google27eaa3905ca3fee3.html

human-1177413_960_720

Nejprve dej stranou všechny své dosavadní názory na to, kdo nebo co je Bůh. Tradiční náboženské pohledy na Boha většinou nepomáhají pochopit, kdo nebo co to je, protože vnímají Boha jako něco tajemného, záhadného a odlišného od všeho ostatního. Ve skutečnosti nic nemůže být vzdálenější pravdě.

Skutečnost Boha je ta nejintimnější věc, jaká existuje – jelikož veškerá realita je Bůh, včetně tebe samotného a chvíle, již právě teď prožíváš. Není v tom nic jiného. Bůh, jednoduše řečeno, je všechno, co je. Bůh je realita.

Ale buďme specifičtější. Říct, že Bůh je vše, pořád ještě nestačí, protože to je jen velmi všeobecné tvrzení. Takže začněme opisem Boha.

Za prvé, Bůh je bytost. Není to abstraktní princip, filosofická myšlenka ani beztvaré, bezobsažné, ode všeho oproštěné vědomí. Bůh je bytost. To znamená, že Bůh si je vědomý sebe sama, má vůli a záměr a je schopný realizovat sebe sama i své cíle. A nejenže je Bůh bytost – je to jediná bytost. Je to jediná bytost, která skutečně existuje. Všechny další bytosti jsou pak vyjádřením a ztělesněním této jedné bytosti. Tato jedna bytost si je dokonale vědomá sebe sama. Bůh s jistotou ví, že je jedinou bytostí, jaká existuje, a že všechny věci jsou jím. Proto nemá žádný strach a žádným způsobem nesoudí. Bůh cítí pouze lásku k sobě samému. On je láska, či přesněji sebeláska. Není nic než Bůh, a tento Bůh miluje všechny své aspekty.

Za druhé, Bůh je energie. Všechno, co existuje, je určitá forma energie. Existuje mnoho různých druhů energie či energetických spekter, no každopádně vše, co existuje, lze popsat jako energii. Z fyziky víme, že všechno, co vnímáme jako hmotu nebo pevný objekt, jsou ve skutečnosti jen stabilní vzorce energie. I sám život je energie, stejně jako naše myšlenky, pocity, vjemy, činy a vědomí. Všechno, úplně všechno je energie. A zdrojem veškerých forem energie je Bůh, přičemž současně sám Bůh je energie (což je tak trochu paradox).

Za třetí, Bůh je něco, co bychom mohli nazvat multibytost. Je jedním, ale má schopnost vzít na sebe mnohonásobné formy současně, takže proto je to „multibytost“. Energie života a vědomí, jež oživuje každou živou bytost, má svůj zdroj v Bohu a vskutku je sama Bohem v tělesné formě. Náboženství nás učí, že máme duši či ducha, který nám dává život. To ale není pravda. Samotný tvůj život je Bůh. Není to tak, že máš „ducha“ nebo „duši“. Jsi prostě Bůh v těle. Představa duše nebo ducha je zbytečná, nepotřebná a zcela mylná. Každá živá bytost je vtělený Bůh, vycházející přímo ze zdroje. Dá se to říct i tak, že Bůh je evoluce. Každý, kdo si myslí, že mezi pojmem Boha a evoluce je rozpor, vůbec nechápe, kdo a co Bůh je a jak působí. Bůh vyvíjel svou podobu hmotných bytostí několik miliard let a prozatímní vrchol dosáhl v nás lidech. Mezi Bohem a evolucí tudíž neexistuje žádný rozpor; taková  představa je ve skutečnosti absurdní.

Za čtvrté, Bůh je geometrie, matematika, fraktální energetická bytost. Základní matematické struktury jsou ontologické pilíře reality. Matematiku, geometrii a fraktály lidé nevynalezli, ale spíš objevili. Veškerá energie funguje na základě matematických principů. Proto může existovat věda, jako je fyzika. Realita jednoduše funguje tak, že ji lze vyjádřit matematicky. Čím více toho budeme vědět o energii a matematice, a zejména o fraktálech, tím lépe budeme chápat, jak „pracuje“ energetická Boží bytost při tvorbě a udržování hmotné, vnímatelné reality.

