google27eaa3905ca3fee3.html

Samotná téma vyzerá jednoznačne, ale uisťujem vás, že je na mieste si položiť túto otázku. Veľmi záleží na tom, že čo si pod týmto termínom ten ktorý človek predstaví. (Týka sa to aj mnohých iných dôležitých termínov). Podobne v dávnych časoch bola taká tradičná otázka?. Či? veríte v boha. Povedzme, že odpoveď je áno, ale každý veriaci si pod tým termínom predstaví niečo teologicky rozdielne, iné, teda je to trosku nedorozumenie. A rovnako, keď mne niekto položí otázku či? verím na reinkarnáciu, odpoveď je jednoznačne, že áno, ale musím aspoň trochu upresniť, že čo si pod tým ja predstavujem.

Teda ako? ja chápem tento termín.,.., Definíciu žiaľ nemám.,.., Keď bude v budúcnosti vedecky viac skúmaná a dokázaná reinkarnácia, ako ja verím, tak reinkarnácia bude definovaný termín a myslím si, že tá definícia bude globálne skutočne obsiahla- zložitá, pretože sa dá očakávať, že ľudské vedomie (aj akékoľvek iné) sa správa kvantovým spôsobom. Môže sa roztrojiť, rozmnožiť, alebo pozlučovať, teda nemusí podliehať nejakému prísne logickému systému a pravda je taká, že niektorí ľudia mali v minulých životoch aj iné formy ako je ľudská forma. Samozrejme tie prísne logické interpretácie reinkarnácie sú najpravdepodobnejšie. Je na mieste aj otázka, že čo sa vlastne reinkarnuje okrem nevedomej pamäti. Určite psychospirituálna stopa v kolektívnom nevedomí a možno aj nejaká energetická substancia síce zanedbateľná, ale z fyzikálneho hľadiska hmotná. Často sa zhmotňujú najrôznejšie karmické stopy z dávnych čias, napríklad vo forme subjektívnej bolesti (zranenie z minulého života). Ďalej určite sú súčasťou nevedomia aj neracionálne štruktúry, ktoré významne, niekedy až veľmi! významne (nevedome) pôsobia. Vysoko hypnabilný veriaci sa tak- extrémne identifikuje s predstaviteľom svojho náboženstva, že sa mu dokonca vytvoria stigmy. Spolupôsobí tu hypnotické znovuprečítavanie – opakovanie si posvätných textov. Aj tu hrá samozrejme svoju dôležitú rolu hypnabilita. Ďalej je pravdepodobné, že v našom nevedomí pôsobia aj kvantá vedomia, ktoré nie sú priamou súčasťou našej subjektívnej individuálnej karmy (pozri kvantová relativistická psychológia). Môžeme tu hovoriť o kolektívnej karme. Všetci sme súčasťou aj vyšších časopriestorových štruktúr.

Teda otázka nieje sformulovaná kategoricky tak, že či? sú dve možné diametrálne rozdielne interpretácie reinkarnačnej hypnózy: buď reinkarnácia, alebo kryptomnézia… Je to ďaleko- ďaleko zložitejšie, lebo počas jednej hypnózy sa môžu prejaviť obidva! tieto aspekty nevedomia, volne vedľa seba. Môžu sa prelínať, veľmi presvedčivé reinkarnačné regresy+ tie menej presvedčivé. Z psychologického hľadiska je dôležité , že obidva tieto z logického hľadiska rozdielne aspekty nevedomia významne (ako integrálny celok) pôsobia v psychike nášho subjektu a vďaka hypnoterapii s nimi vieme psychoterapeuticky pracovať. Ako som už spomenul je to veľmi zložité. Uvediem príklad. Človek, ktorý bojoval a padol v druhej svetovej vojne sa narodí napríklad na Slovensku. V škole sa so záujmom venuje štúdiu dejepisu. Preberajú druhú svetovú vojnu a samozrejme, že počas štúdia má silné reinkarnačné- karmické zdôrazňujem nevedomé! dojmy. Samozrejme, že počas stredne hlbokej reinkarnačnej hypnózy dotyčného subjektu sa hypnóza z druhej svetovej vojny môže zdať ako kryptomnézia. V tomto prípade by teda išlo o kryptomnéziu (ak budeme tolerovať tento podivný termín) a seriózny reinkarnačný regres zároveň. Určite to chce aj šikovnosť a umenie zo strany hypnoterapeuta, aby klienta správne viedol. Sugeruje sa napríklad: že v hypnóze budú dojmy iné,.,., ktoré sa v škole na dejepise vôbec nespomínali. Je viac možností ako odfiltrovať seriózny karmický materiál. Podobne ešte viac evokujúco na naše nevedomie pôsobia sugestívne presvedčivé historické filmy. Ďalším dôležitým faktorom pri ktorom pracuje nevedomie sú sny (pozri tému: sny spánok a snenie). Sny majú tiež dôležitý vplyv na naše štandardné vedomie. Aj samotná každodenná realita samozrejme na naše nevedomie aj vedomie pomaly pôsobí. Určite má zásadný vplyv na naše nevedomie a vedomie aj chémia neurotransmiterov (to je pohľad z inej strany, z pozície modernej psychiatrie).

