google27eaa3905ca3fee3.html

Michael Newton

Dielo amerického psychológa a hypnoterapeuta Michaela Newtona, ktoré vzniklo v 90. rokoch 20. storočia, je ojedinelé svojho druhu. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete; o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy; o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. počatím nového človeka. Takýto ucelený a podrobný model života, smrti a karmického kolobehu nemá v duchovnej literatúre obdobu.

M. Newtonovi sa počas dlhoročnej praxe postupne začalo dariť zdokonalenou a čoraz hlbšou metódou regresu dostať svojich klientov do stavov bezprostredne po smrti, do mnohých minulých životov, ako aj do dlhých, naším časom nemerateľných období existencie „duše“ mimo života v hmotnom tele. Postupne sa začal sústreďovať na získavanie vzájomne sa dopĺňajúcich informácií na rôzne témy. To, čo počul, sa začalo zlievať do jednotného, ohromujúceho obrazu. Nesmierne pozoruhodné na týchto regresívnych zážitkoch a výpovediach totiž bolo, že sa v mnohých bodoch i detailoch zhodovali. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov tak vznikol pomerne komplexný popis procesov, ktoré stoja v pozadí našej existencie a života tak, ako ho vnímame. Text je koncipovaný tak, že komentáre a úvahy autora sú popretkávané záznamami z hypnotických sedení. Materiál je delený do kapitol tematicky.

Čítanie kníh M. Newtona je fascinujúcim zážitkom, no najmä zdrojom informácií, vysvetlení a odpovedí, ktoré môžu zásadne prehodnotiť náš pohľad na život. To sa samozrejme týka iba tých čitateľov, ktorí pripustia, že ľudské vedomie a podvedomie je schopné dostávať sa k informáciám pod vplyvom hypnózy či meditácie a že takto získané informácie sú aspoň do istej miery hodnoverné. Nuž, ako sa vraví, kto chce veriť, uverí. V konečnom dôsledku však nejde o vieru či presvedčenie, ale o to, že v týchto knihách môžete objaviť odpovede a z nich vyplývajúce pozitívne povzbudenie, ktoré ste možno dlho hľadali alebo možno už aj intuitívne tušili.

Ukážky z knihy – Cesty duší:

Když entity, které na nás čekají po příchodu do duchovního světa, odejdou, jsme připraveni odejít na místo léčení. Potom následuje další krok zaměřený na přeorientování duše na duchovní prostředí. Na tomto místě jsme často svými průvodci zkoušení.

Oblasti v duchovním světě nazývám obvykle místo nebo prostor kvůli jednoduché identifikaci, protože se nacházíme v nefyzickém vesmíru. Moji klienti popisují táž místa podobným způsobem, ale používají jiné označení, např. komora, kajuta, zóna odpočinku při přechodu mezi prostory, ale nejčastěji používají označení místo léčení.

Já sám si to představuji jako jakousi polní nemocnici pro zraněné duše přicházející z pozemského bojiště. Popis takové nemocnice v podání vyspělé duše, která touto „revitalizací“ prošla víckrát, najdete v dalším případě.

* * *

Kam jde tvoje duše po setkání s blízkými při vstupu do duchovního světa?

Chvíli jsem sám. Pohybuji se neuvěřitelně daleko.

Co se děje?

Jsem veden neviditelnou silou na odlehlejší místo – je to vstup do prostoru čisté energie.

K čemu bys to přirovnal?

Je to – léčivá loď.

Popiš co nejpodrobněji, co prožíváš.

Jsem uvnitř teplého, zářivého světla. Prochází mnou jako proud tekoucí energie. Je to jako proud páry. Nejprve kolem mne víří, potom se jemně dotýká mé duše, jako by byl živý. Pak mnou proniká jako oheň a já se cítím, jako bych byl v koupeli, jež mne očišťuje a uzdravuje od všech zranění.

Někdo tě koupe, nebo je to jen hojivý proud světla přicházející zvenčí?

Jsem sám, ale to koupání je řízené. Koupe se moje podstata, která se obnovuje po pobytu na Zemi.

Slyšel jsem, že je to, jako když si po dlouhém pracovním dni dáš sprchu.

