google27eaa3905ca3fee3.html

Naučte se užívat čas v praktických situacích, můžeme to nazývat „chronologickým časem“, ale jakmile vyřešíte daný problém, okamžitě se soustřeďte na přítomný okamžik. Pak nebude docházet k hromadění „psychologického času“, což je způsobeno vaším ztotožňováním se s minulostí a neustálým předjímáním budoucnosti. Chronologický čas se netýká jen plánování budoucích akcí. Zahrnuje také učení se z chyb minulosti a předvídání budoucnosti na základě fyzikálních a matematických zákonů. Avšak i v každodenním životě, kde se bez minulosti a budoucnosti nemůžeme obejít, zůstává nejdůležitějším faktorem přítomný okamžik.Všechny zkušenosti z minulosti lze uplatnit pouze v přítomném okamžiku. Jakékoli plánování a uskutečňování těchto plánů se odehrává v přítomném okamžiku.

Osvícený člověk je vždycky soustředěný především na přítomnost, aniž ztrácí okrajové vědomí času. Jinými slovy, takový člověk užívá chronologický čas, ale je osvobozen od psychologického času. Dávejte pozor, abyste z chronologického času nedělali nevědomě čas psychologický. Jestliže jste v minulosti udělali nějakou chybu a dnes se ji snažíte napravit, užíváte chronologický čas. Jestliže však o svých chybách stále jen přemýšlíte, pak se s nimi ztotožňujete a vytváříte si z nich falešné já, které je vždycky spojeno s psychologickým časem. Ulpívání na minulosti vytváří těžké břemeno psychologického času. Když si dáte nějaký cíl a snažíte se jej dosáhnout, užíváte chronologický čas. Uvědomujete si, kam směřujete, ale zároveň jste soustředěni na to, co děláte v přítomném okamžiku. Jakmile se soustředíte výhradně na svůj cíl, přestáváte vnímat přítomný okamžik. Přítomnost se stává jen nášlapným kamenem na cestě do budoucnosti a ztrácí svou hodnotu. Chronologický čas semění v čas psychologický.

Váš život přestává být dobrodružstvím, neboť vás žene nutkavá potřeba dosáhnout cíle. Necítíte vůni květin podél cesty a neuvědomujete si nádheru života, který se rozvíjí kolem vás, když žijete v přítomném okamžiku. Chápu svrchovanou důležitost přítomného okamžiku, ale nesouhlasím s názorem, ze čas je pouhá iluze. Když říkám, že „čas je iluze“, nesnažím se učinit žádné filozofické prohlášení. Pouze vás upozorňuji na prostý fakt – fakt tak zjevný, že si jej ani nemusíte uvědomovat nebo jej můžete považovat za bezvýznamný. Jakmile si jej však plně uvědomíte, může to odstranit všechny vaše „problémy“. Dovolte mi, abych to znovu opakoval:Přítomný okamžik je všechno, co máte. Váš život se nemůže odehrávat jindy než v přítomném okamžiku. 

Eckhart Tolle

Zdroj – http://www.sebapoznanie.sk/sebapoznanie/0/0/2/98


 Tip na knihu:

Steve Taylor – Ovládání času – Cílem této pozoruhodné knihy jsou tři věci: za prvé porozumíte času – proč se nám zdá, že v různých situacích plyne rozdílnou rychlostí, a že je to způsobeno naší myslí. Za druhé získáte nad časem kontrolu a schopnost jej prodlužovat tak, abyste si plnohodnotně prodloužili život. A nakonec, což je možná nejdůležitější, snad vám tato kniha pomůže přijmout jedinou nezpochybnitelnou věc, kterou máme – přítomnost.Súvisiace články:


(Prečítané 1 236 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.