google27eaa3905ca3fee3.html

Našou súčasťou je Matrix! Všetci ľudia sa vyznačujú genetickou mysľou, podvedomím, vedomím. Často to celé nazývame jedným slovom Vedomím. Mnoho rozporov v „ ezoterike“, na škodu veci, vzniká vďaka nejednotnosti názvoslovia. Niekedy sa mi zdá, že aj toto je jeden zo zámerov tých, čo potrebujú rozdeľovať. Príkladom môže byť Babylon. Preto nedumajte nad slovíčkami a ich významom vo vašej aktuálnej mysli, ale snažte sa srdcom pochopiť význam napísaného textu.

Genetická myseľ zahŕňa poznatky celého ľudstva, podvedomie je skladom poznatkov rodinnej pokrvnej línie a vedomie je úložiskom informácií o nás ako o jednotlivcoch. Ich spojenie dáva obraz reality.

Systém bol na začiatku veku nastavený tak, že človek ani po zrodení nebol odtrhnutý od Jednoty. Mal neustály styk so zdrojom a príchodom na svet iba korigoval niektoré malé chybičky, ktoré umožňovali jeho ďalší vývoj. Nemyslite si, že v tých časoch nevládla na zemi dualita a že sa temné sily nesnažili strhnúť kormidlo na svoju stranu. Tá spoločnosť bola veľmi vyvinutá, ale rovnako ako my poznala vojny, nenávisť, úskoky, klamstvo, prerastené ego, túžbu po moci. Po moci ešte Vyššej akú si dnes vôbec vieme predstaviť. Našiel sa aj ten, kto sa rozhodol úskokmi ovládnuť vesmír. Kráľ Anunakov. Anu. Tieto vyspelé mysle so svojimi egami na základe zákerného plánu naleteli na vstup do hmoty, odtrhli sa od Jednoty a stali sa otrokmi. Zlákal ich systém mysle, ktorý na prvé miesto v ich hlavách dal peniaze a moc, ktorú prináša bohatstvo. A samozrejme emócie s tým spojené. A tak väčšina začala slúžiť Elite. A zatvorila za sebou brány väzenia, ktoré vďaka šikovnosti väzniteľov ani za väzenie nepovažujú. A tak je to dodnes. Hoci každá nová generácia dvíha svet na špirále o kus vyššie, platí to zväčša len o technickom rozvoji, o nových technológiách, kultúre atď. Dodnes sme sa nevymanili z tohto otroctva, stačí nám, že máme dostatok prostriedkov a zábavy. A pre tých, čo ich nemajú, je tu náboženstvo. Náš chlieb a naše hry. Lenže pomaly sme sa dostali na vrchol pyramídy a ďalšie klamstvá sa už nedajú vymyslieť. V každej veci je pri jej zrode zapísaný aj jej zánik. Práve rok 2012 bude zlomom pri zániku falošného sveta Matrixu. Toto je doba a toto sú dni, kedy dostáva ľudstvo šancu vrátiť sa opäť do Jednoty. Precítiť Zdroj vo svojom vnútri. Tak ako nás myseľ odviedla z cesty rozvoja, bude to práve ona, ktorá nás musí vrátiť „domov“. Namiesto peňazí a moci budeme opäť vyznávať Jednotu stvorenia. Nie Boha – Ducha a Dušu, lebo tie môžu a zrejme sú súčasťou ilúzií, v ktorých žijeme. Nebudeme už chcieť bohov, guruov, modly a skorumpovaných politikov. Budeme sa chcieť realizovať. Sami za seba. Spoznať našu naozajstnú podstatu. Zdroj šťastia a blahobytu, ktorý leží v nás.

*

Odporúčame túto skvelú knihu

*

Pripomínam, že cesta k  Duši nemá nič spoločného s náboženským pohľadom. Nazývam tak túžbu po Zdroji, ktorú sme zvykli takto nazývať. Kým nenájdeme lepší výraz občas ho použijem. Všetky náboženstvá sú ilúzie pripravené pre rozdelenie ľudí a odtrhnutie od Jednoty pod heslom – Rozdeľuj a panuj! Ich účelom je vyvolať strach a to je najškodlivejšia negatívna emócia, ktorá nabaľovaním sa vytvára celé zhluky a kŕmi entity, ktoré zo strachu žijú a preto ho radi živia. Nič, čo rozdeľuje ľudí, nie je v poriadku, ani rôzne duchovné cesty, ktoré hlásajú, že sú skratkou do „nirvány!. Duchovná cesta nás má viesť k pochopeniu, že sme všetci Jednota a na každom z nás záleží. Kým trpí jeden z nás, trpíme všetci. Tak sa nemáme prečo vyvyšovať, cítiť sa vyvolení alebo iným spôsobom sa deliť. Ak sa jednému nedarí, nedarí sa nám ako celku. Pochopenie tohto je to nové a prevratné, čo nás čaká od roku 2012. Prichádzajúca energia nás nabáda, byť individualitami, ale nevymedzovať sa z celku. Nie každý je pripravený prijať to.

