google27eaa3905ca3fee3.html

Pod reinkarnačnou hypnózou rozumieme ezoterickú- hypnotickú regresívnu techniku navodenia návratu spomienok na minulé životy. Nieje dôležité, že či klient verí na reinkarnáciu, skôr je dôležitá jeho hypnabilita. Väčšinovou nám stredná hypnóza na navodenie reinkarnačnej hypnózy postačuje. Keďže sa na túto oblasť hypnózy špecializujem, z vlastnej praxe reinkarnačnej hypnózy viem, že pokiaľ je našim cieľom navodenie autentických reinkarnačných zážitkov, je väčšinou nutná hlboká hypnóza, ale za štandardných okolností s hypnabilitou problém nebýva a ja si myslím, že ľudia majú vyššiu hypnabilitu, ako uvádzajú štatistiky.

Dôležitá je aj správna technika navodenia hypnózy. Pokiaľ je našim cieľom navodenie čo najvernejších- najexaktnejších reinkarnačných zážitkov, môžeme použiť klasický ortodoxný postup hypnózy… fixácia, relaxácia, uspávajúce počítanie, ale môžeme vynechať fantazijné techniky (s experimentálnych dôvodov) a rovno prejdeme k regresu do detstva a do minulých životov.

Samozrejme tento postup vyžaduje hlbokú hypnabilitu… Za bežných okolností pri reinkarnačnej psychoterapii (samozrejme) na hypnotizáciu a čo najhlbšie prehĺbenie hypnózy používame na úvod fantazíjne techniky, ktoré sú dôležité, aby sa hypnotizér a hypnotizovaný klient na seba čo najlepšie naladili a ďalej pokračujeme štandardne regresom do detstva a do minulých životov. Prakticky hypnotizér riadi klientove snívanie. Pri viacnásobnom hypnotizovaní sa hypnóza spravidla prehĺbi a stabilizuje. Z experimentálnych príčin je samozrejme najzaujímavejšia hlboká hypnóza. Keď sú dodržané uvedené podmienky, hypnotizované subjekty si detailne spomínajú na udalosti z dávnej minulosti, v prevažnej väčšine menej známe udalosti- väčšinou obyčajných ľudí a medzi ich terajším- aktuálnym životom v najširších súvislostiach a regresnými zážitkami sú presvedčivé karmické súvislosti. Hypnotizovaní klienti si spomínajú na rôzne podrobnosti zo svojich minulých životov, väčšinou si uvedomia, že sa ocitli uprostred deja zo všetkých oblastí ľudského, či spoločenského života, pričom sa s dejom okamžite identifikujú. Skúsený hypnotizér musí ovládať techniky, ktoré zamedzujú prípadnej konfabulácii a stále si má ponechať kritický profesionálny nadhľad.Za posledných 30 rokov sa techniky hypnotizácie výrazne zdokonalili.

Štandardný postup pri samotnej reinkarnačnej hypnóze je: navodíme, čo najhlbšiu hypnózu a ďalej sa sugeruje, vybaví sa ti, keď si videl v minulom živote východ slnka, kostol, trh, hostinu, ženský-mužský život atď. a je dobré zdôrazniť, že to bude iné, ako to býva vo filmoch, aby sme sa vyhli tejto forme racionalizácie. Pritom nejde o tradičné fantazíjne techniky, pretože to sú veci, ktoré každý z nás v minulých životoch určite zažil- videl. Samozrejme v rámci hypnoterapie… teraz sa ti vybaví (karmická príčina) toho a toho problému. Hlboko hypnabilní si môžu spomenúť aj svoje meno, prípadne mená svojich príbuzných a priateľov (a iné podrobnosti) niekedy aj prístupné overeniu. V tomto ohľade existujú dômyselné techniky hypnoanalýzy. Jednoduchý príklad: sugeruje sa napríklad „uvidíš napísané svoje meno“, alebo „za chvíľu ťa niekto osloví“. Pričom hypnotický nátlak nie je na mieste a väčšinou ani nevedie k spresneniu regresných informácii. V pokročilých štádiách hlbokej hypnózy prežívajú hypnotizovaní zážitky tak intenzívne, že majú subjektívny dojem, že sa posunuli v čase do minulosti a reálne si uvedomujú už iba regresný zážitok a samotného hypnotizéra prežívajú ako svoj vnútorný hlas. V krízovej, alebo afektívnej situácii sa zážitky navonok prejavujú autentickou mimikou hypnotizovaného. Citlivejšie (skôr) klientky môžu mať aj slzy. A to sa nedá zahrať- nasimulovať. V tejto situácii ide väčšinou aj hypnotizérov profesionálny nadhľad bokom. Keď nastane situácia, že nám hypnotizovaný opisuje povedzme stredoveké mesto s katedrálou sugeruje sa, že… v tvojom podvedomí sa vytvorí psychotronická fotografia, aby si si ten obrázok- zážitok vedel dokonale vybaviť a po hypnóze mu katedrálu dáme nakresliť… schopnosť kresliť je veľkou výhodou, podobne mincu, erb, alebo nejakú tvár, čokoľvek. Tie je možné neskôr vyhľadať v katalógu a porovnať. Určité nepresnosti v údajoch ešte nespochybňujú pravosť hypnotického regresu.

