google27eaa3905ca3fee3.html

Ľudstvo sa až na určité výnimky, vo svojej doterajšej histórii vyvíjalo podľa zákonov dvojpolárnosti. Zjednocujúci pohľad na zákony troch vesmírov /neurónne prostredie, telesné prostredie a vonkajšie prostredie/ sa objavil u Árijcov, ktorí počas svojho putovania na územie Indie prešli vnútornou transformáciou svojej podstaty, ako adaptáciou na zmeny vonkajšieho prostredia. Objavili nové väzby, možnosti vytvárania nových vzťahov vo vnútornom aj vonkajšom tele človeka. Jedná sa o nepodvojné vzťahy. Základy nedvojnosti – mnohopolárnosti boli súčasťou starého džanaizmu, budhizmu, taoizmu, jogy, nachádzali sa Védach a ďalších starodávnych učeniach. Objavili sa napr.v Tibete, Číne a Japonsku.

Tieto energetické zákony zodpovedajú svetonázoru orientálneho typu.

Tradičné praktiky rozvinuté na tomto svetonázore, slúžili rozvíjaniu nových vlastností človeka na nepodvojnej báze. Umožňujú zachovať nielen dobré zdravie, práceschopnosť, zvýšenú adaptáciu na vonkajšie zmeny, ale vytvárajú aj nový vnútorný Kozmos, ktorý predtým v hotovej podobe neexistoval. Je to spojené so znovuzrodením človeka, omladzovaním jeho fyziológie, psychiky a objavením nových emócií – „melódie pocitov“.

Otázky súvisiace so zdravím, osobným rozvojom, učením, tvorivými procesmi, telesnou kultúrou, omladzovaním organizmu, vytváraním vzťahov, duchovnosťou, nie je možné úspešne riešiť oddelene jedno od druhého. To všetko spolu tvorí komplex. Východné praktiky k tomu pristupujú bez separácie na jednotlivosti. Západný človek svojim podvojným intelektom umelo rozsekal prírodu na malé kúsky, nevidiac súvislosti. Tá je vytváraná Jednotou. Práve tejto Jednote sa venujú tréningy na stranu nedvojnosti.

Ide o ucelený komplexný systém, rozvíjajúci človeka po všetkých stránkach. Je to štýl fungovania v mene ŽIVOTA, slúžiaci rozvíjaniu životaschopnosti človeka. Dáva nám do rúk nástroj riadenia našej fyziológie, našich emócií, našich telesných procesov ako aj spôsobu myslenia. Dá sa osvojiť iba zvnútra. Úlohou trénera na seminároch a lekciách nie je darovať, zasväcovať, naučiť, ale pomáhať objavovať nové vlastnosti ktoré ešte neboli nájdené. Pomáhať vyrastať zo seba samého, podobne ako rastlina vyrastá zo semiačka. Ukazuje spôsob, „ako hľadať vo vnútri seba“ bez potreby intelektuálnych znalostí a poznatkov, pričom každý objavuje svoje výsledky sám, podobne ako kedysi cestovatelia objavovali nové kontinenty, ako hvezdári objavujú nové galaxie. V tomto prípade je prostredím vnútro človeka. Práve dnes som sa sa dozvedel od človeka ktorému som poslal aby prečítal texty, teóriu ako rozvíjať sám seba. „Nič z toho nechápem, nerozumiem tomu“: bola reakcia na prečítané. To je dobre, netreba tomu rozumieť, rozumieť tomu je pascou. Teóriu je potrebné pretaviť na prax, formu naplniť obsahom, pránou, vjánou, udánou atď. To nie je možné postihnúť abstraktne umom. Čo je napísané je o budúcnosti, o nových orgánoch a ich vlastnostiach ktoré sa rozvíjajú v procese.

Prostriedkami systému qikung a jogy v energetickej podobe sú zmyslové analyzátory: hmat, zrak, sluch, čuch, chuť, telesnosť a intelekt. Sú to brány nielen do vonkajšieho prostredia, ale aj do vnútra nášho organizmu, stačí ich obrátiť do svojho vnútra. Tak sa objavuje pratjahára a rodia sa nové orgány – vnútorného Kozmu. Medzi nimi niet žiadnej hierarchie.

Na seminároch a kurzoch sa na mňa často obracajú s otázkami typu: „venujem sa taichi“, „trénujem 5 tibeťanov“, „cvičím 8 kusov brokátu“, „robím takú alebo onakú východnú gymnastiku, qikung, bojové umenie, jógu, meditujem“ a pod. Je to dobré, vhodné pre mňa, je to prospešné, aký mám z toho osoh, je správne to robiť, robím to dobre ?

