google27eaa3905ca3fee3.html

JUL_Soul_IrisDielo amerického psychológa a hypnoterapeuta Michaela Newtona je ojedinelé svojho druhu. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete; o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy; o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. počatím nového človeka.

Takýto ucelený a podrobný model života, smrti a karmického kolobehu nemá v literatúre obdobu. Je totiž neuveriteľne podrobným a fascinujúcim pohľadom do zákulisia života na zemi. Autor využil metódu tzv. regresívnej hypnózy a zhromaždil obrovské množstvo výpovedí, ktoré systematicky roztriedil a vyčlenil z nich to podstatné. Výsledkom tak je množstvo informácií o rôznych stavov a štádiách života a vývoja ľudskej duše, o smrti, posmrtnom živote či „živote medzi životmi“, ale aj o vzájomných vzťahoch duší na rôznych aj rovnakých úrovniach vývoja, o tom, ako a prečo si volíme konkrétne životné podmienky, o slobodnej vôle a karmických faktoroch, ktoré zmeniť nemôžeme a pod. Vzniká tak mnohorozmerný obraz existencie a vedomia ako javu, ktorého náš bežný pozemský život je iba jednou súčasťou, často neveľmi významnou v porovnaní s inými dimenziami a možnosťami, ktoré duša má.

Newtonovi sa počas dlhoročnej praxe postupne začalo dariť zdokonalenou a čoraz hlbšou metódou regresu dostať svojich klientov do stavov bezprostredne po smrti, do mnohých minulých životov, ako aj do dlhých, naším časom nemerateľných období existencie „duše“ mimo života v hmotnom tele. Postupne sa začal sústreďovať na získavanie vzájomne sa dopĺňajúcich informácií na rôzne témy. To, čo počul, sa začalo zlievať do jednotného, ohromujúceho obrazu. Nesmierne pozoruhodné na týchto regresívnych zážitkoch a výpovediach totiž bolo, že sa v mnohých bodoch i detailoch zhodovali. Na základe dlhoročného štúdia tisícok prípadov tak vznikol pomerne komplexný popis procesov, ktoré stoja v pozadí našej existencie a života tak, ako ho vnímame.

Čítanie kníh M. Newtona je fascinujúcim zážitkom, no najmä zdrojom informácií, vysvetlení a odpovedí, ktoré môžu zásadne prehodnotiť náš pohľad na život. Kto chce, má reálnu možnosť vidieť v tomto diele popis objektívnej reality, ako to s nami a našou existenciou vlastne je. Prinajmenšom to stojí za posúdenie!  V  týchto knihách môžete objaviť odpovede a z nich vyplývajúce pozitívne povzbudenie, ktoré ste možno dlho hľadali alebo možno už aj intuitívne tušili. Umožnite preto svojej duši prejsť týmto zvláštnym, úchvatným zážitkom aspoň na stránkach týchto kníh!

Text je písaný veľmi inteligentne a  koncipovaný je tak, že komentár, vysvetľovanie či uvažovanie autora je popretkávané výpoveďami, resp. útržkami výpovedí jednotlivých „prípadov“. Materiál je delený do kapitol podľa rôznych tém. Jednotlivé výpovede („prípady“) preto nie sú uvádzané celé, ale vždy sa z nich cituje iba časť, ktorá hovorí o danej téme.

Cesty duší vám prezradia:

 • ako vyzerá „návrat domov“ po smrti a ako sa duše zorientujú a zaradia do duchovného sveta
 • ako sú na tom tzv. stratené duše
 • ako sa duše delia podľa farieb a stupňa vyspelosti
 • ako je to s našimi duchovnými sprievodcami

Osudy duší hovoria o tom,

 • aký je rozdieľ medzi rôzne vyspelými dušami
 • ako si duša vyberá pozemský život a nové telo
 • ako si naša duša hľadá partnerov pre daný život
 • ako prebieha znovuzrodenie (reinkarnácia)
 • ako duša vstupuje do dieťaťa

Vztahy duší pojednávajú o týchto témach:

