google27eaa3905ca3fee3.html

Happy laughing woman„Všetky nepríjemnosti na svete spôsobujú ľudia, ktorí naozaj nepoznajú a nemajú radi samých seba.“

Ruskí autori sa prihovárajú našim čitateľom častokrát zrozumiteľnejším jazykom, ako aj omnoho bližšími príkladmi zo života, než autori z angloamerického sveta. Taký je aj Koršunov: píše jednoducho, jasne, a pritom prísne – pretože nechce upustiť od určitej kvality, morálnej i duchovnej vyspelosti. Jeho  knihy môžu byť užitočnou inšpiráciou aj pekným povzbudením. Obsahujú múdre myšlienky, ktoré vám otvoria oči a pomôžu žiť plnším životom.

Nie všetko, čo sme navyknutí robiť, je dobré. Vypestovali sme si mnohé automatické postoje a reakcie, ktoré nie sú na úžitok ani nám, ani druhým. Na jednej strane chceme každému vyhovieť, na strane druhej sme sebeckí alebo prehnane kritickí.

Autor vás vyzýva zamyslieť sa nad svojimi postojmi a životom, vyskúšať reagovať inak, začať byť úprimnejší, otvorenejší, odvážnejší. Vysvetľuje, ako sa nebáť zmien a rásť; ubezpečuje nás, že všetko sa nám deje iba preto, aby sme pochopili, kto sme; učí, ako byť šťastný, ale uvádza aj „spoľahlivé“ spôsoby, ako byť nešťastný. Radosť, vďačnosť, optimizmus, múdrosť, uvedomenie a zodpovednosť nám určite dopomôžu k šťastiu i vnútornému rozvoju.

Koršunov sa zaoberá aj hlbším zmyslom nášho života. Vysvetľuje, že každý z nás má na tomto svete dve úlohy: zvyšovať vlastnú úroveň zodpovednosti a lásky (teda rozvíjať svoju dušu) a napomáhať duchovnému rastu iných duší. Učí, ako sa naučiť robiť vždy správnu voľbu, alebo ako zistíme, či ideme správnym smerom. Svoje úvahy pretkáva príbehmi, podobenstvami aj skutočnými príhodami či zaujímavými reálnymi údajmi. Vyzýva k pozitívnemu pohľadu na veci, k odhodlaniu, odvahe, slobodnému mysleniu a láske, pretože pri formovaní našej skutočnosti sú určujúce naše  myšlienky. Veľa priestoru venuje objasneniu, čo je dobro a zlo, prečo sú také veľké rozdiely medzi ľuďmi, prečo sú na Zemi vyššie a nižšie duše, akú úlohu má v našom osude Boh a akú diabol. Prináša úvahy o Bohu i o tom, ako je to v iných svetoch a vesmíroch.

Dobrým ponaučením je jednoznačne, že ľudí treba brať takých, akí sú, a takých ich aj milovať. Alebo že nie sme takí, aký je svet, ale svet je taký, akí sme my.

Vydavateľstvo Eugenika práve vydalo tieto tri výborné knihy od A. Koršunova v slovenskom preklade:

A taktiež v češtine:

Ukážky z knihy Ako získať uspokojenie a radosť zo života:

Problém spočíva v tom, že Boh nemá s naším nepokojným svetom nič spoločné. On ho spolu so Svojimi pomocníkmi stvoril pre nás a náš vývoj, ale chaotickým, skazeným a krutým sme svet spravili iba my sami.

Pripomeňme si, že vedomie pôsobí na hmotu, nie naopak. Nie sme takí, aký je svet, ale svet je taký, akí sme my. Raj nie je krásne miesto vo vesmíre, ktorý kedysi objavil a obsadil Boh, ale svet, ktorý okolo seba vytvorilo vyššie vedomie Boha. Všetci ostatní bohovia a vyššie bytosti môžu žiť v raji, v blízkosti Boha Stvoriteľa iba preto, že ich duchovná energia sa svojou kvalitatívnou aj kvantitatívnou charakteristikou podobá frekvencii (hustote) božských sfér.

Zákon príťažlivosti, jeden zo zákonov vesmíru, funguje na veľmi jednoduchom princípe: podobné priťahuje podobné. Duše s podobnou frekvenciou a úrovňou vedomia sa navzájom priťahujú a vytvárajú si vlastné spoločenstvá, preto je celý vesmír rozdelený na rôzne svety (vrstvy), v ktorých žijú Božie stvorenia so zodpovedajúcou úrovňou vedomia. Čím vyšší je určitý svet, tým je vyššie aj vedomie bytostí, ktoré v ňom žijú. Náš pozemský svet predstavuje základňu, prvé poschodie pyramídy vedomia, v ktorom žijú a vyvíjajú sa duše základnej – ľudskej úrovne vedomia. Pretože úroveň ľudstva ešte nie je dostatočne vysoká, je náš svet taký, aký je.

