google27eaa3905ca3fee3.html

the-4-gospel-writersKolik kostelů se nalézá v našich městech! I v každé malé vesnici je alespoň jeden. Vyzdobeny četnými uměleckými díly, snaží se k nám z minulosti promlouvat a sdílet s námi příběhy starých dob, které do nich byly vloženy, a předávat nám svou moudrost, již do nich autoři kdysi ukryli.

Prohlížet si gotické památky je jako nahlížet do knihovny dávného vědění, jako do neobyčejné knihy, protože do hávu náboženských příběhů a uměleckých prvků byly často uloženy kromě povrchní podoby i velké alchymické pravdy přesahující náboženské možnosti.

Měli bychom si opět všímat toho, co máme před očima – nejen v kostelích a katedrálách, ale i na průčelích domů, na různých znacích, erbech apod. – a nepomíjet je jako přežitky minulosti nějakých hloupých zaostalých předků hodné tak jako kuriozita pro turisty a obnovit a oživit jejich význam a přečíst poselství v nich uložená pro tento věk a příští věky. Jak prozíraví byli dávní stavitelé a umělci, když nechali svým potomkům zakódované zprávy, aby nebylo zapomenuto, co důležitého objevili, ale bylo to dalším generacím na očích!

Odhlédneme-li od světské symboliky, jako např. heraldiky, a zaměříme-li se na křesťanství, můžeme si všimnout, že je zde hojnost prapodivných a matoucích zobrazení a pojmů, často uplatňovaných podle různých zvláštních kánonů a pravidel. Některé výjevy jsou nám důvěrně známé, jako Madona s Ježíškem v náručí, s nebo s tělem sňatým z kříže, většinou zpodobňovaných téměř stejným způsobem. Některá zobrazení by však měla ve věřících vzbuzovat otázky po hlubším významu. Například proč je Kristovo srdce kanonicky zpodobňováno tak zvláštně: Z červeného srdce vycházejí paprsky a kolem dokola ho obepíná trnová koruna. Nahoře z něj šlehají plameny a v nich je kříž. Srdce má v sobě ránu, z níž vytéká krev. Anebo proč Jezulátko nese v ruce podobný symbol: Zlatou kouli s křížem na vrchu. Zarážející by měla být i různá zvláštní zpodobnění Boha Otce, či Ducha, jak lze pozorovat na mnohých oltářních obrazech.

Těžko pochopitelné významy některých výjevů jako např. Svatojánská mušle zdobící skoro každé křesťanské dílo, jsou snadno vysvětlitelné z hlediska alchymie, vědo ezoterické – skryté. Skryté, protože musela být skrývána před nehodnými zraky, viděna však těmi, kdo do ní byli zasvěceni a připravenými adepty Umění. Tak i Bible je hutnou alchymickou sbírkou, kde alegorií a symbolismu je více než pravdivě vylíčených událostí. Tři mudrci navštěvující nově narozeného Krále v jeskyni, kde znamením je zářící hvězda, je jedno z takových podobenství. Samotný kříž je jedno z velkých tajemství.

Některé symboly křesťanství jsou běžně známé. Holubice například zobrazuje Ducha. Proto při křtu Jan polévá Ježíše vodou vycházející z holubice, nebo jinde holubice sestupuje na křtěného z nebe. Podobně při biřmování. Ten samý obřad bývá zpodobněn zlatým pohárem, zářícím paprsky, v němž je svítící slunce.

Hluboce symbolické je známé znázornění Krista jako Beránka sedícího na skále, z níž vytéká pramen vody. Neobstojí zde legendární vyprávění o žíznivém papeži, jemuž se zjevil beránek a dovedl ho k prameni vody, kde usedl. Stejně jako v příběhu Argonautů plavících se za zlatým rounem, i zde se pod dějem příběhu skrývá alchymická skutečnost vyjádřená v jinotaji. Pramen vody, kterou beránek otevřel kopýtkem, nedává skutečnou vodu, ale vodu Živou. Beránek vždy drží v nožkách bílý prapor s křížem.

Na místě, které je někdy označováno za duchovní centrum České země – Staré Boleslavi – se nachází poutní chrám Panny Marie, který by navštěvníkovi poskytl mnohé hádanky. Hned u vchodu je na oltářním obraze namalována Panna Marie s Ježíškem, ovšem je toho zde více. Maria s dítětem září zlatým světlem a nohou stojí na kouli představující Zemi a zároveň stojí na hadu, který kouli obepíná. Při pozornějším pohledu lze rozeznat , že na kouli pod Mariinou nohou je ještě poloprůsvitný ležící půlměsíc. Nevidíme zde snad symbol Merkura? Proč Maria na obrazech stojí na stříbrném půlměsíci, jestliže jeho významem není Luna alchymistů, tedy stříbro? Dodejme, že kolem hlavy obvykle mívá 12 hvězd, stejných jako má má ve znaku Evropská unie.

Kromě jiných je zajímavá ještě vitrážová malba okna nad oltářem, kde je opět Maria s Ježíškem obklopená paprsky, nyní však v oválném tvaru navrchu uzavřeném svatojánskou mušlí. Z mušle nahoře vyrůstá srdce a z něj ještě výše květina.Celý obraz září paprsky. Všimněte si, že kombinace mušle, srdce, květina se opakuje ještě několikrát. Proč? Jedno je jisté: Lilie zde plní tu samou funkci jako královská koruna.

A nakonec Bůh Otec, namalovaný jako – trojúhelník, nebo přesněji jako dva protínající se trojúhelníky, tvořící davidovu hvězdu, jak je tomu na malbě na stropě, odkud se tato symbolika vzala?

Příliš mnoho nám uniká, když se zabýváme světskými věcmi a zapomínáme na odkaz dávného vědění, jehož počátky jsou nedohlednu. Naši předci nám chtěli zanechat poselství o naší současné době, kterou již tehdy předpovídali. Nejčastějšími zanechanými náměty jsou témata Posledního soudu a Zmrtvýchvstání, jako kdyby to pro nás bylo nejaktuálnější. Otevřeme oči a prozkoumáme opět všechny ty malby, fresky, sochy, zaposloucháme se do jejich příběhů a do jazyku chrámů a katedrál?

Zdroj: http://thovtovamoudrost.webgarden.cz


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Kybalion – Dielo, ktoré vychádza zo starodávneho hermetického učenia. Účelom tejto knihy nie je formulácia nejakej filozofie či náuky. Skôr sa snaží predložiť výklad pravdy, ktorý študentom pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí. Pokúsili sme sa vám predložiť fungujúce princípy a je na vás, aby ste ich aplikovali na svoj život.

Pôvodná cena: 7.90 EUR, Naša cena: 7.11 EUR

Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.79 EUR


Il_Gesù_005


Súvisiace články:


 

(Prečítané 1 249 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.