google27eaa3905ca3fee3.html

ok2– Syntéza učení východu v pôvodnom bioenergetickom význame

– Korene  védskej yógy, taoistického a buddhistického qikung na báze mnohopolárnosti  –  revolučnej náuky o človeku a biosfére.

TRADÍCIE  A POTREBY SÚČASNOSTI

Koncepcia a prax systému Talgar znamenajú, návrat ku koreňom, pôvodným zdrojom starých učení a praktík. Vychádzajú zo zjednocujúceho pohľadu na človeka  z hľadiska troch vesmírov: telesného prostredia, neurónneho prostredia a vonkajšieho prostredia. Vytvárajú rovnováhu človeka s jeho prostredím, realizovaním princípov  starodávnych  učení  na báze starých Véd, džanaizmu, taoizmu, buddhizmu.

Systém Talgar inovoval prístup k životu človeka a jeho biosféry. Starý prístup k rozvoju ľudského potenciálu bolo v súčasnosti potrebné zrekonštruovať. Od doby vzniku starých  technológií východných národov sa kvalitatívne zmenili vlastnosti vody, zeme, vzduchu, potravín, vzájomných vzťahov, biopolí. V starej Indii, Číne, Tibete boli aj patológie jangového typu. V súčasnosti u nás hrozia silné  narušenia a patológie výlučne z jednostranného, chronického uzatvárania sa. Pre obnovenie a zachovanie stratenej Jednoty človeka je potrebné prispôsobiť aj praktiky tréningu a terapeutické postupy pre kompenzáciu narušení súčasného typu.

CYKLICKOSŤ

Všetci sme deťmi prírody. Príroda nemá rada nemennosť, stacionárnosť. Aby bola zachovaná harmonickosť človeka, jeho postupy, metódy, jeho filozofia, medicína, psychológia, tréningy, majú čo najviac zodpovedať duchu a princípom prírody. Prvým zákonom prírody je cyklickosť zmien. V prírode nič nestojí na mieste, všetko podlieha neustálej zmene. Striedajú sa ráno, deň, večer, noc, jar, leto, jeseň, zima, 6 a 12 ročné cykly.  Cyklickosť prechodov, zmien medzi fázami je zakódovaná aj v človeku. Systém Talgar na rozdiel od súčasných metód západného typu, vychádza z jednoty psychiky, fyziológie, telesných procesov a spôsobu reagovania. Vnútorný prerod mikrokozmu človeka v systéme Talgar,  zahŕňa komplex 2,4,6,12  fázových  funkčných fyziologických, psychických  a emocionálnych stavov, ako je tomu v aj v makrokozme.

NEDVOJNOSŤ

Podvojné zákony myslenia na ktorých stojí Západ sú v protiklade so zákonmi mnohoznačnej prírody.  Medzi metódami západnej civilizácie, procesmi odohrávajúcimi sa v sociálnom kozme a zákonmi prírody  existuje principiálny nesúlad. Sociálny kozmos funguje na báze lineárnosti  a podvojnosti, zákony prírody sú mnohopolárne. To je dôvodom patológií, kríz, konfliktov, súčasných ochorení a predčasného  starnutia organizmu človeka.

Súčasná interpretácia starých učení, tradičných praktík je výlučne podvojná a lineárna. Hľadá sa zmysel, význam, účel, metódy sa kopírujú princípom analógie, opakovaním. Zaoberajú sa kvantitatívnymi ukazovateľmi: počtom, kilometrami, váhami, oceňujú sa úrovne na báze hierarchie. Keď sa učenia východu začali preberať ľuďmi západného svetonázoru, v ich rukách stratili svoje pôvodné poslanie, stali sa nefunkčnými. Pôvodná psychotechnika východu sa nahradila kopírovaním pohybov, alebo teoretizovaním, abstrakciami. Schopnosti sa nahradili poznatkami. V ústach západných učiteľov termíny východu začali slúžiť západnému chápaniu. Výsledky východu sa  západnými lineárnymi metódami dosiahnuť nedajú.

Báza qikung, yogy, meditačnej praxe  v pôvodnom význame je mnohopolárna. Netýka sa formy a z hľadiska intelektu je bez obsahu. V systéme Talgar nenájdete  formy, kopírovanie pohybov učiteľa. Vonkajší pohyb vzniká na základe vnútorného nastavenia, energie qi, prány… Nenájdete ani delenie na učiteľa a žiaka. Učiteľ sa nachádza v každom z hľadajúcich. Mojou úlohou nie je učiť  v západnom chápaní, ale  pomáhať sa zbaviť nepotrebných, starých skúseností a reflexov obmedzujúcich životné funkcie. Podobne ako vietor pomáha stromu zbaviť sa starého a nepotrebného lístia.

QIBÁZA

Základom tréningov sú vlastnosti. Sú o tom ako nájsť potešenie, ako  ho  rozvinúť  do maximálnej miery. Nie akési abstraktné potešenie v bežnom slova zmysle. Naopak, úplne konkrétne pociťovanie príjemnosti v hĺbke organizmu, vnútorným hmatom v rôznych variáciách. Touto radosťou, energiou vjány, qi alebo ki, následne v rôznych charakteroch potom premývame celé telo, vnútorné orgány až do každej bunky. Je to „kúpanie sa“ v pocitoch. V dobe komercie sa žiaľ z yogy, qikung, bojových umení, mechanickým sledovaním pohybov a zafixovaním techniky pohybov bez potešenia, stala mechanická gymnastika.  Týmto omylom došlo k oklamaniu súčasných nasledovníkov týchto praktík.

