google27eaa3905ca3fee3.html

Žena s otvoreným srdcom, studnica vedomostí, magistra farmácie, certifikovaná terapeutka Bachovej kvetovej terapie a  Homeopatie, astrologička, absolventka irisdiagnostiky, aurasomy, učiteľka Raja jógy a meditácie, pozitívneho myslenia, odborníčka na ajurvédu.

Pani Milota Pfeffer-Nemčoková pomáha ľuďom nájsť cestu k duši a objaviť vnútornú životodarnú silu. Páči sa mi jej všestrannosť a skromnosť, a práve preto vo mne vzbudila záujem sa o nej dozvedieť viac.

Aký príbeh sa viaže k vášmu rozhodnutiu venovať sa holistickej medicíne?

Milota Pfeffer-Nemčoková

Pôvodne som sa túžila stať lekárkou, ale nebolo mi to umožnené, napokon som študovala farmáciu. Po niekoľkých rokoch praxe v lekárni som si uvedomila, že chcem ľuďom pomôcť iným spôsobom liečby než určuje klasická medicína. Tá nielenže má nežiaduce účinky, ale opomína posolstvo, ktoré choroba prináša. Človek nie je len nejaká materiálna bytosť, v ktorej prebiehajú rôzne biochemické pochody a my ich ovplyvňujeme chemickými liekmi, ale človek je hlavne energetická bytosť. Medzi človekom (jeho energetickým čakrovým systémom) a prírodou prebieha živá energetická výmena. Týka sa to najmä rastlinnej ,živočíšnej, minerálnej ríše ale aj energie planét a nie v poslednom rade aj energie našich myšlienok a modelov správania. Strávila som niekoľko týždňov v Indii v horách Svetovej duchovnej univerzity, kde som sa venovala Raja jóge a meditácii. Ďalšie smerovanie v živote ovplyvnila moja teta, ktorá pôsobí v Austrálii v terapeutickom liečiteľskom centre, kde som aj ja strávila niekoľko mesiacov. A veľa som sa tam naučila. Napr. Základnú irisdiagnostiku , ktorá zisťuje v oku tzv. miazmy vrodené genetické slabosti, ktoré je potrebné odblokovať homeopatickými nozódami, aby vôbec homeopatia účinkovala.

Tiež som sa naučila a pochopila som , že pre človeka je potrebný celkový holistický prístup. T.j. neliečiť iba jeden chorý orgán ale vidieť súvislosti medzi jednotlivými orgánmi a medzi fyzickým a psychickým zdravím. Pochopila som nesmiernu možnosť pomoci prostredníctvom homeopatie pri mnohých alopaticky nezvládnuteľných ochoreniach. Bola som svedkom mnohých priam zázračných vyliečení. ZÁKLADNÁ TĚZA BACHOVEJ KVETOVEJ TERAPIE JE: DISHARMÓNIA DUŠE JE PRÍČINOU OCHORENIA TELA

Moja ďalšia cesta bola jasná. Len čo som sa vrátila domov na Slovensko, pustila som sa do 5-ročného štúdia homeopatie všetkých homeopatických škôl a taktiež do štúdia Bachovej kvetovej terapie. Štúdiá som ukončila spolu s lekármi skúškami a medzinárodnými certifikátmi. Keď moja teta prišla na Slovensko, pomáhala založiť homeopatickú spoločnosť. Mám chalupu na strednom Slovensku v krásnom prostredí uprostred lesov a lúk kde zbieram a pestujem liečivé rastliny a pripravujem z nich čaje a tinktúry. Už Dr. Edward Bach zakladateľ Bachovej kvetovej terapie v 30 rokoch minulého storočia tvrdil, že všetko čo človek potrebuje, nájde v prírode. A v prírode je skutočná veľká liečivá sila.

Vo svojej praxi sa venujete viac ako 20 rokov Bachovej kvetovej terapii (ďalej BKT*), na akých princípoch funguje?

BKT je terapia pomocou liečivej energie divorastúcich kvetov – stromov rastlín a kríkov, ktorá ma tú vzácnu a zvláštnu vlastnosť, že harmonizuje, lieči stavy mysle. BKT spája liečivú energiu prírody s hlbokým duchovným aspektom. BKT harmonizuje duševné disharmónie, ktoré sa môžu manifestovať aj na fyzickom tele. V súčasnosti je 75% ochorení psychosomatického charakteru. BKT spočíva v správnej diagnostike. Ide o princíp spojenia s Vyšším JA. Následne na základe terapeutického rozhovoru namiešam 1-7 bachových esencií do 1 fľaštičky. Esencie sa užívajú 4 kráť denne po 6 kvapiek. Po 3-4 týždňoch nasleduje kontrola. Každá jedna esencia sa rovná jedna duchovná disharmónia plus afirmácia. Aby sa človek aktívne podieľal na sebauzdravovaní, je dôležité, aby so svojimi afirmáciami pracoval a taktiež študoval esencie, ktoré užíva.

Ide teda o duchovná terapiu za pomoci liečivej energie kvetov. Počas terapie využívam dlhoročné poznatky z homeopatie, irisdiagnostiky, bachovej kvetovej terapie a fytoterapie ale aj numerológie a iných overených zdrojov.

Čo si myslíte o súčasných civilizačných chorobách? Čo je ich príčinou?

Nevhodný životný štýl, stres, negatívny spôsob myslenia, odklonenie sa od prírody, časté užívanie chemických liekov, ktoré narúšajú imunitný systém a oslabujú jednotlivé orgány, nesprávne stravovanie. Jednou z najčastejších civilizačných chorôb je psychosomatické ochorenie, ktoré je charakteristické disharmóniu duše, ktorá sa manifestuje neskôr na fyzickom tele. Tiež autoimúnne ochorenia sú častými civilizačnými chorobami podobne ako alergie. BKT harmonizuje 38 základných negatívnych stavov mysle. Kombinácia BKT a homeopatie, úprava stravy s pobytom v prírode tu dokáže zázraky.

Ako si udržať fyzické a duševné zdravie v rovnováhe?

Základnou tézou BKT je čistota /našich myšlienok slov a skutkov/ je matkou pokoja a radosti. Disharmónia duše je príčinou ochorenia tela. Z hľadiska BKT sa hovorí o tzv. centrovaní – nájsť svoj stred, miesto v sebe, kde sa cítim pokojná a šťastná, vidím riešenia problémov, pozerám sa na seba a na druhých s odstupom a nadhľadom. Mám jasnú myseľ, viem zhodnotiť situáciu, viem odhaliť vlastnosti, ktoré mi spôsobujú disharmóniu. Som v spojení so svojou dušou .So svojim Vyšším Ja..
Toto učíme aj na našich Kurzoch Bachovej kvetovej terapie a meditácie:

  • Duchovná očista a transformácia
  • Odhaľovanie a zbavovanie sa zbytočných a negatívnych myšlienok

Ide o určitú formu sebareflexie. Bachova kvetová terapia spája s vyššou božskou liečivou energiou.. Želám čitateľom, aby vynakladali snahu a pracovali na sebe, aby prevzali zodpovednosť za svoje zdravie, aby sa spájali s liečivou silou prírody. Každý z nás má skrytý potenciál vyliečiť svoje telo i dušu. 

Ďakujem za rozhovor.

Autor: Mária Šimeková a Milota Pffefer-Nemčoková

www.bachovaterapia.sk alebo bachovaterapia@gmail.com

V spolupráci s OZ Trikvetra, www.trikvetra.sk


www.bachovaterapia.sk


Súvisiace články:


 

(Prečítané 220 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.