google27eaa3905ca3fee3.html

Z pohľadu čínskej medicíny môžu byť syndrómy spojené s narušením menštruácie naozaj rôzne. Môže sa jednať o stavy energetickej plnosti, prázdnoty, oslabenia systému obličiek, pečene, srdca, sleziny atď. Môžu byť spôsobené nadmerným cvičením, zlou stravou, zachladením, vniknutím patogénov, nadmernými emóciami…

Všetko zisťujeme konkrétnou diagnostikou a v tejto spleti symptómov nám enormne pomáha čínska astrológia a konštitučná mapa. Táto mapa vzniká ako energetický otlačok pri narodení a po celý svoj život s ním energia, čas, priestor a iné osoby prichádzajú do interakcie. Čo je ale dôležité, vieme z nej odčítať mechanizmus vzniku nerovnováhy a na základe toho učiniť patričné kroky k náprave.

Rád  by som však rozobral tento problém z iného pohľadu.

Menštruácia je vyjadrením ženskosti, plodnosti a schopnosti prijímať. Žena je tomuto procesu vydaná na milosť a nemilosť – musí sa mu podrobiť a poddať. Dostávame sa priamo ku základnému princípu ženskosti: schopnosti oddať sa.

Ženský aspekt vyjadrujú  staré kultúry vždy pasívnym princípom. V čínskej terminológii ju radíme pod Yin, inde je to princíp mesiaca alebo vody. Ženský princíp by sa dal definovať schopnosťou prijímať.

Schopnosť oddať sa, súčasne znamená vzdať sa aktívneho tvorenia. Túto vlastnosť reprezentuje naopak princíp mužský – Yangový, slnečný, ohnivý.

Ak sa pozrieme na archetypálne symboly ženy – mesiac a vodu, ani jeden z nich sa nesnaží vyžarovať a vydávať, ako ich protipóly slnko a oheň. Preto sú schopné prijímať, absorbovať a následne akumulovanú energiu uskladniť, pretepliť. Voda sa priamo vzdáva svojho tvaru – prijme akýkoľvek, prispôsobí sa, poddá sa.

Každému pólu prirodzene chýba pól opačný. Dokonalosť sa vytvorí spojením oboch polarít, ale len za predpokladu, že každá z polarít prejavuje svoj špecifický charakter.

Každá emancipačná teória je popretím týchto princípov. Je to, ako keby sa voda sťažovala na to, že nemôže horieť a svietiť a odvodzovala by z toho svoju menejcennosť:) Samozrejme žiadny pól nie je lepší ako iný. Z tohto opaku polarít práve vzniká zázrak, a tým je život.

Žena, ktorá plne akceptovala svoje vlastnosti ženstva, sa nikdy necíti menejcenná. A práve nezmierenie sa so ženstvom je príčina problémov spojených s menštruáciou a taktiež mnohými problémami v sexuálnej oblasti. Oddanosť vždy vyžaduje, aby sme sa svojho ega vzdali. Rozpustiť svoje ,,ja,, je však niekedy veľmi bolestná udalosť- musíme rozpustiť kúsok seba. Toto sa deje symbolicky každý mesiac, keď žena pri menštruácii vydáva kúsok seba a nemôže s tým nič robiť.

Ak sa voči tomuto procesu žena postaví, zastaví proces odovzdávania – vznikajú menštruačné poruchy. Ak je žena spoločnosťou podporovaná, aby získala samostatnosť, aby bola riaditeľka a manažérka veľkých korporácií, aby ovládla svet mužov a prejavila silu, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa prejavia problémy s menštruáciou alebo sexualitou. Ženy v dnešnej dobe chcú byť ženami, ale odmietajú sa zmieriť s procesmi, ktoré ženstvo prináša. Prirodzená krehkosť a krása sa vytráca a s tým narastá počet rozvodov a masívna neplodnosť v západnom svete.

Žena, ktorá bolestivo prežíva menštruáciu, bolestivo prežíva aj svoju ženskosť. Cyklus sa prirodzene zastaví v situáciách, ako sú silné stresové zážitky, traumy, podvýživa, anorexia a pod. Tieto situácie nie sú príliš vhodné pre odovzdanie. Skôr si vyžadujú od ženy, aby sa ,,vzmužila,, naštartovala vnútornú silu a dala sa do akcie.

Ak si žena praje mať dieťa, menštruácia symbolizuje podvedomé zničenie tohto cieľa. Preto tieto ženy trpia podráždenosťou, nevoľnosťou a krvácanie berú ako bolestivé.

Ak sa naopak žena bojí otehotnieť, spravidla sa ,,nemôže dočkať,, kedy dostane menštruáciu. Takýto tlak často obratom, vyvolá jej opozdenie.

Hormonálne prípravky len umelo zastúpia mužský a ženský  duchovný princíp, ale skutočné vyliečenie môže nastať len vtedy, ak žena pochopí vlastnú úlohu a stotožní sa so svojou prirodzenosťou. Po zvládnutí ženstva, môže opatrne vstupovať do sveta mužov a hľadať svoju opačnú polaritu. Tento proces však nemôže byť obrátený.

Prajem šťastné a prirodzené ženstvo


Súvisiace články:


 

(Prečítané 256 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.