* * *

Všetky zmeny k lepšiemu (alebo k horšiemu) sa začínajú myšlienkami, ktoré sa neustále nachádzajú v našom vedomí. Myšlienky sa prejavujú slovami, slová vyvolávajú pocity, tie sa menia na činy, po ktorých nasledujú zmeny. K lepšiemu alebo k horšiemu – podľa našej voľby, podľa toho, pre akú myšlienku sme sa rozhodli. Tak prebieha kolobeh energie vo vesmíre a v ňom spočíva tajomstvo tvorenia.

Boh hovorí: „Emócia je energia v pohybe. Keď rozprúdite energiu, vyvoláte účinok. Ak rozprúdite dostatok energie, vytvoríte hmotu. Hmota je nahromadená energia. Ak manipulujete energiou určitým spôsobom a dostatočne dlho, získate hmotu. Každý majster pozná tento zákon. Je to alchýmia vesmíru. Je to tajomstvo života.“

Ak si budeme myslieť jednu myšlienku dostatočne dlho (manipulovať myšlienkovou energiou pomocou slov, pocitov a činov), táto myšlienka sa skôr alebo neskôr stane realitou.

Je možné podriadiť vlastné myšlienky svojej vôli? Boh podľa N. D. Walscha odpovedá: „Áno.“ A vysvetľuje, ako sa to dá urobiť:

„Ovládať vlastné myšlienky nie je také ťažké, ako sa zdá. (Ani zdolanie Mount Everestu nie je také ťažké.) Všetko je otázka odhodlania. Otázka zámeru. Prvým krokom je naučiť sa uvedomovať si svoje myšlienky; rozmýšľať o tom, o čom rozmýšľate. Keď sa pristihnete, že rozmýšľate o niečom negatívnom – začnite rozmýšľať znova! A to doslova. Keď ste skľúčení, keď máte problémy, začnite rozmýšľať odznova. Ak máte dojem, že svet je zlý, začnite rozmýšľať inak. Ak máte dojem, že sa vám život rúca a že ho nikdy nedáte opäť dokopy, začnite rozmýšľať inak. Dá sa to naučiť. Len sa pozrite sa, ako dobre ste sa naučili nerobiť to.“

Všetko, od čoho závisí náš život, pozemský i nebeský, sa nachádza v našom vnútri – v našom vedomí. Naše myšlienky z nás robia majstrov alebo smoliarov, šťastlivcov alebo úbožiakov. Naučiť sa ovládať svoje myšlienky znamená vystúpiť vo svojom vývoji na nový stupeň, bližšie k

Bohu.

* * *

Na čo človek myslí, tým sa stáva.

Myšlienka je energia koncentrovaná ľudským vedomím, sila, ktorá je schopná zmeniť človeka aj svet, ktorý ho obklopuje. Teda človek (a samozrejme aj jeho život) je taký, na čo je zamerané jeho vedomie. Sústredeným upnutím pozornosti na jeden alebo viac objektov či javov vzniká mohutná, účinná sila, ktorá je schopná meniť fyzický aj duchovný svet. Ak však svoju pozornosť venujeme príliš širokému okruhu aktivít, stráca táto energia silu. Ľudia s mnohými záujmami a želaniami iba málokedy niečo dosiahnu, pretože svoj potenciál nesústredia na niečo dôležité, ale plytvajú ním na množstvo malicherných vecí, činností, snáh a iných energeticky náročných aktivít. Ich životná energia je oslabená, pretože je rozptýlená. Mnohí ľudia premárnia svoj život, pretože nemôžu alebo nevedia odlíšiť dôležité od druhoradého a nevedia, ako žiť. Pre mladé duše je ťažké vedome sa rozhodovať. Mohli by im pomáhať vyspelejšie duše, ale v našej spoločnosti je to ťažké.

Známe politické heslo (diabolské) „Rozdeľuj a panuj!“ vychádza zo snahy rozdeliť a odpútať pozornosť ľudí, aby sa dali ľahšie ovládať. Robí sa to s pomocou masmédií: televízie, internetu, rozhlasu a tlače. Našu pozornosť odvádzajú rôzne problémy, napríklad ekonomická kríza, vojny, triedne, etnické a politické konflikty, podnecovanie náboženskej či národnostnej neznášanlivosti, vysoký nárast kriminality, drogová závislosť, prostitúcia, rôzne názory na homosexualitu, prílišný liberalizmus… Na odvádzanie a trieštenie pozornosti slúži aj módny a zábavný priemysel, šport, filmový biznis, činnosť rôznych spoločenských spolkov a politických strán, náboženské smery a sekty…. Ľudí rozdeľuje všetko, čo ich triedi a porovnáva podľa určitých  kritérií alebo vlastností.

Keby mal Boh nejaké heslo, zrejme by znelo takto: „My všetci tvoríme jeden celok. Preto sa každý musí starať o všetkých a všetci o každého.“


Knihy Alexandra Kuršunova si môžte kúpiť za najlepšie ceny v našom eshope


hhh570


(Prečítané 813 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.