhej polovici dňa: od poludnia až do západu Slnka.
  • Na prahu splnu vychádza Mesiac takmer až pri západe Slnka; niekedy je na obzore vidno obe telesá zároveň: Slnko na západe a Mesiac
    v splne na východe. Je to úžasný pohľad!
  • Od splnu do tretej štvrti vychádza Mesiac až po polnoci; vtedy vidno skoro ráno na oblohe spoločne s vychádzajúcim Slnkom aj kosáčik starého Mesiaca.

Ak nemáte k dispozícii kalendár lunárnych dní na dané obdobie, ale viete, kedy približne vyšiel Mesiac v deň vašich narodenín, dá sa zistiť lunárny deň vášho narodenia podľa astronomického času. Nie každý lunárny mesiac má 30. lunárny deň (dvadsiaty deviaty východ Mesiaca). A 1. aj 2. deň lunárneho mesiaca môže mať odlišnú dĺžku: trvá od východu Mesiaca konkrétneho dňa až do okamihu novu. Ak takýto
deň trvá niekoľko hodín, je to dar nebies, ktorý vám umožní plne využiť všetku jeho energiu a zlepšiť si život.

Z dní lunárneho mesiaca vyčleňujeme tie, do ktorých spadajú kritické okamihy lunárneho cyklu, tzv. fázové dni. Tieto dni prinášajú ťažké skúšky, pokušenie a nebezpečenstvo. Sú to 9., 15., 23. a 29. lunárny deň a hovorí sa im satanské dni. V týchto dňoch prevláda temná stránka, ktorá ľudí pokúša a preveruje.

Lunárny mesiac má naopak aj mimoriadne priaznivé a harmonické dni, ktoré prinášajú pozitívnu energiu, pomáhajú, dodávajú silu a umocňujú očistu alebo uzdravenie. Sú to dni: 6., 7., 12., 16., 24., 28. (ten len v prípade, že má lunárny mesiac 30 dní).

Väčšina dní lunárneho mesiaca vo svete, kde sa stretáva dobro so zlom, pomáha človeku žiť čo najlepšie, vyzýva k pozitívnym činom a varuje pred ťažkosťami či nebezpečenstvom.

Úplný lunárny mesiac má 30 dní a považuje sa za dokonalý. V neúplnom lunárnom mesiaci, ktorý trvá len 29 dní, budú všetky diabolské dni skutočne diabolské; víťaziť bude chaos, ktorý vzbudí ilúziu, že si môžete dovoliť čokoľvek. 29. deň takého mesiaca je dvojnásobne diabolský; vnáša do ľudského vnútra prázdnotu a vťahuje nás do ilúzií vonkajšieho sveta.

Časti lunárneho dňa

Lunárny deň, rovnako ako bežný, slnečný deň, je tvorený zo štyroch častí: lunárne ráno, deň, večer a noc. Lunárne ráno trvá od východu Mesiaca do lunárneho poludnia – do doby kulminácie, kedy Mesiac prechádza poludníkom. Lunárny deň trvá od kulminácie Mesiaca až po jeho západ. Lunárny večer nastáva od západu Mesiaca až do lunárnej polnoci, je to najnižšia kulminácia. Lunárna noc trvá od najnižšieho bodu Mesiaca až do jeho ďalšieho východu.

Lunárne ráno sa zhoduje s počiatkom slnečného dňa iba v prvých dňoch lunárneho mesiaca. Postupne sa za slnečným ránom stále viac oneskoruje. Keď je Mesiac vo svojej štvrtej štvrti, vychádza za hlbokej noci slnečného dňa. Táto časť lunárneho dňa je najmenej stabilná; človek je vtedy popudlivý, náladový, má problémy ovládať svoje emócie. Ľudia narodení počas lunárneho rána sa musia naučiť ovládať svoje emócie, inak budú emócie ovládať ich.

Lunárny deň závisí od východu Mesiaca. Lunárny deň prináša značnú popudlivosť. Najmä u ľudí psychicky nevyrovnaných sa v tom čase prejavujú skryté negatívne emócie. Počas lunárneho dňa vrcholia emócie a ich výkyvy, čo človeka vyčerpáva, spotrebuje sa nesmierne množstvo energie. Obdobie lunárneho dňa je najpriaznivejšie pre prácu na sebe, kedy môžeme pozorovať a spoznávať svoj emocionálny svet a nachádzať vhodné prostriedky pre jeho korekciu. Lunárny deň je najvhodnejší na liečenie a užívanie liekov.

Sny počas lunárneho dňa (od 18. do 25. dňa lunárneho mesiaca, kedy je lunárny deň zhodný so slnečnou nocou) sú často prorocké a prinášajú pozitívne informácie. U človeka, ktorý sa narodil za lunárneho dňa, sú prejavy lunárnych kvalít zreteľnejšie. Charakterizujú ho extrovertnosť, popudlivosť, náhle výkyvy nálad. Mesiac týchto ľudí veru neobdaroval schopnosťou len tak ľahko sa poučiť zo života a ovládať sa.

Lunárny večer prináša emocionálnu zrelosť; v tejto časti lunárneho dňa je ľahšie mať svoje emócie pod kontrolou. Lunárny večer sa zhoduje so slnečným dňom najviac v tretej štvrti lunárneho mesiaca. V tomto období človek najviac usiluje o vnútornú harmóniu.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárneho večera, je hĺbavý, pomalší, dokáže sa pohrúžiť do seba, prirodzene meditovať. Líši sa od ostatných vnútornou sebadôverou. Ľahšie sa tiež od všetkého odpútava a vzdáva vlastných záujmov, ak treba.

Lunárna noc umocňuje depresiu, prejavuje sa počas nej slabosť a bezmocnosť. V druhej štvrti, keď Mesiac vychádza ráno, sa lunárna noc zhoduje so slnečným dňom. Vtedy človeka prepadá smútok a osamelosť. Počas lunárnej noci je človek uzavretejší, vyhovuje mu byť v ústraní, čo je zvlášť zrejmé u ľudí so silným Mesiacom. V štvrtej a prvej štvrti Mesiac zapadá večer alebo v noci a lunárna noc sa vtedy zhoduje s nocou slnečnou; vtedy človek tieto negatívne psychické stavy znáša lepšie. Ak lunárna noc pripadá na deň, ráno alebo večer, odporúčame obmedziť kontakt s ostatnými ľuďmi. Je veľmi dobré sa hoci len na niekoľko minút uvoľniť a vôbec častejšie relaxovať.

Človek, ktorý sa narodil počas lunárnej noci, ako by završoval svoj emocionálny cyklus. Jeho emócie sú skryté hlboko v jeho vnútri, z čoho môžu vznikať aj depresie. Takého človeka je ťažké rozveseliť, chýba mu ľahkosť bytia, je zádumčivý, ale dokáže svoje emócie aj ovládať.

Energie rôznych lunárnych dní majú rôzne prejavy počas jednotlivých častí lunárneho dňa. Deštruktívne energie kritických satanských dní je ťažšie ovládať po západe Mesiaca počas lunárneho večera alebo noci. Počas lunárneho rána alebo dňa sa energie prejavujú viac a je jednoduchšie spozorovať ich, alebo ich aj blokovať. Priaznivá energia pozitívnych lunárnych dní pôsobí silnejšie počas lunárneho rána a dňa, ako na jeho konci.

Článok je úryvok z knihy: T. N. Zjurnjajeva – Lunárne dni
( kniha je momentálne vypredaná)


Súvisiace články:


1954-940x626


(Prečítané 1 939 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.