google27eaa3905ca3fee3.html

Odpustenie či výzva odpúšťať je v našej kultúre aj spiritualite bežným pojmom. Čo však môže znamenať radikálne odpustenie? 

Colin Tipping vysvetľuje, že pri radikálnom odpustení úplne odpadá tradičné delenie účastníkov „drámy“ na obeť a toho, kto sa dopustil niečoho zlého. Pri radikálnom odpustení človek chápe, že všetko, čo zažíva, má nejaký hlbší alebo vyšší účel, a že všetci sme zodpovední za všetko, čo sa objavuje v našej realite, a tým pádom nemá dôvod cítiť sa ako niekto, komu bolo ublížené. V pravom slova zmysle sa tak vlastne ani nejedná o odpustenie (pretože už niet komu ani čo odpúšťať), ale o úplne iný pohľad na ťažké či bolestné situácie v našom živote. Tento nový pohľad nám dodáva namiesto sebaľútosti a ukrivdenosti silu, moc, vedomie nezraniteľnosti a pocit slobody.

Radikálne odpustenie nás vyzýva k radikálnej zmene nášho vnímania sveta a k novému výkladu toho, čo sa deje v našich životoch tak, aby sme sa prestali cítiť ako obeť. 

Archetyp obete je v nás hlboko zakorenený. Odjakživa hráme úlohy obetí vo všetkých oblastiach nášho života a presviedčame samých seba, že delenie ľudí na obete a agresorov je absolútnym základom ľudskej existencie. Aby sme sa vymanili spod vplyvu tohto veľmi silného archetypu, musíme ho nahradiť niečím radikálne odlišným – niečím duchovne oslobodzujúcim, čo nás vyvedie z drám našich životov tak, aby sme boli schopní uvidieť väčší obraz a pravdu, ktorá sa nám zatiaľ skrýva. Keď túto pravdu zbadáme, pochopíme skutočný význam nášho utrpenia a budeme schopní transformovať ho do vyššieho poznania, múdrosti, súcitu a vedomia slobody.

Dokonca aj Ježiš Kristus, ako poukazuje autor, nám v skutočnosti chcel dať pôsobivý príklad toho, čo znamená transformácia archetypu obete, lenže my sme z neho paradoxne urobili najvyššiu obeť, jeho odkaz sme prekrútili a na jeho nesprávnom pochopení vybudovali masochistickú životnú filozofiu.

Colin Tipping

Colin Tipping rozoberá aj predstierané odpustenie a poukazuje na rafinované spôsoby nášho ega, ktoré môžu vzbudzovať dojem, že sme odpustili, no v skutočnosti to tak nie je a bolesť v našom vnútri ostáva. Aby však nedošlo k mylnému pochopenie alebo k opačnému extrému, radikálne odpustenie neznamená, že bagatelizujeme pocity bolesti, krivdy, zrady a podobne. Naopak, poctivé precítenie a prijatie našich emócií tvorí veľmi dôležitú súčasť procesu, ktorý kniha popisuje. Mimochodom, jedná sa o knihu praktickú, ktorá nechce len mudrovať, ale sprevádzať čitateľa osobnou premenou. Nájdete tu teda aj konkrétne, podrobné návody, ukážky a príklady zo života. Autor tiež skúma, ako sa v našom živote opakujú určité vzťahové vzorce, a učí, ako sa z nich vymaniť, nahradiť ich pozitívnymi postojmi. Táto kniha transformuje váš pohľad na minulosť aj na to, čo sa s vami deje v súčasnosti, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Je to jedna z tých kníh, ktoré majú moc zmeniť váš život.

EUGENIKA pripravuje aj ďalšie knihy tohto autora: Radikálnu manifestáciu a Radikálnu karmu.

Úryvok:

Hlboko v našom podvedomí vieme, aké je naše poslanie. Duch nám neustále ponúka príležitosti na transformáciu energie obete tým, že necháva vyplávať na povrch také záležitosti, ako napríklad sexuálne zneužívanie, týranie v detstve alebo rasovú nenávisť. Každý z nás môže naplniť svoje poslanie tým, že uplatní radikálne odpustenie v ktorejkoľvek z týchto situácií. Keď sa to podarí dostatočnému množstvu z nás a dôjde k posunu vo vnímaní tak, že zazrieme dokonalosť určitej situácie, tá sa môže zmeniť a príslušné deštruktívne energetické vzory zaniknú.