(smích) Po dlouhém pracovním životě. Je to ale mnohem příjemnější a přitom nejsem vůbec mokrý.

Když nemáš fyzické tělo, jak může tato energetická sprcha léčit tvoji duši?

Tím, že se dotýká mého bytí. Můj předcházející život v těle byl velmi unavující.

Chceš říct, že problémy s tělem a lidskou myslí poznamenají duši emocionálně i po smrti?

Ano! Moje sebeuvědomění – kdo jsem jako bytost – bylo ovlivněno mozkem a tělem, ve kterém jsem se nacházel.

I když ses od toho těla navždy oddělil?

Každé tělo na tobě zanechá otisk, přinejmenším na určitou dobu. Některá z těl, která jsem míval, ve mně zanechala nesmazatelné stopy. I když se od nich osvobodíš, zůstávají zvláštní vzpomínky na těla v určitých životech.

Vraťme se teď k naší léčebné sprše. Řekni, jak se cítíš?

Jsem ve světle. Prochází skrze moji duši a očišťuje mě od většiny negativních „virů“. Dovoluje mi, abych se zbavil závazků z předcházejícího života, a zároveň přináší návrat k úplnosti.

Má tato sprcha stejný vliv na všechny?

(pauza) Když jsem byl mladší a méně zkušený, přicházel jsem sem v horším stavu – tato energie jako by byla méně účinná, protože jsem ji neuměl využít k dokonalému očištění se od negativity. Stará zranění mě bolela déle, i když na mne působila léčebná energie.

Myslím, že rozumím. Co děláš teď?

Jakmile jsem uzdravený, odcházím na tiché místo, kde se setkám se svým průvodcem.

* * *

Místo, které jsem nazval léčebná sprcha, je počátkem rehabilitace vracejících se duší. Následující stupeň nazvaný orientace (následuje neodkladně hlavně u mladých duší) je setkání s průvodcem. Očištěná duše přichází k průvodci, aby spolu stručně zhodnotili život, který právě skončil. Orientace je tu jakýmsi vstupním pohovorem poskytujícím další emocionální uvolnění a vyladění při vstupu do duchovního světa.

Lidé v hypnóze, kteří podstupují tento druh setkání se s průvodcem, hovoří o jemném, laskavém, ale zároveň hodnotícím přístupu. Tohoto průvodce si můžete představit jako svého nejoblíbenějšího učitele ze základní školy. Je to přímý učitel, kterému na vás záleží, zná všechny vaše učební návyky, vaše silné i slabé stránky, vaše obavy. Je vždy připraven s vámi pracovat, stačí jen, abyste projevili přání pokračovat ve výuce. Pokud si to nepřejete, nerozvíjíte se. Před tímto učitelem nic neschováte. Při telepatické komunikaci nemá smysl žádné vykrucování se ani lhaní.

Příběh scén, během nichž probíhá orientace, je různý – záleží na stavu duše po návratu do duchovního světa. Duše uvádějí, že orientace probíhá v oddělené „místnosti“. Prostředky a intenzita této první komunikace jsou po každém životě jiné.

Putování duší:

Pokud se toto řízení při mé práci s klientem zablokuje, hledám příčinu, proč se tak stalo. S některými průvodci, kteří sezení blokovali vědomě, jsem musel svádět boj o každý zlomek informace, zatímco jiní mi během sezení dopřáli obrovskou svobodu. Nikdy nezapomínám, že průvodci [průvodci] mají právo zablokovat můj přístup k problémům duše, o niž se starají. Koneckonců tito lidé jsou mými subjekty jen nakrátko. A upřímně řečeno bych raději nebyl ve vůbec žádném kontaktu s průvodcem, který mi může v jedné chvíli pomáhat a v druhé blokovat klientovo vzpomínání třeba při následujícím sezení.

