google27eaa3905ca3fee3.html

2Psychotechnika nesúca nazvanie Systém Dana nie je módnym trendom alebo predmetom prestíže, čím sa stala dnes  napríklad joga alebo tantra. Psychotechnika začína z NIČOHO. Bez poznatkov, pravidiel, lineárnych postupov. Znamená to ABSOLÚTNU Jednotu bez obsahu.

Duchovnosť a rôzne psychotechniky sa v súčasnosti často stávajú špekulatívnym tovarom, módnym trendom, cennosťou. Je tomu tak pre ľudí deštruktívnych, nositeľov rozvratu, ktorým chýbajú reflexy na tvorivé procesy a absentujú schopnosti vytvárať harmóniu. Robia tak inštinktívne, nie so zlým úmyslom. Pre ľudí Jednoty, nositeľov svetla sa cenným stáva harmónia a nie prostriedok. Sú citliví k narušeniu Jednoty a k utrpeniu ľudí,  rozvratu prírody. Jednota sa nachádzala v starých tradíciách, kultúrach, vzťahoch.

Psychotechnika DANA nie je ďalším z množstva učení, ktorými je súčasnosti preplnený svet. Nie sú v ňom špekulácie  s odovzdávaním energie, priamym zasvecovaním, „prázdnou“ mysľou, čistením nerealizovaných čakier  apod. Aby  sa objavili nové vlastnosti, každý človek musí dozrieť a nachádzať nové vlastnosti v sebe. Podstata novej psychotechniky je v tvorení. Začína tam, kde slobodný tok naráža na prekážku, kde začína rozpad, rozklad, ničenie, rúcanie, deštrukcia. Tam, kde slovami Kršni: „Keď sa svet zaplní mrzutosťou, pustotou objavím sa ja“.

  • Tam, kde  je telo vystavená patológiám možno nájsť zdravie.
  • Kto sa nezašpinil,  ten sa nemôže očistiť.
  • Iba poznajúc utrpenie  je možné  pretaviť „jed v nektár“.

Psychotréning Dana začína tam, kde sú bolesti a trápenia. Našimi učiteľmi  sú naše utrpenie, naše hranice, naše problémy, prekážky, strádanie. Tam, kde nás kritizujú, kde nám stavajú bariéry, kde nás nepotvrdzujú, kde je potrebné sa adaptovať,  iba tam nás rozvíjajú. Problémy človeka  sa zvyčajne  objavia,  ak sa vyčerpá  jeho miera adaptačných funkcií, jeho síl, jeho emócií. Hovoríme  vtedy o negatívnom strese.  Vtedy je šanca na vzdanie sa, zrieknutie  sa, opustenie toho, čo nás blokuje.

Objavuje sa potencia nového stavu: želanie ísť tam nevedno kam, prežiť to, nevediac čo. Kto vopred pozná, nehodí sa na prerodenie, pre získanie nových vlastností. Ak  sa človek pridržiava starých poznatkov, namiesto rozvíjania sa  bude iba zahusťovať  obsah už existujúcich znalostí. Keď sa človek drží svojich pevných názorov, jeho rozvoj sa už zastavil a venuje sa už iba zhusťovaniu, upevňovaniu seba  samého. Vydáva sa na cestu odmietania nového, pritom narastá jeho masa. Masa poznatkov, názorov, informácií, pravidiel, zákonov, obmedzení a hraníc. Vtedy sa objavuje kritickosť ako symptóm narastania masy. Sklon ku kritizovaniu a odmietaniu  sa stáva nástrojom rozbíjania Jednoty. Človek masy inklinuje k úspechom, víťazstvám, sebapotvrdzovaniu. Môže sa taký človek rozvíjať? Ak človeka svet neustále potvrdzuje, jeho pravdu, hierarchie, postupy, chýbajú prekážky pre modifikovanie seba samého, nenastávajú žiadne zmeny, vtedy človek žije podľa rovnakých algoritmov. Jeho vlastnosti  a spôsoby reagovania sa nemenia, nemá potrebu adaptácie na nové podmienky. Pokiaľ sa vo všetkom darí, charakter človeka nevyžaduje meniť sa, adaptovať, tak ako sa tomu venovali kedysi v kláštoroch. Bude iba zachovávať to, čo už bolo získané.