Skúsený, ostrieľaný hypnotizér dokáže pomocou reinkarnačnej hypnózy kauzálne odstrániť závažné vrodené psychosomatické problémy- hlavne neurotického charakteru (uvádzajú sa najme fóbie niekedy rezistentné na iné smery psychoterapie).

Z nadhľadu môžeme prirovnať reinkarnačnú hypnózu k veľmi nekritickému pohľadu do zrkadla, pretože si uvedomíte svoje kladné, ale aj temnejšie aspekty mysle a je dobré nájsť odvahu sa na seba takto priamo a nekriticky pozrieť. Pre úplnosť uvádzam, že kryptomnézia je slabý a povrchný protiargument väčšinou laikov zaujatých voči reinkarnácii. Keď k tomu dôjde, je to skôr prejav neskúsenosti dotyčného hypnotizéra. Samozrejme, že súčasťou nevedomia nie sú iba racionálne štruktúry, napríklad osobné mýty. Keď si klient, ktorí bol v strednej reinkarnačnej hypnóze položí po hypnóze otázku, že či? to čo zažil bola fantázia. No ono to je fantázia, ale aj pomocou fantázie sme sa dopracovali k pravdivým reálnym zážitkom. Fantázia je veľmi široký nekonkrétny termín.

S ohľadom na fakt, že ja som už urobil stovky regresov, pokúsim sa trošku bilancovať. Aj keď ja som veľmi skeptický k ľudskej spoločnosti musím konštatovať, že náš svet sa veľmi (zdôrazňujem veľmi) zlepšil a žijeme vo veľmi kľudnom období ľudských dejín. Všeobecne boli ľudia v minulých životoch oveľa viac osamelí a boli aj neinformovaní, málo vzdelaní samozrejme, že to bolo skôr individuálne. Takže svet sa globálne zlepšil a technicky a technologicky sa poriadne skomplikoval… (mám na mysli moderné technológie, ktorých klady podla mňa prevažujú nad negatívami).

Ešte napíšem dôležitú vec… na nás regresných hypnoterapeutov sa útočí v súvislosti s reinkarnáciou. Mne to síce nevadí, je to tiež reklama, ale je známe, že reinkarnácia má veľmi silnú pozíciu vo filozofii. Týka sa to všetkých orientálnych náboženstiev, Židia to majú v kabale, boli aj kresťanské smery o reinkarnácii v prvopočiatkoch kresťanstva. Platon, Pytagoras… atď, atď.

Treba ešte upozorniť, že táto oblasť (reinkarnačná hypnóza) nijak nesúvisí s tým, keď sa nejaká osoba prehlási za reinkarnáciu nejakej významnej osobnosti z minulosti. V tomto prípade ide skôr o neprimeranú a nezrelú identifikáciu. Žiaľ existujú aj iné záležitosti, (rôzne veštenie minulých životov), ktoré neprávom diskreditujú túto mysterióznu oblasť.

Z hľadiska reinkarnácie je dosť jednoduché vysvetliť fenomén, keď sa muž považuje za ženu, či žena za muža, niekedy je aj ich myslenie typické pre opačné pohlavie (transexualita). Klasická psychológia (hlavne freudovská psychoanalýza) používa na vysvetlenie transexuality prehnané až bizarné špekulácie. Pokiaľ Vás bližšie zaujímajú možnosti výskumu reinkarnácie hypnózou, pozrite moje stránky www.proofofreincarnation.com

Pre záujemcov pripravujeme kurzy Reinkarnačnej hypnózy. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Daniel GershomK tématike regresnej terapie odporúčame knihy od Micheala Newtona:

Michael Newton – Cesty duší – Fascinujúce dielo, zostavené na základe výpovedí ľudí, uvedených do hlbokej regresnej hypnózy. Autor-hypnoterapeut sa zameriava na širšiu súvislosť našich životov – čo se deje po smrti, v období medzi životmi, ako si duša volí podmienky nového života, aké sú naše vzťahy s inými dušami a pod. Kniha je písaná veľmi inteligentne a pútavo. Autorov text dopĺňa množstvo ukážok z hypnózy rôznych ľudí.

+

Michael Newton – Proměny duší – Príbehy vedomého osvietenia duše na základe regresnej hypnózy. Hrdinovia týchto príbehov mali možnosť nahliadnuť do duchovného sveta a pochopiť zmysel svojich ťažkostí alebo bolestných skúseností. Všetky príbehy začínajú popisom konkrétneho problému, ďalej nasleduje odhalenie jeho koreöv a nakoniec riešenie. Na záver každej kapitoly sa dozviete, ako prispela skúsenosť s hypnoterapiou ku skvalitneniu života subjektu.


Súvisiace články:

(Prečítané 2 062 krát, 1 dnes)
Tagged with:
 

Comments are closed.