Tréning systému Talgar prináša zvýšenú vnútornú schopnosť adaptácie na vonkajšie zmeny. V procese tréningov sa vytvára nový vnútorný Kozmos, ktorý predtým v hotovej podobe neexistoval. Je to spojené so znovuzrodením človeka, omladzovaním jeho  fyziológie, psychiky a objavením nových emócií – „melódie pocitov“.  Tréning  poskytuje možnosť  úspešne riešiť otázky  súvisiace so zdravím, osobným rozvojom, učením, tvorivými procesmi, telesnou kultúrou, omladzovaním organizmu, vytváraním vzťahov, duchovnosťou. To  všetko vytvára komplex. Tomuto zjednocovaniu sa venuje systém Talgar v podobe tréningov  yogy, qikung, posilňovania s qi,  meditácií, pránayámy a ďalších foriem energetickej práce.

VÝSLEDKY

Praktikovanie systému Talgar je zamerané na výsledky. Ukazovateľom harmonickosti je rozšírenie  a nie zúženie možností človeka. Tréningom pribúda a nie ubúda z funkčnosti. Napríklad, človek môže pracovať  omnoho viac bez únavy, s pocitom radosti, dokáže udržať pozitívne emócie za okolností.  za ktorých predtým vyhasínali. Môže jesť a piť to čo mu predtým robilo problémy, adaptuje sa na problémy, ktoré ho predtým sužovali. S radosťou prekonáva prekážky, ktoré boli predtým  nad jeho sily. Ak kohosi obmedzovali choroby, patológie, trénovaním sa neduhy strácajú a objavuje sa navýšené – super zdravie. Vonkajšie možnosti človeka sa rozširujú presne o toľko koľko, napracoval tréningami vo svojom vnútri.

Praktikami sa všetkých 7 opôr človeka spája do celku. V čistých stavoch sa všetky funkcie zosúlaďujú do spoločného smeru, vytvárajú Jednotu. Spočiatku sa kultivujú dva protikladné stavy. Zvyšuje sa tým amplitúdnosť človeka. Väčšina problémov súčasnosti je spojená so slabým rozkyvom funkcií. Ďalším štiepením vlastností človeka  sa vytvára 4 a 12 fáz. Objavuje sa pri tom doplnková energia ako pri studenej jadrovej reakcii. Tieto vlastnosti kedysi nazvali meridiánmi. Objavuje sa stav KIDO, kedy sa človek sa stáva úplným, celostným, realizovaným. Podľa starých tradícií  – dvakrát narodeným.

V súčasných zložitých podmienkach nadišiel čas vziať si svoj osud do vlastných rúk a začať riadiť algoritmy svojej energetiky, fyziológie a psychického stavu. Sprievodcom na tejto ceste je systém Talgar, umenie starých národov pre potreby súčasnosti.

KDE ZAČÍNA SYSTÉM TALGAR

  • Tam kde končia mechanické tréningy začína vedomé rozvíjanie energie qi na 7 oporách
  • Tam kde končia chaotické meditácie začína vedomé formovanie vnútorného kozmu
  • Tam kde končí mechanické zaujímanie pozícií a opakovanie foriem začína energetická hatha yóga a energetický qikung
  • Tam kde končia dýchacie cvičenia začína vychutnávanie dýchania –  pránajáma
  • Tam kde končia zmyslové mantry začínajú fyziologické mantry s vychutnávaním každého zvuku
  • Tam kde končí bežný človek a naráža na hranicu, trénovaný jogín a majster qi začína
  • Systém Talgar má podobu, qikung, meridiánového taichi, dynamického tranzu v štýle Daná, rozvíjanie energie qi na náradí, yogu symbolov

 —

asssany

DCIM101GOPRO

rope

TAO3


Súvisiace články:


Tip redakcie Eugenika na knihu:

Monnica Hackl – Omlazovací cvičení čínských císařů – Súbor cvičení, ktorý vypracovali taoistickí mnísi. Slúži na predĺženie života a mladistvej pružnosti. Sú to veľmi jednoduché pohybové a dychové cviky, založené na 16 ľahkých pohyboch, ktoré si môžete osvojiť počas niekoľkých hodín a cvičiť ich kedykoľvek a kdekoľvek. Kniha obsahuje názorné ilustrácie. Pri každom cviku je vysvetlený jeho účinok.

Úryvok: Oživování srdce Příprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí uvolněně podél těla, díváte se před sebe. Při myšlence na své mládí a svěžest se pro sebe tiše usmíváte. Cvik: Zdvihněte pomalu ruce a spojte dlaně před hrudí, přičemž prsty směřují vzhůru. Předloktí by měla tvořit vodorovnou linii; proto pozor, ruce nesmějí být příliš vysoko. Poklesněte zlehka v kolenou a posuňte v této poloze sepjaté ruce jemně, ale důrazně doleva tak daleko, až dosáhnete koncového bodu pohybu. Zároveň vysuňte boky a kolena opačným směrem, tedy doprava. Dívejte se stále před sebe. Totéž učiňte i na pravé straně. Cvičení proveďte na každé straně osmkrát. Účinek: Jak již naznačuje jméno tohoto cviku, je velmi stimulující pro celý systém srdce a krevního oběhu.

Pôvodná cena: 6.60 EUR, Naša cena: 5.94 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 0.66 EUR


(Prečítané 708 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.