Moje odpovede často nepotvrdzujú očakávania podvojného umu. Niekedy sa spýtam proti otázkou: „V akom duchu to robíte? Čo pritom robí vaša psychika, fyziológia?!“ Nikomu ani na um nepríde, aby si uvedomoval v akom duchu opakuje svoje formy, pohyby, dýchanie, svoj „tanec“, techniku. Nie je podstatné čo, ale ako to vykonávame, akým princípom slúžime svojim trénovaním, prácou, činnosťou. Ak sme zameraný na princíp konania, opakujeme taichi, jogu, tibeťanov apod. podľa nejakého vzoru, slúžime upevňovaniu. Znamená to fixáciu, vytváranie pevnosti v organizme. Takýmto kopírovaním vrháme tiene na originál. Napodobňovaním sa však k nemu ani len nepriblížime. Medzi kopírovaním a uvedomelým rozvíjaním sa nie je nič spoločné. Preto sa taichi, joge, qikung nedá naučiť. Preto je „poznávajúci“ mŕtvy a „poznávanie“ je cesta k záhube. Kto ide cestou „poznávania“, sprostredkovaného učenia, kopírovania, osvojovania si nejakého učenia, systému cez um, intelekt, analógiami, nedosiahne výsledky, ktoré sa získavali v Oriente. Nové kvality starým spôsobom nie je možné získať. Pre diametrálne nové treba prestať vedieť a byť „skúmajúcim“, „hľadajúcim“. Pretaviť teóriu do praxe, tak že vopred nevieme ako. Učenia Východu sú založené nie na obsahu, ale na kvalitách. Tie sa nedajú odovzdať, ale iba pohľadať. Na to slúži princíp nekonania.

Preto sa východným praktikám vlastne nikdy nemožno naučiť. Sú prístupné výlučne pre „hľadajúcich“.

Platí zákon rovnováhy. O koľko západ predbehol východnú Európu v technike, presne o toľko zaostáva v oblasti ľudských vlastností, ľudského faktoru a biologického intelektu. Mechanické západné charaktery sú vhodné na formovanie neživej prírody, na biznis a na intelektuálne procesy, ale sú nedostatočné pre introspekciu. Na rozdiel od charakteru východných národov, sú nedostatočné pre riadenie fyziologických procesov a rozvíjanie emocionálnych parametrov. Každý slúži svojmu stavu. Pokiaľ je v charaktere potencia, je možné ju rozvíjať a realizovať.

Ako začať seba rozvíjanie?

Skúsenosti získané vo fáze uzavretia – podvojnej a lineárnej povahy sú záťažou, mlynským kameňom, nedokážu rozvíjať biosféru priamym spôsobom, preto sú pri tréningu „zabudnuté“, odložené bokom Adept začína pristupovať k sebe samému úplne novým spôsobom – priamo cez svoje analyzátory. Trénujúci sa stáva „nikým“ a ničím“, opúšťajúc svoje zaužívané hierarchie.

V prvej etape sa trénuje vnútorný hmat – ťanšanský qikung a základná stimulácia siedmych opôr. Nasleduje meridiánový qikung a statické vnímanie meridiánov nepodvojnou jogou tradície Mai Ram. Ďalším krokom je dynamický štýl energetickej gymnastiky Daná. Je to rozvíjanie sa na prekážkach, pri čom sa mnohonásobne zvyšuje adaptabilita organizmu na zmenu. Prechod na čakrovú energetiku sa uskutočňuje jógou podľa sanskrtských symbolov /vo svete mimo kláštorov neznámou/. Špeciálnou praktikou je joga pulzujúceho Vesmíru, kedy sa nástrojom preniknutia do svojho vnútra stáva vnímanie osobného pulzu. Systematickosť tréningov východného typu umožňuje rozvíjať seba samého krok za krokom, počas celého života. Každý stupeň zvlášť je prínosom pre človeka, jeho fyziológiu, emócie, zdravie a funkcie omladzovania organizmu. Mnohí očakávajú pomoc zvonka, od vonkajších prostriedkov, pričom podstata prevažnej väčšiny problémov sa nachádza vo vnútornej dysbalancii. Ak sa už objavili rôzne neduhy, trápenia, problémy, choroby, natrvalo sa ich zbaviť, a zostať zdravý, optimistický a plný radosti zo života zvonka nie je reálne. Bez toho aby sme pravidelne a vedome na sebe pracovali, je to ako viera v zázrak. Inak by napríklad v kláštoroch nemuseli podstupovať ťažké a tvrdé tréningy. Na to aby sa staré, reflexy v organizme, zmenili, aby sa to čo je v organizme nemenné, odumierajúce, stvrdnuté začalo omladzovať, oživovať, je potrebné vyvolať skutočnú zmenu v samotnej podstate človeka.


Súvisiace články:


Tip na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 jednoduchých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR

Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


(Prečítané 1 234 krát, 1 dnes)

Comments are closed.