google27eaa3905ca3fee3.html

Mnohí z nás majú v poslednom čase pocit, že čas hrozne letí a my nič nestíhame, zdá sa nám že všetko ide príliš rýchlo. Na starej časovej osi vnímame zrýchlenie frekvencie ako pocit zrýchleného plynutia času, so sprievodnými znakmi ako sú: stresu, zhon, panika, obavy, prílišné preťaženie z množstvom úloh, ktoré sme si na seba naložili. (Tí, čo už prešli do novej časovej osi, kde čas plynie rýchlejšie, majú paradoxne pocit, že času je akosi navyše, plynie pomaly, človek všetko stíha v radosti a pohode.)

Zažili ste v poslednom čase niečo z opísaných pocitov, najmä tých negatívnych? Ak áno, pracujte na sebe, ak nie, nič to. Ak budete chcieť a naladíte sa trebárs na meditáciu ticha (práve včera prebehla celosvetovo) alebo na hlas svojho srdca, každú chvíľu ten stav nového vnímania času môže nastať. Tým sa pridáte sa k tým, ktorí chcú, aby Zmena nastala čo najmenej bolestivo a priniesla čo najkrajšiu budúcnosť. Či bude dosť tých, ktorí to chcú a či je už rozhodnuté, ukáže Čas. Tí, čo sa nezľaknú, budú vedieť, že nečakali nečinne, že do toho vložili srdce aj myseľ. Aspoň teraz, keď je o päť sekúnd 12. Ale aj to je lepšie ako minúta po dvanástej. To by totiž mohlo znamenať, že pred nami bude už len dokonalá prázdnota. Nič. Tma. A možno bod nula.

Nebolo by to prvý raz, keby sa všetko začalo odznova. Zem prežije. Sami viete, že niekoľko civilizácií už zmizlo z jej povrchu. Niektoré zanikli vodou, iné ohňom a nám možno hrozí atómová vojna. Dátumy hovoriace kedy bude rozhodnuté o budúcnosti ľudstva sa zväčša zhodujú, ale  aby to nebolo také jednoduché, karty zamiešal aj významný švédsky vedec Carl Johan Calleman, odborník na mayský kalendár. C.J.Calleman je jediným profesionálnym vedcom, ktorý dokázal, že vývoj biológie, histórie a ľudského vedomia sa odráža v mayskom kalendári. Spolupracuje s mayskou Radou starších a je presvedčený, že koniec výpočtov v mayskom kalendári rozhodne neznamená koniec sveta. Calleman je aj v  priamom spojení so starešinami indiánskeho kmeňa Hopi, ktorých proroctvo je podobné mayskému. Často spolu meditujú práve na tento čas Veľkej zmeny. Podľa jeho informácií deň zlomu nenastane 21.12.2012, ale nastal 28. októbra 2011. Z toho podľa neho vyplýva, že vesmírne zmeny ukončené do tohto dátumu, prinesú v roku 2012 obrovské zmeny. Rovnako v našich životoch ako na planéte Zem. Keby sa zmeny ukončili až 21.12.2012, potom skutočné zmeny nastali až v roku 2013. Podrobným skúmaním mayského kalendára, čomu sa venuje už od roku 1979, zistil, že práve 28.10.2011 je vrcholom krivky evolučných tvorivých cyklov, kedy bude mať ľudstvo možnosť dosiahnuť najvyšší potenciál na ceste k sebarealizácii. Od tohto dátumu sa môže každý realizovať ako naprosto vedomá kozmická bytosť, ktorá bude môcť ovplyvniť svoju budúcnosť prostredníctvom svojho vedomého zámeru. (Čo si želám, to sa stane). Je veľmi dôležité, aby si to ľudia včas uvedomili, lebo ďalší osud planéty je v ich rukách.