Za páté, Bůh je TEĎ. Minulost ani budoucnost neexistují. Bůh je věčně se rozvíjející okamžik „teď“. Právě v přítomném okamžiku existují veškeré energetické permutace. Energie ve své podstatě není nikdy statická. Neustále se mění ve vztahu k tomu, co bylo v předchozí chvíli, co neustále plyne a tvoří moment „teď“. Nic není trvalé. Veškerá energie se neustále mění a plyne. Jediná věc, která přetrvává, je neustále se měnící energie „teď“.

Za šesté, Bůh je čistá seberealizace. „Dělá“ jen jedno: je sám sebou všemi možnými způsoby. Veškerá realita se děje během toho, jak je Bůh sám sebou. Bůh nemá žádný záměr nebo cíl. Nedělá nic, pouze je sám sebou. V tomto smyslu lze popsat veškerou realitu jako „život Boha, jenž je sám sebou“. Jinými slovy, všechno, co prožíváme, je vlastně Bůh, který to prožívá, aby byl sám sebou právě tak, jak se to děje či projevuje právě teď, v přítomném okamžiku. Nic víc, nic míň – jen absolutní, totální, úplné sebevyjádření a seberealizace. Bůh prostě nemá na práci nic jiného, než být sám sebou.

A protože TY JSI BŮH, vyplývá z toho, že ani ty nemusíš dělat nic jiného, než být sám sebou. Naučit se, jak to dosáhnout, je úkol snadný i obrovský zároveň. Takže jak být sám sebou bude předmětem další části tohoto průvodce. Nejdříve je ale třeba pochopit, jak funguje Bůh, a až pak se lze patřičně věnovat tomu, jak být úspěšně sám sebou.

Klíčové myšlenky

  • Bůh je bytost, ne abstraktní koncept.
  • Bůh je energie.
  • Bůh si uvědomuje sám sebe.
  • Bůh je evoluce.
  • Bůh je matematika.
  • Bůh je ztělesnění seberealizace.

Text je z knihy:

Martin W. Ball – Bůh v těle

Toto je kniha, ktorá predkladá fascinujúce názory na podstatu vesmíru, Boha, vznik života a evolúciu.
Všetko, čo zažívaš, sú len rôzne aspekty teba samého – a teda možnosť lepšie sa oboznámiť s vlastnou energiou. Toto pochopiť a akceptovať znamená prijať zodpovednosť za svoj život, za svoju realitu, za seba samého. Až tým sa človek stáva dospelým, získa vytúženú slobodu a začne žiť naozaj autenticky.

Boh nemá na prácu nič iné, len byť plne sám sebou prostredníctvom vedomých, telom vybavených bytostí. Tento sprievodca, ako knihu nazýva jej autor, vám to presvedčivo vysvetlí a ponúkne vás, aby ste si to nielen konečne naplno uvedomili, ale aj pekne užili!

Názory a skúsenosti Martina Balla sú spojené s látkami meniacimi vedomie, takzvanými entheogénmi. Časť knihy sa zaoberá možnosťami ich využitia a praktickými radami, ktoré je dobré mať na pamäti, ak chcete takýto zážitok vyskúšať.

Predovšetkým je to však kniha o tom, ako Boh postupne hľadal, vymýšľal a vytváral čoraz dômyselnejšie telá, v ktorých by sa mohlo usídliť co najvyspelejšie vedomie. Riadil sa pritom matematickými princípmi a geometriou fraktálov. Samotný Boh aj človek ako boh v tele je „energetická fraktálna bytosť“, ktorá má byť čo najautentickejšie sama sebou. Človek v  bežnom stave vedomia je vlastne zmeneným stavom Božej mysle. A človek v zmenenom stave vedomia je normálnym Božím vedomím! Zdá sa vám to príliš uletené? Prečítajte si toto nezvyčajné, avšak veľmi dobre podložené pojednanie, a pochopíte, že je to vlastne úplne logické!

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.74 EUR, Zľava: 10.00 %


Súvisiace články:


 

(Prečítané 436 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.