google27eaa3905ca3fee3.html

9cb6506f10138cc66571a0305a11a1f7Začíname vydávať knihy so slovanskou tematikou – počin v súlade s duchom doby a záujmom mnohých čitateľov.

V podstate jedným z takýchto autorov je už dlho vydávaný Valerij Sineľnikov. Našimi novými, výraznejšie „slovanskými“ autormi sú ukrajinskí manželia Vladimír a Lada Kurovskí. Výraznejšími v tom zmysle, že zatiaľčo Sineľnikov píše v podstate o všeobecných duchovných zákonitostiach, títo sa venujú vyslovene slovanskému učeniu, ktoré sa nazýva Rodosvet. Ako prvé sme preložili ich dielo Živa – životná sila Slovanov. V ňom vysvetľujú podstatu, systém aj terminológiu spirituality a kozmológie našich predkov a to, ako sa títo dívali na „správny“, šťastný a zdravý život a akým spôsobom takýto život a rozvoj dosahovali. Podstatná časť knihy sa pritom venuje zdraviu a liečeniu, a to jednak samoliečbe, jednak liečeniu iných ľudí.

Kniha obsahuje mnoho zaujímavých informácií. Hoci väčšina z nich nie je úplne nová či neznáma, nové a originálne je najmä to, že autori priraďujú známym pojmom slovanské názvy a vysvetlenia. A to je sympatické – veď prečo sme vlastne automaticky prebrali rôzne východné termíny, keď existujú aj výrazy pochádzajúce z našej rodnej reči, ktoré umožňujú lepšie vystihnúť a pochopiť podstatu pomenovaného javu? Tak napríklad, čo vám hovorí názov satvické telo, a čo zákonné telo? Alebo čakra Zdroj, a oproti tomu čakra svádhištána? Týmto spôsobom autori pomenúvajú a vysvetľujú celý systém čakier a tzv. jemnohmotných tiel človeka.

Zoznámia vás tiež so špeciálnymi symbolmi, používanými v tomto systéme liečiteľstva, napr. Naplnenie živou, Perún alebo Ochranca. A predstavia vám rozmanité duchovné cvičenia, rituály, modlitby a zariekadlá, ktoré sú pre slovanskú spiritualitu dôležité. Špeciálnu časť knihy tvorí návod na prikladanie rúk, ktoré sa používa pri tomto spôsobe liečenia; každá poloha má svoj účel a pôsobí pri určitom probléme.

Na konci sa nachádza príloha, kde sa k abecedne zoradeným chorobám či zdravotným ťažkostiam priraďuje liečebný postup: na aké miesta na tele treba pôsobiť, ktoré čakry prečistiť, aké afirmácie si hovoriť, aj čo daný symptóm znamená z duchovného hľadiska (aké negatívne mentálne predstavy chorobu vytvorili).

Slovanská tematika v ezoterických prúdoch, svetonázoroch, zdravovede a kultúre má svoj dôležitý význam. Prinajmenšom sa „patrí“ vedieť toho čo najviac o našich vlastných starých tradíciách, metódach a poznatkoch. Horšie je, keď si niekto začne svoj pôvod či príslušnosť spájať s rasovou nadradenosťou – veru, už máme na svete aj „slovanský fašizmus“… Existujú názory, že Slovania majú viac čakier než iné národy či rasy, alebo že všetko na svete (vrátane rôznych jazykov) má vlastne pôvod u Slovanov… Aj v knihe Živa sa môžeme dočítať napríklad to, že symbol jin-jang je v skutočnosti z Ukrajiny a do Číny sa dostal o dosť neskôr odtiaľ… Alebo že živa, ktorá sa síce na jednej strane prirovnáva k tomu, čo sa v iných jazykoch a systémoch nazýva čchi alebo prána, čiže je vnímaná ako univerzálna životná energia, no na druhej strane v skutočnosti plne pôsobí iba vtedy, ak človek absolvuje zasvätenie v slovanskom systéme Rodosvet… inteligentný človek nech sám posúdi, aký to dáva zmysel.

Napriek tomu je Živa – životná sila Slovanov nesporne dobrá a zaujímavá kniha. Obnovuje a oživuje vedomosti a postupy našich predkov. A tie napokon môžu mnohým ľuďom v našich končinách pomôcť pochopiť aj praktizovať určité veci, a najmä žiť zdravšie, šťastnejšie a uvedomelejšie, naozaj lepšie než mnohé texty zo Západu alebo naopak z Ďalekého Východu.

Kniha v predaji už od 06.10.2015

Vladimír a Lada Kurovskí – Živa – Životná sila Slovanov

Staroslovanské učenie o životnej energii, liečení, duchovnom raste a šťastnom živote.
Ukrajinskí autori oboznamujú čitateľa so staroslovanským duchovným učením. Za jeho základ je považovaná univerzálna energia života a tvorenia, zvaná živa. S pomocou živy sa dá liečiť (seba aj druhých), riešiť ľubovoľné problémy a želaným spôsobom formovať svoj život. Kniha obsahuje bohaté množstvo teoretických poznatkov aj praktických cvičení a postupov. Otvorí sa vám tak cesta k zdraviu, šťastiu a radosti v súlade s tradíciou našich predkov.

Ukážka:
Predpokladom pre uzdravenie je zbaviť sa negatívnych myšlienok. Aplikovanie živy pomáha a urýchľuje priebeh tohto procesu. Treba však pamätať, že živa je stelesnením Najvyššieho ducha a nemôže konať v rozpore s vôľou človeka. Pomôže pri uzdravení a riešení problémov, je však na nás, aby sme pochopili, že sme nekonali správne a preukázali vôľu zmeniť sa k lepšiemu. Pritom treba očistiť astrálne, mentálne a karmické telo. Aplikovanie živy automaticky očisťuje jemnohmotné obaly, čo sa následne prejaví ako fyzické uzdravenie alebo zmena situácie, v ktorej sa nachádzame. Ešte lepšie je však vedome pretvoriť a zmeniť naše vnútorné obrazy a tým urýchliť uzdravenie a harmonizáciu života. Navyše práca so živou podporuje upevňovanie duchovného tela – tela nesmrteľnosti, v ktorom duša prebýva v najvyšších božských sférach. Preto interakcia so živou pomáha človeku dospieť k svätosti či nirváne, bez ohľadu na pomenovanie v rozličných duchovných tradíciách.

Pôvodná cena: 13.20 EUR, Naša cena: 11.88 EUR, Zľava: 10.00 %, Ušetríte: 1.32 EUR


Súvisiace články:


5027058ff9c51e0fb085345bc652bbeb


(Prečítané 2 236 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.