Často jediným motívom prečo sa vydávajú ľudia po cestách „duchovna“ je strach. Strach sídli v oblasti solar-plexu, odkiaľ sa šíri smerom hore cez srdce, krk až do hlavy. Predstavte si ho ako plyn, ktorý napĺňa opísanú cestu a vytvára v nás pocit úzkosti, neistoty, nervozitu. Dominantný strach je strach z budúcnosti a zo smrti, čiže strach o prežitie. Jeho účinok by sa dal prirovnať k aerosolovému paralyzéru. Strach vyvoláva rôzne fóbie a tie zasa agresivitu alebo zmenu osobnosti. Strachom kŕmia už matky svoje plody v brušku, milenci sa trasú strachom o svoju lásku, v rodinách sa bojíme o svojich blížnych. Keďže modlou dnešných čias sú peniaze, všetci máme strach z nedostatku a chudoby. Hoci v našich končinách ani netušíme, čo to naozajstná chudoba je. Strach je prítomný na každom kroku nášho života. A práve na tejto silnej negatívnej všadeprítomnej energii sa dá dokázať, ako môžeme transformovať negatívnu energiu na pozitívnu. Stačí, ak si svoj strach uvedomíme, vytiahneme ho na svetlo a zistíme, kde sú jeho korene. Ktorá naša časť sa bojí a prečo? Seneca kedysi povedal, že strach je najlepší priateľ človeka. Kým som nepochopila túto myšlienku myslela som si, že aj taký veľký filozof ako Seneca sa môže zblázniť. Možno od strachu. Dnes viem, ako to myslel. Náš strach, ak ho odkryjeme a pochopíme a neoddávame sa mu, môže byť aj ochranou pred nebezpečenstvom. Donúti nás, na chvíľu prebrať všetky možnosti postupu a vedie nás k opatrnosti, k poznaniu reality a k sústredeniu síl, tak aby sme nezlyhali. Môže nás chrániť pred chorobami, pred smrťou, pred zlými rozhodnutiami. Len si ho musíme uvedomiť a spracovať. A tak je to vlastne so všetkými negatívnymi vlastnosťami. Treba ich vytiahnuť, prezrieť, odhaliť a využiť v prospech svojho rastu. Strach z udalostí nasledujúcich rokov je podľa tejto metódy oprávnený, prirodzený a nápomocný. Môže nás viesť v pozitívnom zmysle k tomu, že sa snažíme veci pochopiť, pripraviť sa a skúsiť zabrániť tomu najhoršiemu. Taká je transformácia strachu.

V Jednote strach neexistuje, tam je každý z nás Bohom, vo svojom vlastnom vesmíre, ktorý nezničí a nepošpiní ničím negatívnym. Sily temna nedostávajú z nášho stavu v Jednote nijakú potravu a tak zanikajú.

Mám jednu prosbu. Aj keby ste s hocičím čo píšem, nesúhlasili, zachovajte, prosím, vaše emócie na neutrále. Píšem to pre pochopenie, nie pre polemiku plnú emócií. Komu som siahla na náboženstvo, vysvetlím z čoho vychádzam. Čo si myslíte o spasení? Nezbavuje človeka zodpovednosti a tým aj sily vziať osud do svojich rúk? Byť poslušný a potom spasený, je koncepcia odtrhnutia od Jednoty. A mať strach z hriechu, ktorý vzápätí môžem mať za peniaze odpustený mi pripadá ako udržiavanie mysle v otroctve a človeka v ilúzii. Vo svojom vnútri všetci vieme, že neexistuje hriech, iba šanca niečo pochopiť a zmeniť a tá sa odpustkami nenaplní. Náboženstvo núti k stagnácii. Hoci treba podotknúť, že náboženstvo a duchovnosť mali vždy rovnaké idey. Rozdiel je v tom, že náboženstvo používa pasívnu vieru, kým duchovnosť ide cestou aktívnych praktík.

