google27eaa3905ca3fee3.html

Pokud pochopíte, že život nemá žádný vyšší cíl, za nímž byste se měli honit, pochopíte také jeho význam. To, jak moc se srovnáváte s ostatními, záleží na tom, co si myslíte sami o sobě. Jakmile pochopíte, že jste jedineční, přestanete žárlit, ačkoliv i to s sebou může přinést problémy. Můžete si totiž pro změnu začít myslet, že jste velice jedineční, a začít se brát příliš vážně. Co myslím tím příliš vážně? Neznamená to nic jiného, než že se něčemu přisuzuje přílišná důležitost, a to i za cenu toho, že jde stranou vše ostatní. Přílišná vážnost se rodí z neschopnosti uvědomit si, že váš život je neustále se měnící děj.

Krátký příběh:

Dva chlapci si na pláži stavěli hrad z písku, když vtom se pohádali, jeden z nich se rozčílil a do hradu kopl. Druhý chlapec si šel stěžovat králi. Král se smál, že chlapce rozrušila taková maličkost, jenže hned nato se pro změnu začal králi smát jeho rádce, zenový mistr. Mistr se zeptal krále: „Proč se směješ těm chlapcům, že se hádají kvůli hradu z písku, když ty bojuješ o opravdové hrady a ztrácíš kvůli nim klid?“

Všechno berete hrozně vážně, i když se jedná třeba jen o hrad z písku! Pro malé dítě je důležitý hrad z písku, pro dospělého zase opravdový hrad, to je mezi nimi jediný rozdíl. Ať se jedná o hrad z písku či o opravdový hrad, vážnost, s níž se jím zaobíráte, je naprosto stejná – proto už se nikdy nesmějte dětem, až se zase budou hádat kvůli hradům z písku. Vážnost vám uzavírá mysl, a tím pádem do ní nemůže vstoupit otevřenost a svoboda. Vážnost z vás činí otupělé a neživé lidi, potlačuje vaše myšlení a nutí vás přetrvávat v zavedených a známých kolejích, v nichž se pohybujete neustále.

Krátký příběh:

V zenovém chrámu soutěžili mladí žáci o to, kdo z nich bude mít nejhezčí zahrádku. Jeden žák bral všechno velice vážně, a tak se i v této soutěži velice snažil. Neustále udržoval svou zahradu upravenou, čistou a zametenou, stříhal trávu na stejnou délku a pečlivě zastřihoval všechny keře. Byl přesvědčený, že soutěž vyhraje. V den, kdy se mělo rozhodnout o vítězi, se mistr vydal na prohlídku všech zahrádek a poté je ohodnotil. Zahrádka vážného žáka dostala nejméně bodů, což všechny velice překvapilo. Žák se nedokázal ovládnout a zeptal se mistra: „Mistře, co se vám nelíbí na mojí zahrádce, proč jste ji ohodnotil tak nízkým počtem bodů?“ Mistr na něho pohlédl a zeptal se: „A kde jsou všechny uschlé listy? Tvoje zahrada není živá, je mrtvá!“

Přílišná vážnost zabíjí spontaneitu a ničí kreativitu. Vědci prokázali, že pokud plníte svůj úkol v klidu a s lehkostí, kapacita vašeho myšlení a rozhodování se automaticky zvětšuje. Pokud ovšem budete tentýž úkol provádět s přílišnou vážností, budete otupělí a mysl vám nebude fungovat. Kdykoliv něco děláte s přílišnou vážností a moc se strachujete o výsledek, ve skutečnosti tím bráníte sami sobě v tom, abyste mohli podat optimální výsledek. Samozřejmě, že je někdy nutné, abyste si něco naplánovali, a občas prostě musíte přemýšlet dopředu, ale čiňte tak s upřímností a opravdovostí, a ne s vážností. Vážnost není totéž co opravdovost. Pokud se na něco vrhnete s opravdovostí a upřímností, budete svůj úkol plnit s nadšením a vložíte do toho maximum, aniž byste se příliš starali o výsledek! Pokud ale budete příliš vážní, nebudete si svou práci ani život užívat a nebudete se ani smát. Jak byste se také mohli smát, když jste tak vážní!

Text je úryvek z knihy:

Nithyananda – Přirozené osvícení – Kniha pre každého, kto túži žiť plným životom. Nájdete v nej hlboké pravdy a účinné metódy, ktoré vám pomôžu vyriečiť vnútorné konflikty a postúpiť do vyššej roviny vedomia. Mladý, súčasný duchovný majster nadšeným, živým a pritom úplne obyčajným spôsobom popisuje, čo je osvietenie, ako sa dá dosiahnuť a aké výhody prináša. Svoj výklad ilustruje poučnými príbehmi a konkrétnymi meditačnými návodmi. Jeho slová vo vás prebudia radosť zo života a dôveru v Existenciu.

*

Súvisejíci články:

Celý vesmír je spirituální bytost 

K ČEMU DOCHÁZÍ V OKAMŽIKU SMRTI 

Kým budeme prežívať svoju oddelenosť, nikdy neprecítime energiu oceánu 

O tisícročnom posvätnom Banyán strome v Nithyananda ašráme 

Nithyananda – LÁSKU NELZE VYTVOŘIT 

*

(Prečítané 2 484 krát, 1 dnes)

Comments are closed.