google27eaa3905ca3fee3.html

Volala mi priateľka z Rakúska, že chodí do škôl ako dobrovoľníčka a učí deti vedomému čítanie. Čo znamená, že ich učí chápať napísaný text. Zdalo by sa, že je to zbytočné, veď to majú zvládnuť deti v tretej triede základnej školy. Mali by, ale nezvládajú a nielen v Rakúsku. Systém našich škôl je tak zle nastavený, že úplne zabúdame na to, čo čítanie prináša do života človeka. Okrem čítanie podceňujeme aj predmety, ktoré rozvíjajú pravú mozgovú hemisféru. Je zbytočné sa sporiť, či je to zámer temných síl, alebo jednoducho neschopnosť politikov, ktorí si sadajú na miesta ministrov školstva. Dôležité je zmeniť to. A to môže každý z nás. Podporou vedomého čítania. Či už svojho, svojho okolia alebo svojich detí. A prečo? Lebo je dokázané, že ľudia, ktorí radi a veľa čítajú, dosahujú nielen vyššie vzdelanie, lepšie platenú prácu, častejšie majú samostatný domov, ale dokonca aj menej fajčia a pijú alkoholické nápoje. Pravdepodobne to súvisí s pocitom naplnenia a spokojnosti, veď všetko uvedené prispieva k celkovému šťastiu. Ukázalo sa tiež, že vzdelaní a „sčítaní“ ľudia však mávajú aj dlhšie a pevnejšie vzťahy ako iní.

Tieto výsledky vyšli z najnovšieho prieskumu britskej národnej spoločnosti, ktorá podporuje a propaguje literatúru a čítanie. Zistili, že až 22 percent mužov, ktorí majú problémy s čítaním žije stále i v strednom veku u rodičov, v prípade mužov, ktorí radi a veľa čítajú, majú takzvaný čitateľský um, žije s rodičmi len 9 percent.

Vo veku približne tridsaťpäť rokov žije v manželstve (alebo v dlhodobejšom partnerstve) až 68 percent mužov a 70 percent žien, ktorých čítanie patrí k denným koníčkom a relaxu. Celkovo je až 78 percent z nich úplne spokojných so svojim životom. Na druhej strane tí, ktorí čítajú len komiksy a sporadicky noviny a vyhýbajú sa knihám, prípadne nečítajú vôbec, nie sú ani veľmi spokojní so svojim životom. Až 50 percent z nich sa priznalo, že nie sú šťastní.

Všetko je prepojené

Je logické, že ak máte prácu, ktorá vás baví, navyše je dobre ohodnotená, ste spokojnejší sám so sebou, môžete si dovoliť potrebné pohodlie a istý životný štandard. To ovplyvňuje aj výber partnera – máte viac možností a nemusíte sa obávať, že nebudete mať kde hlavu skloniť, alebo, že zostanete „na ocot“. Váš status partnerovi dáva pocit istoty a bezpečia. Z funkčného a pokojného vzťahu opäť plynie vnútorná spokojnosť a životné šťastie dostáva ďalší rozmer. Netreba teda podceňovať ani vzdelanie, ani záľubu v čítaní, a to, ak máte deti, od najútlejšieho veku ako je to len možné. Môžete tak svojej ratolesti dať do vienka šťastnú budúcnosť, naplnenú úspechom.

Veľká negramotnosť

I keď si to možno neuvedomujeme, vo svete je podľa Organizácie spojených národov až 781 miliónov negramotných dospelých obyvateľov. Keby sme to prepočítali, každý piaty pozemšťan nevie čítať.

Najšikovnejšie deti

A keď už spomíname našich potomkov, zaujímavé výsledky, dotýkajúce sa čítania detí a ich vzťahu k literatúre každých päť rokov prináša spoločnosť PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Pravidelne porovnáva čitateľské schopnosti a obľúbenosť čítania kníh desaťročných žiakov v celosvetovom meradle – naposledy, v roku 2006 bolo do prieskumu zapojených štyridsaťjeden krajín.

Viete ako prieskum dopadol, a ktoré deti boli podľa neho najšikovnejšie, pokiaľ ide o čítanie? Prvenstvo získali ruskí žiaci, ktorí sa umiestnili tesne pred žiakmi z Hongkongu a Singapuru. Vo všetkých troch krajinách majú knihy a literatúra všeobecne bohatú tradíciu a patria k základom kultúry. Tiež nie je zanedbateľný fakt, že vo väčšine krajín mali lepšie výsledky dievčatá ako chlapci. Na konci rebríčku boli žiaci z krajín Kuvajt, Maroko a úplne posledná bola Južná Afrika. Umiestnenie Slovenska nevieme, ale isté je, že učitelia na našich základných školách majú hlavu v smútku. Len málo žiakov pravidelne číta a miluje literatúru. Čítanie s pochopením je nedostatočné. Žiaci nedokážu reprodukovať napísaný text. S nástupom počítačov chuť čítať upadá.

Ak to chcete zmeniť, nerobte to hŕŕŕ. Je dokázané, že ak od detstva pravidelne denne nečítate, musíte sa to naučiť pomaly a tak, aby vám čítanie prinášalo radosť. Jedna kniha na mesiac je pre začiatok dosť.

(Prečítané 691 krát, 1 dnes)

Comments are closed.