google27eaa3905ca3fee3.html

miracle-healing-1Unikátne knihy autorov Esther a Jerry Hicks sú tým najpodrobnejším a najlepším vysvetlením toho, ako si vytvárame svoje životy, zážitky a skúsenosti. Kľúč k vedomej tvorbe vlastnej reality spočíva v cielenom usmerňovaní myšlienok, pričom sa treba riadiť svojimi pocitmi. Naše pocity nám totiž v ktorejkoľvek chvíli prezradia, k čomu smerujeme.

V týchto knihách nájdete nezvyčajne jasný a zmysluplný návod, ako dosahovať to, čo chcete, a vyhýbať sa tomu, čo nechcete. Zároveň pochopíte, prečo sa vám doteraz nedarilo dosiahnuť niečo, čo ste chceli. Predovšetkým však začnete mať úplne iný, výrazne lepší pocit zo života, a to bez ohľadu na to, čo práve máte či nemáte.

Prvoradým cieľom tejto filozofie pritom nie je splnenie všetkého, čo si želáme, ale skôr ustavičná radosť zo života – ktorá však automaticky, ako bonus, prináša aj realizáciu toho, čo si želáme alebo čo uprednostňujeme.

Tzv. Abrahámovo učenie hlása, že každý človek môže mať, čo len chce, pretože zmyslom života v tejto hmotnej realite je tvoriť – vytvárať rôzne veci a zážitky, a to každý podľa svojich individuálnych chutí, možností, daností a preferencií.

Takto si svoj život tvorí každý živý tvor. Avšak rozdiel medzi tvorením nevedomým a vedomým, zámerným či cieleným, je dosť podstatný. Kvalita nášho prežívania a užívania si toho, čo zažívame, sa totiž zásadne mení, keď začneme vedome chápať určité súvislosti; keď začneme používať svoju inteligenciu na to, aby sme určitým veciam aj rozumeli; keď začneme využívať svoju slobodnú vôľu na to, aby sme robili určité rozhodnutia a konali v súlade s tým, čo chceme a nechceme.

Inak povedané, kedy sa cítite lepšie: keď ste (alebo si pripadáte) bezmocní, vydaní napospas nevyspytateľnej náhode či rôznym nepochopiteľným silám a faktorom, alebo keď viete, že veci ovplyvňujete vlastnými rozhodnutiami a postojmi? Rozdiel asi ako keď sa praveký človek s hrôzou či posvätnou úctou dostal k bleskom zažatému ohňu, a keď počítačový génius programuje zložité operačné systémy… (Ale iste, aj tá hrôza a posvätná úcta má v tejto čudesnej hre života svoje miesto! :))

Esther Hicks sa každopádne zameriava na vedomé – cieľavedomé tvorenie a prežívanie života.

Absolútne zásadnou podmienkou je nadviazať a udržiavať spojenie so svojím vnútrom, s tým, čo nazýva Zdroj. Ak ste v súlade so Zdrojom, cítite sa dobre. To je východiskový bod tohto učenia: cítiť sa dobre. Vedome, zámerne si udržiavať dobrý pocit. Pracovať so svojimi myšlienkami tak, aby vás viedli vždy o krôčik ďalej – k lepšiemu pocitu, k hlbšej úľave, k väčšej otvorenosti, k silnejšiemu prežitku slobody a lásky.

Na druhej strane, necítiť sa dobre má tiež svoj obrovský význam. Tzv. negatívne pocity netreba v žiadnom prípade potláčať, skrývať pred sebou samým, alebo odsudzovať. Naše pocity nám totiž v ktorejkoľvek chvíli prezrádzajú, k čomu smerujeme a aké myšlienky sú v nás práve aktívne.

Najzákladnejší, stavebný predpoklad tohto učenia – ktorý čoraz viac potvrdzuje aj moderná fyzika – je tento:

Všetko je vibrácia. Všetko je najprv vibrácia, ktorú určitým spôsobom v určitom momente začne vedomie vnímať či „tlmočiť“ najprv ako myšlienku a následne ako pocit. A po uplynutí dostatočného času, za pomoci hybnej sily, sa daná vibrácia/myšlienka zhmotní vo forme určitého objektu, predmetu alebo javu.