 • duševní partneri a spriaznené duše
 • duševní spoločníci a pridružené duše
 • väzby medzi duševnými a ľudskými rodinami
 • stretnutia s dušami, ktoré nám ublížili
 • vzájomné pôsobenie duševných skupín
 • prechod na pokročilejšie úrovne
 • detskí učitelia, harmonizátori, etici, majstri tvorcovia, prieskumníci, majstri času, mladé duše
 • strata dieťaťa
 • homosexuálne telá
 • duše zvierat
 • rekreačné činnosti a voľný čas v duchovnom svete, tanec, hudba a hry
 • vytváranie pozemského prostredia
 • časové linky a voľba tiel
 • slobodná vôľa

 

Úryvky z kníh:

Místo, které jsem nazval léčebná sprcha, je počátkem rehabilitace vracejících se duší. Následující stupeň nazvaný orientace (následuje neodkladně hlavně u mladých duší) je setkání s průvodcem. Očištěná duše přichází k průvodci, aby spolu stručně zhodnotili život, který právě skončil. Orientace je tu jakýmsi vstupním pohovorem poskytujícím další emocionální uvolnění a vyladění při vstupu do duchovního světa.

Lidé v hypnóze, kteří podstupují tento druh setkání se s průvodcem, hovoří o jemném, laskavém, ale zároveň hodnotícím přístupu. Tohoto průvodce si můžete představit jako svého nejoblíbenějšího učitele ze základní školy. Je to přímý učitel, kterému na vás záleží, zná všechny vaše učební návyky, vaše silné i slabé stránky, vaše obavy. Je vždy připraven s vámi pracovat, stačí jen, abyste projevili přání pokračovat ve výuce. Pokud si to nepřejete, nerozvíjíte se. Před tímto učitelem nic neschováte. Při telepatické komunikaci nemá smysl žádné vykrucování se ani lhaní.

Příběh scén, během nichž probíhá orientace, je různý – záleží na stavu duše po návratu do duchovního světa. Duše uvádějí, že orientace probíhá v oddělené „místnosti“. Prostředky a intenzita této první komunikace jsou po každém životě jiné.

Když entity, které na nás čekají po příchodu do duchovního světa, odejdou, jsme připraveni odejít na místo léčení. Potom následuje další krok zaměřený na přeorientování duše na duchovní prostředí. Na tomto místě jsme často svými průvodci zkoušení.

Oblasti v duchovním světě nazývám obvykle místo nebo prostor kvůli jednoduché identifikaci, protože se nacházíme v nefyzickém vesmíru. Moji klienti popisují táž místa podobným způsobem, ale používají jiné označení, např. komora, kajuta, zóna odpočinku při přechodu mezi prostory, ale nejčastěji používají označení místo léčení.

Já sám si to představuji jako jakousi polní nemocnici pro zraněné duše přicházející z pozemského bojiště. Popis takové nemocnice v podání vyspělé duše, která touto „revitalizací“ prošla víckrát, najdete v dalším případě.

Jedenáctý případ

 – Kam jde tvoje duše po setkání s blízkými při vstupu do duchovního světa?

– Chvíli jsem sám. Pohybuji se neuvěřitelně daleko.

 – Co se děje?

– Jsem veden neviditelnou silou na odlehlejší místo – je to vstup do prostoru čisté energie.

 – K čemu bys to přirovnal?

– Je to – léčivá loď.

 – Popiš co nejpodrobněji, co prožíváš.

– Jsem uvnitř teplého, zářivého světla. Prochází mnou jako proud tekoucí energie. Je to jako proud páry. Nejprve kolem mne víří, potom se jemně dotýká mé duše, jako by byl živý. Pak mnou proniká jako oheň a já se cítím, jako bych byl v koupeli, jež mne očišťuje a uzdravuje od všech zranění.

 – Někdo tě koupe, nebo je to jen hojivý proud světla přicházející zvenčí?

– Jsem sám, ale to koupání je řízené. Koupe se moje podstata, která se obnovuje po pobytu na Zemi.

