google27eaa3905ca3fee3.html

Unikátna kniha o tom, ako narábame s časom. Na rozdiel od iných publikácií zameraných na problém času tento autor nepojednáva o „time managemente“ (čiže o tom, ako čo najefektívnejšie vykonávať svoje povinnosti a plánovať si veci tak, aby sme všetko stíhali a popritom ušetrili aj dostatok voľného času), ale o tom, ako súvisí naše subjektívne vnímanie času so stavom nášho vedomia.

Steve Taylor v prvom rade stanovuje 5 princípov psychologického vnímania času a vysvetľuje ich na množstve príkladov zo života, ktoré sú povedomé každému z nás:

  • Čím sme starší, tým rýchlejšie čas plynie
  • Čas sa spomaľuje, keď sa nachádzame v novom prostredí a prežívame nové skúsenosti
  • Čas uteká rýchlejšie, keď sme v stave ponorenia sa do niečoho
  • Čas plynie pomalšie, keď sa niečomu nevenujeme naplno
  • Čas sa výrazne spomaľuje až zastavuje v situáciách, kedy je ego výrazne oslabené alebo potlačené

Na základe týchto princípov pochopíte, prečo sa nám zdá, že v rôznych situáciách alebo životných obdobiach čas plynie rozličnou rýchlosťou.

Ďalej autor ukazuje, ako sa tieto poznatky odrážajú v praxi, a uvádza prehľadne roztriedené konkrétne návody, ako upravovať vnímanie času podľa potreby. Napríklad čo robiť, keď sa nachádzate v nudnej situácii, kde sa čas nepríjemne vlečie (trebárs v čakárni u zubára alebo počas dlhej cesty lietadlom či autobusom). Alebo naopak – ako si predĺžiť príjemne trávený čas, povedzme na dovolenke. Rozbor takýchto situácií a príkladov z bežného života ústi do pojednania o celkovej kvalite nami prežitého času, inými slovami, o kvalite nášho života a o tom, ako súvisí (či skôr nesúvisí) s jeho dĺžkou. Pôsobivé porovnanie niekoľkých životných príbehov (aj známych osobností, aj ľudí z autorovho okolia) svedčí o tom, že niekto môže počas pomerne krátkeho života prežiť „viac času“ ako niekto, kto sa dožije osemdesiatky, ale jeho dlhý život bol jednotvárny a plný stereotypov.

Autor tiež rozoberá rôzne zvláštne stavy vedomia, ktoré výrazne menia vnímanie času, a popisuje stavy, kedy má človek pocit, že čas celkom prekročil. Zmieňuje sa tiež o kultúrnej podmienenosti vnímania času a o tom, ako sa vnímanie času mení od detstva až po starobu, ale aj o predpovedaní budúcnosti a „nadprirodzených“ nahliadnutí do minulosti.

Najlepšie na tejto knihe je, že vyššie uvedené fascinujúce skutočnosti a myšlienky môžu – mali by – nájsť praktické uplatnenie v našich vlastných životoch. Máme možnosť získať nad časom kontrolu a naučiť sa predlžovať ho tak, aby sme si plnohodnotne predĺžili život. A tiež sa naučiť prijímať a naplno využívať to jediné, čo máme – prítomnosť.

Záver výskumov S. Taylora je jednoznačný: čím intenzívnejšie vnímame prítomný okamžik, čím menej sa zaoberáme „pohlcujúcimi“ činnosťami, ako je sledovanie televízie či hranie počítačových hier (no v podstate čokoľvek, kedy sme do niečoho tak pohrúžení, že prestávame vnímať svoje okolie), a čím lepšie sa nám darí stíšiť svoju myseľ (na čo najlepšie slúži pravidelná meditácia), tým viac sa vymaňujeme z pút času a vnárame sa do večnosti, kde je všetko neustále nové, vzrušujúce a napĺňajúce…

V době, kdy mu bylo padesát, měl určitě pocit, že mu život utíkal tak rychle, že nestačil jednotlivé roky ani počítat

Podívejme se například na celkem „průměrnou“ osobu, která zemře ve věku 75 let. Řekněme, že tento člověk prožil celých 75 let v jednom místě a na dovolenou jezdil jen občas. Vzdělávání ukončil, když mu bylo čtrnáct, vyučil se instalatérem a tuto práci dělal po celý svůj život, přičemž pracoval pro dvě, možná tři různé společnosti. Ve 25 letech se oženil s dívkou, která bydlela poblíž, a měli spolu dvě děti. Během prvních deseti let manželství žili v malém řadovém domku a pak se přestěhovali do většího dvojdomku kousek vedle, kde už zůstali. Když byl mladší, často dlouho pracoval a neměl moc volného času, ale když už nějaký měl, tak poslouchal rádio, hrál si s dětmi nebo o víkendech chodil s kamarády do hospody. Později, když děti opustily domov, měl volného času více a většinou se díval na televizi či pracoval na zahradě nebo kolem domu. Jeho život sestával zejména z práce, spánku a sledování televize, dokud v 65 letech neodešel do důchodu. Pak začal trochu více zahradničit, více sledovat televizi, více pracovat na domě a také pomáhat své ženě s domácími pracemi, dokud o deset let později nezemřel.

To je přesně ten typ života, kdy čas ubíhá neuvěřitelně rychle. V době, kdy mu bylo padesát, měl určitě pocit, že mu život utíkal tak rychle, že nestačil jednotlivé roky ani počítat. Celý svůj život strávil v tomtéž prostředí, v tomtéž domě a v téže oblasti. Rovněž jeho život sestával z opakování týchž zážitků – stejné denní, týdenní a roční neměnné stereotypy. Zřídkakdy se setkal s neznámým prostředím nebo prožil něco nového, a tak jeho vědomí absorbovalo pouze hrstku vjemů a informací, která se každým rokem ještě zmenšovala. Kromě toho také trávil většinu svého života ve stavech zaujetí – v pasivních [pasivní]stavech zaujetí, kdy poslouchal rádio a sledoval televizi a v aktivních stavech zaujetí[aktivní zaujetí], kdy pracoval, plnil různé úkoly kolem domu a podobně. To vše z jeho života také ukradlo velkou dávku času.

Jinými slovy, tento muž během svého života velmi zřídka prožíval druhé pravidlo psychologického času (nové prožitky), ale byl neustále vystaven prvnímu (čas se zrychluje s tím, jak stárneme) a třetímu pravidlu (zaujetí). Proto je možné říci, že přestože strávil na povrchu Země 75 jejích rotací kolem Slunce, byl jeho život z pohledu psychologického času dost krátký.

Steve Taylor – Ovládání času – Cieľom tejto pozoruhodnej knihy sú tri veci: porozumiete času – prečo sa nám zdá, že v rôznych situáciách plynie rozličnou rýchlosťou, a že je to spôsobené našou mysľou. Získate nad časom kontrolu a schopnosť predlžovať ho tak, abyste si plnohodnotne predĺžili život. A naučíte sa prijímať a naplno využívať to jediné, čo máme – prítomnosť.

Pôvodná cena:10.60 EUR, Naša cena:8.48 EUR, Zľava:20.00 %, Ušetríte:2.12 EUR


Súvisiace články:(Prečítané 1 307 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.