google27eaa3905ca3fee3.html

Čoraz častejšie sa nám do rodiny dostávajú nadpriemerne inteligentné deti. Ich detstvo je veľmi podobné. Rýchlo vzplanú, všetkých predbehnú, osvojujú si danosť za danosťou, rátajú, čítajú, športujú, hrajú na hudobné nástroje, ovládajú cudzie reči. A potom, kdesi v tretej triede základnej školy splynú z priemerom. Často je to aj našou vinou. Isté je, že prvé roky života a najmä prvé dva roky majú najväčší vplyv na náš dospelý život. To dokázali už aj vedci. Preto je v tomto čase taká dôležitá úloha rodičov a na nich spočíva obrovská zodpovednosť. Čím lepšie rozumejú svojmu dieťaťu, čím lepšie vedia uspokojovať jeho potreby a čím mu viac venujú času, tým rýchlejšie uverí vo vlastné možnosti, stane sa samostatné a tvorivé.

Fyzický a intelektuálny vývoj človeka prebieha podľa určitých zásad. Je možný vďaka zdokonaľovaniu mozgu a nervového systému. Etapy rozvoja nasledujú postupne – musí nimi prejsť každé dieťa, aby si osvojilo potrebné schopnosti. Každé dieťa má však vlastný rytmus rozvoja, ktorý závisí od temperamentu, psychického stavu, celkového zdravotného stavu, výživy, ale aj od toho, ako sa mu venujú rodičia.

Je talent dedičný?

Vedci sa ešte stále nevedia dohodnúť, či rozhodujúci vplyv na rozvoj a prejavy má inteligencia zdedená po rodičoch, alebo výchova. Vyzerá to ako remíza. Určite však mnohé závisí od toho, v akom prostredí dieťa vyrastá a predovšetkým ako vyzerajú jeho kontakty s rodičmi, starými rodičmi, opatrovateľkami, vychovávateľkami v škôlke – to všetko rozhoduje o jeho rozvoji v detstve aj nasledujúcich etapách života.

Albert Einstein tvrdil, že jedno percento úspechu závisí od nápadu a 99 percent od svedomitej práce. Podľa názoru súčasných psychológov ľudská genialita závisí z 10 percent od vynikajúcich schopností, zo 40 percent od priaznivých podmienok rozvoja a z 50 percent od usilovnej práce. Obrovský význam v rozvoji dieťaťa má prostredie.

Benjamin Bloom, profesor pedagogickej fakulty v Chicagu je presvedčený, že najdôležitejším činiteľom rozvoja ľudskej inteligencie a talentu je domácnosť a rodina. Jeho výskumy dokázali, že rodičia nadaných detí venovali svojim ratolestiam množstvo času a sami kládli dôraz na dosahovanie nových úspechov.

Nadané nemluvňa – je to možné?

Britský psychológ Tony Buzan tvrdí, že každé dieťa sa rodí bystré, pretože je schopné v priebehu dvoch rokov sa naučiť reč (rýchlejšie ako dospelý človek s titulom doktora) a vo veku troch-štyroch rokov je v tom už majstrom. Veď si len spomeňme, ako už štvormesačné dieťa experimentuje s papierom, ktorý mu vložíme do rúčky. Najprv sa ho pokúša roztrhať, šúcha ním, šelestí, usiluje sa ho vložiť do úst. Postupuje ako skutočný vedec! Používa svoj mozog a zmysly, premýšľa logicky, analyzuje a koná v istom rytme.

Ako podporovať intelektuálny rozvoj dieťaťa?

V prvých mesiacoch života by sa mala dieťaťom zaoberať jedna osoba, s ktorou sa maličké môže identifikovať. Okrem toho treba stimulovať pohybový rozvoj dieťaťa – má to veľký význam pre rozvoj jeho inteligencie. Dieťatku preto treba umožniť také množstvo pohybu, po akom túži. Oblečenie by nemalo obmedzovať pohyby jeho rúk ani nôh.

Dieťa sa učí vykonávaním určitej činnosti. Lezúc sa učí liezť, chodiac – chodiť a hovoriac – hovoriť. Zakaždým, keď robí niečo nové, sa v jeho mozgu vytvára nová cesta, ktorou prechádzajú nervové impulzy. Keď opakuje čosi, čo už predtým skúšalo, rozširuje a zdokonaľuje už existujúce nervové spojenia.

Keď v 2.-3. roku života dieťa získa nové pohybové a intelektuálne schopnosti, chce ich okamžite využívať: chodiť, škrabať sa, zatvárať, otvárať, posúvať atď. Ak ho rodičia nabádajú, aby všetko skúšalo, dieťa uverí že je schopné kontrolovať svoje svaly a myšlienky, čiže získa potrebný pocit nezávislosti. Ak sú rodičia kritickí, netrpezliví alebo nadmerne opatrní, dieťa môže stratiť sebadôveru a obdobie závislosti na dospelých sa nadmerne predĺži.

