google27eaa3905ca3fee3.html

Štýl Daná je výsledkom spojenia podstaty qikung, energetiky yogy a psychotréningu v aktívnom dynamickom režime – stave pozitívneho tranzu.

Daná začína tam, kde  voľný, slobodný tok energie naráža  na prekážku.

Daná začína tam, kde sú problémy, bolesti, kde sa objavujú prekážky.

Daná začína vtedy, keď naberieme pocity potešenia, blaženosti v rôznych variáciách, a začíname  vnútornú korekciu, nastavovanie seba samého pod vonkajšie okolnosti.

V Daná je tým silnejší prúd energie a pocity sú príjemnejšie, čím je prekážka väčšia a odpor je silnejší. 

Praktikovanie tohto systému je cestou podporujúcou nekonfliktnosť, čistotu človeka, nielen po fyzickej, fyziologickej, ale aj duševnej stránke. Oporou qikung je meridiánový systém, ktorý neexistuje v hotovej podobe, ale v rámci tréningov sa realizuje, kultivuje. Energetika meridiánov sa postupne rozvíja tak, ako vyrastá zo semiačka nová rastlina. Oporou yogy je popri systéme meridiánov sedem čakier na mozgovo miechovom systéme. Sú to energetické uzly, ktoré je možné rozvíjať aj nezávisle od meridiánového systému. Najlepšie výsledky ale vznikajú pri ich sumarizácii.

Tréning v štýle DANÁ umožňuje formovať seba samého smerom  zvnútra. To znamená rozvíjať  svoje vnútorné stimulátory tzv. pratjáharou, t.j. zameraním pozornosti na pocity prichádzajúce zo zmyslových analyzátorov. V indickej yoge sa to deje pri malej vonkajšej dynamike, ale silnej vnútornej plastickosti. V čínskom qikung sa jedná  o silnú energetickú plastickosť vonkajšieho qi pri telesnej dynamike. Syntézou oboch sa veĺmi efektívne zvyšuje schopnosť adaptácie na záťažové situácie a odstraňuje sa vnútorná konfliktnosť v organizme. Telo, psychika, emócie a fyziológia sa dostávajú do rovnováhy.

Energetika Daná spája čínske taoistické praktiky a védske princípy starej Indie. Tým, kto zosúladil paralely čínskeho qikung a indickej yógy podľa védskych princípov a vytvoril ich syntézu, je profesor Vasilij Lenský. Tréning sa tak delí na 12 meridiánových stavov. Každý stav sa špecializuje na všetky zmyslové analyzátory, ktoré spolu sumarizujú. Výsledkom stavu je zosilnenie procesov ozdravenia, omladzovania organizmu, regulovanie psychických  parametrov podľa želania a vytváranie protiváhy každodennému sebastláčaniu – „autopressingu“.

Tréning v štýle DANÁ sa uskutočňuje v režime spontánneho pohybu, bez účasti umu, bez vôľového rozhodovania, podobne ako stav, v ktorom sa nachádzajú deti. Tréningom sa zlepšuje emocionálny a mentálny základ života človeka. Pohyby sa líšia podľa osobných fázových stavov a sú sprevádzané emocionálnym zafarbením danej meridiánovej skupiny.

Aký je prínos z tréningu v tomto štýle?

Žiadna metóda používaná v súčasnosti na západe nepôsobí do takej hĺbky ako  psychotréning DANÁ. Pôsobí aj ako liečebný komplex na zosúladenie funkcií  organizmu a na získanie superzdravia. Umožňuje riadiť svoju fyziológiu a emocionálny stav. Riadením  bioenergetických procesov dochádza k spomaleniu procesu starnutia a nastáva omladzovanie  organizmu ako celku.

Daná dáva možnosť voliť si svoj stav v súlade s okolnosťami a riadiť svoje funkcie na základe aktuálnych potrieb.

Organizmus sa takýmto tréningom učí “nepostaviť vnútornú hranicu“. Tam, kde bežný človek je už v negatívnom strese, jeho cievny systém uvoľňuje a rozširuje medzibunkové spojenia, trénovaný človek udržuje pevné spojenia medzi bunkami. Tomu zodpovedajú aj jeho pozitívne emócie. Počas tréningov sa vnímanie trénujúceho ponára do jeho telesných procesov. Tým sa zjednocuje telo s vedomím človeka. Zjednocovanie človeka do harmonického celku umožňuje riadiť jeho bioenergetické procesy, zdravie, emócie, jeho stav.

DANÁ je umením, ktoré sa prenáša do každodenného života. Skutočnou telocvičňou je miesto, kde človek žije a kde sú jeho schopnosti preverované v bežnom živote. Tým získava spätnú väzbu o tom, ako korektne sa zaoberá sebou samým a do akého stupňa rozvinul svoje nové schopnosti. Na tréningoch sa učí porozumieť sebe samému a pomocou praxe dokáže  meniť svoje stavy, zvíťaziť nad chorobami, rozpúšťať stres, kompenzovať tlak sociálneho prostredia. Efekt praxe qikung a jogy sa postupne prenáša do oblasti zdravia, rodinných a pracovných vzťahov. 

PS:

Veľké množstvo ľudí  je chorých nie z dôvodu vírusov, baktérií, úrazov, alebo že im niečo vyoperovali, odobrali, a to im zúžilo životný objem, obmedzilo fyziologické funkcie. SÚ CHORÍ, SLABÍ, EMOCIONÁLNE PRÁZDNI A TRPIACI  PRETO, ŽE ICH ZDANLIVÝ NEDOSTATOK, PROBLÉM, ZAZNAMENÁVA  ICH FORMUJÚCI ORGAN – UM . TO SA PREJAVUJE V POVAHE, CHARAKTERE ČLOVEKA. CHORÍ A SLABÍ SÚ CHARAKTEROM.

AK SA V POVAHE OBJAVIL POCIT PREHNANEJ STAROSTLIVOSTI, OBÁV, NIE JE TO PROBLÉM TELESNEJ CHOROBY. JE TO PROBLÉM ORGÁNU PSYCHOLOGICKÉHO TYPU.

Ten je základom šťastného, zdravého alebo trpiaceho, chorého života. Na západe doteraz neexistovali metódy, ako ovládnuť jeho formovanie. Štýl DANÁ je prvým a zatiaľ jediným takýmto nástrojom.

Robert Urgela , www.7pilierov.wz.cz ,  0902810777,www.meridianqikung.eu


Tip našej redakcie na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 jednoduchých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


 


(Prečítané 1 310 krát, 1 dnes)

Comments are closed.