google27eaa3905ca3fee3.html

tumblr_lr9aecU2cY1qec4oh

Lilit je zaujímavý astrologický prvok, odvodený od tajomnej mýtickej postavy: Lilit bola prvou Adamovou ženou, ktorá sa ale nemienila stať typickou manželkou a matkou. Preto jej vzťah s Adamom nedopadol dobre. Odišla do púšte, kde si užívala s démonmi. A Adam dostal od Stvoriteľa Evu.

Tak ako všetky možné vlastnosti, každý človek má v sebe princíp Lilit, ibaže niekto ho má zdôraznený viac, iný menej; niekto ho prežíva harmonicky, tvorivo a naplno, iný ho ignoruje alebo si s ním nevie rady. Samozrejme je tiež rozdiel, ako sa tento princíp prejavuje u muža a ako u ženy. Žena môže byť sama stelesnením Lilit, muž so silným lilitovským aspektom si priťahuje takýto typ žien.

Ak sa Lilit bojíme, vyhýbame alebo ju potláčame, jej energia pôsobí deštruktívne. Ak ju vedome prijmeme, naše prežívanie života a vzťahov sa rozšíri a obohatí. Žena-Lilit si môže vedome vytvárať také partnerstvá, ktoré neobmedzia jej slobodu a individualitu, alebo podvedome priťahuje mužov, ktorí ju „nútia“ búriť sa a podvádzať, prípadne mužov len využíva. Muž pod vplyvom Lilit môže mať silnú, sebestačnú, výnimočnú ženu, s ktorou má nezvyčajný, uvoľnený, tvorivý vzťah, alebo stále naráža na „beštie“, ktoré ho ničia a ovládajú, prípadne nebude mať žiadny naozaj intenzívny a hlboký vzťah. U mužov totiž platí, že ak nie sú s intenzitou, emocionalitou a  nespútanosťou ženstva vysporiadaní, silné, nezávislé, múdre, hlboké, vášnivo milujúce a zrelé ženy (nemám pritom na mysli „feministky“!) im podvedome naháňajú strach a skôr ich odpudzujú, ako priťahujú. Paradoxne však práve takáto žena by tomuto typu muža (= s výrazným aspektom Lilit) priniesla to naplnenie a šťastie v láske, po akom túži.

Lilit ďalej symbolizuje sexualitu (hlavne tú „temnú“, perverznú, tabuizovanú, neštandardnú, ale aj tantrickú), vášeň, prudkosť, impulzívnosť, prípadne až sklony k násiliu, a tiež umeleckú tvorivosť. Ak chceme jej význam zovšeobecniť a preniesť za hranicu ľúbostných vzťahov a sexu, predstavuje celkove „temnú“ časť psychiky a života (ľudia so silnou Lilit v horoskope nemusia mať len búrlivé ľúbostné vzťahy, ale môžu to byť aj typy „čiernych mágov“, manipulátorov alebo osobností s psychopatickými sklonmi).

V knihe Lilit ve vztazích nemecká autorka podrobne rozoberá typy ľudí (žien i mužov) a vzťahov, ktoré sú princípom Lilit výrazne ovplyvnené. Vysvetľuje, ako sa prejavuje tento prvok v horoskope (vrátane synastrie, kompozitu a tranzitov). Celý výklad je bohato ilustrovaný príkladmi zo života, a to nie len príbehmi z autorkinej poradenskej praxe, ale aj niekoľkými vzťahmi slávnych dvojíc (napr. Auguste Rodin a Camille Claudel).

Tí z vás, ktorí sa nevyznajú v astrológii, si môžu zistiť, ako vyzerá ich horoskop, na internete (rôzne astrologické stránky obsahujú bezplatnú možnosť zobraziť váš horoskop, ak zadáte dátum, čas a miesto narodenia). Symbol pre Lilit (v astrológii sa pre ňu používa aj názov Čierna Luna – angl. Black Moon) je takýto: Lilithsymbsml

Pozriete si, v akom znamení a dome sa nachádza vo vašom horoskope, a v knihe si vyhľadáte príslušný výklad.

Táto kniha je však zaujímavá aj pre neastrológov. Dosť podrobne a zaujímavo sa v nej totiž popisuje celá mytológia, symbolika a psychológia princípu Lilit. Nemenej zaujímavé sú tiež rozbory ilustratívnych skutočných prípadov – ak sa v nich nájdete, možno sa poučíte alebo inšpirujete.