Prečo treba doceňovať úspechy dieťaťa?

V 4. až 5. roku života, keď už má dieťa veľa príležitostí na iniciovanie zábavy akými sú napr. behanie, bicyklovanie, korčuľovanie, maľovanie, slovné hry, naberá sebaistotu a chuť k ďalším činnostiam. Ak sa mu ale neustále dáva najavo, že si vybralo nesprávnu činnosť (,,Prečo si zase vysypal kocky? Radšej sa choď umyť.) a že je nezrelé, smiešne, hlúpe, postupne celkom stratí chuť prekonávať nové výzvy.

Vedci zdôrazňujú, úlohu pozitívneho prístupu a podpory pri získavaní informácií o svete, ktorý dieťa obklopuje. Ak je dieťa presvedčené, že sa mu nič nedarí, naozaj to tak bude. Žiaľ, na Slovensku ešte stále panuje obyčaj kritizovať deti. Príliš často počujú negatívne komentáre. Keby sme ich spočítali, pripadne na jedno pozitívne až šesť negatívnych hodnotení! Pričasto hovoríme: ,,Nerob to! Zle, zle, zle! Prečo sa tak správaš! Čoho sa dotkneš, to pokazíš! Nehýb sa! Nechytaj to!“ A to všetko namiesto: ,,Skús to ešte raz, určite sa ti to podarí!“

Čo spôsobí, že z dieťaťa vyrastie génius?

Deti sa učia všetkými zmyslami a každý deň je pre ne sériou skúseností, ktoré im pomáhajú v rozvoji. Bez experimentovania nemajú šancu rozvinúť svoje talenty. Milujú tvorivosť, radi odhaľujú zmysel toho, čo ich obklopuje a dospelí im slúžia ako vzor hodný nasledovania. Preto sa snažte svojmu dieťaťu vytvoriť čo najviac príležitostí k rôznym činnostiam. Je to veľmi dôležité. Benjamin Bloom tvrdí, že rýchly rozvoj mozgu sa týka najmä prvých piatich rokov života, potom sa vývoj výrazne spomaľuje.

Radostná zábava je pre dieťa najlepšou metódou rozvoja. Poznávanie sveta nemôže byť nudným učením! Aby z dieťaťa vyrástol šťastný človek, treba dbať nielen o jeho intelektuálny rozvoj, ale aj emocionálny a spoločenský. Nebezpečné môže byť aj výlučné rozvíjanie intelektuálnych schopností. Čoraz viac detí trpí tzv. syndrómom Billa Gatesa – sú síce veľmi inteligentné, ale nevedia si dať rady s vlastnými emóciami.

Natália Krížová


Súvisiace články – viď Darina Vranová


Tip na knihu:

Osho – O dětech – Osho rozpráva o rôznych základných vlastnostiach detí, ako je napríklad hravosť, nevinnosť a prirodzená inteligencia. Odpovedá na rôzne otázky ohľadne tehotenstva, pôrodu, vzťahu medzi rodičmi a deťmi, výchovy, učenia a vzdelávania detí.

Úryvok: V budoucnost bez drog můžeme doufat tehdy, jestliže člověk bude přirozeně meditativní… Je to možné. Když dítě zjistí, že jeho otec medituje, že jeho matka medituje a že každý medituje, začne být zvědavé. Bude chtít také meditovat. V tomto věku je meditace velmi snadná, protože dítě ještě není zkaženo společností a ještě je nevinné. Jestliže bude každý kolem dítěte meditovat a užívat si toho, nemůže zůstat pozadu. Bude s nimi sedět se zavřenýma očima. Nejprve se mu mohou smát, že to není pro děti, ale nechápou, že pro děti je to ještě více možné než pro takzvané dospělé. Stačí atmosféra meditace ve školách a na univerzitách – kamkoli člověk přijde, nachází tuto atmosféru, která podporuje jeho meditativnost. Rád bych zažil to, že na světě nebudou potřebné žádné drogy. Ne však kvůli zákazu, ale kvůli vytvoření něčeho lepšího a opravdového. Drogy budou takto bez jakýchkoli potíží přemoženy. Tyto hloupé vlády však pořád přikládají drogám důležitost a stále ničí mladé na celém světě. Nejvzácnější období života je promarněno v halucinacích. Snažím se, abych přinesl něco významnějšího, než mohou přinést drogy – to je rozhodující okolnost.

Pôvodná cena: 8.20 EUR, Naša cena: 6.56 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.64 EUR


Súvisiace články:


(Prečítané 1 233 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.