google27eaa3905ca3fee3.html

Kniha na tento týždeň

Princíp LOL2A – Zaujímavý pokus vyjadriť matematicky podstatu správneho fungovania v živote. Autor je Švajčiar píšuci po nemecky, takže jeho vzorec treba pretlmočiť z nemeckých pojmov:

LO –loslassen,čo po nemecky znamená oprostiť sa,nelipnúť

L2 –láska na druhú

A –skratka pre zákon akcia = reakcia

Oprostenie sa krát láska na druhú krát A, pričom A rovná sa jedna, pretože zákon akcia = reakcia je neutrálny. Tento vzorec vyjadruje výkon, ktorý podáva človek. Ak sa zvýši láska, výkon rastie geometrickým, nie aritmetickým radom! 

Autor veľa rokov pracoval v oblasti informatiky a ekonomiky. Vo svojej knihe ukazuje, že láska zodpovedá ekonomickým a fyzikálnym zákonitostiam, a dokladá, že pomocou lásky sa dá vyriešiť každý problém. Princíp LOL2A je pritom možné uplatniť univerzálne – v súkromnom živote, v manažmente, v politike či trebárs aj v športe. Predstavuje cestu, ako sa čo najrýchlejšie dopracovať k tomu, čo chceme, inými slovami (podľa terminológie autora), ako sa dostať zo skutočného stavu do stavu želaného.

V prvej časti knihy Egli veľmi pekne, jednoducho a vecne rozpráva o bežnom ľudskom prístupe k životu a problémom: o nezmyselnom delení všetkého na dobré a zlé, o strachu, pripútanosti, bezmocnosti, o miešaní sa do záležitostí iných ľudí, o podstate konfliktov, o tom, že ak chceme čokoľvek zmeniť, musíme sa zmeniť MY. Rozoberá ľudský potenciál – energiu a inteligenciu. Dokazuje tvrdenie, že všetci a všetko je JEDNO.

V druhej časti potom podrobne rozoberá vyššie uvedený vzorec a ukazuje, ako ho aplikovať v každodennom živote, v rôznych oblastiach a situáciách. Slovom, ako jednať a myslieť tak, aby sme zažívali to, čo chceme zažívať, a vyhýbali sa tomu, čo nám nie je príjemné; aby sme zbytočne neplytvali energiu, nevyčerpávali sa a neboli otrávení negativitou; ako žiť v láske, šťastí, spokojnosti a vďačnosti; ako nadobudnúť kozmické vedomie.

Táto kniha veľmi efektívne zhŕňa podstatu duchovných a motivačných učení a predkladá univerzálnu inšpiráciu pre rýchly postup na ceste k osvietenému spôsobu života.

*

Kniha týždňa - zľava 20% pri nákupe cez Eshop

*

Úryvok z knihy:

1. Kto kritizuje, posudzuje svet a iných ľudí a zasieva negatívne myšlienky, ten buď vôbec nedosiahne svoje ciele, alebo iba s vynaložením pomerne veľkého úsilia. Toto správanie nie je ekonomické a vedie v podnikoch, politike, športe aj súkromnom živote k zlým výsledkom.

2. Kto pozná zákon akcie a reakcie, bude menej kritizovať a posudzovať. Bude sa snažiť vysielať pozitívne, konštruktívne myšlienky. Následkom toho dosiahne svoje ciele rýchlejšie a s vynaložením menšieho úsilia ako ten, kto sa správa podľa bodu 1.

3. Kto sa vie oprostiť, prestať na niečom lipnúť, ten dosiahne svoje ciele rýchlejšie a s vynaložením menšieho úsilia ako ten, kto pozná a využíva „iba“ zákon akcie a reakcie.

4. Kto navyše pozná zákon lásky a vie ho využiť, ten dosiahne svoje ciele raz tak rýchlo a s ešte menším vynaložením úsilia ako pri využití predchádzajúcich zákonitostí.

Konečný stav je ten, ktorý nám ukázal Ježiš a iní veľkí Majstri. SÚČASNÉ sa stane zároveň ŽELANÝM. To znamená, že čas medzi SÚČASNÝM a ŽELANÝM stavom sa scvrkne na nulu! Už nebudeme potrebovať čas na dosiahnutie určitého ŽELANÉHO stavu. SÚČASNÝ = ŽELANÝ!

Preto vám princíp LOL2A ukazuje, ako môžete dosahovať ciele čoraz rýchlejšie s vynakladaním stále menšieho úsilia. Túto cestu opisujú tri stupne: „akcia = reakcia“, „oprostenie sa“ a „láska“. Táto cesta vedie od malého množstva lásky k stále väčšej miere lásky. Konečný stav je stav bezpodmienečnej lásky, a teda kozmického vedomia.

*

*

René Egli – Vzorec života – Princíp LOLA – Autor sa viac ako tridsať rokov zaoberá tým, ako funguje život. Veľa rokov pracoval v oblasti informatiky. Vo svojej knihe ukazuje, že láska zodpovedá ekonomickým a fyzikálnym zákonitostiam, a dokladá, že pomocou lásky sa dá vyriešiť každý problém. Svet je oveľa jednoduchší, ako si myslíme. Princíp LOL2A je možné uplatniť univerzálne – v súkromnom živote, v manažmente, v politike či v športe. Ak sa zvýši láska, výkon rastie geometrickým radom.

Pôvodná cena: 7.90 EUR | Naša cena: 6.32 EUR; Ušetríte: 1.58 EUR | Zľava: 20%

*

Pre záujemcov z ČR kliknite na:

www.eugenika.cz

*

(Prečítané 2 168 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.