Doktor Calleman verí, že sme si vybrali cestu lepšej budúcnosti v mieri a v blahobyte. Musíme tomu však venovať srdce, čas a pozornosť. Žiť vedome a zodpovedne. Najmä v týchto časoch, keď sa platia súbežne obe časové línie Ak sa nám to nepodarí, ľudstvo, nie planéta – ľudstvo bude ohrozené. Rovnaký názor zastáva aj Marcel Vanek – spisovateľ a kontaktér, ktorý ešte dodáva, že v prípade atómovej vojny by sa vo vesmíre odohralo iba toľko, že Zem by bola vtiahnutá do niečoho ako čierna diera, očistená a niekde inde vo vesmíre by ďalej existovala, len bytosti na nej by už nemohli škodiť celému vesmíru. Aj on, tak ako všetci vedomci a naozajstní vedci potvrdzuje, že všetko, čo sa okolo nás deje, s čím sa denne stretávame, sme vytvorili vlastnými myšlienkami, postojmi a činmi. Bez strachu sa na to pozrime a rozhodnime sa zmeniť veci a hlavne seba. Absolútnym cieľom je, uvedomiť si, že akí sme my, taký je svet. Ako sa dokážeme zmeniť my, tak sa zmení aj svet. Nikto nie je ostrov, všetci sa navzájom ovplyvňujeme. A to, čo sa deje okolo nás, nám iba vytvára podmienky na Zmenu a pochopenie. Práve preto, dnes neexistuje na Zemi nikto, kto by vedel do detailov povedať, ako sa budú veci vyvíjať, ale dá sa už aj vedecky dokázať, že sa budú vyvíjať naším ovplyvňovaním reality. A to je to najkrajšie a súčasne aj najstrašnejšie na našej blízkej budúcnosti.

Nastal čas zmien na kozmickej úrovni. Deti vesmíru dvíhajú hlavu a rúcajú brány väzenia. Ich chrabrosť ich ochráni…vravia Indiáni. Na tomto mieste je asi čas, na chvíľu prestať čítať a zamyslieť sa nad sebou a svojimi postojmi, či sú v súlade s vývojom, alebo skôr patria k silám deštrukcie. Netreba sa obviňovať, všetko je v poriadku, každý má šancu pochopiť a zmeniť sa. Neobviňovať sa, ale makať. Okresať troška hrebienok vlastnému egu a prispieť svojou troškou svetla do budúcnosti, ktorá poteší nielen rozum, ale aj srdce. Bez pochopenia súvislostí nás ten rozum zväčša iba oklame.

Sú ochotní pomôcť! Nie pracovať za nás!

Nech to už s tým dátumom bude akékoľvek, máme pred sebou ešte niekoľko mesiacov. A máme konkrétne dátumy, na ktorých si môžeme overiť našu citlivosť. Ak chcete – môžeme si overiť rýchlosť vibrácie. Každá duša a každá minúta sa ráta. Bez túžby a vôle každého z nás to nepôjde. Bez práce nie sú koláče. Ale ani túžba a vôľa nestačia, ak nie je požehnanie a pomoc zhora. Momentálne nastáva doba, keď volajúci o pomoc a pomáhajúci sú na jednej vlne. Už len polovica roka nás delí od toľko omieľaného dátumu. Príroda nám jasne dáva najavo, že niečo sa deje. Vo vesmíre je množstvo bytostí na rôznych úrovniach, ktorí sú nám ochotné pomôcť. Sú ochotní pomôcť! Nie pracovať za nás! Ak my niečo nechceme, či nedokážeme, nemajú právo ani možnosť nás nútiť. Človek má slobodnú vôľu. Sám sa musí rozhodnúť, či sa chce vyslobodiť z okov hmoty a prijať pravidlá hry menej hmotného sveta, alebo zostať hlboko v hmote. Ak chce ísť vyššie, musí vidieť tento cieľ neustále pred sebou. Nikto nás nesmie nútiť. Musíme prejaviť svoju vôľu. Čistý úmysel.

Ako v knihe The Art of Stalking Parallel Perception kde Lujan Matus opisuje stretnutie s mimozemšťanmi a ich loďou, ktorá bola riadená čistým úmyslom – ale na to sa pilot musel zbaviť kompletne celého svojho “ega” a mať jednu jedinú myšlienku – predstavu cieľa. Takýmito pilotmi by sme sa mali dobrovoľne stať, aby sme mohli ovplyvniť budúcnosť Zeme. Ak to chceme, potrebujeme k tomu vedieť niečo viac o našej podstate. Veľmi veľa sa o nej v poslednom čase dozvedáme z rôznych channelingov, preto si zajtra budete môcť prečítať o tom, čo to je chanelling, kto sú kontaktéri ako sa v tom všetkom vyznať.


Odporúčam túto výbornú knihu:

Gregg Braden – Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme – Vynikajúca, zrozumiteľná a seriózna kniha o mýtoch okolo roku 2012. Faktom je, že z astronomického hľadiska sa naša planéta v tomto roku dostane súčasne na začiatok až dvoch nových cyklov, z ktorých jeden nastáva raz za 5 000 a druhý raz za 26 000 rokov. Autor sa zaoberá faktografickým aj filozofickým významom časových cyklov a predkladá k nim časový kľúč.


Absolútnym cieľom je, uvedomiť si, že akí sme my, taký je svet.


(Prečítané 4 703 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.