google27eaa3905ca3fee3.html

Étos je po grécky zvyk, obyčaj. Etikoterapia je teda liečba zvykov. V diagnostickej časti hľadáme zlozvyk, a keď ho nájdeme, dotyčný má na výber, či v ňom bude pokračovať alebo bude hľadať cesty, aby zmenil zlozvyk na dobrý zvyk. To je jeho zvrchovaná sféra.“ (MUDr. Vladimír Vogeltanz)

Etikoterapia vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k tomu, čo nás presahuje. Človeka môže vyliečiť iba zmena jeho postojov, zvykov a vzťahov smerom k pravde, otvorenosti a rovnocennosti.  Choroba je z pohľadu etikoterapie hmotným odtlačkom chorej duše, ktorá ešte nenašla cestu k mravnosti. Vždy nám chce niečo povedať a priviesť nás k poznaniu, kde sme porušili zákon, ublížili sebe či druhým. Choroba je presným výsledkom nášho doterajšieho spôsobu života, našich myšlienok a prianí – je naším svedomím. Ona nám svojím jazykom oznamuje – vráť sa späť k sebe, pozri sa, v akom si dezolátnom stave. Často z rôznych dôvodov vystúpime zo seba, aby sme sa vydali do sveta, či už ho zachraňovať alebo sa len predvádzať. To však nerezonuje z rovnocenným prístupom, lebo preliezame do priestoru druhých ľudí alebo necháme vstupovať iných do nášho priestoru a ocitáme sa v pasívnej sebazničujúcej rovine.

Cieľom etikoterapie je zbaviť chorého človeka spôsobu života, ktorý doteraz viedol. Úspešné a trvalé vyliečenie sa však dá dosiahnuť iba poctivou  a tvrdou prácou na sebe samom. Inak bude platiť to staré známe. „lehce nabyl, lehce pozbyl“.

Ľudia často tušia, čo je v ich živote nesprávne. Všetci, čo vyhľadávajú etikoterapiu, v skutočnosti cítia, čo je príčinou ich problémov a takisto cítia čo by mali urobiť, aby sa ich zbavili. Ale oni potrebujú mať istotu. Potrebujú potvrdenie, že to myslia dobre. Majú strach použiť svoju slobodnú vôľu. Preto sa obracajú na lekárov, terapeutov, na sily medzi nebom a zemou. V skutočnosti sa iba snažia presunúť zodpovednosť na niekoho iného. Skôr, či neskôr aj tak dospejú k poznaniu, že všetko v konečnom dôsledku závisí len na ich ochote pracovať na sebe samom.

MUDr. Ctibor Hugo Bezděk (1872–1956) – zakladateľ etikoterapie

Český lekár, filantrop a mysliteľ, prežil pestrý a zmysluplný život. Svedectvo o svojom osude a o svojej práci podal v rozsiahlych pamätiach– Jak rád jsem žil… Rozpráva o svojom detstve, ktoré prežil ako sirota u príbuzných na Morave, o štúdiu medicíny vo Viedni, o službe v rakúskom vojnovom námorníctve. Bezděkov život bol príkladom ozajstnej lásky k blížnemu a viery v Boha. Jeho životným cieľom bolo pomáhať trpiacim, v čom mu pomáhala jeho manželka Varvara, jedna z prvých vyštudovaných ruských lekárok vôbec.  Zaujímal sa o históriu, hudbu a divadlo, písal beletriu i filozofické eseje, ktoré dodnes oslovujú čitateľa bohatstvom myšlienok. Ctibor Bezděk neúnavne pracoval ako lekár až do konca svojho života. Postrehy z lekárskeho pôsobenia, a teória, že choroba fyzického tela býva prejavom porúch, ktoré nastali v duševnom živote, sa stali základom jeho originálnej liečebnej metódy. Ako hlavnú príčinu všetkých chorôb označil jednu ľudskú vlastnosť –sebectvo. Odstránenie sebectva zo života, to je tá liečba mravnosťou – ETIKOTERAPIA. Dá sa to chápať aj ako dobrý mrav, teda niečo, čo možno považovať za etické, mravné – z latinského mores – morálka. Je to v podstate dobrý zvyk na všetkých úrovniach, teda aj v duchovnej rovine. To, čo je mravné, je vždy zdravé. Napríklad pravda – je vždy ozdravná, aj keď výsledok sa ukáže až po dlhšom čase.

Za každou chorobou je príbeh.

