google27eaa3905ca3fee3.html

Pomegranate

Ateroskleróza je časté ochorenie. Zápalové procesy, penové bunky, endoteliálna disfunkcia so zníženou produkciou NO (oxidu dusnatého), oxidovaný LDL cholesterol, fibróza a kalcifikácia vedú k tvorbe plakov a zúženiu a kôrnateniu ciev so zhoršujúcim sa prekrvením. Nakoniec ateroskleróza vedie k uzavretiu cievy – k infarktu, porážke, alebo k umŕtveniu končatiny.

V kontrolovaných klinických štúdiách in vitro, in vivo sa ukázalo, že šťava z granátového jablka dokáže týmto procesom rôznymi spôsobmi predchádzať alebo dokonca pôsobiť proti nim. Randomizovaná dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia zverejnená v 2005 v časopise Journal of Cardiology (SUMNER a spol. ) u 45 osôb z progresívnym ochorením vencovitých tepien, ktorý pili 3 mesiace denne 240ml šťavy z granátového jablka (z koncentrátu) sa im pri cvičení zlepšilo prekrvenie srdcového svalu v myokarde scintigrafia o 17% zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa zhoršilo o 18%. Počet záchvatov angíny pectoris sa znížil na polovicu.

V 2004 publikoval Michael Aviram randomizovanú placebom kontrolovanú štúdiu s 19 účastníkmi, ktorá trvala 3 roky. Už po jednom roku užívania dennej dávky 50ml koncentrátu šťavy z granátového jablka rozriedená 1:5 na 250ml šťavy sa znížila u účastníkov hrúbka intimy a média krčnej tepny o 30%. Znížením aterosklerotických plakov sa výrazne zlepšilo prekrvenie karotídy. Naproti tomu v kontrolnej skupine, kde neužívali nič sa hrúbka steny cievy zväčšila o 10% z dôvodu usadenín. Vysoký krvný tlak je riziko pre cievne ochorenia ako aj koronárne cievne ochorenia, infarktu a porážky. V priebehu jedného roka užívania granátových polyfenolov, poklesol v priemere systolický krvný tlak o 21%. Tento vynikajúci účinok sa zakladá na poklese aktivity enzýmu ANGIOTENZÍN o 36%. Po užívaní šťavy z granátového jablka poklesla oxidácia LDL v krvi o 90%. Pri laboratórnych testoch znižuje šťava z granátového jablka oxidáciu LDL o 96%, pomarančovo-mrkvovej šťave sa to podarilo len o 8%. Práve oxidovaný LDL cholesterol podporuje aterosklerózu. Tým že výrazne znižuje produkciu NO (oxidu dusnatého) v cievach.

V prozápalovej patogenéze aterosklerózy zohrávajú makrofágy ústrednú úlohu. Monocyty, ktoré cirkulujú v krvi prechádzajú cez endotel a ukladajú ako makrofágy v médiách oxidované lipidy a estery cholesterolu. Pritom sa premieňajú na penové bunky. Patogeneticky hrá dôležitú úlohu pri ateroskleróze oxidačný stres ,poškodenia ciev, mikrobiálne napadnutie chlamýdiami, ox. LDL, ako aj TNF-alfa a NF-KB. Polyfenoly z granátového jablka pôsobia priamo ako antioxidanty a nepriamo cez bunkové signálne dráhy voči týmto mechanizmom čo odráža v značnej redukcii peroxidov a značnému zvýšeniu L-glutationu v penových bunkách.

Zníženie intracelulárnej hladiny cholesterolu z penových buniek sa neudeje cez inhibíciu HMG-COA reduktázy ako to robia statíny, ale zníženou absorbciou a zvýšeným vylučovaním ox. cholesterolu ako aj zníženou biosyntézou (FUHRMAN 2005)

NO (oxid dusnatý) je dôležitým neurotransmiterom pre cievy. NO v cievach pôsobí protizápalovo, neutralizuje voľné radikály, zabraňuje oxidácii LDL cholesterolu, pôsobí proti agregácii trombocytov a krvných buniek na endoteli. LUIS IGNARRO nositeľ nobelovej ceny a objaviteľ NO ako neurotransmitera uverejnil v 2006 že šťava z granátového jablka výrazne zvyšuje biologickú účinnosť a trvanie účinku NO v cievach.

Zápalové procesy zohrávajú v patofyziológii aterosklerózy a koronárnych srdcových ochorení centrálnu úlohu, pretože vedú k vzniku plakov, ich progresii a nakoniec ich nestabilite. Čo sa klinicky prezentuje ako stabilná ischemická choroba srdca alebo akútny koronárny syndróm. Fermnetované polyfenoly z granátového jablka zabraňujú v endoteliálnych bunkách aktivite NF-KB a TNF alfa.

Zhrnutie účinku polyfenolov z granátového jablka pri kardiovaskulárnych ochoreniach:

  1. neutralizácia voľných radikálov cez priamy alebo nepriamy antioxidačný účinok:
  2. pokles krvného tlaku inhibíciou ACE – u 70% pacientov – AVIRAM 2000
  3. redukcia agregácie krvných doštičiek – 11% zníženie u ľudí po 2 týždňoch – AVIRAM 2000
  4. redukcia celkového cholesterolu a LDL u diabetikov ( ESMAILL ZADEH 2006)
  5. zníženie oxidácie LDL cholesterolu o 90% ako aj zvýšenie aktivity paraoxonázy 1 o 83% v priebehu 1 roka ( AVIRAM 2004)
  6. efekt na makrofágy (penové bunky): silné zníženie vnutrobunkového oxidačného stresu, zvýšenie vnútrobunkového glutatiónu, redukcia peroxidov a oxidovaného LDL cholesterolu ( ROSENBLAT 2005, FUHRMANN 2005, AVIRAM 2004, ROSENBLAT 2003, KAPLAN 2001)
  7. inhibícia NF-KB a TNF v endotelových bunkách.. (SCHUBERT a kol. 2002)
  8. výrazné zlepšenie aktivity NO ( DeNIGRIS 2005, 2007, IGNARRO 2006)

Andrej Medveď

Viac na mojej stránke: www.andrejmedved.sk + facebook


foto: en.wikipedia.org


Súvisiace články:


(Prečítané 247 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.