google27eaa3905ca3fee3.html

CO JE MERKABA

MERKABA v překladu ze staroegyptštiny znamená Mer-světlo, Ka – duch, Ba-tělo. Vytvořením Mer-Ka-By se tyto části propojují a dostávají se do plné komunikace.

Celé slovo v starověkém Egyptě odkazovalo na rotující světlo, které přenášelo ducha, duši i tělo z jednoho světa do jiného. Meditace Mer-Ka-Ba aktivuje mocné mezidimenzionální světelné vozítko za čas a prostor okolo našeho těla. Aktivovaná Mer-Ka-Ba nás spojuje s Vyšším Já, čistí energetické bloky, zvyšuje vědomí a pomáhá nám si vzpomenout na to, kdo opravdu jsme a co tu děláme, jaký je náš úkol. 

CO JE MERKABA TURBINA NEBO-LI MERKABA DUŠE

MER-KA-BA TURBINA zvaná také MER-KA-BA SRDCE působí na celý tělesný systém člověka (hrubohmotné i jemnohmotná těla, energetický systém těla) a jeho propojení s duší. Klasická Mer-Ka-Ba je určená pro každého, Mer-Ka-Ba Turbina je pro ty, kteří se vědomě chtějí dostat do synergie s duší a žít denně v hlubokém propojení s ní až do vysokých vibračních hodnot a vytvoření Antakarany a připravit se tak na současné vibrační změny a na světelné tělo.

Mer-Ka-Ba Turbina nám umožňuje značný energetický posun díky postupnému propojování 3 vnitřních ohňů a díky jejich iniciačnímu principu.

Mer-Ka-Ba Turbina je pokročilou formou Mer-Ka-By Drunvala Melchizedeka, kterému vděčíme za rozšíření základní Mer-Ka-By do celého světa. Při jejím provádění dáváme celý průběh meditace do rukou naší duše, která ví nejlépe, co je pro nás dobré, na co jsme připraveni a na co zatím ne.

JAK MERKABA FUNGUJE

Mer-Ka-Bu znali již ve starém Egyptě. V minulosti s Mer-Ka-Bou pracovali pouze vysoce zasvěcení. Informace o její existenci byly tajeny. Mimo Egypt byla známá také v Tibetu, u Mayů a v některých vyspělých dalších civilizacích. Dobře ji znal také např. Leonardo Da Vinci, známý italský renesanční architekt, hudebník, vynálezce, sochař a malíř.

V jiných kulturách se nazývá narkabah či merkava.

Mer-ka-Ba obklopuje naše fyzické tělo a spojuje nás s krystalickou mřížkou planety Země. Geometricky je znázorňována jako 2 hvězdné čtyřstěny (tetraedry) otáčející se dvěma směry, symbolické propojení ženské a mužské pyramidy přes srdce. Je „vozem“ pro tělo i duši pro přesun mezi různými dimenzemi. 

Mer-Ka-Ba zesiluje sílu myšlenky a my si tak ještě vědoměji utváříme realitu, ve které žijeme. Světelné pole Mer-Ka-By je holograficky obsaženo v každé naší buňce. 

Životní energie nejdříve proudí přes čakry, z čaker ji pak vedou meridiány do každé buňky těla. V těsné blízkosti našeho těla se nachází pranické pole, které generuje proud energie z čaker a meridiánů. Nad pranickým polem se nachází tzv. aurické pole, které sahá do vzdálenosti několika stop od těla a které tvoří myšlenky, pocity a city. Toto aurické pole je obklopeno energetickým polem ve tvaru vejce. Mer-Ka-Ba představuje potenciál-energii geometrických světelných polí. 

Mer-Ka- Ba je také dopravním prostředkem, který převáží ducha a tělo do jiných dimenzí. Přesto ale této funkce – a mnoha dalších funkcí – je nemožné dosáhnout, dokud člověk sám neprojde vnitřním vývojem a změnou.

Mer- Ka- Ba je umístěna okolo lidského těla jako trojdimenzionální geometrická síť, která leží nevyužita a nefunkční, čekající na ten správný okamžik. Když si člověk rozvzpomene na svou duši, která sídlí v jeho těle a začne měnit určité své aspekty, Mer-Ka-Ba se začne aktivovat a přinášet hlubokou transformaci. Spojuje člověka s vyššími dimenzemi a světy.

JAK SE MERKABA TVOŘÍ

Již ve starověku se psalo, že Mer-Ka-Ba může být spuštěna určitými principy aktivní meditace, jako změny v rytmu dýchání, změny v mysli, srdci a těle, které mění způsob, kterým člověk vnímá realitu. Z tohoto pohledu jde o začátek Osvícení.