– Slyšel jsem, že je to, jako když si po dlouhém pracovním dni dáš sprchu.

– (smích) Po dlouhém pracovním životě. Je to ale mnohem příjemnější a přitom nejsem vůbec mokrý.

– Když nemáš fyzické tělo, jak může tato energetická sprcha léčit tvoji duši?

– Tím, že se dotýká mého bytí. Můj předcházející život v těle byl velmi unavující.

– Chceš říct, že problémy s tělem a lidskou myslí poznamenají duši emocionálně i po smrti?

– Ano! Moje sebeuvědomění – kdo jsem jako bytost – bylo ovlivněno mozkem a tělem, ve kterém jsem se nacházel.

 – I když ses od toho těla navždy oddělil?

– Každé tělo na tobě zanechá otisk, přinejmenším na určitou dobu. Některá z těl, která jsem míval, ve mně zanechala nesmazatelné stopy. I když se od nich osvobodíš, zůstávají zvláštní vzpomínky na těla v určitých životech.

 – Vraťme se teď k naší léčebné sprše. Řekni, jak se cítíš?

– Jsem ve světle. Prochází skrze moji duši a očišťuje mě od většiny negativních „virů“. Dovoluje mi, abych se zbavil závazků z předcházejícího života, a zároveň přináší návrat k úplnosti.

 – Má tato sprcha stejný vliv na všechny?

– (pauza) Když jsem byl mladší a méně zkušený, přicházel jsem sem v horším stavu – tato energie jako by byla méně účinná, protože jsem ji neuměl využít k dokonalému očištění se od negativity. Stará zranění mě bolela déle, i když na mne působila léčebná energie.

 – Myslím, že rozumím. Co děláš teď?

– Jakmile jsem uzdravený, odcházím na tiché místo, kde se setkám se svým průvodcem.

Místo, které jsem nazval léčebná sprcha, je počátkem rehabilitace vracejících se duší. Následující stupeň nazvaný orientace (následuje neodkladně hlavně u mladých duší) je setkání s průvodcem. Očištěná duše přichází k průvodci, aby spolu stručně zhodnotili život, který právě skončil. Orientace je tu jakýmsi vstupním pohovorem poskytujícím další emocionální uvolnění a vyladění při vstupu do duchovního světa.

Lidé v hypnóze, kteří podstupují tento druh setkání se s průvodcem, hovoří o jemném, laskavém, ale zároveň hodnotícím přístupu. Tohoto průvodce si můžete představit jako svého nejoblíbenějšího učitele ze základní školy. Je to přímý učitel, kterému na vás záleží, zná všechny vaše učební návyky, vaše silné i slabé stránky, vaše obavy. Je vždy připraven s vámi pracovat, stačí jen, abyste projevili přání pokračovat ve výuce. Pokud si to nepřejete, nerozvíjíte se. Před tímto učitelem nic neschováte. Při telepatické komunikaci nemá smysl žádné vykrucování se ani lhaní.

Příběh scén, během nichž probíhá orientace, je různý – záleží na stavu duše po návratu do duchovního světa. Duše uvádějí, že orientace probíhá v oddělené „místnosti“. Prostředky a intenzita této první komunikace jsou po každém životě jiné.


Komplet si môžte kúpiť v našom eshope za skvelú cenu:

Komplet Michael Newton

Michael Newton – Cesty duší (komplet 3 knihy)

Séria 3 kníh amerického psychológa a terapeuta Michaela Newtona vznikla v 90. rokoch 20. storočia. Prináša neuveriteľne podrobné, systematicky utriedené a inteligentne komentované informácie o duchovnom svete; o zákonitostiach, ktoré riadia a formujú naše životy; o tom, čo sa deje po smrti a pred narodením, resp. počatím nového človeka.

Pôvodná cena: 23.50 EUR, Naša cena: 18.00 EUR

Zľava: 23.40 %, Ušetríte: 5.50 EUR


 Súvisiace články:


face-622904_960_720


 

(Prečítané 353 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.