google27eaa3905ca3fee3.html

Duchovné svätostánky Malej Ázie – Východné Turecko

Boli sme v severovýchodnom Turecku už týždeň a boli sme pripravení. Pripravení vstúpiť do posvätných Hôr Kamenných Krížov – pohoria Kaçkaru. Svoje meno dostalo vďaka množstvu Arménskych a Gruzínskych kostolov a katedrál z prvého tisícročia nášho letopočtu, stratených v horských údoliach pred zrakmi nepovolaných, učupených na strmých úbočiach vysokých hôr takých suchých, že tam ani bodliaky nerastú, kde mnísi denno-denne zdobili studené steny freskami svätých a staro-kresťanskou symbolikou.

Náš vstup do týchto duchom presýtených hôr sa zmietal v symbolických situáciách, ktoré mali preveriť našu pripravenosť. Šok z reality, vládou schválenej a naplánovanej devastácie národného parku, keď sme ostali bez peňazí a možnosti sa dorozumieť, vystavení strašidelnému hladu, zmätku a silnej túžbe odtiaľto utiecť, keď sme bojovali o prežitie a zotrvanie v predsavzatí objaviť to, po čo sme sem prišli, nás mal postupne previesť jednotlivými štádiami zúfalstva, nádeje, radosti, strachu, viery, vďaky, nedôvery, straty a znovunájdenia, aby sme takto prežitým vstúpili čistí v mysli pred Chrám Boží svätého Jána Krstiteľa – najväčší  a najvýznamnejší chrám východnej oblasti. Cesta našej  „prípravy“ bola skľučujúca i veselá, predovšetkým však neuveriteľná, a keďže by zabrala obrovské miesto v tomto článku, je pre mojich čitateľov detailne a šťavnato opísaná v našej cestopisnej knižke o zaujímavej expedícii o hľadaní stratených duchovných hodnotách a stratených duchovných miestach starých kresťanov Východného Turecka.

Naše auto si brázdilo cestu údolím štvortisícových hôr národného parku Kaçkar, okolo obrovských umelých jazier Tortum, keď odbočilo do dediny Çamlıyamaç a po pár kilometroch kamenistej prašnej cesty sa pred nami objavil starodávny chrám Öşkvank. Chrám bol postavený v rokoch 963-973 za vlády Gruzínskeho kráľa Dávida Veľkého (961-1001) a jeho brata princa Bagratského († 966). V jedenástom storočí bol už chrám súčasťou najvýznamnejšieho kláštora v regióne, ktorý sa stal veľhlasným centrom kultúry pre svoju výrobu vzácnych rukopisov. Významné duchovné miesto v celej oblasti si kláštor udržal až do konca pätnásteho storočia. Na konci devätnásteho storočia bol chrám prekonvertovaný na mešitu, čím si literárne povedané „zachránil kožu“ pred zničením. Potom však prišla pohnutá doba dvadsiateho storočia, korunovaná arménskou genocídou, ktorá začala v roku 1915 a rozšírila sa po celom Turecku, zanechajúc za sebou 1,5 milióna mŕtvych a bezpočet vyhostených Arménov, sprevádzaná kultúrnymi a náboženskými čistkami. V roku 1985 sa chrám dostal na zoznam „čakateľov“ na zbúranie. Zachránili ho až domáci obyvatelia, ktorí odôvodnili jeho význam ako stajne a sklady. Nasledovali pátracie misie Unesco, hľadajúce staré chrámy v Turecku, ktoré poznali len z fotografií. Čo tam však objavili komisárov šokovalo. Zdevastované, vykradnuté, fresky olúpané, očadené ohňami, ktoré si pastieri za dlhých zimných dní dnu založili, kamene použité na okolité domy, sochy poničené, strechy vyhorené. Zásahy a vykopávky neschválených a amatérskych archeologických pokusov zavŕšili dielo skazy. V roku 1988 sa však zvyšky kedysi najkrajšieho chrámu v regióne dostali na listinu kultúrneho dedičstva Unesco.

Napriek všetkému chrám vydržal. Týči sa mocne svojimi vysokými múrmi a skrýva svoje tajomstvá dejín. Je to nádherná stavba, ktorá vytrvala bez neskorších zásahov osmanskej kultúry vo svojej rýdzej čistote chrámového staviteľstva prvého tisícročia. Asi takto vyzeral tento Boží príbytok, keď doňho vstupovali mnísi v deviatom storočí. Predstava, že stúpame po rovnakej pôde, je dych berúca a odzbrojujúca. Človek sa cíti slabučký a drobučký vnútri hrubých múrov, ktoré mali chrániť múdrosť a vieru. Naskakujú mi zimomriavky, akoby sa na mňa tí svätí, namaľovaní na stenách chrámu, pozerali. Mierumilovné oči anjelov a ostré pohľady Apoštolov a sv. Jána Evanjelistu, prepaľujú biednu dušu smrteľníka, ktorý sa osmelí vstúpiť do chrámu. Sochy sv. Simeona a Serafína na mohutných osemhranných pilieroch kupoly, akoby prehovárali studeným nemým hlasom storočí sudbu nad drobnými hriešnikmi pod nimi. Numerológovia vedia, že magická osmička nabáda k objavovaniu a pripomína mám nekonečnú Božiu Spravodlivosť a silu Božích Zákonov.