V týchto knihách nájdete nezvyčajne jasné a logické vysvetlenie vyššie uvedených ideí aj návod, ako zažívať to, čo chcete, a vyhýbať sa tomu, čo nechcete. Nájdete tu hravé praktické metódy s konkrétnymi príkladmi zo všetkých možných oblastí života. Tie vám umožnia dosiahnuť zlepšenie v akejkoľvek situácii: od zdravotných ťažkostí cez problémy s bývaním alebo financiami až po vzťahy a lásku.

Zároveň pochopíte, prečo sa vám doteraz nedarilo dosiahnuť niečo, čo ste chceli, respektíve prečo ste možno doteraz zažívali priam pravý opak toho, ako ste túžili žiť.

Predovšetkým však začnete mať úplne iný, výrazne lepší pocit zo života, a to bez ohľadu na to, čo práve máte či nemáte!

Možno vás táto filozofia neuspokojí vo všetkých ohľadoch, rozhodne je to však filozofia radosti, múdrosti, maximálneho rešpektu voči individualite každého z nás a nekonečnej otvorenosti mysle.

Najpredávanejšia séria motivačných kníh:

139123_pros-a-dostanes-komplet-4-knihy_mediumEsther a Jerry Hicks – Pros a dostaneš! (komplet 4 knihy)

Dovoľ si to, čo chceš!

Špecifikum tejto knihy: Konkrétne návody a príklady na zmenu k lepšiemu vo všetkých dôležitých životných oblastiach.

Jedinečné vysvetlenie toho, ako si utvárame svoje životy, ako naše myslenie ovplyvňuje všetko, čo zažívame, a ako nám naše pocity ukazujú, k čomu smerujeme. Nájdete tu konkrétne návody a príklady na zmenu k lepšiemu v dôležitých životných oblastiach. Reálny a podrobný rozbor procesu, akým sa formuje naše myslenie a život.

Pros a dostaneš!

Špecifikum tejto knihy: 22 originálnych praktických postupov, cvičení a hier.

Kniha podrobne a logicky vysvetľuje, prečo sa vám doteraz nesplnilo to, po čom túžite, a ako dosiahnuť, aby sa to splnilo. Tajomstvo spočíva v postupnej zmene vašich vibrácií. To sa dosahuje cieleným usmerňovaním myšlienok, pričom sa riadite svojimi pocitmi. Ak vám doteraz nefungovalo pozitívne myslenie, tu pochopíte príčiny.

Pros a dostaneš 2 – Univerzálne zákony života

Špecifikum tejto knihy: Odpovede na rozmanité otázky v živote každého z nás.

Pokračovanie unikátnej knihy, ktorá do najmenších podrobností vysvetľuje, ako si utvárame svoj život a tú realitu, ktorú prežívame. Dozviete sa, že základom všetkého sú opakované, výrazné myšlienky, ktoré sa stávajú naším presvedčením a ktoré v nás vzbudzujú silné emócie. Naučíte sa, ako takéto myšlienky cielene usmerňovať tak, aby sme si do života privolali iba to, čo chceme a čo sa nám páči.

Pocity – Navigačný systém na ceste k radostnému životu

Špecifikum tejto knihy: 33 analyzovaných príkladov zo života (vzťahy, práca, zdravie, peniaze…).

Kniha vysvetľuje, prečo v živote prežívame určité veci, alebo prečoe nemáme to, po čom túžime. Kľúčom sú naše myšlienky, a to aj tie, ktoré si neuvedomujeme. Pre lepšie uvedomenie máme skvelú pomôcku: Naše pocity. Tie nám v ktorejkoľvek chvíli prezradia, aké máme myšlienky a k čomu smerujeme. Všímajte si, ako sa cítite, primerane tomu meňte svoje myslenie a uvidíte, že sa budete mať čoraz lepšie!

Pôvodná cena: 36.90 EUR, Naša cena: 33.20 EUR

Zľava: 10.03 %, Ušetríte: 3.70 EUR


(Prečítané 552 krát, 1 dnes)
 

Comments are closed.