Tvorba Mer-Ka-By může být vedle „mužských“ postupových instrukcí, které nazýváme „aktivní meditace“, podpořena „ženskými“ postupy skrz pravdivé žití kvalit jako je láska, víra, důvěra, pravda a soucit. I tímto způsobem se může Mer- Ka-Ba spontánně oživit. Jinými slovy, Mer-Ka-Ba může být spontánně aktivována velmi čistým charakterem člověka i bez cílené meditace. Mer-Ka-Ba je živoucí pole, které reaguje na lidské myšlenky a pocity. Komunikačním prostředkem je lidská mysl a srdce. Rozpomenutí si na Mer-Ka-Bu se aktivně rozšiřuje po celém světě, protože je čas k rozpomenutí. Toto šíření je součástí vývoje kosmického DNA.

MER-KA-BA je cesta k rozšíření vědomí a přináší uvědomění si celkového aspektu lidské bytosti a její provázanosti se vším.

Mer-Ka-Ba nás spojuje se zvýšeným potencionálem našeho vědomí a obnovuje přístup a vzpomínky na nekonečné možnosti našeho bytí. Když je Mer-Ka-Ba meditace prováděna správně, plynule propojí ženské (intuitivní, vnímavé) a mužské (aktivní, dynamické) aspekty naší mysli a ducha.

Skutečný prožitek s Mer-Ka-Ba změní vás a váš život. Upozorní to vaše vyšší já, že si ho začínáte uvědomovat a vaše vyšší Já, kterým jste vy na vyšší úrovni vědomí, začne ovlivňovat váš život zde na Zemi, načež začnete znatelně duchovně růst.
Po několika dnech nebo týdnech provádění tohoto cvičení, možná zaregistrujete významné změny ve vašem životě. Rozplyne se vše, co bránilo vašemu duchovnímu růstu a zjeví se vše, co budete potřebovat. Je to duchovní zákon. Otevřete se neomezenému potenciálu lidského ducha a zjistíte, že se dějí velké změny, kterým jste se dříve bránili. Pochopíte to krátce po tom, jak se rozhodnete vykročit na tuto cestu ve vyšších čakrách a na cestu Mer-Ka-By. Jakmile se život dozví o vašem probuzení, tak vám bude pomáhat. A když se vy začnete probouzet, život vás použije na to, aby jste jej ještě více odhalovaly. Vzpomínáte si? Samozřejmě, že to není poprvé, co jste se vydali na tuto cestu. Vskutku o tom víte (-: 

Mer-Ka-Ba na Zemi jako „vozítko“ mezi dimenzemi je ještě neaktivní, zatím ji tvoříme. Důležité je si uvědomovat, že pod pojmem „člověk“ mluvíme o celém lidském druhu, o energetické matrici nebo o lidském archetypu ve vyšších dimenzích. Jeho změna ještě neproběhla, ale právě na ní společně pracujeme.
Lidstvo má stále na výběr, stojí na rozcestí – na jedné cestě dochází k transformaci vědomí celého druhu, na druhé ne. Když se rozhodnete pro první cestu, Mer-Ka-Ba se aktivuje.
Tudíž pokud se dostatečný počet jednotlivých lidí rozhodne pro svou individuální změnu a realizují ji, změní se i matrice druhu. Tím dostatečným počtem jsou už zmiňovaná 2 až 3 % lidí z celkové populace na Zemi.

Teď se nacházíme v přípravné fázi, kdy pracujeme se svými individuálními Mer-Ka-Bami a každý se svou energií. Tyto Mer-Ka-By nejsou druhově aktivní, jen individuálně. Jejich cílem je aktivovat Mer-Ka-Bu druhovou, která podpoří aktivaci Mer-Ka-By Země. Klíčem k aktivaci Mer-Ka-By a k vzestupu každého z nás je v prvé řadě vedení vlastního charakteru k upřímnosti, vnitřní i vnější pravdě, k lásce, k odpuštění a k soucitu. Můžeme být v tomto okamžiku jacíkoliv. Hlubokým vnitřním rozhodnutím se můžeme změnit. Je to plně v rukou každého. Rozhodující je záměr. 


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Jeanne Ruland – Merkaba – Merkaba je krystalická světelná struktura, původní vzor, podle kterého vzniklo vše viditelné i neviditelné. Jeanne Ruland vás na základě svých zkušeností uvede do praktické práce s Merkabou, vysvětlí vám, jak tato světelná struktura vypadá, jak se vytvoří pole Merkaby, jak Merkabu naprogramujete, a také uvádí speciální meditaci Merkaba. Autorka  vám chce ukázat snadnou cestu, jak rozvinout vlastní potenciál, rozsvítit vaše světlo, využít vaši vlastní sílu a být tak spolutvůrcem života.


 

(Prečítané 4 133 krát, 1 dnes)

One Response to Merkaba jako prostředek evolučního skoku ve vývoji vědomí.

  1. Radek píše:

    dobrý den merkaba jak zde je psáno se skládá ze dvou čtyřstěnů jedna část že se točí do leva a druhá do prava ale to je velká chyba podle drunvala melchyzedeka se skládá ze 3 čtyřstěnů jedna stojí a představuje vaše hmotné tělo , druhá se točí do leva a třetí do prava drunvalo to píše v knize květ života pouze s aktivací této merkaby se dostanete dál s prvním postupem se zastavíte na urovni dnešních šamanů tak to píše Drunvalo