Na transformáciu archetypu obete vyskúšajte nasledujúce: Zakaždým, keď sledujete správy, pokúste sa posunúť svoje vedomie od odsudzovania k tomu, aby ste v každej situácii videli dokonalosť. To sa dá dosiahnuť tak, že sa nebudete pozerať na nejakého človeka alebo situáciu z hľadiska odsudzovania a viny, ale presuniete sa do pohľadu milujúceho prijatia. Majte na pamäti, že ľudia v každom príbehu hrajú svoju úlohu podľa Božieho plánu. Nepozerajte sa na nikoho ako na obeť a nesnažte sa označiť nikoho za zlého. Ľudia účinkujú v drámach s cieľom vyliečiť sa. Pamätajte si, že Boh nerobí chyby!

Päť fáz Radikálneho odpustenia

1. Rozprávanie príbehu

V tejto fáze si niekto ochotne a so súcitom vypočuje váš príbeh a rešpektuje ho v tej chvíli ako pravdivý. (Keď robíme pracovný list, tá osoba môžete byť vy sami.)

Vypočuť si príbeh a byť jeho svedkom je prvý a nesmierne dôležitý krok na to, aby sme sa s ním rozlúčili. Aby sme mohli opustiť archetyp obete, musíme pocit obete najskôr naplno prežiť. Rovnako tak si musíme plne privlastniť svoj príbeh z hľadiska obete a vyhnúť sa na tomto stupni akémukoľvek duchovnému výkladu. Ten príde neskôr, v kroku 4.

Tu musíme začať od toho, kde sme (alebo sme boli, ak sa vraciame do minulosti, aby sme niečo vyliečili). Cieľom je v prvom rade precítiť bolesť, ktorá spôsobila energetický blok.

2. Precítenie pocitov

To je životne dôležitý krok, ktorý chcú niektorí takzvaní duchovní ľudia vynechať s tým, že by nemali mať „negatívne“ pocity. Týmto odmietaním sa popiera závažný bod, že v našej schopnosti plne precítiť naše pocity tkvie autentická sila a že práve takto sa prezentujeme ako úplné ľudské bytosti. Liečebná cesta je v podstate emocionálna cesta. Ale nemusí byť iba plná bolesti. Je prekvapujúce, že keď klesáme po jednotlivých úrovniach emócie a dovolíme si precítiť autentickú bolesť, môže sa rýchlo premeniť na pokoj, radosť a vďačnosť.

3. Príbeh sa rúca

Tento krok má zistiť, ako náš príbeh začal a ako naša interpretácia udalostí viedla k istým (nesprávnym) presvedčeniam v našej mysli, ktoré ovplyvňujú to, ako o sebe zmýšľame a ako žijeme svoj život. Keď dospejeme k poznaniu, že naše príbehy sú z veľkej časti nepravdivé a ako také ich využíva naše ego na to, aby nás udržalo v zajatí archetypu obeti, získame silu sa s nimi vyrovnať a vyliečiť svoje životy.

Pri tomto kroku by sme mohli uplatniť vysoký stupeň súcitu s osobou, ktorej odpúšťame, a pochopiť, aký život často je, akí sme všetci nedokonalí a uvedomiť si, že všetci vždy robíme všetko, ako najlepšie vieme s pomocou toho, čo máme.

4. Dávame príbehu nový rám

Práve tu si umožníme posunúť naše vnímanie takým spôsobom, že namiesto tragédie uvidíme situáciu ako niečo, čo sme vlastne chceli zažiť a čo bolo nevyhnutné pre náš ďalší rast. V tomto zmysle to bolo dokonalé. Občas budeme schopní chápať ten dar priamo a okamžite sa z neho poučiť. Ale oveľa častejšie bude nutné vzdať sa potreby posudzovať a podvoliť sa myšlienke, že každá situácia obsahuje dar bez ohľadu na to, či sme si toho vedomí, alebo nie.

5. Integrácia

Keď sme si dovolili vidieť dokonalosť v určitej situácii, je nevyhnutné integrovať túto zmenu na bunkovej úrovni. To znamená včleniť ju do nášho fyzického, mentálneho, emocionálneho a duchovného tela, takže sa stanú súčasťou nášho Ja. 

 *

Colin C. Tipping – Radikálne odpustenie – Táto kniha má moc zmeniť váš život. Transformuje váš pohľad na minulosť a na to, čo sa s vami deje, najmä s ohľadom na medziľudské vzťahy. Radikálne odpustenie pôsobí okamžite a umožní vám zbaviť sa pocitu, že ste obeť, otvoriť svoje srdce a zvýšiť vaše vibrácie. Jednoduchá a ľahko použiteľná metóda vám pomôže zbaviť sa bremena minulosti a umožní vám precítiť radosť zo života. Výsledkom bude pocit šťastia, osobnej sily a slobody.

Pôvodná cena: 11.20 EUR, Naša cena: 8.96 EUR, Zľava: 20.00%, Ušetríte: 2.24 EUR

*

*

(Prečítané 2 075 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.