Dôležitá informácia: počas strednej aj hlbšej reinkarnačnej hypnózy sa aktivizujú obranné mechanizmy, hlavne racionalizácia a niekedy sa pridá v rámci recionalizácie aj logika (racionalizácia-videl som to vo filme, samozrejme reinkarnačná hypnóza existovala už dávno pred tým, ako sa začali točiť filmy). Aj preto sa v hypnóze sugeruje, že zážitky budú iné, ako to býva vo filmoch. Pre úplnosť treba dodať, že keď sa to stane, opakujem, situácia je, že na jednej strane sú sporné zážitky a na strane druhej iné seriózne- presvedčivé, reinkarnačné. Ďalšia možnosť je, že našej karme tematicky blízke filmy a knihy svojim spôsobom na nevedomý karmický material tiež pôsobia a ovplyvnia ho, čo sa prejaví aj v bežnom vedomí subjektu. Keď je klient hlboko hypnabilný a hypnotizuje ho kvalitný, skúsený hypnotizér spomínané kontraverzie sa neprejavujú a reinkarnačné regresy sú veľmi presvedčivé a seriózne aaaa je to veľmi hodnotný zážitok (reinkarnačná hypnóza). Niekedy sa stáva, že subjekt, ktorý pred hypnózou neveril na reinkarnáciu bude trvať na tom, že to čo prežíva v hlbokej hypnóze bola a je pravda. Ja osobne samozrejme kryptoméziu ako ako argument neuznávam, ale snažím sa byť objektívny, nestranný kvôli vám čitateľom, hlavne študentom psychológie (slovo kryptomnézia je jedno veľké nedorozumenie). U ľudí ktorí reagujú na reinkarnačné regresy je možné urobiť aj progresnú hypnózu, teda cestovanie v čase do budúcnosti, ale s tým si racionalizácia ani logika už nevedia poradiť. Ja sám na to vysvetlenie tiež nemám.

My ľudia máme taký pocit, že život plynie harmonicky z minulosti cez prítomnosť do budúcnosti a kvantová mechanika aj (teória relativity) nám hovoria, že to môže za určitých okolností byť aj inak. Takže odpoveď na to, čo je vlastne reinkarnácia bude ešte dlhodobou témou výskumu v budúcnosti, teda je pred nami ešte veľmi dlhá cesta výskumov, kým pochopíme všetky dôležité reinkarnačné mechanizmy a procesy. Dôležitá informácia na záver: z kvantového hľadiska si kresťanské nebo a reinkarnácia vôbec neodporujú a môžu existovať volne vedľa seba. Syntézou oboch týchto pohľadov (smerov) a mytológie je tradičný hinduizmus. Môj osobný názor je, že minulé životy a naša karma pôsobia oveľa, oveľa viac, ako si to ľudia aj veriaci na reinkarnáciu predstavujú.

Love&peace

Daniel Gershom


K tématike regresnej terapie odporúčame knihy od Micheala Newtona:

Michael Newton – Cesty duší – Fascinujúce dielo, zostavené na základe výpovedí ľudí, uvedených do hlbokej regresnej hypnózy. Autor-hypnoterapeut sa zameriava na širšiu súvislosť našich životov – čo se deje po smrti, v období medzi životmi, ako si duša volí podmienky nového života, aké sú naše vzťahy s inými dušami a pod. Kniha je písaná veľmi inteligentne a pútavo. Autorov text dopĺňa množstvo ukážok z hypnózy rôznych ľudí.

+

Michael Newton – Proměny duší – Príbehy vedomého osvietenia duše na základe regresnej hypnózy. Hrdinovia týchto príbehov mali možnosť nahliadnuť do duchovného sveta a pochopiť zmysel svojich ťažkostí alebo bolestných skúseností. Všetky príbehy začínajú popisom konkrétneho problému, ďalej nasleduje odhalenie jeho koreöv a nakoniec riešenie. Na záver každej kapitoly sa dozviete, ako prispela skúsenosť s hypnoterapiou ku skvalitneniu života subjektu.


Súvisiace články:(Prečítané 1 380 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.