To neznamená, že nemáme veriť. Bez viery by sme nemohli existovať. Veriť však môžeme iba svojmu srdcu a svojej pôvodnej mysli, ktorá bola so srdcom neustále spojená. Nie logika a klam, ale previazanosť. Jednota, precítenie sú cestou ku Zmene. A paradoxne ku skutočnej sebarealizácii jednotlivca. Bez viery to nepôjde, aj zázraky v našich životoch prichádzajú, až keď sa vrátime v duši do detských čias a uveríme, že zázraky naozaj existujú. A v týchto dňoch sa ich bude diať čoraz viac. Nalaďte sa. Trebárs cez Kvantovú pauzu, či kvantový okamžik, ktorý vás presne uvedie ako pozorovateľa do stavu tu a teraz. Nie potom, až vás láskyplný, charizmatický guru, či iný učiteľ dovedie k vysnívaným výšinám. Všetky energie, snahy, učenia, meditácie, ktoré sú založené na procese vzostupu, sú odvedením od vlastnej realizácie vstupu do Jednoty. Je to, ako by ste sledovali tieň namiesto podstaty. To je tiež jedno z posolstiev, ktoré prišlo na Zem vďaka chanellingu Jamesa.

To neznamená, že sa nemáte stretávať, čítať, hľadať, ale že sa nemáte na nikoho spoliehať. Všetko, čo sa dá, vyskúšajte na vlastnej koži. Skúmajte slová, ale aj tých, čo hovoria, odhaľte ich úmysly, ale aj „marketingové ťahy“. Odhaľte ich vlastným srdcom. Ale pozor! To nie je o pocitoch. To nie je o tom, že zdá sa mi…To je práve Matrix. Ak srdce vie, tak vie. To je jednoducho tak. Cítiť to z každej bunky, z každého atómu. Je to skalopevné presvedčenie. Mnohí sa dnes skrývajú za svoje pocity, energie, citlivosť, kmitočty atď. To všetko je balast, ktorý dobre hrá do karát tvorcom Matrixu. Dali nám ako hračku do týchto čias ich konca – „hľadanie duchovna“. Tých, ktorým sa zdá, že viac cítia, viac prijímajú nebeských energií, pomáhajú im anjeli, nanebovstúpení majstri a iné vesmírne bytosti, či žijúci swámiovia treba upozorniť, že tadiaľto cesta nevedie. Dikše a požehnania vás napokon dovedú do chaosu a depresie. Každý, kto vám odporúča hľadať pravdu mimo vás, je klamár. Či to robí vedome alebo nie, je vlastne jedno. To už je ich zodpovednosť. Vaša zodpovednosť je nedať sa balamutiť. Tak, ako je za každým veľkým majetkom zločin, tak je za každou odbočkou z cesty hľadanie nejakej výhody. Čiže nezvládnuté Ego. Čas guruov, ašrámov, anjelov a cudzích barličiek sa už skončil. Bol potrebný ako jedno vývojové štádium, aby sa aspoň niektorí ľudia prebudili, ale dnes je situácia už taká, že všetko bolo povedané. Je čas konať. Kto to nepochopil, bude musieť dobiehať vlak. Ale ani to nie je nijaká tragédia. Zopakuje si ročník, pochopí a pôjde ďalej. Možno pri reparáte nájde krásnu „spolutrpiteľku“ a vyberú sa vďaka svojmu vzťahu na rýchlu cestu pochopenia. Ako vraví Marcel Vanek, niet ťažšej meditácie ako je každodenný život dvoch partnerov, ich detí a všetkých príbuzných. Zvládnuť to s humorom a bez negatívnych emócií je pravá cesta poznania.

Erica di Orendi – časť z prednášky – Vedomé cesty ku šťastiu.

 *

*

Tip od Eugeniky:

Gregg Braden – Kódy vedomia – V našom vesmíre sa všetko mení podľa toho, ako zmýšľame. Známy autor na základe moderných vedeckých poznatkov veľmi zaujímavo vysvetľuje, ako sú bunky a atómy ovplyvňované našimi myšlienkami. Definuje nielen myšlienky, ale aj emócie, pocity a podvedomie. Predstavuje možnosti, ako zmenou našich presvedčení želaným spôsobom meniť našu realitu.

(Pôvodná cena: 9.80 EUR | Naša cena: 7.84 EUR;Ušetríte: 1.96 EUR | Zľava: 20%)

*

(Prečítané 1 105 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.