Chrám je krížového pôdorysu. Predĺžená časť kríža je nasmerovaná na západ, oltárna časť na východ a ramená kríža sú orientované presne na sever a juh. Chrámy a oltáre kresťanskej kultúry, napríklad aj v Európe, sú vždy orientované na východ, smerom k vychádzajúcemu Bohu. Do chrámu sa dá vstúpiť z juhu, kde je hlavný vstup, a zo severu a západu. V mieste, kde sa pretínajú časti jeho krížového pôdorysu, sa do obrovskej výšky týči kupola, uložená na štyroch mohutných osemhranných stĺpoch a presvetlená dvanástimi klenbovými oknami. Dvanásť oblúkových stĺpov je symbolické číslo dvanástich apoštolov, ktorí sú v klenbách vysoko nad zemou aj nakreslení, a znázorňujú, že Učenie je vedené „dolu“ z výšin Nebies cez dvanástich pomocníkov. Samotná kupola je dóm sám o sebe. Je priestranná a vzdušná, tvare polgule. Polguľa, ako časť najdokonalejšieho magického tvaru -gule – privádza silu do svojho stredu. Tým centralizuje energie, ktoré sú vyobrazené a zachytené na jej povrchu, alebo vnútri, do jediného bodu. Tieto Energie predstavuje vyobrazený motív Deesis – Panna Mária, svätý Ján Krstiteľ po boku Ježiša Krista – na jej klenbovom strope. Ak spravíme pomyslenú os, pretínajúcu stred polgule, stred pôdorysného kríža, a bude smerovať kolmo hore – pretne naša os vyobrazeného Ježiša vo vrchole kupoly. Tým je symbolicky vyjadrené, že učenie Vyššej Energie môže viesť priamo na žiaka, ak stojí „pred“ Učiteľom bez vnútorných bariér a blokád, bez predsudkov a brán. Ak sa postavíte presne na toto miesto, zakloníte hlavu a necháte Energie prechádzať vašim telom, pocítite Božské vibrácie. A nemusíte byť kresťania, katolíci či pravoslavní. Ja sa neprikláňam k žiadnej cirkvi, ani žiadnu neuznávam. Je treba zobrať maľby ako symboly, pretože v tej dobe, kedy vznikli, to duchovní otcovia inak vyjadriť nevedeli. Faktom však ostáva, že stred pôdorysného kríža a vertikálnej osi kupoly je obrovským energetickým bodom, už len z geometrického hľadiska.

Druhým najsilnejším energetickým bodom je stred pôdorysného polkruhu východného ramena kríža. Opäť sa energie prirodzeným spôsobom stretajú v strede polkruhu, v mieste, kde predtým stál oltár. Na polkruhovej stene za oltárom sú tri vysoké okná (svätej Trojice), ktorými vstupovalo do chrámu svetlo, ostro pretínajúc prítmie kostola, pričom sa jeho lúče stretli priamo v strede – na oltári – osvetľujúc ho odzadu, takže sa človeku zdalo, že žiari božským svetlom. Najdlhšie rameno pôdorysného kríža je tvorené štvoricou mohutných stĺpov prechádzajúcich do mierne lomených klenieb. Menšie ramená, ak v ich pôdorysoch spravíme uhlopriečky, majú svoje energetické body v stredoch, kde mnísi umiestnili také energeticky silné symboly ako fresky Nanebovzatie Panny Márie v severnom ramene a Ukrižovanie Krista v južnom. Nad vchodom do chrámu sa nachádza scéna anjelského boja orla a jeleňa, nad ktorými sa vznášajú Archanjeli Gabriel a Michael.  Archanjel Gabriel je považovaný za posla Božskej energie ľuďom, predpovedal príchod svätého Jána Krstiteľa a Ježiša, prehováral ku všetkým kresťanským prorokom a cez Gabriela Boh nadiktoval prorokovi Mohamedovi Korán. Je považovaný za hlavného zo štyroch archanjelov a za ducha Pravdy. Archanjel Michael je považovaný za vodcu Božích Armád voči silám Zla, ktoré nakoniec v Nebeskej Vojne porazí. Nad vchodom do chrámu je napísaný odkaz od staviteľa, varujúci vstupujúceho s nečistými úmyslami. Okná chrámu sú lemované výjavmi levov, orlov a býkov, ktoré mali chrániť kostol.

Keď nad tým spätne premýšľam, naša cesta za chrámom Öşkvank bola zhmotnením všetkých pocitov, nálad, situácií a dejinných skutkov, ktoré sa točili okolo tohto miesta a jeho obyvateľov. Boli sme ako hlina v rukách hrnčiara, ktorý nás točil vo víre udalostí na svojom božskom kruhu, aby sme potom pripravení stanuli v žiare pretínajúcich sa a kumulujúcich sa Energií posvätnej geometrie chrámovej architektúry a duchovnej symboliky, zachovanej v pôvodnom stave viac než tisíc rokov. A keď vstupujete do chrámu, nezabudnite poprosiť o dovolenie, nech už veríte čomukoľvek, aby sa vám otvorili brány Energií.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o cestopisnej knižke Východné Turecko, prosím navštívte našu stránku http://www.vychodne-turecko.blogspot.com/ , kde nájdete všetko, čo by Vás zaujímalo. Nájdete tam zaujímavé články, linky k už zverejneným ukážkam z knižky, a informácie ako sa môže knižočka dostať k Vám.

Zároveň Vás na tejto stránke pozývame na slideshow všetkých fotografií z expedície, a druhú slideshow z krstu knižky.

Na stránke sa nachádzajú aj opisy účastníkov a autorov knižky, a tiež feedbacky od čitateľov, ktoré nám poslali naši čitatelia.

 .

(Prečítané 564 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.