Lilit-ve-vztazich

Úryvok z knihy:

Známá je ještě jedna legenda, která je dokonce ještě starší než příběh o Lilit zachycený v Knize Zohar, a sice o Adamovi a Samaelovi, jež vypráví, že první pár tvořili Lilit a Samael. Oba byli součástí jediného člověka a představovali androgynní bytost, která byla později rozdělena. Tento mýtus odpovídá příběhu o stvoření Adama a Evy, již byli rovněž stvořeni v podobě hermafroditů – oboupohlavních bytostí. Uvedené dva páry odpovídaly nebeskému a pekelnému aspektu v partnerském vztahu mezi mužem a ženou. Samael byl anděl, který měl blíže k Bohu, vzbouřil se však proti němu a ten ho pak (podobně jako později Lilit) z nebeského království vyhnal. Samael potom od základů proměnil svou přirozenost a stal se démonem podsvětí. Lilit se Samaelem později vytvořili pár, jenž náležel temnotám a také v nich žil.

V protikladu k tomuto páru je v kabalistické tradici známá ještě jedna dvojice: mužský Bůh a jeho družka Šechina, kterou lze přirovnat k Adamovi a Evě. V časech, kdy panovala Šechina se svým nebeským druhem, vládl na Zemi mír a harmonie. Kvůli prohřešku však byli odděleni a harmonie byla narušena. Lilit se podařilo vystoupit až k Bohu a zaujmout původní místo Šechiny. Následkem tohoto spojení ovládl Zemi chaos a zlo. Symbolicky to znamenalo, že nic na tomto světě nemůže být pouze dobré a dokonalé a že chaos s harmonií musíme považovat pouze za dvě různé strany téže mince. Jednota vyrůstá z protikladů a světlo se stínem prostě patří k sobě. V patriarchálním modelu myšlení symbolizuje mužský element světlo, a ženský element naopak asociuje černou barvu.

Nic z toho, co jsme uvedli, však neznamená, že světlo a tma by spolu bezpodmínečně musely zápasit. Doplňují se a měly by tvořit nerozlučnou dvojici. Světlo zúrodňuje a oplodňuje tmavou Zemi, z jejíž temnoty klíčí nový život. Proto bývá černá barva spojována s ženskostí a plodností. Teprve později začala v negativním smyslu asociovat temnou moc ženy, která vyvolává v mužích pocit strachu.


Lianella Livaldi Laun – Lilit ve vztazích – Lilit čiže Čierna Luna je veľmi zaujímavý astrologický prvok, odvodený od tajomnej mýtickej postavy: Lilit vraj bola prvou Adamovou ženou, ktorá sa ale nemienila stať typickou manželkou a matkou. Preto predstavuje nesmiernu ženskú silu, odvahu, nezávislosť a schopnosť žiť si po svojom. Ak sa Lilit bojíme, vyhýbame sa jej alebo ju potláčame, jej energia pôsobí deštruktívne. Ak ju vedome prijmeme, naše prežívanie vzťahov, sexuality a života vôbec sa značne rozšíri a obohatí. V tejto knihe sa zoznámite s typmi ľudí aj partnerských vzťahov, ktoré sú princípom Lilit výrazne ovplyvnené. Podrobne sa tu rozoberá postavenie Čierne Luny v horoskope a výklad priebežne názorne dokresľuje celý rad príkladov zo života.

Pôvodná cena: 8.60 EUR, Naša cena: 7.31 EUR

Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.29 EUR

+

Hannelore Traugott – Lilit – Temná žena v našem nitru – Lilit je mýtická ženská postava, ktorá predstavuje temnú ženskú stránku v každom z nás. Mužov ničí i fascinuje a ženám dáva fatálnu silu, no žiaľ často prináša aj opakujúce sa frustrujúce alebo deštruktívne vzťahy. Autorka tému Lilit rozoberá na základe mytológie a hlbinnej psychológie, ako aj astrológie. Uvádza interpretácie Lilit v horoskope (v znameniach, domoch a tranzitoch). Dnes sa dá ľahko a rýchlo zistiť si svoj presný horoskop vrátane postavenia Lilit na internete, takže čitateľ nemusí byť astrológom, aby sa s pomocou tejto fascinujúcej knihy dozvedel niečo o archetype Lilit vo vzťahu k sebe samému.

Pôvodná cena: 12.50 EUR, Naša cena: 10.63 EUR

Zľava: 15.00 %, Ušetríte: 1.87 EUR


Súvisiace články:


lilith-patricia-ariel


(Prečítané 2 110 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.