Žena – vo vzťahu sa necíti dobre, pripadá si ako handra na podlahu. Má problémy s močovým mechúrom, žlčníkom, štítnou žľazou a gynekologické problémy, čo svedčí o tom, že v sebe dusí všetko nevyslovené a nevyriešené s partnerom a vo vzťahoch ako takých, a strach jej nedovolí to vypustiť. Zmieta sa medzi tým, čo by skutočne chcela a svojim zvykom, hrať úlohu obete. Nedá sa utiecť pred problémom. Ak ho nebude riešiť, kým ho nepomenuje, tak on sa nezruší. Ľútosť a strach sú najzradnejšie pocity aké existujú. Nemajú žiadnu hodnotu. To, čo sa považuje za „štítnu žľazu“ je strach. Je to akoby zhmotnenie problému žalúdka, a žalúdok – to je strach. Strach sa prejavuje zvieraním žalúdka a má to vplyv aj na iné orgány. Ak sa žena rozhodne na sebe pracovať, zbaviť sa svojho ohnutého a poníženého postoja, zmení sa nápadne aj kvalita jej života. Stane sa z nej silná a vyrovnaná osobnosť. Naučí sa rozhodovať sama za seba a partner, ktorému sa doposiaľ podriaďovala buď zmení svoj postoj alebo sa rozídu. ONA sa totiž rozhoduje sama za seba a nie je už tou, čo sa všetkému a všetkým podriaďuje. Taká žena je v pohode – pre seba, pre partnera, pre deti, pre celý svet.

ETIKOTERAPIA je medicínou budúcnosti. Je v súlade s impulzom archanjela Michaela, ktorý v súčasnosti naberá na sile – prináša zduchovnenie a vzpriamenie, je to snaha o individualitu človeka. Každý má schopnosť nájsť si spojenie s duchovným vedením sám, nepotrebujeme na to ani lekára ako sprostredkovateľa k zdraviu, ale ani kňaza ako sprostredkovateľa k Bohu.

ETIKOTERAPIA nekonkuruje medicíne. K etikoterapeutovi prichádzajú ľudia v presne definovateľnom okamihu života – v období pred bodom zlomu. Vo chvíli, keď starým spôsobom to už nejde, oni chcú po novom a nevedia ako. Tento bod zlomu prinášajú duchovné zákony, ktoré sa nedajú nijako preľstiť. Rovnaké priťahuje rovnaké.

Kontakt s etikoterapiou je často taký tvrdý, že nenechá kameň na kameni vo vzťahoch, ktoré nie sú založené na pravde. Ale ako dlho je možné žiť vo vzťahu, ktorý nie je založený na pravde? To je predsa chorý vzťah. Z toho nutne niekto časom ochorie.

Etikoterapia nelieči. Podáva pomocnú ruku v procese sebauzdravovania a vedomého duchovného rastu tých, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Etikoterapia je cestou k uzdraveniu jedinca i celej spoločnosti.


Tip na knihy:

Valerij Sineľnikov – Dohoda s chorobou (komplet 3 knihy)

  • Séria motivačných kníh:
  • Dohoda s chorobou (6,60 €)
  • Vnútorné príčiny chorôb (7,57 €)
  • Harmonická strava (11,60 €).

Populárny ruský autor ukazuje, ako zmeniť svoje myslenie a správanie, aby sme sa zbavili rôznych, aj tých najťažších chorôb. Podrobne vysvetľuje, aké negatívne pocity a vlastnosti vedú k ochoreniam a životným nepríjemnostiam; učí, ako žiť šťastne a tak, aby ste sa necítili ako obeť, ale aby ste sa stali skutočnými pánmi svojho života. Množstvo príkladov zo života obyčajných ľudí veľmi dobre ilustruje uvedené filozofiu a pomôže vám aplikovať ju aj na vašu vlastnú situáciu.

Úryvok: Urobte si pohodlie a pripravte si otázku, ktorú chcete položiť svojmu vnútornému Ja, svojmu podvedomiu. Potom, čo položíte otázku, bude vašou úlohou veľmi pozorne a vnímavo sledovať akékoľvek zmeny, ktoré sa môžu odohrávať vo vašom tele. Sledujte pocity v rôznych častiach tela, dávajte pozor na myšlienkové obrazy, vnútorné zvuky či vnútorný hlas. Nepokúšajte sa odpoveď ovplyvniť. Podvedomie si samo nájde spôsob, ako odpovedať. Musíte byť len dosť citliví, aby ste odpoveď zachytili. Najlepšie je začať touto základnou otázkou: „Je moje podvedomie pripravené komunikovať so mnou na vedomej úrovni?“

Pôvodná cena: 26.10 EUR, Naša cena: 22.50 EUR, Zľava: 13.79 %, Ušetríte: 3.60 EUR


Súvisiace články:


 

(Prečítané 13 403 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.