Věřím, že motivace průvodců, kteří blokují informace, je jiná než běžný odpor k psychologickému usměřňování terapie. Neustále hledám nové informace o duchovním světě. Průvodce, který podporuje vzpomínání na minulé životy, může blokovat odpovědi na mé dalekosáhlé otázky o životě na jiných planetách, struktuře duchovního světa nebo o samotném Stvořiteli. Z tohoto důvodu jsem schopen z velkého množství informací od klientů posbírat jen fragmenty tajemství. Cítím také, že během komunikace se subjekty a jejich průvodci se mi dostává pomoci od mého vlastního duchovního průvodce. Příležitostně se stane, že subjekt projeví nespokojenost s některým ze svých průvodců. Obvykle je to dočasné. V každém případě jsou však lidé schopni postřehnout, kdy jsou jejich průvodci příliš nároční a nepracují v jejich nejvyšším zájmu, nebo kdy jim jednoduše nevěnují dostatek pozornosti.

Túto nesmierne inšpiratívnu knihu vydalo vydavateľstvo Eugenika a skutočne stojí za to si ju kúpiť:

Michael Newton – Cesty duší

Dielo amerického psychológa a terapeuta Michaela Newtona vzniklo v 90. rokoch 20. storočia. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete; o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy; o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. počatím nového človeka. Takýto ucelený a podrobný model života, smrti a karmického kolobehu nemá v literatúre obdobu.

M. Newtonovi sa počas dlhoročnej praxe podarilo metódou regresívnej hypnózy dostať svojich klientov do stavov bezprostredne po smrti, do mnohých minulých životov, ako aj do dlhých, naším časom nemerateľných období existencie duše mimo života v hmotnom tele. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov vznikol komplexný popis procesov, ktoré stoja v pozadí našej existencie. Cesty duší vám prezradia, ako vyzerá „návrat domov“ po smrti a ako sa duše zorientujú a zaradia do duchovného sveta, ako sú na tom tzv. stratené duše, ako sa duše delia podľa farieb a stupňa vyspelosti, ako je to s našimi duchovnými sprievodcami a mnoho ďalších fascinujúcich faktov. Text je koncipovaný tak, že komentár, vysvetľovanie či uvažovanie autora je popretkávané výpoveďami jednotlivých „prípadov“. Materiál je delený do kapitol podľa rôznych tém. V knihách M. Newtona môžete objaviť odpovede a z nich vyplývajúce povzbudenie, ktoré ste možno dlho hľadali alebo možno aj intuitívne tušili.

Pôvodná cena: 6.90 EUR, Naša cena: 6.21 EUR, Zľava: 10%Knihy M. Newtona, ktoré vyšli v Eugenike:

Cesty duší, Osudy duší, Učení duší, Vztahy duší, Proměny duší, Život mezi životy

Michael Newton – Osudy duší

Voľné pokračovanie knihy Cesty duší. V tejto časti sa dozviete, ako vyzerá „návrat domov“ po smrti a ako sa duše zorientujú a zaradia do duchovného sveta, ako sú na tom tzv. stratené duše, ako sa duše delia podľa farieb a stupňa vyspelosti a ako je to s našimi duchovnými sprievodcami.

 Michael Newton – Vztahy duší

Záverečná časť diela M. Newtona o usporiadaní duchovného sveta. Na základe informácií získaných od množstva ľudí v hlbokej regresnej hypnóze sa dozviete, aký je systém duševných skupín, ako vyzerá a čo to je rada starších, aká je dynamika a organizácia komunity duší, ako prebieha vývoj duše a čo je to „aréna osudu“.

Ph.D. Michael Newton – Život mezi životy

Autor pozoruhodnej série kníh Cesty duší tu predstavuje popis postupu vedúceho k dosiahnutiu hlbokého hypnotického tranzu, v ktorom dochádza k spomienkam na existenciu mimo tohto života. Okrem toho obsahuje aj pozoruhodné ukážky takýchto regresov. Jedná sa o mimoriadne kvalitné dielo zamerané na naše nesmrteľné bytie.

Michael Newton – Proměny duší

Príbehy vedomého osvietenia duše na základe regresnej hypnózy. Hrdinovia týchto príbehov mali možnosť nahliadnuť do duchovného sveta a pochopiť zmysel svojich ťažkostí alebo bolestných skúseností. Všetky príbehy začínajú popisom konkrétneho problému, ďalej nasleduje odhalenie jeho koreňov a nakoniec riešenie. Na záver každej kapitoly sa dozviete, ako prispela skúsenosť s hypnoterapiou ku skvalitneniu života subjektu.(Prečítané 2 624 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.