google27eaa3905ca3fee3.html

Viete, že žijeme v ochrannom obale od hlavy až po päty? Je dôležité definovať čo to vlastne fascia je. V osteopatií má možno jeden z najväčších významov, ako pri diagnostike, tak aj pri liečbe, práve fascia. Fascia je súčasťou každej telesnej štruktúry. Je opisovaná rôznymi spôsobmi: ako pančucha, ktorá nás drží pokope, alebo ako vak vo vnútri vaku. Ide o sériu lamin, ktoré sa zbiehajú, oddeľujú a znova zbiehajú.

Fascia ako väzivový obal má dôležitú funkciu pre telo: aj podpornú aby jednotlivé orgány držali pohromade, ďalej pomáha pri pohybe, chráni orgány, bráni šíreniu zápalu z jedného miesta na druhé. Fascia môže byť v jednej alebo vo viacerých vrstvách okolo štruktúry alebo orgánu. Fasciálny systém vznikol počas embryonálneho vývoja z mezodermu. Fascie pozostávajú z neprerušeného listu, ktorý sa tiahne od hlavy až po chodidlá. Prechádza od povrchových vrstiev do vnútorných a opačne 

Zachovanie štrukturálnej integrity.

Človek by si zachoval telesný vzhľad aj vtedy, ak by sme mu odstránili všetky telesné systémy okrem fascií. Rôzne orgány si zachovávajú tvar pomocou fascií, ktoré im umožňujú správnu funkciu. Svalový systém funguje na základe fasciálneho systému. Svalový systém predstavuje tzv. motor kĺbov, ale koordinácia je závislá na mechanických vlastnostiach fascií. Podpora. Fascie sú oporou pre svalový, nervový, cievny a lymfatický systém. Fasciálny systém zachováva tvar orgánov. Typickým príkladom je mezenterický systém, ktorý tvorí oporu pre cievny systém a spleť nervov a samotné črevo. Ochrana. Fascie, ktoré sú prítomné v celom tele, chránia jednotlivé anatomické štruktúry pred potencialne nebezpečnými silami, ako stres, trauma atď. Napríklad silné väzy v kĺboch a okolo nich chránia kĺby pred poškodením a zároveň sú im oporou. Fascie fungujú aj ako tlmiče. Meningeálny systém pôsobí ako tlmič pred otrasmi a tak chráni mozog a miechu pred poškodením. Tlmenie. Funkcia meningov spolu s mozgomiechovou tekutinou ako ochranný a tlmiaci systém pre mozog, fasciálny systém parenchymatóznych orgánov, pečeň, slezina a obličky. Hemodynamické procesy. Návrat venózneho a lymfatického systému sa uskutočňuje pomocou chlopní. Táto práca chlopní nie je úplne dostačujúca a práve fascie ako čerpacia sila napomáhajú pri návrate krvi a lymfy.

Fascie neustále pulzujú s frekvenciou 8-12 cyklov za minútu. Tento jemný mechanizmus je podporovaný práve svalovým systémom. Všetko na seba nadväzuje a navájom sa ovplyvňuje. Obrana. Fasciálny systém tvorí tzv. obranný systém prvej línie. Zohráva úlohu pri šírení infekcie na ďalšie štruktúry. 10 Komunikácia a výmenné procesy. Spojivové tkanivo je v kontakte s bunkami tela (základná substancia). Je považované za jednotný komplex, ktorý obklopuje parenchymatózne bunky, pomáha im prežiť a regulovať niektoré funkcie. Zároveň spojivové tkanivo spája parenchymatózne orgány s nervovým systémom a s cievami. Biochemické procesy. V poslednej dobe sa robí výskum pôsobenia osteopatovej ruky na fasciálny systém (Minnesotská univerzita). Predpokladá sa, že osteopatova ruka dokáže pôsobiť v tých najhlbších tkanivách tela, kde môže ovplyvniť metabolické procesy na bunkovej úrovni.  Fascie sú schopné autonómneho rozhodovania, a preto sa hovorí o tomto systéme ako o periférnom mozgu.

Artikulacia jednotlivých fascií v tele

Facsie predstavujú veľmi citlivý receptorový systém, ktorý reaguje na podnety každý deň nášho života. Porucha vo fasciách môže nastať z viacerých príčin: – trauma, – problémový pôrod, – slabé držanie tela, – chirurgické zákroky, 11 – zápal, – napätie svalov, – nesprávny pohyb, – stres. Poškodenie fascií môže spôsobiť biochemické zmeny v spojovacích tkanivách, čo má za následok zmenu viskoelastickej vlastnosti tkaniva a následne zmenu jeho štruktúry.

Do fasciálneho systému patria: aponeurózy, ligamentá, retinakula, meningy a ďalšie.

Funkcia fasciálneho systému:

  • zachovanie štrukturálnej integrity
  • podpora
  • ochrana
  • tlmenie
  • hemodynamické procesy
  • obrana
  • komunikácia a výmenne procesy
  • biochemické procesy

V osteopatii sa fascie rozdeľujú do viacerých skupín. Uvediem jednoduché rozdelenie pre lepšiu orientáciu a to na tri veľké skupiny.

Prvá a to povrchová skupina: fasciálny systém pohybového systému. Tento systém dobre poznáme vo fyzioterapii (napr. fascie okolo každého svalu, pektorálna fascia, dorzolumbálna fascia, atď).

Druhá skupina stredná: fascialny systém vnútorných orgánov brušnej a hrudnej dutiny (napr. peritoneum, jednotlivé ligamentá, ktoré udržujú vnútorné orgány vo svojej pozícií ako ligamentum pubovesicale, ktoré drží močový mechúr s pubickou kosťou).

Tretia – najhlbšia skupina: fasciálny systém nervového systému (dura máter, falx cerebri, tentorium cerebelly atď.)  Všetky systémy sú vzájomne prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. V osteopatii prevláda názor, že poruchy pohybového systému sú spôsobené častejšie z vnútorných systémov viac ako si dokážeme pripustiť

*

Autor textu: Mgr. Jozef Adamčík

Viac na: http://osteopat.sk/

*

Tip našej redakcie na knihu:

Thérése Bertheratová – Tělo – Dům mého života – Celá naša minulosť, od narodenia až dodnes, sa prejavuje stuhnutosťou, kŕčmi, slabosťou a bolesťami v celom našom tele. Od prvých mesiacov svojho života sme reagovali na najrôznejšie tlaky. A aby sme vydržali, deformovali sme sa. Osloboďme svoje telo a objavme jeho netušené možnosti za pomoci geniálne jednoduchého, prirodzeného „antitelocviku“!

Pôvodná cena: 5.60 EUR, Naša cena: 4.48 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.12 EUR

*

(Prečítané 4 358 krát, 1 dnes)

Comments are closed.