Človek západu nechápe, že pre  jeho postup sú potrebné prekážky, neprajníci, konkurencia, nepriatelia, ktorí sú nevyhnutnosťou pre jeho napredovanie. Ľudia slúžiaci svetu masy  pri reagovaní na vonkajší svet  automaticky prejavujú  svoje  vlastnosti lineárnosti. Sú ako voda, ktorá tečie vo vopred vyhĺbenom koryte. Majú svoje istoty – koryto, smer toku a pravidlá – brehy,  ktorými sa ohraničujú. Ak narazia na prekážku, snažia sa ju prekonať nárastom masy, sily, náporu. Sú odsúdení na bojovanie, protivenie sa, konfliktnosť. Oproti nim existujú ľudia svetla, rozpúšťajúci masu. Sú ako voda voľne tečúca mimo vopred určených tokov, vyhĺbených cestičiek. Na prekážky reagujú obtekaním – adaptáciou seba samého. Rozvíjajú svoju životaschopnosť. Je možné rozvíjať obe vlastnosti. Vlastnosti masy ubíjajú biosféru a zanášajú organizmus človeka aj jeho prostredie odpadom. Zanášanie a oťaženie sa prejavuje na fyzickej úrovni aj v duchu aj v psychike. Brehy človeka pravidiel a masy utláčajú. Vo voľne tečúcej vode sú brehy a prekážky  prínosom, formujú a zvyšujú adaptáciu.

Keď človek pochopí, že ho formujú a rozvíjajú nepriatelia, oponenti, bariéry, už urobil krok  na cestu múdrosti. Na tejto ceste sa strácajú príčiny a následky, ktoré fungujú len v mechanickom svete. Objavuje sa pocit, že každý človek nesie  v sebe to, čo dostáva zvonka. Ak dostávame to, čo sme, tak sa stráca rozdiel medzi ja a ne-ja. Objavuje sa pocit Jednoty. Pochopenie dvojstrannosti existencie človeka rozvíja citlivosť k faktom. Človek začína prijímať fakty také, aké sú. Nehľadá príčiny a následky, nezvýhodňuje jednu skutočnosť voči druhej. Reaguje tu a teraz, nehľadajúc „správne“ , „pravdivé“ reagovanie.  Prijímanie faktov takých, aké sú a reagovanie Tu a Teraz rozvíja princíp nekonania WU WEI. Človek tým zvyšuje svoju produktívnosť, zapína stimulátory – pociťuje radosť z činnosti, nekoná  ju pre výsledok. Zároveň sa zbavuje  obmedzujúcich  okov pravidiel umu. Je to obrodenie funkcií, ktoré existovali  v dobe útleho detstva.  Keď  človek  začína smerovať k prírode, tá ho začne ochraňovať. Reagovaním Tu a Teraz nebudú omyly, chyby, stávame sa harmonickými. Nekonajúci WU WEI bude „tiecť“ harmonicky ako voda mimo ohraničených tokov, s radosťou a bez toho, aby svojim konaním ubližoval sebe alebo  svojmu okoliu.


Súvisiace články:


1


Tip našej redakcie na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů –

Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 ľahkých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie. Pri každom cviku je vysvetlený jeho účinok.

Úryvok: Oživování srdce Příprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí uvolněně podél těla, díváte se před sebe. Při myšlence na své mládí a svěžest se pro sebe tiše usmíváte. Cvik: Zdvihněte pomalu ruce a spojte dlaně před hrudí, přičemž prsty směřují vzhůru. Předloktí by měla tvořit vodorovnou linii; proto pozor, ruce nesmějí být příliš vysoko. Poklesněte zlehka v kolenou a posuňte v této poloze sepjaté ruce jemně, ale důrazně doleva tak daleko, až dosáhnete koncového bodu pohybu. Zároveň vysuňte boky a kolena opačným směrem, tedy doprava. Dívejte se stále před sebe. Totéž učiňte i na pravé straně. Cvičení proveďte na každé straně osmkrát. Účinek: Jak již naznačuje jméno tohoto cviku, je velmi stimulující pro celý systém srdce a krevního oběhu.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.28 EUR, Zľava: 20.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


(Prečítané 2 096 krát, 1 dnes)

Comments are closed.