google27eaa3905ca3fee3.html

Pak Dong Sun – Tonizácia meridiána troch ohrievačov a žlčníka

Pak Dong Sun je učiteľomŤan Šanskej a Tibetskej jogy a qikung a je vedúcim najväčšej školy liečebného Qikung a Ťan Šanskej jogy v strednej Ázii. Náplň výuky sa v týchto systémoch podstatne líši od toho čo si v Európe predstavujeme pod pojmami joga a qikung. 

Vyše 15 rokov vedieš školu liečebného qikung a ťan šanskej Jógy. Aká bola tvoja cesta po súčasnosť? 

Svoje poznanie som rozvíjal v lámaistických a budhistických kláštoroch a indických ášramoch. V každej z týchto „univerzít“ se venujú rozvíjaniu vnútorného Kozmu človeka. Odlišujú sa iba prístupy.

Čo je podstatou ťan šankej jógy a qikung?

Formujú človeka zvnútra. Bez toho, aby sa počas tréningu oddeľoval duch od telesných procesov. To sa udialo na západe, kedy sa začali zvlášť rozvíjať psychológia, telesná kultúra, biológia, medicína a pod. odtrhnuto od seba, bez vzájomnej jednoty. Je mnoho škôl, ktoré sa venujú iba niektorej časti človeka, zabúdajúc na jeho pôvodnú jednotu. Pozície tela súvisia s emočným nastavením a to zase s fyziológiou. Podstatou ťanšanskej jogy a qikung je zapínanie celého komplexu funkcií človeka vo vzájomnej jednote. Pokiaľ sú v tomto komplexe asymetrie, dysbalancie, vyrovnávajú sa. Pokiaľ je už človek zdravý, praxou narastá jeho životný potenciál postupne až do jeho absolútnej hranice.

Aká je je konkrétna náplň tvojich kurzov a seminárov?

Účastníci kurzov sa stávajú svojimi vlastnými učiteľmi, aby nachádzali nové vlastnosti, ktorým sa nedá naučiť kopírovaním a ktoré nie je možné odovzdať, iba zaslúžene získať priamou skúsenosťou. Dodávajú životnú silu, odstraňujú neduhy, choroby, menia stav človeka, zlepšujú jeho vitalitu, otvárajú zmysly do vnútorného sveta, voči ktorému sú v západnom svete ľudia často hluchí a slepí. Na kurzoch vyučujem metódy sebaliečenia bioenergetikou, ktorá existuje u každého len v latentnej, spiacej podobe. Obsahom kurzu sú rôzne praktiky vjány, prány, udány, samány a apány, očistné postupy a omladzovacie techniky.

Vrámci 10 dňového seminára sa venuje nasledovným praktikám:

  • Pratjahára – rozvíjanie nových bioenergetických orgánov
  • Altajská a Tibetská mantra jóga – liečenie rezonanciou zvuku
  • Pranayáma – rozvíjanie doplnkového dýchania -psychické dýchanie
  • Udána – liečba endokrinného systému, zlepšenie imunity, korekcia hmotnosti
  • Pulzné meditácie – zmena charakteristiky pulzu, stimulácia nervového systému
  • Kalačakra – omladzovanie organizmu – spomalenie biologického času
  • Tréning meridiánového systému – súhvezdia vnútorného Kozmu
  • Ťanšanská hĺbková masáž na zmäkčenie stiahnutých miest v organizme

Aká je efektivita tejto praxe?

Keď sa naučíme meniť svoje stavy, stávame se pánom svojej fyziológie, tela emócií, a svojho zdravotného stavu. Taktiež tela svojich okolností, ktoré nás v živote stretávajú. Keď se adepti učia prechádzať meridiánovými stavmi, problémy spojené s predchádzajúcim patologickým stavom sa automaticky strácajú. Niekto stratí nadbytočnú váhu, iný chýbajúcu hmotnosť automaticky získava, iným sa upravuje tlak krvi a ďalšie fyziologické funkcie. Jednoducho pomáhajú zlepšiť život človeka po každej stránke. Jed sa mení na nektár, choroba na zdravie, nedostatok vo výhodu.

U ľudí, ktorí sami seba netrénujú, sa venuješ tiež liečbe. Ako liečiš?

Používam liečenie energiou Qi prostredníctvom druhého, energetického tela na vzdialenosť, alebo liečebné masáže. Najvýhodnejšie je však, aby človek nebol závislý na pomoci zvonka a naučil sa sám seba liečiť, sám svoj stav korigovať. Preto som najradšej keď nie je potrebné „ryby darovať, ale keď môžem naučiť ako ich chytať.

Aký úžitok môžu získať obyvatelia Európy z tejto unikátnej praxe?

Kultúra kultivácie človeka energiou chi, vjánou, alebo pránou, udánou a ďalšími vlastnosťami rozvinutými na Oriente, je určená na rozpúšťanie nánosov, oslobodenie sa od sťahujúcich väzieb a nadbytočnej masy a anulovanie hierarchie človeka. Žiadna z jemnohmotných energií nemá váhu, hmotu, veľkosť a neexistuje medzi nimi hierarchia. Tréning sa týka vlastností, ktoré buď sú alebo nie sú, nedajú se merať, uchopiť, nepoznajú priestor alebo príčinu. Hierarchia je postavená na mase, množstve, kvantite. Preto tréningom nastáva oslobodenie človeka od zužovania jeho funkcií a životného priestoru. To, čo sa postupne v človeku zablokovalo, zatvrdlo, stiahlo, pri jeho pracovnom nasadení, honbou za cennosťami, starosťami o živobytie, presadzovaním sa, zhromažďovaním a všetkým čo súvisí s masou a pripútavaním sa v procese práce s energiou Qi, prány a ďalšími uvoľňuje, kompenzuje, oslobodzuje. Potom sa človeku žije ľahšie ako telesne, tak i duševne s plnými emóciami a naplno fungujúcou fyziológiou.

Ďakujem za rozhovor a teším sa na tohtoročný kurz ťan šanského qikung a jogy pod tvojim vedením na Slovensku a v Čechách.

Urgela Robert – www.7pilierov.wz.cz


Stimulácia vyššieho jang

Limity nášho tela sú len v našej mysli

Vnútorný smiech zmäkčuje to čo je v organizme stiahnuté


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 ľahkých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie. Pri každom cviku je vysvetlený jeho účinok.

Úryvok: Oživování srdce Příprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí uvolněně podél těla, díváte se před sebe. Při myšlence na své mládí a svěžest se pro sebe tiše usmíváte. Cvik: Zdvihněte pomalu ruce a spojte dlaně před hrudí, přičemž prsty směřují vzhůru. Předloktí by měla tvořit vodorovnou linii; proto pozor, ruce nesmějí být příliš vysoko. Poklesněte zlehka v kolenou a posuňte v této poloze sepjaté ruce jemně, ale důrazně doleva tak daleko, až dosáhnete koncového bodu pohybu. Zároveň vysuňte boky a kolena opačným směrem, tedy doprava. Dívejte se stále před sebe. Totéž učiňte i na pravé straně. Cvičení proveďte na každé straně osmkrát. Účinek: Jak již naznačuje jméno tohoto cviku, je velmi stimulující pro celý systém srdce a krevního oběhu.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:

(Prečítané 2 550 krát, 1 dnes)

Comments are closed.